0  1  2  3 

262 miljoen doden: de grootste bedreiging van de burger

Deze vuist op deze vuist, deze vuist op deze vuist en zo klim ik naar bovenVolksbedreiging nummer een is niet het terrorisme.1 Wereldwijd zijn noch natuurrampen, hongersnoden, oorlogen of epidemieën de grootste doodsvijand van de burger. Honderden miljoenen mensen hebben door dit fenomeen het leven gelaten in de afgelopen eeuwen. Het aantal dodelijke slachtoffers was in de vorige eeuw hoger dan in alle centennia daarvoor. Het nieuwe millennium is juist begonnen en telt al weer een ongekend aantal doden. De dreiging lijkt groter dan ooit tevoren en de burger steeds minder weerbaar. De belangrijkste doodsvijand van de burger is…


De overheid.


De ware terrorist ontmaskerd: wie beschermt ons tegen de overheid?
Met talloze burgerrechten- en vrijheidsbeperkende maatregelen, beschermt de overheid zichzelf in toenemende mate tegen haar onderdanen maar wie beschermt ons tegen de overheid? Politiek wetenschapper Prof. R.J. Rummel heeft onderzoek gedaan naar wat hij noemt ‘democide’, de moorden door overheden op eigen burgers in de zo ‘beschaafde en ontwikkelde’ twintigste eeuw. Het gaat hier uitdrukkelijk niet om doden als gevolg van oorlogen maar om moedwillige mishandeling met dodelijke afloop en executies van ongewapende burgers. Dit is precies de reden waarom Amerikaanse staatsburgers volgens het ‘tweede amendement’ op hun grondwet het recht hebben op het dragen van wapens: ‘to lawfully rebel against unjust governments’.2 Wat blijkt? Nooit eerder zijn er zoveel burgers omgekomen door overheidsgeweld als in deze eeuw.


Enkele getallen die Rummel noemt in zijn boek Death by Government:

Volksrepubliek China (PRC) 1949 - ‘87 76.702.000 burgermoorden door de overheid
U.S.S.R. 1917 - ‘87 61.911.000 burgermoorden door de overheid
Kolonialisme 20ste eeuw 50.000.000 burgermoorden door de overheid
Duitsland 1933 - ‘45 20.946.000 burgermoorden door de overheid
Kuomintang China (KMT) 1928 - ‘49 10.214.000 burgermoorden door de overheid
Japan 1936 - ‘45 5.964.000 burgermoorden door de overheid
China (Mao Sovjets) 1923 - ‘48 3.468.000 burgermoorden door de overheid
Cambodja 1975 - ‘79 2.035.000 burgermoorden door de overheid
Turkije 1909 -‘18 1.883.000 burgermoorden door de overheid
Vietnam 1945 - ‘87 1.670.000 burgermoorden door de overheid
Polen 1945 - ‘48 1.585.000 burgermoorden door de overheid
Pakistan 1958 - ‘87 1.503.000 burgermoorden door de overheid
Joegoslavië (Tito) 1944 - ‘87 1.072.000 burgermoorden door de overheid


Tezamen met andere massamoorden, zuiveringen en genociden gepleegd door overheden, komt Rummel op een onthutsende 262 miljoen burgermoorden begaan door de eigen overheid in de twintigste eeuw. Rummel merkt er het volgende over op:


‘De volslagen onwetendheid en ontkenning van de 262.000.000 burgermoorden gepleegd door de overheid wordt onthuld door deze feiten:


dit totaal is meer dan zes maal het aantal omgebrachten in de gevechten van alle nationale en buitenlandse oorlogen tezamen in de vorige eeuw (inclusief Wereldoorlog I & II, de Koreaanse en Vietnamoorlog) en wanneer de lijken van alle vermoorden voet aan hoofd achter elkaar werden gelegd zouden deze de aarde tien maal omcirkelen.’ 3


Ter illustratie: de vijftien bloedigste oorlogen in de twintigste eeuw:

Tweede Wereldoorlog (1937 - ‘45) 20 miljoen
Eerste Wereldoorlog (1914 - ‘18) 8.5 miljoen
Koreaanse oorlog (1950 -m ‘53) 1.2 miljoen
Chinese burgeroorlog (1945 - ‘49) 1.2 miljoen
Vietnamoorlog (1965 - ‘73) 1.2 miljoen
Iran-Irakoorlog (1980 - ‘88) 850.000
Russische burgeroorlog (1918 - ‘21) 800.000
Chinese burgeroorlog (1927 - ‘39) 400.000
Oorlog Frans Indochina (1945 - ‘54) 385.000
Mexicaanse revolutie (1911 - ‘20) 200.000
Spaanse burgeroorlog (1936 - ‘39) 200.000
Oorlog Frans Algerije (1954 - ‘62) 160.000
Afghaanse oorlog (1980 - ‘89) 150.000
Russisch-Japanse oorlog (1904 - ‘05) 130.000
Oorlog rifgebergte (Marokko 1956 - ‘72) 100.000
Eerste Soedanese burgeroorlog (1956 - ‘72) 100.000
Russisch-Poolse oorlog (1919 - ‘20) 100.000
Biaffraanse oorlog (1967 - ‘70) 100.000


Het totaal dodelijke oorlogsslachtoffers bedraagt 35 tot 40 miljoen, zes keer minder dan de wereldwijde overheidsgenocide op eigen burgers.


Exploitatie van chaos voor macht en gewin
Maar ook in geval van oorlogsdoden moeten we bedenken dat de machthebbers die over ons heersen - de vertegenwoordigers van de overheden -  nagenoeg altijd de oorlogen beginnen, vaak onder voorwendsels als ‘volksveiligheid’ of zelfs ’vrijheid en democratie’ met als werkelijk doel: vergroting van macht en bezit. De doorsnee burger wenst slechts rust, vrede, vervulling van de eerste levensbehoeften en een liefdevol familieleven. Met de oorlogsdoden meegerekend overstijgt het aantal overheidsmoorden in de twintigste eeuw de driehonderd miljoen. Bij slechts een zeer klein aantal overheden staat niet geld of macht maar de burger centraal. Deze overheden die zich het lot van hun volk aantrekken - waarvan momenteel enkele voorbeelden in Zuid Amerika - staan doorgaans onder grote druk van de veelal rijkere westerse overheden die uit zijn op eigen gewin, en de met hen collaborerende massamedia die ons moedwillig een vertekend beeld voorspiegelen.


In talloze bloedige coupes, revoluties en oorlogen overal ter wereld heeft de Amerikaanse overheid de hand, zoals blijkt uit het zeer gedocumenteerde boek van Naomi Klein, ‘The Shock Doctrine’  en de vele documentaires van John Pliger, waaronder ‘The War on Democracy’ (bekijk video):

 

‘people with power who are cashing in on chaos, exploiting bloodshed and catastrophe to brutally remake our world in their image.’ 4


Coupplegers, aanvoerders van moordcommando’s en professionele beulen krijgen in de twintigste eeuw hun opleiding aan The School of the America’s, ook wel bekend als ‘The School of the Assassins’ (bekijk video). Overheidsvertegenwoordigers van landen die Amerika met minder machtsvertoon in het gareel hoeft te houden, zoals het slaafse Nederland, krijgen een training aan wat ooit heette het ‘Office of War Information’, later omgedoopt tot ‘Office of International Information’ en vervolgens tot ‘International Leadership Program.’ Gordon Brown en Karzai namen eraan deel en Sarkozi zat in de jaargroep van 1985 tezamen met Balkenende. Opmerkelijk is het grote aantal oudstudenten dat vele jaren later ‘stomtoevallig’ wordt ‘gekozen’ tot president of premier.


Voorbeeldig, christelijk Nederland met Den Haag als ‘wereldhoofdstad van recht en vrede’
Den Haag als ‘stad van recht en vrede’, staat gelijk aan een vlag op een strontpraam en wel een heel erg stinkende. Nederland hoort namelijk in de eerstgenoemde opsomming thuis als behorend tot de overheden die in de eerste helft van de twintigste eeuw op grote schaal genocide pleegt op eigen onderdanen en wel onder het kopje ‘kolonialisme’. In verhouding tot zo’n klein land is de omvang opvallend groot. Nauwelijks zelf bevrijd van de Duitse bezetter in 1945, geeft onze overheid nog in het hetzelfde jaar opdracht tot moord en geweld - vaak gepaard gaand met de afschuwelijkste martelingen - op medeburgers van het Koninkrijk der Nederlanden in ‘ons’ Indië. De reden is de enorme bron van inkomsten waarin Nederlands Indië voorziet, waaronder olie en cocaïne, afgezet tegen de drang van het volk tot vrijheid en onafhankelijkheid.


Minimaal honderdvijftigduizend onderdanen zijn daarom door de Nederlandse overheid verbrand in hun dorpjes, doodgemarteld of standrechtelijk geëxecuteerd tijdens de ‘politionele acties.’ Aan het begin van de eeuw levert de Atjehoorlog al een eindresultaat van minstens 70.000 gedode koninkrijksonderdanen. Tezamen goed voor bijna een kwart miljoen moorden onder de burgerbevolking: meer dan de helft van alle ingezetenen van Den Haag of gelijk aan het inwonertal van een complete stad als Eindhoven. Vervolgens heeft de Nederlandse overheid, in ondermeer de persoon van Joseph Luns, steeds onvoorwaardelijke steun verleend aan Amerikaanse interventies als de massamoorden in Vietnam voor ‘vrijheid en democratie.’


Onze overheid is schuldig aan de onevenredige hoogte in verhouding tot de rest van Europa, van het totaal aantal joodse burgers dat in de oorlog uit ons land is weggevoerd en omgebracht. Het is in vergelijking het hoogste aantal in Europa. Het aantal doden was nooit zo omvangrijk geweest als de overheid niet op zo’n grote schaal had gecollaboreerd en haar burgers niet zo kwetsbaar had gemaakt door haar controlegerichte registratiewoede. Nooit is de registratiedrift echter zo groot geweest als nu (voor uw veiligheid uiteraard). Een kwaadwillende overheid kan thans moeiteloos afwijkenden, ‘Entarteten’, geïnfecteerden, andersdenkenden, activisten of etnische minderheden traceren en afvoeren.


Deze eeuw verleende de christelijke Nederlandse overheid opnieuw kritiekloze steun aan massamoord op burgers, zowel politiek als militair bij de olie- en opiumoorlog te Irak en Afghanistan die onder valse voorwendselen is begonnen. Over deze megaslachtingen voor ‘democratie en vrijheid’ door zichzelf verrijkende parasitaire naties tegen de ‘as van het kwaad’, maakte Pilger een documentaire, getiteld Breaking the Silence (bekijk video). Ook de Israëlische genocide van 1300 Palestijnen onlangs, kon weer rekenen op de steun van ons christelijk kabinet.


Nederland is medeverantwoordelijk voor bijna anderhalf miljoen doden in Irak en minimaal hetzelfde aantal dat nog wordt verwacht als gevolg van kanker, misgeboorten en geboortedefecten door het gebruik van verarmd uranium in de munitie. Daarvoor leverde Nederland al wapens aan de tegenpartij, Sadam Hoessein, waaronder 4.621 ton grondstoffen voor chemische wapens.5 Hoessein wendde deze grondstoffen vervolgens aan voor genocide op zijn onderdanen te Halabja, met ondermeer 5000 dode en 7000 Koerden met ernstige gezondheidsschade tot gevolg (Amnesty International). Nederland verdient vermogens aan de moord op burgers en behoort tot de top vijf wapenexporteurs in de wereld 6 met klanten als Israël7 en Indonesië.8


Noten:


1 Lees Anarchiel: ‘Het Sprookje van terreur’ & ‘Terroristische dreiging of pure bangmakerij’.


2 Vastgelegd ondermeer in de Declaration of Independence uit 1776. Let wel: Anarchiel.com verafschuwt te allen tijde elke vorm van fysiek geweld (zie missie): dat laten we graag over aan de specialist hierin bij uitstek: de overheid.


3 Bron: Prof. R.J. Rummel, Death by Government (Google books).


4 Naomi Klein, The Shock Doctrine.


5 Daan Bronkhorst, februari 2007, Amnesty International.


6 Volkskrant, 13 december 2008.


7 Groene Amsterdammer, 14 januari 2009.


8 Nederland leverde o.m. voor 48,88 miljoen aan wapens aan Indonesië (Martin Broek, ‘Actiekrant tegen straffeloosheid in Indonesië’, okt 2002).


Uw commentaar

De RSS-feed van de commentaren op dit topic  

Commentaarpagina 1 van 1

klopt het gegeven aantal doden in de eerste opsomming wel?
Je zegt bijvoorbeeld:
Volksrepubliek China (PRC) 1949 - ‘87     76.702 miljoen burgermoorden door de overheid

Ik denk dat je de punt (.) dient te vervangen door een komma (,), of het woord miljoen dient te vervangen door 3 extra nullen (000).

Dus:
Volksrepubliek China (PRC) 1949 - ‘87     76.702.000 burgermoorden door de overheid

Toch?
Verder vind ik het een interessant stuk, maar kan ik het nu niet aflezen omdat ik boodschappen moet gaan doen. :( Maar ik ga het zeker verder lezen!


Beste 26,

Hartelijk dank voor je oplettendheid! Je bedoelt dat de SCHRIJFWIJZE niet klopt. De getallen kloppen wel (zie bronnen).

Volgens ‘taaladvies’ vervang je de komma in getallen uit Engelse teksten met een punt. Komma’s gebruik je bij ons in decimalen.

Ik heb voor de schrijfwijze gekozen als in dit Aegon-rapport en hoop dat de leeswijze uit de tekst duidelijk wordt: http://www2.aegon.com/annual_report/2002/dutch/operating_review/netherlands.shtml

Als ik me toch vergis of het onduidelijk blijft hoor ik dat graag. Dank!


Beste Jim Beame,

Volgens mij klopen de gebruikte getallen in het Aegon-rapport wel, gezien men daar spreekt over bv 1.223 miljoen, en men dus eigenlijk globaal 1,2 miljard bedoeld.
Wanneer jij echter spreekt over 76.702 miljoen, bedoel je niet globaal 76,7 miljard maar 76,7 miljoen.
Persoonlijk zou ik het verstandig vinden wanneer je het “taaladvies” op zou volgen en de punt zou vervangen door een komma. Ik doorzag het “euvel”, maar het is naar mijn bescheiden mening verwarrend voor een lezer.

Nu nog ff op het late uur het artikel lezen. wink


Hallo 26!

Ziedaar, het is veranderd! Hoop dat het voor de lezers nu helemaal duidelijk is wil je nogmaals hartelijk danken voor je attentheid (en nog zo helder om 04:31 uur!!!).

Dank!

Jim.


Beste Jim,

Te veel red bull op een feestje doet een boel met een mens. wink
Verder absoluut geen dank, graag gedaan.

Succes met de website!


Hahahaha! Dankzij mensen als jij wordt de site steeds beter.


Beste Jim,

Lees ook eens:
http://www.w8.nl/twintigsteeeuw.htm

Daarin een nuttige wenk:
“Uitspraken over slachtoffers in actuele conflicten moeten met zeer veel achterdocht worden bekeken. Het maakt daarbij niet uit welke partij die uitspraken doet, vriend of vijand. Het maakt ook niet uit wie de uitspraak doet.
Kritisch luisteren en kijken is noodzakelijk om een afgewogen beeld van een conflict te krijgen.”

Je schreef zonder blikken of blozen:
“Ook de Israëlische genocide van 1300 Palestijnen onlangs, kon weer rekenen op de steun van ons christelijk kabinet.”

“Israëlische genocide”? Een belachelijke kwalificatie. Het gaat om 1300 mensen. Heel ernstig, maar genocide?
En Hamas dan? Vele Fath-leden zijn koelbloedig uitgemoord. En ze waren al jaren lang bezig met het beschieten van Israël met mortieren en raketten. http://www.cidi.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=121&Itemid=187
En in het Hamas Handvest staat de intentie van genocide. Lees het er maar op na.
http://www.cidi.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=137&Itemid=1
Mag Israël zich dan niet verdedigen tegen deze terreurbeweging?


@ 1
Komt de term “buiten proportioneel” voor in je vocabulaire??

Verder is de Nakba 60 jaar geleden begonnen met de etnische zuivering welke mijn inziens tot op de dag van vandaag als een sluipmoordenaar wordt voortgezet. Ik heb nog wel een literaire tip voor je als CIDI-fan:
http://www.bol.com/nl/p/boeken/de-etnische-zuivering-van-palestina/1001004005492261/index.html
Veel leesplezier…


Beste 1

Dank voor je opmerking. Ik geloof niet dat ik het met je eens ben maar dit wordt een aparte discussie en die voert een beetje buiten wat ik met dit artikel wou uitdrukken.

Dank!


Beste 1

Toch nog even terugkomend op je opmerkingen. Ik ben het 100% met je eens dat je de nodige voorzichtigheid moet betrachten met dergelijke getallen (trouwens: als er 1 propagandist is ten aanzien van getallen dan is het wel het door jou aangehaalde CIDI!!). Echter, het gaat me in dit artikel niet om de exacte getallen! Dat vind ik eigenlijk niet eens zo interessant.

Het gaat me om het feit dat er, zoals Prof. Rummel zegt, sprake is van ‘volslagen onwetendheid en ontkenning’ ten aanzien van het aandeel van overheden in burgermoorden. (Kijk alleen naar het verhullende gedrag van onze eigen overheid t.o.v. moorden op koninkrijksonderdanen in Ned. Indië). Een aandeel dat veel groter is dan alle oorlogen bij elkaar in de twintigste eeuw en dat terwijl de gemiddelde burger aanneemt dat overheden er juist zijn voor onze veiligheid.

Voeg daarbij dat Rummel als autoriteit op dit gebied wordt erkend, er zijn levenswerk van heeft gemaakt (dus jaren en jaren van onderzoek) en dat je bij hem als wetenschapper een bepaalde mate van objectiviteit zou mogen veronderstellen.

Maar nogmaals, het gaat me om het scheppen van een ander beeld van de overheid dan wat gebruikelijk wordt gepropageerd: om ons tot nadenken te brengen.

Nogmaals dank voor het meedenken!


@Jim 22:36, 3:31
Dank voor je antwoorden.
De kern van je betoog blijft overeind. Zonder meer. Ik vond het ook schokkend om te lezen. De exacte getallen zijn inderdaad niet met grote nauwkeurigheid vast te stellen, en van minder belang. Wel denk ik dat je zo veel mogelijk moet streven naar nauwkeurigheid en betrouwbaarheid, en ook naar neutraliteit. Het zal je verhaal alleen maar krachtiger maken, en moeilijker te ontkennen. Je punt, de kern van je betoog, komt er dan sterker door naar voren. Vaak springen mensen direct in op kleine zaken die niet kloppen of aanvechtbaar zijn (deed ik zelf ook al); je moet ze a.h.w. voor zijn, zodat de aandacht niet van de kern wordt afgeleid.

We zien dus dat overheden zeer desastreus kunnen zijn in het leven van mensen. Dat besef leeft veel te weinig. Aan de andere kant denk ik, als we geen overheden zouden hebben, hoe zou het plaatje er dan uitzien? Mensen hebben nu eenmaal een kuddegevoel; de neiging om zich te groeperen en te organiseren, zodat ze samen sterk staan. En groepen hebben leiding en leiders nodig. Ik denk dat dit een onontkoombaar gegeven is. Leiders (of heersende klassen) hebben de neiging zichzelf als doel te gaan zien en eerst en vooral voor zichzelf te zorgen, ten koste van de mensen, en het hogere doel (het welzijn van allen) te veronachtzamen. Vaak komt er te veel macht bij één persoon, of bij een te kleine of te beperkte groep.

Je schrijft “De ware terrorist ontmaskerd: wie beschermt ons tegen de overheid?”. Je toont aan dat je gelijk hebt, maar vervolgens zitten we wel met een dader die nogal vaag blijft. Of bedoel je dat we helemaal geen overheden moeten hebben? Maar wat dan wel? Kan de mensheid de luxe van een overheidsloze of leidingloze maatschappij wel aan?
En als we de overheid (of de te machtige overheid) uitschakelen, komen we dan niet in een chaos terecht van vele kleine groepen die op lokale schaal tegen elkaar tekeer zullen gaan?
Iets wat ook nog onderbelicht is in je verhaal is de achtergrond van een overheid, ik bedoel de ideologische/levensbeschouwelijke kleur. Het varieert van nazi’s tot communistisch, van socialistisch tot kapitalistisch en van dictatoriaal tot democratisch. Ideologie maakt dus blijkbaar weinig uit. Het lijkt mij dat er dus ook van alles aan moet worden gedaan om ideologiën/godsdiensen/religies in te snoeren. Die zijn het toch die mensen (regenten of leiders in dienst van het volk) uiteindelijk aanzetten tot deze moordpartijen.

De hoofdvraag is m.i. dan: welke organisatievorm (staatsmodel/maatschappijmodel) en welke soort leiders zijn het minst schadelijk voor de mensen? Hoe verdelen we de macht? Hoe gaan we om met groepen of extremisten die zich nergens wat van aantrekken?
We moeten dus komen tot een maatschappij waarin de kans op te grote machtsconcentraties worden verkleind, en gevaarlijke visies worden beperkt.

Je verhaal gaat niet in op deze vragen.
Je hoeft hier wat mij betreft niet (lang) op in te gaan, want dat kost nogal veel tijd. Misschien een idee voor een volgend stuk?


@26 23:53
Het probleem waar de Palestijnen mee zitten, is zeer complex. Gemaakt en geworden. Ik heb zeer met ze te doen. Ik zie hen als slachtoffers. Allereerst zijn zij slachtoffers van hun Arabische broedervolken die hen al zeer lang als wapen tegen Israël misbruiken. Ze zijn ook slachtoffer van een godsdienst die hen oplegt dat zij een bepaald boek als de waarheid van het Opperwezen moeten beschouwen, waarin de Joden als het grote kwaad worden afgeschilderd. Deze onverdraagzame enge visie is zelfs vastgelegd in het Hamas Handvest. Verder zijn zij natuurlijk ook slachtoffer van Israëlische aanvallen. Maar daar zit een lang verhaal aan vast, wat weer helemaal aansluit bij Jim’s betoog.
Ook de Palestijnen zitten met een overheid (Hamas, Fatah) die hen de dood injaagt, die hen opzweept tot haat en onverdraagzaam maakt. Het enge is dat dit religieus gebaseerd wordt. De imams staan in moskeeën te brullen dat Joden niet deugen, niet omdat ze niet deugen, maar omdat dat in een oud boek staat waarvan het volk gacht wordt te erkennen dat het de woorden en de wil van het Opperwezen weergeven. Zelf nadenken en aan de onderhandelingstafel tot een oplossing komen is verboden voor de Palestijnen. Het wordt ze ook verboden door schaamteloos anti-Joodse overheden zoals Iran die Israël koste wat kost willen wegvagen en daar vele miljarden voor over hebben en zitten te stoken aan Israëls noordgrens (Hezbollah) en Israëls westgrens (Hamas).
Jouw Ilan Pappe (1954,) professor Politicologie, mag allerlei feiten correct hebben weergegeven in zijn boek, maar als hij niet het hele verhaal romdom de stischting van de staat Israël vertelt, en als hij niet ingaat op alle aspecten die een zeer belangrijke rol spelen, kan zijn boek wat mij betreft de prullenmand in. De Joden hebben, na alles wat zij de afgelopen 2000 jaar hebben meegemaakt, recht op een veilig land met erkende grenzen.  En zij hebben recht gevrijwaard te worden van de vreselijke Jodenhaat die religieuze leiders week in week uit vanuit hun godshuizen de harten van miljoenen gelovigen inpompen.
Ik weiger mee te doen aan het ongenuamceerde anti-Israël gebrul van vele linksige groepen en personen die met hun oogkleppen op Israël demoniseren tot de enige kwaaie pier en Hamas en alle Palestijnen als heiligen afschilderen.


Ongenuanceerd anti-Israël gebrul is nimmer goed. Echter is hier in het westen lange tijd een vrijbrief aan Israël omtrent hun gedrag gegeven. Over oogkleppen gesproken… Dit lijkt nu toch echt te veranderen waarbij mensen ook de Palestijnse versie van het verhaal horen en zelfs ondersteunen. Dit is niet louter links, want ik bv ben absoluut niet links qua stemgedrag.

Boeken als die van Ilan Pappe dragen hier hun steentje aan bij, en dienen alles behalve in de prullenbak gegooid te worden. Natuurlijk beschrijft hij niet het volledige verhaal. Het boek is al dik genoeg en dat past simpelweg niet. Mijn tip aan boekenwurmen is dan ook om “breed” te lezen. Dus naar Pappe ook andere boeken mee te nemen in de beeldvorming. Zo heb ik zelf bijvoorbeeld ook een boek van het CIDI wink in mijn kast staan van Wim Kortenoeven: “Hamas - portret en achtergronden”.

Objectiviteit bestaat niet, ook niet in literatuur. Er is altijd een bepaalde visie waar vanuit geschreven wordt. Vandaar dat breed lezen waardoor je je eigen mening/waarheid kunt vormen. Echter ben ik van mening dat velen hun mening baseren op krantenartikelen uit de Telegraaf of het NRC bv, en nog geen boek hebben ingezien…

Zelf baseer ik mijn mening naast literatuur ook op persoonlijke ervaringen gezien ik zowel in Gaza als op de Westelijke Jordaanoever ben geweest, en ook dit jaar weer naar de westbank ga. Om in de lijn van dit gesprek te blijven richt ik de aandacht even op Hamas. Natuurlijk heb je gelijk dat er genoeg valt op te merken tegen deze groepering en de daarbij behorende ideologie. Maar je moet je bedenken dat er geen alternatief is voor de burger. Ook het beleid van Israël zorgt er voor de deze keus beperkt blijft. Verder doen ze naast de foute dingen ook goede dingen. Toen ik in Gaza was werd me duidelijk dat ze zorgen voor de enige scholing die er bestaat, ze zorgen voor de enige gezondheidszorg en de veiligheid in het gebied. Ik ben het niet eens met de gekozen vorm en uitvoering, maar zoals ik zei, er is geen alternatief… Zelf heb ik zelfs wellicht mijn leven te danken aan de te militanten van Fatah… Maar dit is alles is een coplex verhaal, waar bij je niet eens genoeg hebt aan 1 website als je een genuanceerd beeld wilt brengen…

Jim stelt in zijn artikel: “Ook de Israëlische genocide van 1300 Palestijnen onlangs, kon weer rekenen op de steun van ons christelijk kabinet.” Je was het oneens met het gebruikte woord genocide. En in plaats van dat je ingaat op dat woord en de daden van de Israelis, richt je je pijlen (of in dit geval raketten wink ) op Hamas. Ik wees je op de Nakba van 60 jaar geleden, maar ook dat laat je vervolgens onberoerd. Wel haal je kort de stichting van het lang Israël aan, maar laat je de daaraan gekoppelde gruweldaden onbesproken. Mijn inziens heeft namelijk toen een etnische zuivering plaats gevonden. Als een sluipmoordenaar wordt mijn inziens dit beleid tot op de dag van vandaag voortgezet. Het leven wordt de Palestijnen systematisch onmogelijk dan wel inhoudsloos gemaakt. Zo is inmiddels de Westbank praktisch gezien niet 1 gebied meer, maar opgedeeld in 3 gebieden. De muur, de nederzettingen, de wegen daar naartoe en de checkpoint zorgen ervoor dat mensen niet (makkelijk) van het noorden naar het zuiden in dat gebied kunnen reizen. Ook de strategische plaatsing van die muur zorgt ervoor dat veel waterbronnen op Israëlisch grondgebied vallen en dus de Palestijnen wordt onthouden. Ik zal niet uit hoeven leggen dat water een essentieel element is voor leven. De afgelopen oorlog in Gaza waarbij veel burgers om het leven zijn gekomen past mijn inziens in de strategie van de sluipmoordenaar. Derhalve vind ik het woordgebruik van Jim, genocide, wel gerechtvaardigd.


Beste 1

Dank voor je waardevolle opmerkingen! Heb een klein probleempje. Je stelt:

‘De hoofdvraag is m.i. dan: welke organisatievorm (staatsmodel/maatschappijmodel) en welke soort leiders zijn het minst schadelijk voor de mensen? Hoe verdelen we de macht? Hoe gaan we om met groepen of extremisten die zich nergens wat van aantrekken.’

Wat ik met dit artikel beoog is eens met andere ogen naar de ‘ons beschermende’ overheid te kijken. Om ook nog met oplossingen te komen moet ik er een boek naast schrijven. Dat geldt ook voor de door jou aangehaalde kwestie rond het Joodse volk, dat ik net als alle andere volken - waaronder het Palestijnse - een heel warm hart toedraag! (dit is iets geheel anders dan het zionisme, waartoe ik ook een organisatie als het CIDI reken).

Je hoofdvraag is niettemin volkomen terecht. Wij proberen echter op deze website wel degelijk ook ideeën voor mogelijke oplossingen in de discussie te brengen, zoals je uit de vele artikelen daarover in de inhoudsopgave kunt opmaken. We beogen vooral om met de bezoekers te kijken naar wat dan eventuele mogelijkheden zouden kunnen zijn. Maar nogmaals: het is inderdaad een ander onderwerp wat ik in dit beknopte artikel niet heb kunnen incorporeren, net zo men als de Joodse kwestie.

Ik waardeer je serieuze, inhoudelijke commentaar, ten zeerste! Dank daarvoor.


Beste 26 (1-6-2009),
Dank voor je nuttige en uitgebreide antwoord.
Uiteraard ben ik ook tegen wandaden die ook Israëlische militairen hebben begaan. Maar die zin “Ook de Israëlische genocide van 1300 Palestijnen onlangs, kon weer rekenen op de steun van ons christelijk kabinet” irriteert mij inderdaad. Dit soort eenzijdige kwalificaties leidt tot demoniseringen waar ik niet meer tegen kan. In die zin, aldus gesteld, wordt namelijk alleen Israël als de kwade pier afgebeeld, alsof de Hamas-terroristen geen schuld treft met hun aanhoudende beschietingen in de jaren ervoor. Het gaat om evenwichtigheid en eerlijkheid.
Ook de verwijzing naar “ons christelijk kabinet”, klopt niet. Er zitten ook socialisten in dit kabinet.

Op zo’n moment ga ik inderdaad niet meer in op andere argumenten, want dat moet toch vooral gebeuren op grond van evenwichtigheid en eerlijkheid.  Ik merk op andere sites een ergerlijke mate van eenzijdigheid, bijv. op Nujij.nl. Daar is constant een anti-Israëlische kliek bezig om een anti-Israëlische en anti-Joods hetze op te zetten. En het is elke keer hetzelfde: Israël is slecht, de Joden deugen niet, de Palestijnen wel, en Hamas is goed. Dat wil er bij mij niet meer in. Gelukkig merk ik bij jou deze basishouding niet. Ik begrijp jouw opmerkingen over de verschijnselen die je hebt waargenomen, en ook ik vind het heel erg voor de Palestijnen die daar dag in dag uit mee zitten. Maar mensen moeten ook eens proberen de zaken vanuit Israëlisch standpunt te bezien. Men zit met vijanden rondom waarbij de haat tegen hen er dag in dag uit wordt ingepompt door de religieuze leiders. En aan het Hamas Handvest kun je zien dat dat religieus gebaseerd is. Ik vind dat doodeng, en kan begrijpen dat de Joden van binnen als de dood zijn. Dat ze na de Shoah mogelijk weer zullen worden verdreven, vervolgd en afgeslacht.
Ik zie dat Jim degelijke en diepgravende studie maakt van zijn onderwerpen. Iets wat we erg missen in de journalistiek. Daarom leek het mij nuttig om gewoon maar te noemen wat ik er van dacht, want ik denk dat Jim open minded genoeg is om er wat van op te steken. Met wat meer neutraliteit in zijn stukken, zal het verhaal er alleen maar sterker en bruikbaarder door worden, denk ik.

@ Jim Beame op 01-06-2009 om 21:40
Ook dank voor je antwoorden. Het doet me deugd dat het hier op deze site niet gaat om de automatische anti-Joodse vuilspuiterij die ik zo vaak tegenkom.
Ik heb hier met veel interesse gelezen, en ik zal zeker regelmatig langs komen om te kijken of er nog wat moois bij is gekomen. Succes!


ik zou het totaal niet erg vinden als er wereldwijd 5 miljard mensen tegelijk zouden sterven


ik denk juist dat dat de oplossing is om de wereld te behouden.


‘‘wanneer de lijken van alle vermoorden voet aan hoofd achter elkaar werden gelegd zouden deze de aarde tien maal omcirkelen’‘

hebben ze hier wel rekening mee gehouden dat ze ook iets korter zijn als de gemiddelde west europeaan ?


@ Warjan

Een betere wereld begint bij jezelf:

http://www.vhemt.org misschien een idee?


Commentaarpagina 1 van 1U dient ingelogd (Login) te zijn om een opmerking te kunnen plaatsen.Homepage