0  1  2  3 

Charlie Veitch interviewt Stefan Molyneux

Een nachtelijke aanrader: Charlie Veitch - welbekend van The Love Police - die Stefan Molyneux - voor de regelmatige bezoeker hopelijk ook geen onbekende - interviewt aangaande het onderwerp anarchie. Heerlijk. Ruim zestig minuten waar ik in ieder geval enorm van genoten heb. Humoristisch, relativerend, spot-on en ga zo maar door. Heel erg de moeite. Ik wens u er veel plezier mee.


Uw commentaar

De RSS-feed van de commentaren op dit topic  

Commentaarpagina 1 van 1

briljant interview!
dikke plus 100!


Mensen luister aandachtig wat er gezegd wordt, het begint met een lolletje, maar al gauw komen de echte vragen des levens voorbij…

Hulde voor de inzet van beide mannen, hulde aan iedereen om mij heen die net zo bezig is en vooral zo doorgaat, we zijn lekker bezig, soon more to come!

want to help with the dutch revolution (and peaceful actions)?
mail: denis (at) stomzinnig.nl


Twee van de meest bevrijde geesten van onze tijd.Geweldig om ze samen te zien! Charlie is misschien wat erg onder de indruk van Stefan. (Ook Alex Jones heeft Stefan ontdekt en wordt nu ook duidelijk beinvloed door zijn denken)

Vanaf de eerste keer dat ik kennis maakte met Stefan’s werk was ik al onder de indruk.

Geen valse beloftes maar een heldere filosofie om de wereld in een nieuw licht te zien.


Ze hebben het over the end of evil, de “homies” van dit blog hebben maanden lang geprobeerd mij ervan te overtuigen dat evil niet bestaat, en de mensen die anders denken die hebben er niets van begrepen, m.a.w. volgens de “homies” van dit blog hebben Charles en Stefan er helemaal niets van begrepen, vertonen dictatoriale trekjes en zijn daardoor gevaarlijk, en moeten door de overheid betaalde trollen zijn.


Ik kan een lange lijst maken van twee mensen die voor camera moeten converseren.

@henkes

Interessant punt.

Ten eerste: - Zijn een wij met als onderdeel ik (DGGD) het volledig eens met deze twee heren? Nope. Deze paraplu gaat niet op.

Vervolgens: - zijn deze twee heren in lingo volledig gelijkgericht? Edgy. Veel resonantie. Dat wel. Ik denk dat S.M een andere grip op ‘evil’ heeft dan C.V.
S.M. is filosoof. Hij snapt de rekbaarheid van qualia, de fenomenologie van begrippen in het hoofd. Begrippenkaders, denkraam. Relativiteit, gelaagdheid. Omdat hij een woord van vier letters gebruikt betekent dat niet dat jij gelijk hebt met je argumentaties.

Ik heb wat meer abstracte beschouwingen van hem bekeken. Hij is een goed denker. Ik kan er zelf veel details in aanteken omdat ik zijn denkwijze grotendeels volg. Voor mij betekent dit dat ik toch een heel ander wereldbeeld heb. The devil is in the details.

Zo ben ik het:
- enorm met hem eens
- enorm met hem oneens.

Zeker in verhouding tot de dialogen van alledag. Vaak noodzakelijk hoewel het nergens over gaat.

Polariteit(en).... pffff.


“Zijn een wij met als onderdeel ik (DGGD) het volledig eens met deze twee heren? Nope. Deze paraplu gaat niet op.”

Ja @DGGD, ik weet het, volgens jou hebben Charles en Stefan er helemaal niets van begrepen want ze verkondigen hetzelfde al wat ik verkondigde. Alleen ik drukte me wat voorzichtiger uit, ik had het over de foute afslag.

Maar ja, jullie bleven maar volharden dat de foute afslag niet bestaat, zaken zoals slavernij of het verkrachten van kinderen konden volgens jullie niet als fout bestempeld worden, laat staan als evil, en Charles en Stefan noemen bv de slavernij evil!!


@henkes

Ja @DGGD, ik weet het, volgens jou hebben Charles en Stefan er helemaal niets van begrepen

Met deze zin plaats je jezelf weer buiten iedere gedachte aan redelijke dialoog.

Want ik zeg:

ik (DGGD) het volledig eens met deze twee heren? Nope.

Dat leg ik dan vervolgens ook nog uit. Met o.m. de woorden:

Zo ben ik het: - enorm met hem eens

Dus je kletst maar wat. Jammer. Ik deed nog zo mijn best.

Succes met de waarheidsvinding.


Ik verkondigde exact hetzelfde als wat Charles en Stefan verkondigen. Sterker nog, zei verwoorden het nog veel harder.

Tsja @DGGD, het valt niet mee om toe te geven dat jij/jullie in de “discussie” met mij de plank compleet mis hebben geslagen, daar moet je behoorlijk sterk voor in je schoenen staan, dus dat gaat niet gebeuren, zoals ik al eerder in een ander draadje voorspeld heb.

Ik heb in die “discussies” tig keer gevraagd hoe je naar een betere wereld kan streven als je niet kan stellen dat bepaalde handelingen en/of systemen de foute afslag zijn. Op die vraag werd niet gereageerd, dan bleef het muisstil, toch moest ik voor vanalles uitgemaakt worden.

En ook wanneer blijkt dat jullie de plank compleet misgeslagen hebben -kan iedereen gebeuren- blijf je je toch negatief naar mij opstellen, en dat is een teken van zwakte.

Dus @DGGD, ik wens jou heel veel sterkte met whatever jij denkt bezig te zijn.

“Zo ben ik het:
- enorm met hem eens
- enorm met hem oneens.”

Veel dualistischer kan je het niet hebben.

Waar ben je het dan zo enorm mee eens, en waar ben je het dan zo enorm mee oneens?


Carry on….


Ik verkondigde exact hetzelfde als wat Charles en Stefan verkondigen. Sterker nog, zei verwoorden het nog veel harder.

Dit is niet één stem.

Ik heb S.M. uren om de complexe begrippen heen zien tip-toeën om maar genuanceerd genoeg te zijn.

En ik, beste henkes, ben het niet op alle punten met hem eens. Wat invloed heeft op een aantal sluitstukken in zijnsleer. Zoals goed en fout.

Er zijn handelingen met meer en minder intentie en er zijn effecten op verschillende niveaus.

Zo kan een actie met de allerbeste intenties tot de grootste teringzooi leiden. En een slechte actie een positief effect hebben. Ik denk dat het vaak voorkomt.

“Zo ben ik het: - enorm met hem eens - enorm met hem oneens.”  Veel dualistischer kan je het niet hebben.


Onjuist. Ik ben gelijkgericht maar heb een aantal op en aanmerkingen die in het geheel tot een andere positie leiden. Wat beide ver van consensus is. Waar is de dualiteit?

Maar ja, jullie bleven maar volharden dat de foute afslag niet bestaat, zaken zoals slavernij of het verkrachten van kinderen konden volgens jullie niet als fout bestempeld worden,

Het punt, zoals eerder gemaakt, is dat je definities per definitie aan dovemansoren zijn gericht. Dat omdat de mensen die zich met deze zaken bezig houden het niet als fout begrijpen. De mensen die wel begrijpen wat jij met fout bedoeld houden zich niet met die zaken bezig.

M.a.w. Als jij naar een slavendrijver en een pedofiel gaat en zegt: dit is fout! Dan zal deze zeggen: “waarom?”

De slavendrijvers bouwen aan de grootse cultuur. Ga maar na. Vergeet Hitler niet. “Huh… Hoezo fout?”. En ook nu.

Een pedofiel gaat je vertellen dat deze van kinderen houdt en er het beste mee voor heeft. Dit is een zwaar gemankeerde perceptie van de realiteit. Daar zit het probleem. Op deze manier loopt de poging ‘fout’ te kaderen spaak.

Er is geen deelverzameling ‘fout’, scherp omlijnd, in de realiteit.


@DGGD

Vooral zoveel mogelijk er omheen draaien, en vooral niet vertellen over welke punten je het zo enorm eens en over welke punten je het zo enorm oneens bent.

Carry on..

@NMA

Tuurlijk, nu is het opeens een subjectieve classificatie, m.a.w. er is niets aan de hand. Maar als IK zeg dat wanneer je een betere wereld wilt nastreven bepaalde handelingen en/of systemen de foute afslag zijn, tsja dan vertoon ik natuurlijk dicatoriale trekjes en zou om die reden gevaarlijk zijn, en moet dan wel een betaalde trol van de overheid zijn. Yeah right.

Je had ook gewoon kunnen zeggen dat jullie me niet zo goed begrepen hadden en daarom ongewild dingen gezegd hebben die achteraf niet terecht bleken. Dan had ik dat geaccepteerd en gerespecteerd, en dan was het wat mij betreft verledentijd. Maar nee hoor, de anti-ego’tjes zijn daar te kleinzielig voor, en blijven proberen dat wat krom is recht te lullen, heel triest.

Jullie zijn ver heen.


Precies wat ik voorspelde, geen inhoudelijke reactie, en zo gaat het maar door die onzin.

En ook nog liegen dat je die vraag ooit eens beantwoord zou hebben, citeer het dan, bluffer!!


@henkes

Vooral zoveel mogelijk er omheen draaien, en vooral niet vertellen over welke punten je het zo enorm eens en over welke punten je het zo enorm oneens bent.

Een stapje tegelijk bij jou, heb ik gemerkt. Ik ga zeker niet uitweiden op het voorgaande als je weer bot iedere nuancering op je denkbeelden gaat wegzetten als letterbrij en ook persoonlijk wordt.

Feitelijk is je vraag al beantwoord. Maar dat is steeds het geval geweest waar jij totaal ontkent dat er een inhoudelijke reactie is. Het bevalt je schijnbaar niet. Jammer.


Hoe kan je een betere wereld nastreven wanneer je bepaalde handelingen en/of systemen niet als de foute afslag kan bestempelen??

Door het één beter te vinden dan het ander, een vorm van relativiteit die zowel persoonlijk als collectief bezien kan worden. Hier is geen absoluut goed of fout voor noodzakelijk.

On-topic: goed om te zien dat wanneer heldere geesten ruimte laten voor elkaars visie er een grotere visie ontstaat door aanvulling.

@Henkes, @NMA,

Wanneer heb ik je een betaalde overheidstrol genoemd? Staat me namelijk helemaal niets van bij.

Mij staat daar ook niets van bij. Ik weet wel, dat ik zelf een aantal weken terug een dergelijk vermoeden naar Henkes heb geuit , onder de nick “mag ik braaf zijn?“Dit vermoeden werd door Henkes opgevat als beschuldiging. Ik heb mijn vermoeden toen weer ingetrokken. Ik denk dat mijn vermoeden toen werd ingegeven door mijn wens om bij de “homies"te horen.Door een gemeenschappelijke vijand te cre-eren, in dit geval Henkes, zouden wij immers ons groepsgevoel kunnen versterken.Nu zie ik in, dat ik fout ben geweest, nog excuses daarvoor. Het was niet echt een bijdrage aan de dialoog.
Ik meende echter, dat de toen wat vijandige conversatie toch in een soort verzoening was geeindigd, mede doordat Stijn had aangekondigd iedereen in Maasbree uit te nodigen. Ik zou het jammer vinden als hier de strijd nu weer oplaait. Waarom komen jullie niet ook naar Maasbree? Wellicht zijn er mensen binnen de anarchiel-community die kunnen helpen om het slepende conflict te beslechten, door te kijken wat ons verbindt, ipv wat ons scheidt. Het lijkt mij, dat we daar zeker uit moeten kunnen komen. Iedere rechtgeaarde anarchist zal toch zeker wel bijv. tegen kinderverkrachting zijn, of je die nu een objectieve of een subjectieve, een absolute of een relatieve norm noemt. Zo zullen er nog wel meer zaken zijn waar wij het over eens kunnen worden. Een volgende stap zal dan kunnen zijn: hoe kunnen wij zorgen dat wij onze gezamenlijke normen meer ingang doen vinden in de samenleving, zonder verstrikt te raken in de politieke dwangbuis?
Als jullie hier voor voelen, zou het voor mij een reden zijn om toch naar limburg af te reizen. Wellicht heeft LordOneHoop nog plek in de auto en kan de gezelligheid al ver voor de limburgse grens beginnen…? tongue rolleye


By the way, nog meer off topic…

Wat is de tekst van het hierboven door mij geposte lied?


  “What I gonna do to be hurt…  questionconfused


@kapitein nemo

Aha, jij was degene die van mening was dat ik een betaalde overheids trol was, maar dat vertelde je onder de nick @mag ik braaf zijn. Tsja als zoveel mensen teglijk tegen je beginnen dan hou je niet echt bij wie wat zegt maar wel wat er gezegd wordt. @NMAS heeft me wel beschuldigd van bv dictatoriale trekjes en dat ik daarom gevaarlijk zou zijn. Alles mag tegen mij gezegd worden zonder dat de “homies” daarover vallen, ik ben namelijk geen mens maar een beest, ik zeg namelijk dat bepaalde handelingen en/of systemen de foute afslag zijn wanneer er gestreefd wordt naar een betere samenleving. Je begrijpt dat alleen een satanisch persoon datsoort verschrikkelijke uitspraken doet en zo’n persoon moet dan ook massaal en door de roedel aangepakt worden. Dat bv ene Charles en Stefan het over ‘evil’ hebben dat maakt dan weer niet uit want zij worden omarmt door de roedel, waarschijnlijk omdat ze het woord ‘anarchie’ gebruiken, in dat woord herkent de roedel zich en blijft de pavlov reactie weg wanneer ze het woord ‘evil’ gebruiken. Toch blijft het frappant dat ware anarchisten -want dat zijn ze *proest*- helemaal uit hun tempel gaan wanneer gezegd wordt dat bepaalde handelingen en/of systemen de foute afslag zijn naar een betere wereld. Het wordt helemaal bizar wanneer de roedel helemaal uit z’n plaat gaat wanneer gezegd waordt dat het verkrachten van kinderen de foute afslag is naar een betere wereld,. Nee de woorden ‘foute afslag’ staan gelijk aan de duivels versen, de persoon die die woorden durft uit te spreken moet vervolgd worden tot in de uithoeken van de wereld .. hahaha ..  cheese

Je mag niet zeggen dat bv het verkrachten van kinderen de foute afslag is, nee je moet zeggen ‘het kan beter’ .. whoehoehahahaha ..

@Kapitein Nemo

Je trekt je woorden terug dat ik een betaqalde trol van de overheid ben?! Nou dat vind ik tof, ik vind het dan verder ook geen probleem.

“Wellicht zijn er mensen binnen de anarchiel-community die kunnen helpen om het slepende conflict te beslechten, door te kijken wat ons verbindt, ipv wat ons scheidt.”

Vertel jij maar wat ons scheidt, ik ben ooit dit blog gaan bezoeken omdat ik me wel kon vinden in de tekst ‘vrijheid maar dan ook echt’, ik ben namelijk voor leven en laten leven, maar daar wordt door sommigen op dit blog totaal anders over gedacht want als je al voor rotte vis uitgemaakt wordt omdat je het over de foute afslag hebt ivm met het streven naar een betere wereld dan is het einde zoek. Als je vraagt hoe je kan streven naar een betere wereld als je bepaalde handelingen zoals bv het verkrachten van kinderen niet de foute afslag kan noemen maar moet zeggen dat het beter moet kunnen dan begrijp ik er ech helemaal niets meer van. Hoezo het moet beter kunnen? M.a.w. het verkrachten van kinderen is niet fout maar het moet beter kunnen, wat moet beter kunnen??

Het is te onzinnig voor woorden, en @Kapitein Nemo, met mensen zoals @NMA en @DGGD zal ik nooit kunnen opschieten omdat het hypocriete valse flikkers zijn, ze sporen niet, ze hbenn een doel- en zinloos leven, en proberen dat hier te compenseren.


@NMA en @DGGD zal ik nooit kunnen opschieten omdat het hypocriete valse flikkers zijn, ze sporen niet,

@henkes

Je dictatoriale trekken spelen weer op. Dat ik op een planeet moet leven met mensen die zelfs in wat filosofische kwesties zo beginnen te kankeren. 

Ik ben het niet met je eens…....  zipper ..... Kun je dat accepteren? Nee dus. Het enige mogelijke antwoord op je lappen tekst is: je hebt gelijk henkes. Anders ga je zieken.

Succes met de denkbeelden.


@ Henkes
Jammer dat je kennelijk niet wilt ingaan op de uitnodiging van Stijn en dat je blijft hangen in een hatende slachtofferrol.
Ik hoop, dat je in jouw leven de door jouw gewenste doelen zult bereiken, door de voor jou juiste afslag te kiezen, in vrijheid.


@kapitein nemo

“Ik hoop, dat je in jouw leven de door jouw gewenste doelen zult bereiken, door de voor jou juiste afslag te kiezen, in vrijheid.”

Maak je daar maar geen zorgen om, ik heb alles al bereikt wat ik ooit eens wenste te bereiken, ik ben namelijk niet net uit het ei gekropen zoals de calimero’s @DGGD en @NMA.

En bedankt voor de uitnodiging van @Stijn, maar aangezien door sommige pisvingers op dit blog negatief is gereageerd op mijn aanbod te verbroederen lijkt het me niet verstandig om op de uitnodiging in te gaan want zoals ik al vermeldde, ik ken types zoals @DGGD en @NMA als m’n broekzak en die sporen niet, daar is geen goed garen mee te spinnen, met datsoort types kan het alleen maar op stront uitdraaien. Aan de andere kant is het wel verleidelijk want ik zou wel eens willen zien of ze nog zo’n grote bek hebben als ze voor m’n neus staan, stelletje valse flikkers dat het zijn.

En over die slachtofferrol gesproken, er wordt gevraagd of ik het kan accepteren dat iemand het niet met me eens is. Dat is dus weer het verdraaien van de zaken, er kon niet geaccepteerd worden dat ik me niet liet overtuigen waardoor ze zich genoodzaakt voelde op de man te gaan spelen, stelletje miesmachers dat het zijn.

Even voor de duidelijkheid, ik heb nog geprobeerd te verbroederen of iig water bij de wijn te doen, dat werd niet geaccepteerd, daar werd niet op ingegaan. Dat vind ik helemaal prima, en nu is het mijn beurt, nu krijgen ze een koekie van eigen deeg, wie de bal kaatst enz enz..

M.a.w. ik zie geen enkele reden om nog te proberen een serieus gesprek te voeren aangezien op de vorige inhoudelijke vragen geen antwoord gegeven werd.

Dus pisvingers @DGGD en @NMA, aan het gas met jullie, jullie willen ruzie, dan kan je het krijgen zoals je het hebben wilt!!


@henkes

Bedankt voor de spectrumanalysis van je haatdragende karakter. Ik denk dat het een gevolg is van de polarisering in je hoofd.

Het blijkt uit je teksten:
- wie het niet met je eens is is tegen je.
- wie het niet met je eens zijn, verworden tot een eenduidige groep.
- wat niet binnen je denkraam past staat er haaks op.

Ook wel bekend als zwart-wit denken. De mensheid heeft hier een stukje kennis en ervaring om op terug te kijken.

Het leidt tot lynch mobs. Zoals uit de conclusies van je laatste comment blijkt. Eén en al verwijt, afkeuring en uitsluiting. Tis triest.

Ik blijf erbij dat er geen absoluut fout te definiëren is.


@DGGD

Wat probeer je nou te vertellen, waar doel je op, wat probeer je te suggereren, dat ik fout bezig ben?

WHOEHOEhoehoehahahaha….

Ooohh, dat probeerde je niet te vertellen want goed en fout bestaan volgens jou niet!!

Hou dan je smoel als je niets te vertellen hebt cool grin


Als je vraagt hoe je kan streven naar een betere wereld als je bepaalde handelingen zoals bv het verkrachten van kinderen niet de foute afslag kan noemen maar moet zeggen dat het beter moet kunnen dan begrijp ik er ech helemaal niets meer van. Hoezo het moet beter kunnen? M.a.w. het verkrachten van kinderen is niet fout maar het moet beter kunnen, wat moet beter kunnen??

Begrijpen wat geprobeerd wordt te zeggen, namelijk dat er een vorm van relativiteit bestaat die persoons- of groepgebonden is. Dit noemen we ook wel eens cultuur(verschillen). Het besnijden van vrouwen, het doodknuppelen van zeehondjes, het eten van honden, democratie, fascisme etc. Allemaal uitingen van een cultuur waarbinnen een groeps- of persoonlijke perceptie bestaat van goed of fout en er een vorm van ‘normaal’ bestaat. Wanneer het afbinden van borsten of besnijdenis als ‘normaal’ kan bestaan binnen een gemeenschap die daar al een eeuwenlange traditie mee heeft opgebouwd, dan is de weg vrij om dat ook voor het verkrachten van kinderen mogelijk te houden. Dit wil geenszins zeggen dat ik het voor wenselijk houd, het doet me zelfs braakneigingen krijgen, echter, om vooral niet de fout te maken die ons al jaren in de greep houdt, het oordelend opdringen van moraal, houd ik de mogelijkheid open dat het persoonlijk of groepsgebonden als ‘normaal’ wordt ervaren.

Wellicht dat we nog een lange weg te gaan hebben om te beseffen dat het opdringen van moraal of normaal tot strijd leidt, misschien zou er een weg liggen in een wederzijds respect die dialoog mogelijk maakt om daarmee tot het bespreken van de gevolgen van verkrachtingen te komen in plaats van oordelen waardoor de dader tot verdedigen gedwongen wordt en per definitie strijd ontstaat.

Een betere wereld begint mijns inziens bij diegene die het oordelen opgeeft en tot begrip wil komen. Ik kan me voorstellen dat dat tot hartverscheurende en ingehouden woede leidt vanwege de tegenstelling met de eigen ‘normaal’ maar als er iets is dat ik ‘goed’ zou noemen, dan zou het dat zijn.


@Rediscover

Ik had het al eerder uitgelegd: door te stellen dat het verkrachten van kinderen -om dat maar weer even als voorbeeld te gebruiken- de foute afslag zou zijn om bv een betere en gezondere samenleving te creeren veroordeel je de dader niet (direct). Daarmee zeg je niet dat de dader evil is en dat hij opgeknoopt moet worden, je constateert simpelweg een feit. Een weerloos persoon of kind misbruiken en laten lijden voor zelfzuchtige doeleinden waardoor het slachtoffer voor de rest van het leven geestelijk en lichamelijk beschadigd is met alle gevolgen van dien is nooit te rechtvaardigen, het kan missschien en hooguit begrijpelijk gemaakt worden hoe de dader tot zo’n egoistische daad met zoveel nadelige gevolgen op lang termijn heeft kunnen komen, misschien is de dader ook ooit eens een slachtoffer geweest, dat zou dan een mooi voorbeeld zijn waarom het een foute afslag is. Als je bv naar Rotterdam wilt maar je pakt de afslag naar A’dam en je komt dus niet aan op het beoogde doel dan kan je gerust stellen dat de afslag naar A’dam de foute afslag was, daarmee zeg je niet dat de afslag naar A’dam evil is e.d., nee het was simpelweg een constatering van een feit. Het gaat me in dit geval helemaal niet om de dader, die komt vanuit dit perspectief helemaal niet in beeld, het is simpelweg een voorbeeld van een foute afslag. Ik heb in m’n eerste reactie ook gezegd dat je het ‘goed’ en ‘fout’ waar ik op doel in een heel ander perspectief moet zien dan zoals het doorgaans gezien wordt, heel veel ‘goed’ en ‘fout’ zijn idd slechts een kwestie van perceptie of het gevolg van indoctrinatie, maar over die ‘goed’ en ‘fout’ heb ik het niet. Ik heb het over goede- en foute afslagen die verband hebben met het streven naar een betere wereld, en die goede en foute afslagen zijn vrijblijvend want je voelt het of je voelt het niet, je kan bv ook niet iemand dwingen van je te houden, je voelt het of je voelt het niet. Ik heb ook altijd gezegd dat ik slechts voor mezelf kan praten, maar ik kan het wel goed onderbouwen waarom ik tot bepaalde conclusies ben gekomen, waar sommige mensen een probleem mee hebben. En dan durf ik zelfs te stellen dat er een absolute waarheid bestaat want zou die niet bestaan dan waren we er niet geweest, alleen wat die waarheid is dat is de hamvraag. En ik durf te stellen dat er kosmische bepaalde ‘goed’ en ‘fout’ zijn, m.a.w. er bestaan goed en fout die niet bepaald worden door onze perceptie of geest, over die goed en fout hebben wij geen zeggenschap, die gaat boven onze pet om het maar zo te noemen, of sterker nog, wij zijn een onderdeel van dat goed en fout. Tuurlijk hoef je het hier niet mee eens te zijn en het is ook discutabel. Maar feitelijk is er maar één argument die die stelling kan weerleggen, en dat argument is de stelling dat de kosmos en wij een product zijn van een ongeluk of toeval, waardoor je op een heel ander terrein komt, en dat is eigenlijk het terrein waar ik naartoe had gewild, dus niet het terrein waar ‘daders’ en ‘slachtoffers’ zich bevinden.

Ter aanvulling, mijn problemen met bepaalde figuren op dit blog heeft niet te maken met het gegeven dat ze een andere mening zijn toegedaan maar met hoe ze mensen -in dit geval mij- zo onbeschoft en kortzichtig te woord staan waardoor ik het niet kon laten mij te laten gelden, want wie denken ze gvd wel niet dat ze zijn met hun pretenties.


@henkes

Neem je extreme voorbeeld van seksueel misbruik van kinderen.

Ik neem aan dat de kinderen er niet zoveel toe doen. Het is verkrachting. Even erg, toch?

Is kinderen verkrachten fouter dan verkrachten? Telt het op?

Dan is de vraag wat ‘een kind’ is. Dat is nogal eens cultureel bepaald zoals in de vorm van wetgeving.

Als de factor kind toevoegt aan fout dan betekent dit dat een verkrachter van kinderen een ander type is dan een verkrachter.

Is het dan een pedofiel? Als we iemand zo gekaderd hebben maar deze raakt geen kind aan, is deze persoon dan fout? Is deze fout als bezitter van een fotocollectie (maar raakt geen kind aan)?

Is de fotocollectie fout als deze geen porno bevat maar wel naakte kinderen? En als deze figuur ‘een verleden’ heeft? Is er dan iets fout?

Stel dat pedofielen een afwijkende stofwisseling blijken te hebben die niet met een pil te verhelpen blijkt, is er dan iets fout?

Nog een complicatie. De overheid stelt dat bezit van kinderporno verboden is. Het is strafbaar. Nu blijkt kinderporno werkelijk een stofwisselingsprobleem op te leveren. Bij thrill-seekers. Stel personen hebben ‘een gezonde’ seksuele interesse op internet. Overdadig. Na alles gezien te hebben daalt de leeftijdsgrens. Het is als gokken. Of groot geld verdienen op de beurs. Is deze persoon dan fout?

Dit is bestudeerd en een werkelijk probleem. Is dit een werkelijke pedofiel? Is thrill-seeking de aanleiding van een uiteindelijke aanranding door een dergelijke persoon? Wat is dan fout?

Is iemand die op deze manier in het bezit komt van strafbaar materiaal is deze dan pas echt fout als deze ertoe komt een kind te verkrachten. Is het anders fout?

Moet iemand die gepakt is door excessief trill-seeking maar van de pedo-focus is verholpen op een zwarte lijst met pedofielen? Is deze persoon fout? Tegenwoordig doet ie klimmuren? Risicofactor?

En vertel mij niet dat dan in ieder geval verkrachting absoluut fout is.

Ik denk: de zaken blijken steeds gecompliceerder dan jij voorstelt. Tussen de veroordelingen door. Dus hoezo:

want wie denken ze gvd wel niet dat ze zijn met hun pretenties.


Een weerloos persoon of kind misbruiken en laten lijden voor zelfzuchtige doeleinden waardoor het slachtoffer voor de rest van het leven geestelijk en lichamelijk beschadigd is met alle gevolgen van dien is nooit te rechtvaardigen, het kan missschien en hooguit begrijpelijk gemaakt worden hoe de dader tot zo’n egoistische daad met zoveel nadelige gevolgen op lang termijn heeft kunnen komen, misschien is de dader ook ooit eens een slachtoffer geweest, dat zou dan een mooi voorbeeld zijn waarom het een foute afslag is.

Hier denk ik dat de crux van wat onbegrip zit, het ‘niet kunnen rechtvaardigen’ is al snel ongemerkt een oordeel, hoe logisch je gedachte ook voor je is en hoe moeilijk het ook is om te bedenken dat het niet zo gezien wordt, het blijft een (persoonlijk) oordeel waardoor de verkrachter slachtoffer wordt van het oordeel en wordt er bijna gevraagd wordt om verdediging.

/spreek voor mezelf
En laten nu veel mensen die onderdrukking en opgelegde moraal verafschuwen veelal wat anarchistische trekjes vertonen en een zwak hebben voor slachtoffers door het besef dat velen in onze maatschappij slachtoffer zijn van moraliserende en dreigende enkelen en de boot is aan. Door het oordeel wordt niet alleen het verkrachtte kind slachtoffer maar de dader ook, de één van de daad, de ander van het oordeel vanuit de normaal. Helaas, maar misschien zit er ook een zaadje van begrip in en heeft het zo zijn nut.
/spreek voor mezelf

Zou je een dialoog wensen over het bestaan van een absolute waarheid of absoluut goed/fout dan zou de premisse dat een absolute waarheid of absoluut goed/fout bestaat eerst moeten verdwijnen anders komen we nooit tot iets zinnigs en zal goed of fout leidend zijn in de dialoog waarbij we juist willen onderzoeken of het bestaat. (Partieel) eens of oneens leidt misschien tot uitwisseling die onderliggende absolutismen blootlegt die verborgen blijven door goed of fout.

Ben trouwens wel geïnteresseerd in een open dialoog over deze zaken en zeker benieuwd naar visies in deze.


@DGGD

“Is kinderen verkrachten fouter dan verkrachten? Telt het op?”

Ben je nou echt zo onnozel of ben je compleet verblind door de drang mij te debunken?

Een kind is nog niet geslachtsrijp, het is lichamelijk en geestelijk nog niet klaar om gepenetreerd te worden, laat staan met geweld, gebeurt dat wel dan zal het voor de rest van het leven geestelijk en lichamelijk beschadigd en getraumatiseerd zijn.

@Redicover

“Hier denk ik dat de crux van wat onbegrip zit, het ‘niet kunnen rechtvaardigen’ is al snel ongemerkt een oordeel”

Dan nodig ik jou uit een poging te wagen het te rechtvaardigen, ik gaf net al een voorbeeld waarom het niet te rechtvaardigen valt.

Ik meen het heel serieus, waag jij eens een poging het te rechtvaardigen, ik ben echt bloednieuwsgierig met wat je gaat komen.


@henkes

Ik vind je ook een randdebiel. Niet om je argumenten maar meer om dit soort persoonlijk gekanker. Wat mij er dan weer van overtuigt dat het niet zo lekker zit met je affectieve processen naar de buitenwereld. Dus vertel mij vooral wat fout is.

Het is jammer dat naast wat filosofische basis je ook de lijn mist in mijn repliek. Je antwoord op mijn vragen is geen antwoord.

Is er een getal voor geslachtsrijp, overigens? Is dat 13 of 18? Ik doe maar een suggestie.

Ik vind het vreemd dat je een kind verkrachten anders vind dat een volwassene verkrachten. De seksuele daad is dan werkelijk ook niet het probleem. Het verschil tussen oorzaak en aanleiding. In bepaalde maat van inlevingsvermogen wel. Ik denk ook dat daders een schuldcomplex kennen. Dus dat is het ook niet helemaal. Hormonaal overhoop misschien? Mogelijk is het een probleem in de voedselketen! Waar is toch die fout?

Verder ga je niet in op de complicatie in de beoordeling van gevallen. En dat is het M.F. punt. Niet je initiële conclusie die je steeds herhaalt.


Sorry maar wordt hier gevraagd of er een getal is die pedofilie rechtvaardigt? De verantwoordelijkheid ligt altijd bij de oudere. Kwestie van ge weten. En dan de opmerking dat een kind verkrachten hetzelfde zou zijn als de verkrachting van een volwassenen? Daar zit een groot verschil in zit – een wereld! Geestelijk, lichamelijk en emotioneel. Hoe kom je in godsnaam tot dit soort conclusies? Wat gaat er dan zelf in je hoofd om vraag ik mij af. In ieder geval toont het een groot gebrek aan inlevingsvermogen.

Dit is nooit te rechtvaardigen, door niets en niemand niet!

Verder erg jammer dat samenwerking hier ver te zoeken is. Persoonlijke aanvallen en geheel off-topic reacties. Doet mij sterk denken aan een verdeel en heers filosofie. Helaas weer een punt voor de heersende klassen om duidelijk aan te tonen dat het vee toch echt een lijder nodig heeft want anders begint het zichzelf aan te vallen.


duidelijk aan te tonen dat het vee toch echt een lijder nodig heeft want anders begint het zichzelf aan te vallen.

Op zich ruimt dat wel lekker op hoor, of refereerde u hier aan Jezus Christus?


@DGGD

“Neem je extreme voorbeeld van seksueel misbruik van kinderen.

Ik neem aan dat de kinderen er niet zoveel toe doen. Het is verkrachting. Even erg, toch?

Is kinderen verkrachten fouter dan verkrachten? Telt het op?”

Jij vind het vreemd dat ik je onnozel noem als je met zulke vragen komt naar aanleiding van deze reactie van mij;

‘Door henkes op 24-01-2011 om 22:21 | #65014 - quote dit commentaar
@Rediscover

Ik had het al eerder uitgelegd: door te stellen dat het verkrachten van kinderen -om dat maar weer even als voorbeeld te gebruiken- de foute afslag zou zijn om bv een betere en gezondere samenleving te creeren veroordeel je de dader niet (direct). Daarmee zeg je niet dat de dader evil is en dat hij opgeknoopt moet worden, je constateert simpelweg een feit. Een weerloos persoon of kind misbruiken en laten lijden voor zelfzuchtige doeleinden waardoor het slachtoffer voor de rest van het leven geestelijk en lichamelijk beschadigd is met alle gevolgen van dien is nooit te rechtvaardigen, het kan missschien en hooguit begrijpelijk gemaakt worden hoe de dader tot zo’n egoistische daad met zoveel nadelige gevolgen op lang termijn heeft kunnen komen, misschien is de dader ook ooit eens een slachtoffer geweest, dat zou dan een mooi voorbeeld zijn waarom het een foute afslag is. Als je bv naar Rotterdam wilt maar je pakt de afslag naar A’dam en je komt dus niet aan op het beoogde doel dan kan je gerust stellen dat de afslag naar A’dam de foute afslag was, daarmee zeg je niet dat de afslag naar A’dam evil is e.d., nee het was simpelweg een constatering van een feit. Het gaat me in dit geval helemaal niet om de dader, die komt vanuit dit perspectief helemaal niet in beeld, het is simpelweg een voorbeeld van een foute afslag. Ik heb in m’n eerste reactie ook gezegd dat je het ‘goed’ en ‘fout’ waar ik op doel in een heel ander perspectief moet zien dan zoals het doorgaans gezien wordt, heel veel ‘goed’ en ‘fout’ zijn idd slechts een kwestie van perceptie of het gevolg van indoctrinatie, maar over die ‘goed’ en ‘fout’ heb ik het niet. Ik heb het over goede- en foute afslagen die verband hebben met het streven naar een betere wereld, en die goede en foute afslagen zijn vrijblijvend want je voelt het of je voelt het niet, je kan bv ook niet iemand dwingen van je te houden, je voelt het of je voelt het niet. Ik heb ook altijd gezegd dat ik slechts voor mezelf kan praten, maar ik kan het wel goed onderbouwen waarom ik tot bepaalde conclusies ben gekomen, waar sommige mensen een probleem mee hebben. En dan durf ik zelfs te stellen dat er een absolute waarheid bestaat want zou die niet bestaan dan waren we er niet geweest, alleen wat die waarheid is dat is de hamvraag. En ik durf te stellen dat er kosmische bepaalde ‘goed’ en ‘fout’ zijn, m.a.w. er bestaan goed en fout die niet bepaald worden door onze perceptie of geest, over die goed en fout hebben wij geen zeggenschap, die gaat boven onze pet om het maar zo te noemen, of sterker nog, wij zijn een onderdeel van dat goed en fout. Tuurlijk hoef je het hier niet mee eens te zijn en het is ook discutabel. Maar feitelijk is er maar één argument die die stelling kan weerleggen, en dat argument is de stelling dat de kosmos en wij een product zijn van een ongeluk of toeval, waardoor je op een heel ander terrein komt, en dat is eigenlijk het terrein waar ik naartoe had gewild, dus niet het terrein waar ‘daders’ en ‘slachtoffers’ zich bevinden.’

En dan is het enige wat je weet te vertellen;

‘Door DGGD op 25-01-2011 om 09:56 | #65096 - quote dit commentaar
De Grote Gemene Deler                               |  omdat kubieke lichtjaren

@henkes

Ik vind je ook een randdebiel. Niet om je argumenten maar meer om dit soort persoonlijk gekanker. Wat mij er dan weer van overtuigt dat het niet zo lekker zit met je affectieve processen naar de buitenwereld. Dus vertel mij vooral wat fout is.

Het is jammer dat naast wat filosofische basis je ook de lijn mist in mijn repliek. Je antwoord op mijn vragen is geen antwoord.

Is er een getal voor geslachtsrijp, overigens? Is dat 13 of 18? Ik doe maar een suggestie.’

Blijkbaar weet je niet dat vrouwen bv ongesteld worden en kleine meisjes niet, blijkbaar weet jij niet eens wat ongesteld zijn inhoudt, jij weet blijkbaar niet wat het verschil is tussen een kleuter en een volwassenen, en dan ben ik de randdebiel, yeah right!!

Verder had ik ook aangeven het helemaal niet over daders en slachtoffers te willen hebben, maar ook dat kan je blijkbaar niet bevatten met je berkompen geest.


@Lenteman
Zo oud ben ik (nog) niet hoor cheese

Ik refereer hier aan wat voor vorm dan ook, autoriteit afgeven aan andere mensen (of beelden) die meer zouden zijn als een ander. Die denken dat ze uitverkoren zijn om een ander (desnoods door dwang) de weg te wijzen of hun mening op te leggen. Dat zou een vrije keuze moeten zijn, ons geboorterecht!

Als wij vrij willen zijn moeten we eerst accepteren dat er verschil van mening is en die in zekere zin gaan respecteren. De overeenkomsten benadrukken. Samenwerking is alles (kijk naar de mieren) daar kan geen dictator tegenop. Werkelijke vrijheid kan pas plaatsvinden als je je mening wilt schikken aan een andere mening om tot overeenkomst te komen. Niemand heeft namelijk altijd gelijk. Maar iedereen heeft wel voor een deel gelijk, dus het doet er niet toe wie wel of geen gelijk hebben. Het gaat erom dat we de overeenkomsten gaan opzoeken en niet gaan opzieken.


@henkes

Dat ik iets rechtvaardig is je eigen invulling.

Je profileert hier sterk een bepaald wereldbeeld. Dat zie je niet zo. Voor jou is het realiteit. Ik zie het als wereldbeeld.

Ik zie een probleem met een aantal aannamen die nogal eens snel gedaan worden en die dat wereldbeeld constitueren. Het beeld van de van elkaar verwijderde polariteit.

Dit beeld wordt niet gecreëerd door groteske aannamen maar door subtiele opvattingen. Het is het verdelen van de knikkers vanuit egoïstisch emotioneel perspectief. Het verdelen van de knikkers in de verzameling ‘hier heb ik niets mee te maken’ en de verzameling ‘I like!’

Iedereen doet het automatisch. Op het vlak van beoordeling en veroordeling is dit een probleem.

Het gaat erom hoe diep de lijnen in het zand worden getrokken. De mate waarin de habbit is ingebakken in het menselijk doen lijkt mij belangrijk in relatie tot anarchisme.

Zie hoe ME op studenten stormt. Valse scheidslijnen. Gezien het toegepaste geweld emotioneel diep. En willekeurig.

@moll

Het geval kindermisbruik in extreme vorm is hier vooral ter sprake omdat henkes steeds algemene classificatie verwisselt met praktijkvoorbeelden bij naam. Hij verdedigt een algemeen filosofisch punt met fenomenen die sterk op het onderbuikgevoel werken. Genocide is ook al een paar maal besproken.

Ik vind het verschil tussen het verkrachten van kinderen en wat blijkbaar als meer ‘normale verkrachting’ ervaren wordt nogal klein. Want bij een ‘normale’ is de daad fout en bij een pedofiel is een gedachte fout. Ik ben van mening dat in beide gevallen ‘een perspectief op mensen’ gemankeerd is ongeacht de drijfveren. Om de logische knuppel helemaal in het hoenderhoek te werpen: Je zou een pedofiel makkelijker op een geforceerde uitweg van de onmogelijkheid van zijn paradoxale affectieve processen geprojecteerd op andere mensen kunnen betrappen dan ‘een normale’ verkrachter. Zo zou je tot de algemene stelling kunnen komen dat ‘normale’ verkrachtingen, procentueel, liefdelozer zijn.

Voor de hardgekookte eieren: ik verdedig hier niets behalve de noodzaak heel goed na te denken alvorens tot een oordeel over de medemens (en wat daarmee te doen) te komen.

Dit soort onderwerpen worden nu aangegrepen om internet, jou, te beperken. Het mag bevraagd woorden.
Fout fout fout! Leidt tot die typische daadkracht die ik ook nu weer in politiek zie opbloeien.


@moll=@Dawn.

Excuseer.


@DGGD

Ik zal nog even je geheugen opfrissen, want je raakt nogal verdwaald in je eigen gewauwel;

Jij beweert dat goed en fout niet bestaan, waarop ik aan jou vraag waarom bv het verkrachten van kinderen niet fout zou zijn. En daarop krijg ik geen relevant antwoord, het enige argument dat ik gehoord heb is dat het niet fout zou zijn omdat de verkrachter het niet fout vindt, en daarom zou het niet fout zijn. Maar dat is geen argument, dat is je reinste kolder, je moet het netzo onderbouwen waarom het niet fout zou zijn zoals ik het onderbouw waaropm het fout is, en dat staat compleet los van perceptie.

“Het beeld van de van elkaar verwijderde polariteit”

Wil je beweren dat de constatering dat het verkrachten van kleuters fout is polariseert? En hoe zit het dan met hte verkrachten van kleuters?

En wat ik dan helemaal niet begrijp, jij beweert dat goed en fout niet bestaan, wat is dan het probleem van het zogenaamde polariseren?

“ik verdedig hier niets behalve de noodzaak heel goed na te denken alvorens tot een oordeel over de medemens (en wat daarmee te doen) te komen.”’

Ik heb diverse keren heel duidleijk gezegd dat ik het helemaal niet over de daders en slachtoffers wil hebben, daar refereren jullie steeds naar omdat de constatering dat het verkrachten van kleuters fout is zou polariseren, wat vanuit jouw standpunt helemal nergens op slaat want goed en fout bestaan volgens jou niet, dus wat is het probleem van het zogenaamde polariseren?


@DGGD

“Is kinderen verkrachten fouter dan verkrachten? Telt het op?”

Ben je nou echt zo onnozel of ben je compleet verblind door de drang mij te debunken?

Een kind is nog niet geslachtsrijp, het is lichamelijk en geestelijk nog niet klaar om gepenetreerd te worden, laat staan met geweld, gebeurt dat wel dan zal het voor de rest van het leven geestelijk en lichamelijk beschadigd en getraumatiseerd zijn.

@Redicover

“Hier denk ik dat de crux van wat onbegrip zit, het ‘niet kunnen rechtvaardigen’ is al snel ongemerkt een oordeel”

Dan nodig ik jou uit een poging te wagen het te rechtvaardigen, ik gaf net al een voorbeeld waarom het niet te rechtvaardigen valt.

Ik meen het heel serieus, waag jij eens een poging het te rechtvaardigen, ik ben echt bloednieuwsgierig met wat je gaat komen.

Er bestaat bij mij geen enkele behoefte om ook maar iets van iemand te rechtvaardigen. Daar ik zo veel mogelijk enkel mezelf beoordeel kan ik alleen leren van anderen die mij iets laten zien. Laten die anderen mij bijvoorbeeld zien dat zij kinderen verkrachten normaal vinden, dan resoneert dat op één of andere wijze bij mij en maak ik enkel voor mezelf de afweging of ik dat ook normaal vind. In dit specifieke geval wekt het een gevoel van afschuw op waardoor het niet in mijn gewenste wereldbeeld past en door mij niet als normaal wordt beschouwd. Dit neemt niet weg dat ik mogelijk kan begrijpen hoe iemand tot zo’n beeld komt, een vorm van inlevingsvermogen, ook in gruwelijkheden die ik met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid nooit over mijn hart zou kunnen krijgen. Anderen moeten hun eigen afweging maar maken en met zichzelf willen en kunnen leven.

Waar ik mij met hand en tand tegen verzet is het opdringen van een moraal onder het mom van waarheid van de één aan de ander, de oorzaak van eeuwenlange onderdrukking en strijd. Geef je mening, schreeuw hem uit en rond, wees er blij mee maar probeer niet het eigen oordeel op te dringen aan de ander als zijnde waarheid.

Ik ben bescheiden genoeg om te onderkennen dat ik niet alle facetten van een zaak in oorzaak en gevolg over eeuwen kan overzien en dat weerhoudt mij ervan om een definitief of absoluut oordeel te vellen. Wel kan ik door ervaring te combineren met kennis en logica komen tot een principe van waarheid en ook tot een principe van omgang in een wereld waarin miljarden eigen waarheden bestaan en maar weinigen dat kunnen of willen beseffen.

Zouden we op zoek gaan naar ‘de’ absolute waarheid dan kunnen we eens proberen te definiëren wat het is en daar heb je imho dan ook direct de oplossing, waarheid is datgene dat is, iets anders is een illusie. In mijn optiek ligt er ook een principe aan ten grondslag namelijk het principe van verandering. De waarheid is aan verandering onderhevig omdat hetgeen dat is aan verandering onderhevig is. Een ieder die meent de waarheid te kennen liegt. Een best wel grappige geheel, ook al zou iemand ‘de’ waarheid vertellen dan verliest ie per direct z’n geldigheid omdat datgene dat is daardoor verandert.

Wat betreft omgang in een heksenketel als ons planeetje zou ik pleiten voor “wat jij niet wilt dat jou geschiedt doe dat ook een ander niet”.

Zou je dat principe eens toepassen op de kinderverkrachter dan zou er bij de verkrachter een idee op kunnen komen dat zodra hij slachtoffers maakt hij daarmee zichzelf openstelt om slachtoffer te worden. Dit actie-reactie geheel zou vrij snel tot het besef kunnen leiden dat je beter mensen gelukkig dan ongelukkig kan maken.

In het geval dat hij zelf slachtoffer is en vanuit dat perspectief ook anderen gaat verkrachten dan is ie voor zichzelf geen slachtoffer meer maar heeft ie het tot een eigen ‘normaal’ gemaakt en ziet ie zijn slachtoffers niet meer als slachtoffer omdat ie zichzelf niet als slachtoffer wil zien. Een reactie, veelal uit schaamte, die voorstelbaar is in een wereld waarin de hulp meestal niet gericht is op verwerking maar op genoegdoening.

Verwacht van mij geen oordelen of rechtvaardiging van andermans bezigheden daar ik ‘de’ waarheid niet ken. Iets dat in deze maatschappij helaas nog net te vaak voorkomt en om mezelf dan maar niet roomser dan de paus te maken, ik betrap me er zelf ook wel eens op maar al doende leert men.


@Rediscover

“Waar ik mij met hand en tand tegen verzet is het opdringen van een moraal onder het mom van waarheid van de één aan de ander, de oorzaak van eeuwenlange onderdrukking en strijd.”

Dan heb je mijn reactie dus niet gelezen, want daarin vertel ik duidelijk niet te pretenderen de waarheid te verkondigen, ik ben tot bepaalde conlcusies gekomen.

Mij wordt wat opgedrongen, namelijk dat goed en fout niet bestaan. Even ter verduidelijking, dat is ook slechts een mening en geen feit!! Vat je ‘m!!!!

Mij wordt wat opgedrongen en omdat het jullie niet lukt om mij te overtuigen wordt op de man gespeeld!!

Het enige wat ik vraag is het te beargumenteren waarom het niet fout is wanneer een kleuter bruut verkracht en letterlijk uit elkaar gescheurd wordt door een volwassen kerel omdat hij zijn zieke lust niet kan onderdrukken, leg mij eens uit hoe dat te rechtvaardigen valt, leg mij uit met valide argumenten waarom dat niet fout is, en kom dan niet met dit;

‘Er bestaat bij mij geen enkele behoefte om ook maar iets van iemand te rechtvaardigen’

Begin dan ook geen discussie, want hoe moeilijk kan het zijn om uit te leggen dat iets niet fout is wat niet fout is, ik beargumenteer toch ook waarom het fout is.

Het punt is, het is niet uit te leggen waarom het niet fout zou zijn, en dat weten jullie dondersgoed, jullie zullen ook nooit en te nimmer in het openbaar vertellen dat het verkrachten van kleuters of van baby’s -dat gebeurt ook!!- niet fout is en dat degenen die dat anders zien er helemaal niets begrepen hebben, dat zullen jullie never nooit flikken netzoals jullie het never nooit zullen flikken om met een spandoek op de vrijheidsparade rond te lopen met de tekst ‘het verkrachten van baby’s is niet fout’. En waarom zullen jullie dat niet doen, omdat jullie dondersgoed weten dat dat regelrechte kolder is, dat zo’n tekst enkel door een psychopaat gezegd kan worden.

Waarom blijven jullie het nu dan al maanden volhouden? Omdat jullie een stelling hebben ingenomen en die niet meer los kunnen laten ondanks jullie gaande weg doorkregen dat ik het heel anders bedoelde zoals in eerste instantie gedacht werd.

In mijn reactie aan jou @Rediscover vertel ik duidelijk niet de waarheid in pacht te hebben, alleen als je me van iets wilt overtuigen dan moet het goed onderbouwd zijn, en gebeurt dat niet dan moet je niet gaan mekkeren dat ik me niet laat overtuigen.

Nogmaals, de stelling dat goed en fout niet bestaan is ook slechts een mening en niets anders!!!!

Dus vertel nou eens duidelijk en helder waarom het bruut verkrachten van baby’s niet fout is.

Doe je dat niet dan moet je eens te raden gaan bij jezelf waarom je eigenlijk zoveel waarde hecht aan die stelling -wat slechts een mening is!!!!- en waarom je je er zo aan blijft vasthouden ondanks dat je het eigenlijjk helemaal niet kan onderbouwen plus met de wetenschap dat je het never nooit in het openbaar hardop zal zeggen, ipv de zwarte piet naar mij te spelen.

En dan nog wat, je begint over moraliseren enz, maar als goed en fout niet bestaan wat is het probleem dan?

Wat jullie blijkbaar niet begrijpen is dat jullie met je onzinnige stelling nergens geen commentaar meer op kan hebben of iemand wat kan verwijten, maar dat is wel wat jullie constant doen, maar als je echt zou geloven wat je verkondigt dan kan dat niet!!!!

“Waar ik mij met hand en tand tegen verzet is het opdringen van een moraal onder het mom van waarheid van de één aan de ander, de oorzaak van eeuwenlange onderdrukking en strijd”

Wat wil je daarmee zeggen, dat het fout is??

Nee, dat kan je niet zeggen, dus waar heb je het over??

“Geef je mening, schreeuw hem uit en rond, wees er blij mee maar probeer niet het eigen oordeel op te dringen aan de ander als zijnde waarheid”

Draai je het weer om, jij mag van geloven wat je wilt, maar als je mij van iets wilt overtuigen onderbouw het dan goed, overtuig me, doe je dat niet, kap er dan mee, en ga zeker niet de boel omdraaien.

Dat goed en fout niet zouden bestaan is slechts een mening, meer niet!!!!

Leg helder en duidelijk uit waarom het verkrachten van kleuters en baby’s niet fout is, leg uit waarom het niet fout is als deze mensen lichamelijk en geestelijk zwaar beschadigd moeten opgroeien met als gevolg bv zware depressies of onvoorspelbare agressieviteit met soms zelfmoord als gevolg, enkel omdat een zieke geest zijn zieke lust zonodig moest botvieren op een onschuldig en weerloos kind. Leg helder en duidelijk uit waarom dat niet fout is.

Kan je dat niet, vraag jezelf dan eens af waarmee je bezig bent. Want geloof me, het verkondigen dat het verkrachten van kleuters niet fout is dat is flink ziek.


@ henkes,

Welk gedeelte van “ik vind het verkrachten van kinderen fout” begrijp je niet?

Ik ben het geheel met je eens qua moraal over het feit dat kinderen niet verkracht zouden moeten worden maar ga nu niet verkondigen dat iets IS daar waar het een mening betreft want dan begeef je je op het pad van ‘de’ waarheid en mijn gedachten daarover mogen je nu bekend zijn.

Mij wordt wat opgedrongen, namelijk dat goed en fout niet bestaan. Even ter verduidelijking, dat is ook slechts een mening en geen feit!! Vat je ‘m!!!!

Er wordt gesteld dat goed en fout geen absolutismen zijn die zomaar bestaan en daarmee opgedrongen kunnen worden aan mensen die een eigen perceptie hebben, inderdaad een mening in een wereld van meningen. Zou absoluut goed en fout bestaan dan impliceert dat waarheid, iets waar niemand onderuit kan en dat, mijn beste henkes, is reeds vele eeuwen misbruikt met grotere gevolgen dan de verkrachtingen van kinderen die hebben plaatsgevonden. Denk eens aan oorlogen, brandstapels, vierendelen en de huidige verkommering in de zorgcentra omdat het ‘goed’ is om te bezuinigen etcetera.

Gevraagd wordt dus om eens een risicoanalyse te maken van jouw stelling dat goed en fout bestaan voordat het als algemeen geldend wordt verklaard.


Het verschil is echter niet nogal klein, het is groot. Een weldenkend mens weet dat gewoon. Zoals ik al aangaf; emotioneel, fysiek is het voor een kind een andere gewaarwording dan bij een volwassenen. Aangezien er hier een probleem is met het inlevingsvermogen zal ik het zo proberen… ,

Een normaal kind heeft VERTROUWEN in volwassenen dat ze daardoor wordt beschermd, gevoed, verzorgd etc. het leert van de volwassenen hoe om te gaan met de wereld en zal zich door de energie die volwassene geeft opgroeien tot een emotioneel stabiel persoon. In staat tot juiste beoordelingen en het geven van een juiste opvoeding aan de volgende generatie. Hierdoor is de mens in harmonie met zijn omgeving, waardoor ook de omgeving in harmonie is met de mens.

Maar nu; een kind dat een volwassenen vertrouwd en nog geen enkele vorm van seksualiteit bezit, want zoals je weet is dat een hormonale kwestie, dit kind komt er beschadigd uit (zie de vele voorbeelden van psychotische mensen - drugs, alcohol, pillen etc.) Onderzoek voor de ‘gein’ eens de levensloop van deze beschadigde mensen. Weinig positiefs daarover te melden, jaren van verwerking van iets dat nooit verwerkt blijkt te kunnen worden.

Een samenleving die hier langzaam door verrot. Dat is het gevolg op den duur en weet je wat? Ook jij leeft in deze samenleving dus het treft IEDEREEN. Daarom zou iedereen meteen moeten ingrijpen bij dit soort wantoestanden. Onacceptabel en geen vorm van tolerantie tegenover de daders die zichzelf maar al te vaak verschuilen achter een beschaafd gezicht, goede geletterdheid en van goede afkomst. Ze weten met hun list de rollen vaak om te draaien naar slachtoffer gedrag. Het gedraai van een gewetenloze lege huls die eigenlijk hunkert naar liefde en twee zaken ernstig door elkaar haalt.

Alleen haat wordt hiermee aangewakkerd, haat wordt geplant in het kind om er voor altijd te zijn. Dit is absoluut niet goed te praten en diegene die dat al tracht die heeft zichzelf iets te verantwoorden. Gelukkig is alles eindig en zo ook het leven van een misdadiger. Daar berust ik mij dan weer in. Je krijgt uiteindelijk altijd terug wat je verdient!

Als je je woord wil verleggen en deze dingen op wat voor manier wilt goedpraten dan heb je zelf veel om te draaien en te verbergen. Immers een vogel zingt zoals het gebekt is. Voor mij maakt het niet uit ik verdedig alleen diegene die nog geen stem hebben en weinig rechten kennen en op zich is dat al diep en diep triest dat dit op deze manier zou moeten.

Helaas dat ik deze discussie moet voeren, de wereld op zijn kop!


Dawn, maak je geen illusies, als ik iemand een kind zie verkrachten dan is de kans groot dat de dader nooit meer iets doet. Ook ik zou graag een betere wereld zien en vanuit een oorzaak-gevolg redenatie is het beter (in mijn optiek) om de dader permanent te beletten verdere schade aan te laten richten. Let wel, dit is mijn persoonlijke beleving, die van de dader zal waarschijnlijk anders zijn en dat was nu juist het punt in de al lang slepende discussie.


@Dawn

Als je je woord wil verleggen en deze dingen op wat voor manier wilt goedpraten dan heb je zelf veel om te draaien en te verbergen. Immers een vogel zingt zoals het gebekt is.


Dit is best een grove insinuatie. Maar het is niet erg. Het was op mijn favoriete vrijdenkersblog dat is voor het eerst en meermaals voor pedo ben uitgemaakt. En dat omdat ik reflecteer op de extreme voorbeelden die anderen aandragen.

Jij pent de pedo! Nee, jij bent de Pedo! Nee, jij bent de pedo! Verdomme, het lijkt hier wel een pretpark. Wie is hierover begonnen?

Ik kan mij niet vinden in het de stelling dat een grove inbreuk op de integriteit van het lichaam van een bijzondere andere orde is bij kinderen.

Zelf voel ik een evengrote afkeer bij mensen die vinden dat ik/anderen verplicht gevaccineerd moet worden als bij verkrachters van alle types. Een beetje een technische kijk. Of is het toch een sterk inlevingsvermogen?


@Rediscover
Pfff, gelukkig maar. Zo denk ik er dus ook over!


Het is je eigen interpretatie als je meent dat het een grove insinuatie betreft. Maar het is de uitkomst van simpele logica; een alcoholist praat immers zijn drinkgedrag goed. Zo werkt dat door in alles.

Als je geen herkenning hebt en geen reflectie ziet in een woord of onderwerp en het boeid je daarom ook niet zul je niet reageren. Dat ik reageer heeft te maken dat ik het als een van mijn levenstaken zie; het opkomen voor het zwakkere. Ik wil mensen kracht geven in eigen kunnen en dat begint al bij kinderen. Want voor iemand die de taal van de volwassenen nog niet spreekt die heeft toch een stem nodig. Welnu die stem dat ben ik dan maar even…

Jij weet best dat kinderen en volwassenen niet vergelijkbaar zijn;
emotioneel en fysiek niet. Volwassenen worden aangedreven door hormonen, kinderen niet. Iedereen weet dat!

Dus nogmaals; als je geen reflectie ziet zul je niet reageren. Daar is immers geen reden toe!


Filosofie is

Proberen te begrijpen dat yin yang op ieder punt een grijze kubus is.

Uit DGGD’s diepe gracieuze gedachten doos.


“Let wel, dit is mijn persoonlijke beleving, die van de dader zal waarschijnlijk anders zijn en dat was nu juist het punt in de al lang slepende discussie.”

Het is in dit geval niet relevent wat de dader vindt, dat is absoluut geen argument, @Dawn legt goed uit waarom het fout is, het is geen perceptie het is een feit. Die Charles en Stefan vertellen rond de 50 minuten ook heel duidelijk waarom child abuse fout is en wat de gevolgen daarvan zijn. Dat een zonderling of de dader vindt dat het niet fout is dat is niet relevant, er zullen ongetwijfeld verdwaalde geesten zijn die van mening zijn dat ze een vogeltje zijn maar dat wil niet zeggen dat ze een vogeltje zijn, en dat wil ook niet zeggen dat je dan niet kan zeggen dat ze geen vogeltje zijn, dat perceptie argument is geleuter, niet altijd wat ik al aangaf in een vorige reactie maar in dit geval en in het geval van het verkrachten van kleuters is het geen kwestie van perceptie.

““Er wordt gesteld dat goed en fout geen absolutismen zijn die zomaar bestaan en daarmee opgedrongen kunnen worden aan mensen die een eigen perceptie hebben, inderdaad een mening in een wereld van meningen. Zou absoluut goed en fout bestaan dan impliceert dat waarheid, iets waar niemand onderuit kan en dat, mijn beste henkes, is reeds vele eeuwen misbruikt met grotere gevolgen dan de verkrachtingen van kinderen die hebben plaatsgevonden. Denk eens aan oorlogen, brandstapels, vierendelen en de huidige verkommering in de zorgcentra omdat het ‘goed’ is om te bezuinigen etcetera.”“

Kijk, en dat begrijp ik helemaal niet. Jij vertelt in die opmerking dat het verkondigen dat goed en fout niet bestaan een waarheid impliceert wat eeuwen lang misbruikt is met grotere gevolgen dan het verkrachten van kinderen. Daarmee zeg je letterlijk dat het verkondigen dat goed en fout bestaan fout is!! Dat is wat je vertelt!! Sterker nog je vertelt tevens dat er nog veel foutere zaken bestaan dan het verkrachten van kleuters. Je vertelt dat je beter niet kan stellen dat het verkrachten van kleuters fout is want dat kan veel grotere en foutere gevolgen hebben. Het is gewoon een dreigement, je mag dat niet zeggen want…. terwijl goed en fout volgens jou niet bestaan, dus waar heb je het over??

Goed en fout bestaan niet, maar het verkondigen dat het verkrachten van kleuters fout is dat is fout want dat zal tot veel foutere gevolgen leiden, dat is wat je zegt!!!!

@Dawn, ik ben blij dat je het lef hebt -want dat is het- om ook je verhaal te doen want je ziet dat ze meteen indimmen. En je hebt helemaal gelijk dat het de waanzin is dat deze discussie gevoerd moeten worden want het is idd de wereld op z’n kop. Het is toch de waanzin dat verkondigd wordt dat het verkrachten van kleuters niet fout is en dat degene die dat tegenspreekt als een paria behandeld wordt. Maar gelukkig laat jij ook je stem gelden want ze dimmen meteen in.

““Dawn, maak je geen illusies, als ik iemand een kind zie verkrachten dan is de kans groot dat de dader nooit meer iets doet. Ook ik zou graag een betere wereld zien en vanuit een oorzaak-gevolg redenatie is het beter (in mijn optiek) om de dader permanent te beletten verdere schade aan te laten richten. Let wel, dit is mijn persoonlijke beleving, die van de dader zal waarschijnlijk anders zijn en dat was nu juist het punt in de al lang slepende discussie.”“

Je zal het kind niet BESCHERMEN omdat het in jouw OPTIEK fout is wat het kind aangedaan wordt, je WEET dat het fout is en het is je plicht als mens het kind te BESCHERMEN. Jouw essentiele-zelf (zoals Pieter Stuurman het noemt) WEET dat het fout is, dat is geen mening dat zit in je blauwdruk, dat is je geweten die spreekt, de mensen die datsoort daden flikken zijn gewetenloos om wat voor reden dan ook, hoewel ik bijna zeker weet dat ook zij weten dat het fout is maar ze negeren of ontkennen het dmv het strategische-zelf (zoals Pieter Stuurman het noemt).


@henkes

De hoeveelheid gevoelsargumenten (en verwijten) is naar mijn idee precies het gevolg van de manier van redeneren waar ik wat over opmerk.

Het weerhoudt je te focussen op de abstractie van de zaak.

Zo ging het over verkrachting. Toen over pedofilie en vervolgens heb je het over uitscheurende kinderen.

Dat is weer een andere groep. Dat zijn agressieve sadisten. Een subcategorie waar ook pedofielen te vinden zijn. Het gaat dan over machtsposities en ego’s en niet zozeer om het kind. Dat is gewoon een easy target.

M.a.w. op de grote hoop.
Net als ‘fout’. Het lost niet echt iets op.


Nee @DGGD, waarom blijf je de boel verdraaien, waarom moet je vals spelen?

De “discussie” is begonnen op 21-10-2010 die je dus helemaal terug kan lezen, dus stop met dat liegen!! Daar vertelde ik in een reactie aan ene @tamso dat ik tot de conclusie was gekomen dat goed en fout weldegelijk bestaan, dat zei ik tegen @tamso om hem een hart onder de riem te steken omdat hij nogal teleurgesteld overkwam, verder had ik geen enkele intentie. Dan wordt tegen mij verteld, en die persoon was niet @tamso, dat goed en fout niet bestaan. Ik vertelde die persoon dat je de goed en fout waar ik op doel in een ander perspectief moet zien dan zoals het doorgaans gezien wordt. Maar nee, goed en fout bestaan niet en wie dat niet begrijpt heeft er helemaal niets van begrepen, dus de toon was gezet. Maar dat maakt mij niet uit want ik ben wel nieuwsgierig naar de argumenten, ik gaf direct als voorbeeld het verkrachten van kinderen, ik was wel nieuwsgierig hoe uitgelegd zou worden waarom dat niet fout zou zijn.

Het is dus niet zo dat ik het eerst over verkrachting had en toen over pedofilie en toen over uitscheurende kinderen. Bij verkrachten van kinderen gebeurt dat, en dat kinderverkrachters perdofilen zijn dat is inherent.

Waarom moet je liegen, waarom moet je iedere keer zo vals zijn, wat is je probleem??

En het doet er helemaal niet toe over welke “subcategorien” gesproken wordt, het gaat erom dat jij volhoudt dat goed en fout niet bestaan, en dan kan je elk argument aandragen waarom dat onzin is, het maakt dan ook niet uit dat je steeds andere voorbeelden zou geven want dat verstevigt alleen maar de stelling dat goed en fout bestaan. Maar ik heb het alleen over het verkrachten van kinderen cq kleuters cq baby’s gehad, omdat die zaken helaas gebeuren en ik verder geen ander voorbeeld nodig had omdat het niet hard te maken is waarom deze acties niet fout zouden zijn. Het enige wat rest zijn de onzinige en valse reacties waar je nu mee komt.


Yin Yang - het grote schaakspel der derden. Welnu ik kan je mededelen dat dit ego niet meegaat in het spel der grijzen. Ik heb allang kleur bekend, voor mij is grijs voor kleurenblinden. Besef terdege dat in het land van de grijze eenoog er maar weinigen zijn die de diepten van de waarheid kunnen beseffen.

Je gedachtendoos aka je filosofie is niets anders dan een simpele mening afgeven/wegschuiven, een kant en klaar bouwpakket van de I Tjing, zodat je je verantwoordelijkheid niet hoeft te nemen. Maar alles draait hier om eigen verantwoordelijkheid nemen. Behalve voor sommige die de uil aanbidden en daarbij hun verantwoordelijkheid afschuiven onder de geweven deken van Isis. Echter ook voor die mensen een advies; het einde is onvermijdelijk en komt als een dief in de nacht - dit is wat de voorvaderen van de occulte kennis als waarschuwing hebben afgegeven aan die die de wet van oorzaak en gevolg niet kennen of willen begrijpen…
Bestand:BD_Hunefer.jpg

Voor de rest, ik heb mijn best gedaan en zal mij niet verder bemoeien met deze oneindige discussie van het slecht goed willen praten en dat dat maar een kwestie is van persoonlijke perceptie.

Dat is het namelijk niet, iedereen is hier om te kiezen en kleur te bekennen!


@henkes
Jij ziet duidelijk kleur en dat is meteen het probleem hier. Je wilt een grijze medemens met dwang overtuigen van je gelijk. In mijn ogen heb je dat ook omdat ik simpelweg begrijp dat het kleine en zwakke ook een stem nodig heeft. Lef heb ik niet maar wel een sterke wil om goed te doen. Zo sterk dat ik geen angst meer ken want angst is uiteindelijk altijd het probleem met alles. Met het overwinnen van angst is er geen angst. Dus nee lef heb ik niet alleen een zeer eigenzinnige eigenschap; ik denk graag na over alles en meningen van anderen neem ik alleen aan als ze de juiste toon of kleur bezitten.

Maar zoals ik hierboven al aangaf ik stop hierbij de discussie van mijn kant want grijs blijft het eeuwige grijs, hoeveel wit of zwart je er ook bij wilt gooien.


@henkes

Waarom moet je liegen, waarom moet je iedere keer zo vals zijn, wat is je probleem??

Met dit soort opmerkingen onderstreep je wat mij betreft alleen het failliet van je redeneertrant.

Ik ben niet vals. Jij haalt steeds persoonlijk uit. Iets met tot een oordeel komen.
Ik heb ook geen probleem. Ik zie namelijk niet werkelijk eenduidige fouten.

Je lijkt een enorm probleem te hebben met argumenten tegen al te stellige aannames.

@Dawn

Er zit meer kleur in het uitstellen van een oordeel. Kunnen we het erover eens zijn dat het trekken van lijnen tussen aangenaam en onaangenaam leidt tot scheiding en verwijdering? Kunnen we het erover eens zijn dat dit fundamenteel problematisch is? Hoe onaangenamer een probleem hoe onwenselijker dit is, lijkt mij.


@Dawn, je hebt gelijk dat je ermee stopt want met deze mensen valt niet te praten, ze hebben drie maanden geleden een stelling ingenomen en daar kunnen ze niet meer van afwijken want dat trekt hun ego niet (wat ik het anti-ego noem btw). Ik zei dat je lef toonde en achteraf twijfelde ik of ik wel het juiste woord gebruikt had, ik gebruikte het woord ‘lef’ omdat ik me niet kan voorstellen dat jij de enige bezoeker/lezer van dit blog bent die van mening is dat het verkrachten van kleuters fout is en geen kwestie van perceptie. Vreemd genoeg hoor je er verder niemand over, wat ook weer niet zo vreemd is want je ziet hoe ze omgaan met mensen die hun durven tegen te spreken. Dit is dus een mooi voorbeeld van hoe het bv machthebbers lukt met de meest bizarre daden weg te komen, de rest durft er gewoon niets van te zeggen, en die dat wel doen die pakken ze aan.

@Dawn. in iedere geval bedankt voor je bijdrage, je hebt het mooi verwoord.

@NMA

Ik zal eens een ander voorbeeld geven van hoe gestoord jullie redeneren;

Ik hak zomaar bij iemand beide armen en benen eraf en laat die persson doodbloeden, ik doe dat omdat ik het niet fout vind, sterker nog ik vind het leuk, ik geil erop. Mensen zullen zeggen dat dat hartstikke fout is, maar dan komen jullie door de bocht ‘nee je kan niet zeggen dat het fout is want henkes vind het niet fout, het is zelfs levensgevaarlijk om te stellen dat het fout is want dat impliceert een absolute waarheid en dat heeft in bv de middeleeuwen tot veel gevaarlijkere situaties geleid zoals bv het vierendelen’ waarop een omstander zegt ‘ja maar hij heeft toch net iemand gevierendeeld’, en wat ga je dan zeggen tegen die persoon ‘jij vertoont dictatoriale trekjes en daarom ben je gevaarlijk en moet je een betaalde trol van de overheid zijn?!’.

Zo achterlijk redeneren jullie, als je dat meent dan ben je letterlijk niet goed bij je hoofd, dan zit er een draadje bij je los.

Je kan niet zeggen dat het fout is omdat henkes het niet fout vindt? Waarom is datgene wat henkes (henkes uit het voorbeeld) verkondigt doorslaggevend en niet datgene wat door de rest verkondigd wordt?

Omdat jullie een stelling hebben ingenomen en niet meer terug kunnen omdat jullie dat als een nederlaag zien, tsja en dat trekt jullie ego’tje niet.


“Opkomen voor zwakkere heeft alleen zin als je de ‘‘zwakkere’’ (als je hiervan al mag spreken) de kans geeft een gezond zelfvertrouwen op te bouwen en zichzelf weerbaar te maken op ieder denkbaar gebied.”

Ja precies, en daarom moet je ze gaan verkrachten, het liefst op zo’n vroeg mogelijke leeftijd, toch?! Ja waarom niet, het is toch niet fout?!

“Het is nonsens te zeggen dat hormonen niet al het gedrag van kinderen bepalen.”

Precies, het is ook een leugen dan baby’s en kleuterrs nog niet geslachtsrijp zijn. Baby’s willen keihard geneukt worden, dat wil je toch zeggen!!

Nee natuurlijk is dat helemaal niet fout, en waarom is het niet fout? Omdat jij het niet fout vindt!!! ...DUH… Ja zo moeilijk is dat toch niet?!


“Als we het dan extrapoleren en proberen in een computerprogramma te stoppen dan lukt dat niet”

Precies, een computer heeft geen gevoel, netzols jij. Daarom vergeleek je bv het verkrachten van baby’s met het plaatsen van een tatoeage. Compleet in war, je bent emotioneel gestoord.

Omdat een zieke geest het niet fout vindt om zomaar beide armen en benen van iemand zijn lijf af te hakken waardoor die persoon sterft kan je niet zeggen dat het fout is? M.a.w. als je zegt dat dat fout is dan is dat fout???? Hoe kan dat nou, fout bestaat volgens jou toch niet!!!!


@NMA, je bent ziek in je hoofd, sorry dat ik het zeg maar je spoort letterlijk niet.


“Goed en fout bestaat ook niet”

Dat denk jij, dat ben je van mening?

Of dat weet je zeker, m.a.w. jij hebt wel de absolute waarheid in pacht?

En daarom kan jij zeggen dat verkrachten van baby’s niet fout is!!


@henkes

Ik hak zomaar bij iemand beide armen en benen eraf en laat die persoon doodbloeden, ik doe dat omdat ik het niet fout vind, sterker nog ik vind het leuk, ik geil erop.

Mijn probleem met je redenatie is dat het vooral is gestoeld op ficties in het hoofd.
Dat is waar je het probleem creëert. Het voorbeeld hierboven is ook niet iets dat enige substantie heeft in de samenleving. In Rwanda, vijftien jaar geleden. Maar dat was anders gemotiveerd.

Ik vind dat je vooral een voorschot op je eigen ergernis neemt.

Natuurlijk zijn er reële problemen. Het werkelijk benoemen van een ‘fout’ blijkt in haast iedere zaak onmogelijk wanneer men de loep begint te bewegen.

En voor iedereen die het sub-onderwerp van de discussie relateert aan mijn persoonlijke perversies. Psychologie van de koude grond. Zeker nadat ik heb aangegeven dat het een aangedragen onderwerp is in een grotere discussie. Lees.


@DGGD

“Mijn probleem met je redenatie is dat het vooral is gestoeld op ficties in het hoofd”

Het neuken van baby’s zit zeker ook in m’n hoofd, grappenmaker.

Nog een keer m’n vraag, dat goed en fout niet zouden bestaan, is dat een mening of weet je dat zeker?

@Haddock

“Meestal is het goed”

Excuse moi?


@DGGD

““Mijn probleem met je redenatie is dat het vooral is gestoeld op ficties in het hoofd”

Dat is trouwens wel een hele laffe opmerking om er onderuit te komen want ik heb het alleen over het verkrachten van kinderen gehad wat onlangs ik weet niet hoe vaak in het nieuws geweest is ivm met de kerk en de kinderdagverblijven. Dat ik het voorbeeld van het afhakken van armen en benen kwam was naar aanleding van je collega die over vierendelen begon.

~En ga nou niet mekkeren over het woord ‘collega’ want dat is ook een ontsnappingspoging die ik van haver tot gort ken.


@Henkes

‘Collega’, ook zo’n fictie waaraan je hier al veel waardeoordelen aan hebt gekoppeld.

Ik begrijp dat ik en mijn collega tot een foute groep behoren.

Het is jammer dat je structureel niet ingaat op gerichte tegenwerpingen.

kinderen - neuken - uitscheuren. Het is voornamelijk de sociaalmaatschappelijke, hedendaagse, spin die je hier projecteert.

Als dat bij jou kindermisbruik is, dat je, vanzelfsprekend, te lijf wil gaan, dan gaan er nog veel meer slachtoffers vallen.

-Problemen worden niet werkelijk ingezien. Meer slachtoffers onder kinderen.
-Hoewel een actieve pedofiel niet wenselijk vind ik de demonisering meer over de beschuldiger zeggen. Het zijn niet allemaal satanische rituelen.
-Verder leidt deze manier van redeneren tot de acties zoals we die nu in politiek zien. Een filter goed-fout erover en we hebben er 100000 pedo’s bij in Nederland.
En dat gaat nergens over, ongeacht je sympathieën en antipathieën.

Ik vind het twisted dat mensen werkelijk een onderscheid maken tussen grove inbreuk op de beleving van volwassenen en kinderen.

Want kinderen zijn zo breekbaar… Wel eens iemand in de kracht van het leven neergehaald zien worden?


“Dat weet IK zeker”

Precies, jij bent dus degene die pretendeert de absolute waarheid in pacht te hebben, en iedereen die tegen jouw “absolute” waarheid in gaat die moet aangepakt worden zoals het een ware dictator betaamt. Eindelijk is de aap uit de mouw!!

Jij denkt zeker te weten dat het verkrachten van kleuters niet fout is.

En ik zeg om die reden dat jij een héél smerig ventje bent.


@DGGD

Stop met je onzinnige geleuter, na drie maanden ken ik dat nu wel, jij vindt het verkrachten van kleuters niet fout omdat de verkrachter het niet fout vindt, punt.

Aan jou ook de vraag;

Dat goed en fout niet bestaan, is dat een mening of weet je dat zeker?


@DGGD

Stop met je eeuwige geleuter, ik weet het nu wel na al die maanden, jij vindt dat het verkrachten van kinderen niet fout is omdat de verkrachter het niet fout vindt, punt.

Aan jou ook de vraag;

Dat goed en fout niet zoden bestaan, is dat een mening of weet je het zeker?


@ henkes,

Stel dat ik je volslagen gestoord vind, denk je dan dat dat waarheid en derhalve absoluut IS en voor iedereen zo moet gelden of is dat slechts mijn perceptie?

Het dasein (waarnemer) maakt het ersein (bestaan) beleefbaar, vrij naar Heidegger, wellicht een aardige instap om eens een filosofische kijk op dit onderwerp en het wezen van zijn te bevatten. Het biedt een aardige kijk op ZIJN en de afgeleide hiervan: IS.

Wat ik uit jouw redenatie begrijp is dat jij veronderstelt dat een mens van nature ingebakken oordelen/gedachten/gevoelens over zaken zou hebben, vastgelegd in de blauwdruk (dna) van het leven.

De onhoudbaarheid van die stelling blijkt al uit het feit dat er pedofielen en meer rotzakken rondlopen. Noem je het dan een foutje van moeder natuur en weet jij beter wat goed voor het gehele universum is dan zeg het universum zelf waar je maar een klein deeltje van bent?


In this thread The Dark Force strong it is - Yoda


Hahahaha .. wat wil je nou zeggen, dat je gelijk hebt??

Oh nee, ‘gelijk’ bestaat ook niet, je hebt dus geen gelijk volgens jouw eigen woorden .. hahahaha .. wat een humor.

Wanneer ga je eens antwoord geven op de vraag of het jouw mening is dat het bruut verkrachten van tweejarie peuters niet fout zou zijn, of denk je zeker te weten dat het bruut verkrachten van tweejarige peuters niet fout zou zijn?

Waarom lukt het je niet om deze vraag te beantwoorden?


Commentaarpagina 1 van 1U dient ingelogd (Login) te zijn om een opmerking te kunnen plaatsen.Homepage