0  1  2  3 

De oplossing

De oplossing De huidige ecologische-, humanitaire-, economische-, financiële- en maatschappelijke crises kunnen alleen worden opgelost op een hoger niveau van inzicht (en bewustzijn) dan het niveau waarop ze zijn ontstaan. Vanuit dat hogere (‘wakkere’) bewustzijnsniveau bezien is deze oplossing eigenlijk opvallend eenvoudig. Laten we echter eerst het probleem eens goed in kaart brengen.


Het probleem: de machtspiramide

De ‘gewone’ mensen vormen de onderste laag van de machtspiramide. Op de tweede laag vinden we de overheidsinstanties die, gelegitimeerd door opgelegde wetten, macht uitoefenen op de onderste laag. In de derde laag van onderen stuurt de regering de overheid aan, en behoort het parlement daarop toe te zien. In de vierde machtslaag van onderen maken de multinationals de dienst uit. Daarom is er ook een schijndemocratie, want de vierde laag overrulet voor alle, voor hen belangrijke zaken gewoon de besluitvorming van de derde laag. En daarom bepalen de multinationals en de hogere machtslagen ook welk nieuws en overige informatie er in de mainstream media wordt gebracht, en op welke manier. Op de vijfde machtslaag vinden we bankiers die de multinationals aan goedkope financiering helpen.


De bankiers lenen op hun beurt weer van de centrale banken, die daarmee de zesde machtslaag vormen. Op de zevende machtslaag vinden we het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank, waarvan de centrale banken lenen. Zowel het IMF als de Wereldbank zijn eigendom van een particuliere investeringsbank genaamd NM Rothschild & Sons, wat daarmee de achtste machtslaag is. De familie Rothschild, eigenaar van deze oppermachtige investeringsbank, werkt nauw samen met onder andere de families Rockefeller en Morgan. In de top van de machtspiramide spelen slechts enkele families de baas over de overige zeven miljard mensen op deze planeet. Dat kunnen ze doen omdat er door hen geld uit het niets mag worden gecreëerd, volgens de spelregels die deze families zelf hebben bedacht.


Hoe lang laten we ons nog voor de gek houden? De enige echte oplossing voor alle huidige crises begint door ons los te maken van deze machtspiramide.


Stap 1: Manifestatie van Soevereiniteit

Vanuit onderlinge verbondenheid stellen alle bewoners van een gezamenlijk grondgebied vast dat hun leefgemeenschap soeverein is. Deze soevereine leefgemeenschap is dan op geen enkele manier nog langer gebonden aan ((inter-) nationale) verdragen of organisaties. Ook kan ieder individu er persoonlijk voor kiezen om de eigen soevereiniteit manifest te maken. Sommigen doen dit via juridische constructies door het alleenrecht op het gebruik van de eigen naam te claimen (meer). In essentie is echter iedereen soeverein. Het is het beperkte (‘slapende’) bewustzijn dat er een andere (beperkende) zienswijze op na kan houden.


Stap 2: Wederopbouw (vanaf nul) binnen de soevereine leefgemeenschap

Alle (oude) wet- en regelgeving (gemaakt in de ‘duistere’ periode) komt per direct te vervallen. Alle percelen binnen het grondgebied van de soevereine leefgemeenschap worden daarbij onmiddellijk onteigend en vallen toe aan de Republiek, wat de naam is van het bestuursorgaan van de soevereine leefgemeenschap. Vervolgens verpacht de Republiek deze percelen, bijvoorbeeld om op te wonen of om op te werken. De Republiek hanteert een eigen, waardevaste valuta. De pachtprijzen zijn daarmee onveranderlijk, omdat de Republiek rente noch inflatie kent (want beiden zijn voortgekomen uit uiterst duistere praktijken).


Iedere inwoner van de soevereine leefgemeenschap ontvangt een basisinkomen, wat ruim voldoende is om de kosten van levensonderhoud te kunnen dragen. Wie dit basisinkomen te weinig vindt, die kan trachten producten of diensten te verkopen. De Republiek kent geen belastingen.


In iedere buurt van de soevereine leefgemeenschap worden regelmatig openbare bijeenkomsten gehouden om de belangrijkste zaken met elkaar te bespreken. Via het internet informeert iedere buurt de rest van de leefgemeenschap hierover. Op basis van argumenten ondersteunt het internet ook dialogen over buurtoverstijgende zaken, om zo binnen de Republiek tot gedragen besluitvorming te komen. In de Republiek geeft de zwaarte van de argumenten de doorslag. Ieder besluitvormingsproces binnen de Republiek is volkomen transparant en is op ieder moment toegankelijk via het internet.


De Republiek heeft een eigen internet, evenals televisie- en radiozenders, waarop alle relevante informatie op een gestructureerde, toegankelijke manier wordt aangeboden. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar informatie over het herstellen en bevorderen van gezondheid en de eigen scheppingskracht (op basis van ‘wakkere’ wetenschap). De Republiek kent geen leerplicht, maar in plaats daarvan het grondrecht op zelfontplooiing op ieders eigen manier in ieders eigen tempo. Wie de eigen kennis, inzichten of (levens-) lessen met anderen wil delen, die kan deze diensten aanbieden via het internet. En wie daar behoefte aan heeft, die kan zich via het internet aanmelden voor bijvoorbeeld (educatieve) lezingen, workshops, cursussen of leergangen.


Zowel voedselproductie als –consumptie zijn gebaseerd op inzicht in de natuurlijke dynamiek. De Republiek staat alleen (voedsel-) productie en –verkoop toe indien dit op een ecologisch verantwoorde wijze gebeurt. Dezelfde criteria worden toegepast bij controle op import. Wie behoefte heeft aan financiering, die kan daartoe een aanvraag indien bij de Republiek.


Alle openbare functies binnen de Republiek worden uitgevoerd door vrijwilligers, die bij goed functioneren een toelage bovenop de basisuitkeringen opvangen. De uitoefening van iedere openbare functie is via het internet volledig transparant, zodat altijd helder is wie ergens voor verantwoordelijk is of was. De Republiek kent geen hiërarchie. Iedere functionaris legt via het internet verantwoording af aan de gemeenschap. Op basis van voldoende positieve terugkoppeling uit de leefgemeenschap wordt de eventuele toelage toegekend. Ook kan op basis van te veel negatieve terugkoppeling worden besloten om vrijwilligers uit hun functie te zetten.


Indien conflicterende zienswijzen niet door de betreffende partijen zelf kunnen worden opgelost, dan kunnen beide partijen de hulp van een onafhankelijke derde inroepen. Beide partijen dragen daar samen de kosten van (die vooraf overeen wordt gekomen). In alle gevallen wordt hierover openheid van zaken gegeven via het internet.


Stap 3: Ontmanteling en omvorming van het oude

Geleidelijk aan zullen alle huidige structuren en organisaties van binnenuit worden ontmanteld en omgevormd op basis van de kernwaarden van de ‘wakkere’ leefgemeenschap.


Alle huren worden gratis, en alle hypotheken worden kwijtgescholden, evenals alle andere schulden. Alle banken en verzekeraars worden opgeheven, en dat geldt ook voor alle scholen en universiteiten. Alle ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en inrichtingen worden omgevormd tot gratis balanshersteloorden, en alle medewerkers die willen blijven (als vrijwilliger) krijgen gratis les in Salveologie (de wetenschap van leven in volle gezondheid). Alle bejaardentehuizen worden opengesteld voor iedereen die er wil wonen, zowel jong als oud, en dat geldt ook voor alle overige woningen, kamers en tehuizen. Iedereen mag namelijk zelf weten waar zij of hij wil wonen.


De Republiek richt een speciaal innovatiecentrum in voor de ontwikkeling van revolutionaire technologie. Zowel medewerkers van de huidige Technische Hogescholen of universiteiten worden uitgenodigd te solliciteren op een functie binnen dit centrum, als de technici die vooral op hun intuïtie afgaan bij het innoveren. Speerpunten van dit centrum zijn draad- en kostenloze elektriciteit (in navolging van het werk van Nicola Tesla) en cilindrische vliegtuigen (zoals al in de jaren ’40 van de vorige eeuw in Duitsland zijn ontwikkeld op basis van wat vril werd genoemd, wat ‘lichtkracht’ betekent), beiden toepassingen van nieuwe energietechnologie. Het streven is om zo snel als mogelijk afscheid te nemen van verkwistende- en vervuilende technologie als de levensgevaarlijke verbrandingsmotor.


Voor het handhaven van de openbare orde zijn geen vuurwapens nodig. De dienders krijgen in plaats daarvan een gele- en een rode kaart, waarbij twee maal geel binnen een bepaalde tijd ook rood is. Een rode kaart betekent een nachtje afkoelen in een politiecel. Alle gegeven kaarten komen onmiddellijk op het internet te staan.


Alle (vrijwillige) militairen worden gehuisvest langs de buitengrenzen van de soevereine leefgemeenschap. Vliegvelden en havens worden opgevormd tot neutrale nevengebieden naast de soevereine leefgemeenschap. Pas na het verlaten van lucht- en waterhavens wordt het grondgebied van de soevereine leefgemeenschap betreden.


Van woorden naar daden

Spreekt het bovenstaande jou zeer aan en wil je meehelpen om dit alles te realiseren, neem dan even contact met me op (via Johan (@) Pateo.nl). Ik heb diverse ideeën, maar deze wil ik graag bundelen met die van jou!


Heb je behoefte aan inspirerende beelden en woorden om deze toekomstvisie (of een variant daarop) voor jou tot leven te brengen, dan kan ik je de ruim twee uur durende, Engelstalige videopresentatie genaamd Thrive van harte aanbevelen (vooral voor mensen die nog niet helemaal ‘wakker’ zijn, en gericht op Amerikanen). Klik hier om deze gratis online te bekijken.


Zeist, maandag 14 november 2011


Johan Oldenkamp


Bron: Pateo.nl


Uw commentaar

De RSS-feed van de commentaren op dit topic  

Commentaarpagina 1 van 1

confused hmmm nu begrijp ik wie aan het voor-speen ligt confused
webmaster/admins.


Systeem-reset! Goed plan.

Op basis van vrijwilligheid samenwerken is ook wat mij betreft de nieuwe wereldorde. Voor minder doen we het niet.

Vanuit GRONDRECHT:
DSCF0785.jpg width=500
Op de grond die je deelt, maak je dan samen de regels.

Toch denk ik niet dat de heersers vooralsnog in dit plan meegaan. Dus je dient het te doen en uit te roepen. Dat is overigens ook hoe die heersers het zelf altijd gedaan hebben: met een kliek zichzelf als heerser benoemen. Maar nu is dat spel zodanig geperfectioneerd dat massa’s mensen nog geloven ook dat ze vrij zijn. Best knap.

Rothschild, inmiddels een dynastie, is de geldkeizer van de wereld. Eens met de observatie van dit deel van de machtspyramide. Er zijn andere zuilen zoals religieuze structuren, bv Vaticaan. Deze spelen vanouds samen met de koning: jeweetwel: iets met arm en dom houden.

Ik denk dat veel misinformatie speciaal ontwikkeld wordt. Met geld is zoveel aan te sturen. Tegelijk hoort doorzien van de inmiddels totalitaire misleiding bij het voortdurende bewustwordingsproces.

Maar de tijd van bloei van kapifalisme is geweest. Het systeem is al op tilt en gaat alleen maar gekker worden. Daarom vind ik dit een positief initiatief en goede aanzet om over door te denken.


De titel zou moeten zijn: Een oplossing.
Het lijkt me namelijk zeer sterk dat dit de enige optie is. En gele en rode kaarten.. Ik haat voetbal


cheese een oplossing een van de vele zal men bedoelen cheese


de HEXAKALENDER
in de volksmond de heksenkalender

Ik roep bij deze het jaar 1 uit
te beginnen op de eerstvolgende winterzonnewende

we houden de naammaanden aan van de Franse Revolutie, deze beginnen bij de sterrenbeelden

sneeuwmaand: december/januari
regenmaand: januari/februari
windmaand: februari/maart
groeimaand: maart/april
bloeimaand: april/mei
grasmaand: mei/juni
oogstmaand: juni/juli
warmtemaand: juli/augustus
vruchtmaand: augustus/september
wijnmaand: september/oktober
mist of nevelmaand: oktober/november
vorstmaand: november/december

ik wil afzien van de “weken” van 10 dagen, de decades, uit de Franse Republikeinse kalender en stel voor:

12 maanden van 30 dagen
opgedeeld in 5 “weken” van 6 dagen (hexa)
de hexa heeft 6 dagen: zondag, maandag, aardedag, waterdag, winddag, vuurdag
de hexa staan in het teken van water, aarde, lucht, vuur en aether.

de overige extra 5 of 6 dagen vallen daar waar ze volgens de natuurkalender het best inpassen en zijn altijd een van de 8 jaarfeesten.

we beginnen de nieuwe jaartelling met de feestdag van de winterzonnewende, midwinterfeest, daarna volgt sneeuwmaand 1

dagnamen kunnen afgeleid worden van de planten, dieren, elementen, zoals Franse Republikeinse kalender had…

enfin… een eerste test wink


hier de grondwet die ik leer:

NIEMANDS KNECHT & NIEMANDS HEER


Op Thrive ben ik snel afgehaakt vanwege dat ik gruw van ET, UFO, NASA disclosure mindfuck…

NO MORE BELIEF SYSTEMS


De titel zou moeten zijn: Een oplossing.
Het lijkt me namelijk zeer sterk dat dit de enige optie is

Ja, mee eens, Johan heeft die zweem van arrogantie nog niet helemaal uitgebannen lijkt het.

En geloofsysteem? Wel je hebt altijd te maken met je eigen wereldbeeld. Waar geloof jij in? Of als dat te cru klinkt: waar zet jij je voor in.

Ik ben voor een wereldbeeldcreatieteam. Dus met een groep gericht bijeenkomen en synergie creeren. Gericht op hoe we vanuit eigenheid allemaal optimaal kunnen TOEVOEGEN. Ik denk wel dat je er zelf voor moet zorgen. Zorgplicht voor jezelf hoort nameluk bij het zelfbeschikkingsrecht dat we claimen.


hmmmm wat is voor bullshit ;‘Waar geloof jij in? Of als dat te cru klinkt; waar zet jij je voor in’ het kan niet CRU genoeg hier, maar das tegen dovemans oren gezegd men gelooft/neemt liever ‘sprookjes’ aan, vooral niet hoeven zelf na te denken en te onderzoeken, nee liever een ‘hapklare hap’ tot zich nemen en maar denken dat men zelf niet kan . sick


Als we de speeltjes van het militair industrieel complex afpakken dan kunnen we lekker in het gras gaan liggen.

Het is al betaald.


Als we eens beginnen om geen rente meer te betalen over leningen en schulden. Dat zou een eerste stap kunnen zijn, want vele parasieten van de piramide opbouw leeft hier van en heeft zijn imperium alleen dankzij de rentes op kunnen bouwen. Want geen rente betekent groot verlies bij banken, overheden, speculanten en vorstenhuizen, allemaal zijn dit parasiterende machtsschijven. Als deze machtsschijven geen inkomsten meer kunnen delven uit rentes, dan brokkelt hun macht ook af. 2e idee Het klinkt raar, maar als we met zoveel mogelijk mensen de WW of bijstand ingaan, dan kraak je de overheid op hun eigen grond beginselen, want die staan voor het socialisme.
Ze krijgt de overheid minder belastingen en accijns binnen, dan wordt ons BNP lager en verliezen we misschien de triple A status wel, wat weer gunstig is voor de gewone man. Geen netto betaler aan de EU meer dan. Zo zijn er tal van voorbeelden om het land mee naar de verdoemenis te helpen, want alleen dan is het mogelijk om veranderingen door te kunnen voeren.


wat nou weer hoger niveau van inzicht en bewustzijn, gewoon rustig nadenken is goed genoeg.
weer een rondje mystificering met kampleider J O ?
leg de schuld maar weer bij anderen(of systemen),en kijk vooral op naar de bewegwijzering.


Velen vinden dat de titel van dit artikel “een oplossing” moet zijn. Echter, de essentie van iedere oplossing die echt werkt is het loskomen van de machtspiramide. Oplossingen waarbij niet gebeurt zijn schijnoplossingen en brengen ons uiteindelijk helemaal niets. Daarom staat hierboven “de oplossing”. De enige echte oplossing begint bij het losmaken van de machtspiramide (stap 1). Daarna bouwen we onze nieuwe leefgemeenschap vanaf de grond op (stap 2). Vervolgens ruimen we de puinhopen van de huidige ‘beschaving’ op (stap 3). We kunnen deze drie stappen op meerdere manieren uitvoeren, maar ze komen in alle varianten in essentie op hetzelfde neer. Dit is daarmee dus De Oplossing.

Komen jullie zondag a.s. ook naar Utrecht of Eibergen om o.a. hierover door te praten?

http://www.pateo.nl/20112011.htm


Wie echt ‘wakker’ is, die oordeelt niet over anderen. Wie deze schoen past, die trekke hem maar voorzichtjes aan. Laten we elkaar nu niet langer blijven bestoken met (schijn-objectieve) waar-meningen, om in plaats daarvan onze (subjectieve) waar-nemingen met anderen te delen. Meer hierover lees je hier:

http://www.pateo.nl/waarmening.htm

Ik reageer in ieder geval niet langer op waar-meningen, ongeacht of het om reacties op fora gaat of aan mij gerichte emailberichten. Ik besteed voortaan mijn kostbare tijd liever aan de communicatie met echt ‘wakkere’ medemensen.


Wie echt ‘wakker’ is, die oordeelt niet over anderen. Wie deze schoen past, die trekke hem maar voorzichtjes aan. Laten we elkaar nu niet langer blijven bestoken met (schijn-objectieve) waar-meningen, om in plaats daarvan onze (subjectieve) waar-nemingen met anderen te delen. Meer hierover lees je hier:

http://www.pateo.nl/waarmening.htm

Ik reageer in ieder geval niet langer op waar-meningen, ongeacht of het om reacties op fora gaat of aan mij gerichte emailberichten. Ik besteed voortaan mijn kostbare tijd liever aan de communicatie met echt ‘wakkere’ medemensen.

Je reageert ook niet op corrigerende opmerkingen aangaande afspraken die in de wiskunde en muziek gelden. Daarmee wek je de suggestie de afspraken naar je eigen hand te willen zetten om je verhaal kloppend te maken. Of het nu gaat om priemgetallen, Pi of de hoeveelheid noten in een toonladder.

Je noemt jezelf waarschijnlijk open en niet-oordelend. De keuze om je communicatie te beperken op een massa-media is begrijpelijk. Dat je dit kunt doen zonder te sluiten of te oordelen, niet.


LOL  LOL ...‘kostbare tijd LOL  LOL INDEED LOL

en vooral niet vergeten Waar te nemen van WAT ER IS en daarmee te werken en daar DANKBAAR voor te zijn!Voor die mogelijkheden.

mijn tijd is ook KOSTBAAR en net zoals Vlinder schreef op Kleine Schaal het Verschil proberen te Maken.

en ik ga ook niet naar Utrecht zonde van de reiskosten ,kan ik beter besteden .


@De Boogie Man,

Ik heb blijkbaar e.e.a. gemist. Zou ze zo vriendelijk willen zijn alle waarnemingen die niet stroken met de door mij weergegeven zienswijzen hier te plaatsen of aan mij te mailen? Ik reageer er zo snel als mogelijk op.


@Johan

Wat je eigenlijk zegt is:Maakt niet uit, ik heb de tijd om het nog een keer uiteen te zetten.

Vanaf je ontdekking van je priemgetal-methode ben ik al in discussie met je. Niet omdat je intenties niet zouden kloppen, of omdat niemand geluk in je werk zou vinden. Gewoon, omdat het niet klopt wat je zegt.

Waar het eigenlijk op neer komt, is dat je ‘de waarheid’ verzamelt cq. reduceert.

Voorbeeld 1) De priemgetallen die je hebt verzameld, heb je ontdaan van de getallen 1 en 2. Dat maakt je verzameling {alle priemgetallen behalve 1 en 2} in plaats van {alle priemgetallen}. Ik vind dat zielig voor de getallen 1 en 2!

Voorbeeld 2) Je hebt het in je lezing over het getal 20 en de toonladders van 13 en 7. Van daaruit reken je verder. Echter, de westerse toonladders kennen 12 en 7 verschillende tonen. Je mag met een beetje creativiteit zeggen dat de octaaf 13 noten bevat, maar dan bevat de muzikale toonladder er 8. Het is anders inconsequent voor het octaafgeluid.

Voorbeeld 3) Pi. Je hebt een aantal maten door elkaar gedeeld en kwam uit op een benadering van Pi. Daarmee stel je dat de Egyptenaren met Pi hebben gerekend. Maar als je jezelf even voorstelt dat de Egyptenaren hebben gemeten met een ronde lineaal, in tegenstelling tot onze rechte, dan zou het meteen logisch zijn, dat Pi uit de maten te berekenen is.

Dat is niet eens onlogisch, omdat de Egyptenaren geen breuken kenden zoals wij, laat staan cijfers achter de komma.

Voorbeeld 4) Je hebt het over mensen die wakker zijn en mensen die het niet zijn.

Als je die groepen zou scheiden cq. verzamelen aan de hand van je eigen opmerkingen hier, op je site en tijdens je lezingen, dan zijn de wakkeren:
{Mensen die naar de lezingen komen van Johan Oldenkamp, de boeken van Johan Oldenkamp hebben gelezen en geen kritiek hebben op Johan Oldenkamp}

De verzameling niet-wakkeren zijn dan: {de rest}.

Andere criteria voor het wakker zijn, geef je niet.

Zijn het mensen die weten dat het systeem niet werkt? Zijn de mensen die het systeem verkloten wakker?
Zijn de mensen die de namen van de mensen van de mensen weten die het systeem verkloten wakker, of moeten ze ook nog voorkomen dat mensen het systeem verkloten?
Zijn er voor de mensen die geen Nederlands kennen, geen internet hebben, of per toeval nooit van Johan Oldenkamp hebben gehoord nog mogelijkheden, of moeten we de moed voor deze mensen opgeven?

Dat is wat ik bedoel met verzamelen. De verzamelingen lopen door elkaar en daarom kloppen je verzamelingen niet.

Let wel, dat door deze fouten/gaten in je verhaal je geintje falikant uit de klauwen kan lopen.

Voor de rest ben je een profeet natuurlijk, omdat ik als Mede-lander kritiek op je heb in eigen land!  excaim


Aan de hand van de meningen c.q. waarnemingen van anderen, zie een frustrerende Johan die nu zegt dat hij alleen de wakkere mens wil aan horen. Vreemd want iedereen staat anders in zijn leven en beleeft en ervaart zijn leven weer anders dan andere, dus zal iedereen een andere beleving hebben op het fenomeen wakker zijn of worden. Dan kan het nooit de bedoeling zijn dat iemand zoals Johan dat niet ziet of wil begrijpen. Tenzij hij in de waan is gekomen dat hij de meester is in het ontwaken (van andere) en begrijpen wat er om ons heen gebeurt, zonder al te veel rekening te houden met anderen die het anders beleven en/of zien. Samenwerken is goed, maar is geen verplichting. Open staan voor andere zienswijze is goed, maar moet geen gedwongen oplegging worden als de enige oplossing.
Kennis delen en ervaren is goed, maar is geen verplichting. Zo zijn tal van oplossingen, maar we moeten ons zelf bewaken dat we niet ongemerkt onze eigen normen en waardes andere gaan opdringen. Daar ligt nu de grote uitdaging van ons alle.  grin


@De Boogie Man,

Helaas kan ik niet anders dan concluderen dat je er bijzonder weinig van hebt begrepen. Ik zal dit kort per punt aangeven. Maar eigenlijk vind ik het zeer gênant dit te moeten doen.

Voorbeeld 1) Lees gewoon even dit document, en dan begrijp je misschien het priemritme:

http://www.pateo.nl/PDF/PrimeRhythm.pdf

Voorbeeld 2) Onze toonladder heeft 7 (hele) tonen, een octaaf 8. Ik laat in mijn werk gewoon zien dat de 13 tonen van de Maya-kalenders overeenkomen met de 8 hele tonen van een octaaf plus de tussenliggende 5 halve tonen. Jouw ‘onbegrip’ komt volgens mij gewoon voort uit spijkers op laag water zoeken.

Voorbeeld 3) De piramidebouwers hebben hun meeteenheid (genaamd de cubit) gebaseerd op pi. Daarom is de lengte plus de breedte min de hoogte van de Grote Piramide precies gelijk aan 100 pi. Jij verwart de piramidebouwers met de Oude Egyptenaren.

Voorbeeld 4) Wakkere mensen zijn gewoon mensen die boven hun ego staan (en daarom bijv. ook geen oordeel vellen over andere mensen).

Tot besluit, ik ben geen profeet. Ik beschouw mezelf als een allround onderzoeker. Ik publiceer al mijn onderzoeksresultaten openlijk op het internet. En ik vraag altijd en overal om geen woord van mijn beweringen te geloven. Dat staat ook duidelijk op mijn website. Onderzoek alles dus zelf, en wanneer je bewijzen vindt die aantonen dat mijn zienswijze onjuist is, dan bewijs je me een grote dienst door me daarop te wijzen.

Ik hoop dat ik voldoende duidelijk ben geweest.


@Johan:

Voorbeeld 1) Het is niet dat ik niet begrijp wat je bedoelt. Al dacht ik dat je andere priemgetallen uitzonderde. Het uitzonderen van priemgetallen, maakt de verzameling per definitie incompleet.

Het is als een Rolling Stones verzameling zonder Their Satanic Majestic Request.

Voorbeeld 2) Ja hoor es, op 32min56 van je lezing in Werkendam zeg je letterlijk:“De tonen, die 13 tonen hebben alles te maken met de 7 tonen van de toonladder”.

7 dus niet 8! Verwarrend!

Voorbeeld 3) http://doernenburg.alien.de/alternativ/pyramide/pyr12_e.php

Door de Grote Pyramide te vergelijken met andere pyramides, valt te stellen dat het te maken heeft met de meetmethode; daar de Egyptenaren niet eens de middelen hadden om pi anders uit te drukken dan pi. 

Voorbeeld 4) Ego is een homoniem. Het is een woord met verschillende betekenissen. De betekenissen kunnen zo tegenstrijdig zijn dat het een uiting van ego-afweer kan zijn om iemand anders van het hebben van een ego te betichten. “Zie mij klein zijn!”.

Op zich kan het uitermate gezond zijn als mensen voor zichzelf verzinnen wat goed voor hun is op zowel korte als lange termijn.

Nu heb jij idee-en over hoe te ontkomen is aan ‘het systeem’. Op zich kan ik me vinden in je analyse en ik vind je oplossing begrijpelijk.

Toch is het misschien zinvoller om te begrijpen wat de mensen bindt aan het huidige systeem dan een nieuw systeem aan te dragen.

Mensen begrijpen heus wel dat het systeem niet werkt. Mensen hebben ook wel door dat ze het bokje zijn met enige regelmaat. Dat maken ze dagelijks mee.

De keuzes die mensen maken, zou ik niet per definitie afschrijven als slapend, onbewust of dom. Zonder begrip voor die keuzes word je nog eens heel eenzaam met je plannetje.  excaim


Zal ik?

Ok.
Alles wat hierboven staat wordt toegestaan.

Kanaliseren. Occupy.

Fuck, de hele zooi is een project.
Jij bent een project, Anarchiel is een project, het bizarre gegeven dat ik dit tekstje type is een project.
En binnen het toegestane project ontwikkelen we een ‘one voice against’.

Au!

Speeltuin, schep, sorry zeggen. Dood.

@Oldenkamp; je levert kanonvoer; je maakt mensen blij dat je er bent. Ik geloof in je doel, vind het sterk dat je er persoonlijk staat, maar ik ben bang dat je heel veel waardevolle levensuren verneukt.

Met geen enkele mogelijkheid ga jij, gaan wij, imponeren.
Dat is al vastgelegd.
Nederland; vrij blablabla.
Als je lastig wordt in den extreme ben je gewoon persoonlijk de lul.
Niks geen sprake meer van ‘spreekbuis’ etc, maar dat weet je al.

Draad.


Beste Draadje,

Ik heb wel eens gehoord dat angst niet zo’n goede raadgever schijnt te zijn. grin

Ik ben nergens bang voor. Mijn bezit kan niet worden afgepakt, want ik bezit niets meer. Mijn inkomen kan niet worden afgepakt, want ik heb geen inkomen meer. Mijn leven kan niet worden afgepakt omdat ik dat niet toesta en omdat mijn helpers (in het Grotere Plaatje) dat niet toestaan.

We zijn hier op deze leerschool om te leren wat onvoorwaardelijke liefde is. Wie dat weet, die kent geen angst meer.

Met Liefdevolle groet,
Johan


Wakkere mensen zijn gewoon mensen die boven hun ego staan (en daarom bijv. ook geen oordeel vellen over andere mensen).

Ik zeg dat je per definitie oordeelt: het is je persoonlijke waarneming! Denken dat je niet oordeelt en ‘boven je ego’ staat is daarmee een valkuil. Veroordelen is een ander verhaal. Dus het gaat om bewustzijn van je oordelen. En openheid voor aanvullende waarnemingen. Een wereld te winnen!

De keuzes die mensen maken, zou ik niet per definitie afschrijven als slapend, onbewust of dom. Zonder begrip voor die keuzes word je nog eens heel eenzaam met je plannetje.

excaim

‘t is maar wat je echt wakker noemt…  Jouw oplossing is meer een MOOIE droom

Ja dat hoor ik ook regelmatig. Maar waar we nu in leven is in toenemende mate een nachtmerrie. Het is dus nodig om te dromen want dat geeft aanzet tot verandering.

Onvoorwaardelijke liefde: het klinkt mooi maar geen voorwaarden betekent dat je alles goed vindt. Dat lijkt me larie. Of vergips ik me?


LOL  LOL ik heet angst welkom LOL  LOL  dat is een manier om ermee om te gaan.Verander;‘Ik wil geen symptomen’ in ‘ik heet alle symptomen welkom’.
uit het boek;‘Don’t Panic’. auteur de angst psycholoog Dr.Reid Wilson. te kopen in de American book-store te A’dam. Spuiplein.

nou eerlijk hoe voelt men als men wordt gearresteerd en je huis wordt op z’n kop gezet? en je krijgt te maken met ‘de omgekeerde bewijs’ last?
Dat voelt ‘heerlijk ,machtig en men kan ongegenegeerd denken ‘stelletje sukkels, on-ontwaakten enz. LOL  LOL nou ik drink daar vanavond een goed glas wijn op.

en mijn grootste kwetsbaarheid dat zijn de Mensen waar ik van HOU, mijn echtgenoot, Kinderen en verder Familie,vrienden.Als ze daar aan komen ‘draai ik door’, en ik ga niet hooghartig zitten te beweren dat ik Onkwetsbaar ben, ja men kan Onkwetsbaar zijn mist men a-sociaal is en z’n hart de abbys heeft in gesodemieterd.En laten we wel wezen Iedereen elk Mens heeft ‘iets’ te verliezen wink


@ draadje : http://youtube/5KXlDnUGujs


Bedoel er niks mee, herken een heleboel in wat, hoe en waarom.

@ de rest : altijd weer ik weet het beter, ik weet hoe, ik weet…..
Ik weet helemaal niks, daarentegen zie ik verbanden, voordelen, nadelen, knelpunten, op-onder-langs-samen-voor-een-en-hetzelfde-doel-vrijheid-maar-dan-ook-echt-en-voor-iedereen-altijd-en-overal.
Daar-hier-jij-ik-wat-nu-weer-stop-ga-door.

Irritant waarschijnlijk,maar niet minder waar, mijn hoofd, 6x zo snel, 6x zo veel. 10x voorbij draaglijk.
Iedereen heeft het recht hier te zijn,te doen wat hij/zij wil doen, mits dit niet grenzen van menselijkheid (in de juiste vorm) overschrijd.
Ik wil geen theorie�n horen, geen nieuwe regels zien, ik wil niets vanuit persoonlijk perspectief geuit hebben, daar ging het in het begin al mis mee.
En welk menselijk brein kan ontdekken, bevatten, beredeneren, betwisten,onderwerpen, overwinnen, domineren zonder hierbij elke vorm van individueel, persoonlijk en egocentrisch belang/verlangen te bekoren.

Wat als het persoonlijk belang/verlangen wordt onderdrukt voor het gerief, belang/verlangen van een ander, is dit niet de grootste vorm van ego�sme?

Mijn ego blijft erbuiten, binnen is geen ruimte.

Alles wat uit weefsel bestaat verdwijnt in hoog concentraat zuur, alleen dan en dan alleen spreekt men van DE oplossing.

@ Madeliefje : elk mens heeft iets te verliezen, dat klopt.
Alleen de hierbij aanwezige angst en gevaren worden door een externe factor bepaald, doch persoonlijk ervaren en toegepast.

Ik ben een gevaar voor mezelf, oorzaak ben ik zelf, het onderdrukken doe ik zelf, het probleem ben ik en ervaar ik zelf (en maak het mijn omgeving er niet makkelijker op).

Ik heb alles te verliezen en hierdoor ook weer niets te verliezen, wat mij tot de ergste vijand maakt.
Ik ben contradictie verpersoonlijkt, maakt dat mij een slecht mens?

@ allen : waarom wil iedereen toch altijd laten zien wat hij/zij kan bedenken.
Is dit niet het probleem en drijfveer van de hedendaagse maatschappelijke politiek?


@Stucadoor2
welk Zelf cre-eert? ik denk ‘dat de mens de neiging heeft om zichzelf ’ voor de gek te houden, en dat datgene wat werkelijk cre-eert dol is op ‘spelletjes’.
en waarom niet laten zien wat hij/zij kan bedenken? tenminste ik leef in een wereld van manifestatie .


By the way, kennen jullie deze jingle al?

http://data.argusoog.org/download/Promotie/Vrijheidsfestival/jinglevrijheidsfestival.mp3

Wie herkent de stem?


@ J.Oldenkamp
nog geen aandacht genoeg gehad? Argusoog die meeting a.s. zondag kan nog wel een ‘boost’ gebruiken . Zet hem op he?


Mijn bedoeling was niet om iemand direct of indirect aan te wijzen.
Hetgeen mij letterlijk tegen de muren laat lopen is de hoeveelheid energie, tijd en wat nog meer benut wordt aan persoonlijk te behalen roem, in dat opzicht is saamhorigheid ver te zoeken.
Het overduidelijke resultaat hoef ik niet te schetsen, hoop ik.
Ik geef grif toe dat op alle fora, websites, bewegingen en zelfs op politiek gebied de strijdlustigheid, de wetenschap (bundeling van wijsheden), de voorlichting geweldig.
Maar…..........zoals altijd werken we niet samen!!
Zelfs tijdens het Occupy gebeuren, wordt er langs elkaar gewerkt.
Kijk de stream van gisteren eens na, ineens vallen er gaten, worden hekken verzet/geplaatst, twijfel, vragen…wie heeft het antwoord? niet diegene voorop in het gestrande gedeelte, maar de laatsten in beweging hebben ook geen weet.
Afleiding, verdeeldheid, onderscheid, rivaliteit, onwetendheid,overheid.
Wat ik geleerd heb/ heb ondervonden is dat wanneer iedereen angstvallig naar boven kijkt, het water je langzaamaan zal verzuipen.
Alleen als we persoonlijke verschillen, idealen, oordelen, belangen, wensen en streven (en wat dan nog meer, voordat sommigen zich achtergesteld voelen) opzij zetten en het algemeen belang, het doel wat eenieder voor ogen had bewerkstelligen is het `n eitje.

Want het is vaker gezegd (en misschien nog beter)door o.a.


Waar het mij om gaat en de personen in voorgaande filmpjes, schetsen is een kladversie, een basis waar na verdere bewerking het uiteindelijke beeld duidelijk word.
Vanuit een iemands perspectief handelen, is in mijn optiek onhaalbaar, waarom deze arrogantie (de mijne bedoel ik, om interpretaties te voorkomen).
Mijn vakgebied is niet al te lastig om te raden en in dit vakgebied heb ik geleerd, gekeken, gevraagd, gelezen etc.
Soms was er een klant, die, mij liet inzien dat denken of iets wel of niet mooi wordt, niet re�el is, integendeel.
Door te handelen vanuit niets, het bekijken terwijl je doet, het afbreken en opbouwen wat niet bevalt, levert voldoening, erkenning (in mijn geval van mijzelf) op.
In de wording zie je fouten en herstel je jezelf.
Maar vooral overzicht, originaliteit en kwaliteit.
Al het mooie is ontstaan, niet bedacht.

Ik ben geen volgzaam type, een leider al helemaal niet.
Ik beschouw mijzelf als gelijk.

Ik wil niets, daardoor kan ik alles wat ik maar wil.


[quote[Ik wil niets, daardoor kan ik alles wat ik maar wil.

weet je het zeker?


Ik kan alles, ik leg me geen enkele beperking op (lastig met ‘n vrouw en kind) en voel me alleen geremd door iederereen om me heen. Laat me gaan, vol gas en met gierende banden.(voor sommige een bekend stuk ooit geschreven). Ik heb geen rem, nooit gehad. Ben net zo uitbundig en enthousiast als mijn dochter. En dat motiveert mij enorm.


uitbundig en enthousiast

Das wel makkeluk als je stucadoor bent, lekkel snel klaar!

FF on the topic: ben net een boekje tegengekomen van Martijn Brasem, en ik moet zeggen: “i’m impressed”

Ik waardeer Johan om z’n enthusiasme, spreekvaardigheid en gedrevenheid maar qua inhoud valt hier veel van te leren:
http://www.deniesa.nl/2010/09/24/uit-het-boek-vrijheid-gelijkwaardigheid-verbondenheid-2/


Hoi allemaal,

Ten eerste, iedereen een plezierig, gelukkig, liefdevol, gezond, rijk, wijs, heilig en zegenrijk nieuwjaar gewenst!

Ik vind inderdaad dat dit artikel ‘een’ oplossing mag heten.

Ik (mijn ego dus) ben eens even gaan kijken op pateo.nl

En het ziet er best imposant uit, echter ik begrijp de Gizah klok niet, maar misschien is dat omdat ik nog niet wakker genoeg ben. In elk geval zit er naar mijn mening geen evenredige tijdsverdeling in tenzij deze op e.o.a. manier exponentieel toeneemt of zoiets.

Dan wordt er (tenminste als ik naar ‘Nederlands’ klik) beschreven wat wakkere mensen zouden zijn. Namelijk:

“Het geloof van iemand die wakker is, is het geloof in zichzelf”.

Dit zou betekenen dat dus vrijwel iedereen wakker is want wie gelooft nou niet in zichzelf? Wellicht is het dan dus beter te beschrijven wat niet-wakkere mensen zijn.

Als ik daarna verder lees dan staat er:

“Voor wie is het nu niet van belang om te weten in welke tijd we leven?”

Toegegeven dat het voor velen heel belangrijk is te weten in welk tijd we leven. Vandaar ook het enorm aantal klokken en horloges dat verkocht is.

Maar even serieus.

Kan het zijn dat er mensen zijn, zoals bijvoorbeeld bij indianenstammen die geen waarde hechten om te weten in welke tijd zij leven uitgaande dat we het hier niet hebben over hoe laat het is? Want in welke eeuw leven indianenstammen zoals deze?:
http://www.uncontactedtribes.org/

Het is m.i. dan ook totaal niet belangrijk te weten in welke tijd we leven. Tijd is maar een idee. Men weet van nature wanneer het donker is of licht, ‘s ochtends of ‘s avonds, men hoeft slechts naar de zon te kijken of het knorren van de maag te voelen.

Ik heb ook nooit een kat of een hond verwonderd zien kijken omdat het niet wist hoe laat het was.
Zij leven als instinctief in het nu maar minder nog dan die ene wilde tijger voor zover die nog werkelijk wild is.

Dat is dan ook het enige wat daadwerkelijk belangrijk is. Het ‘hier en nu’ al het andere is onzin. Geschiedenis en toekomst zijn grote afleiders het enige dat echt waar is, is het ‘hier en nu’. Helaas zijn de meeste mensen voortdurend afgeleid van het moment. Zij leven, wellicht door onze natuurlijke vrees voor alles, continu in het ‘wat als’ en het ‘daar’ en ‘toen’.
Voornamelijk daardoor zijn velen niet in staat het wonder van het leven oftewel het moment te ervaren.

Verder gaan over een oneindig getal als ‘pi’ geeft misschien wel aan hoe een discussie over getalletjes voor eeuwig door zou kunnen gaan. Zo’n discussie is mij vergeefse moeite en waarschijnlijk een overload voor mijn werktuig genaamd brein vandaar ik het hier maar bij hou. En ook al weet ik dat ik niet daadwerkelijk op ‘de oplossing’ ben ingegaan.
Zeg ik niet dat deze geen oplossing zou kunnen zijn. Alwaar een oplossing is, is dus ook een probleem. Echter in het hier en nu van mij (of misschien mijn ego) is er in de verste verte dus zover ik kan zien, (a.u.b. letterlijk nemen!) geen vuiltje aan de lucht.

Desalniettemin kan ik hier nog een tijdje door blijven gaan met mijn filosofische zienswijze, punt is dat ik het heel mooi vind dat er mensen zijn die anders durven te denken. Hoe vaak ik mijn meningen op het internet niet heb gegeven en vrijwel zeker anderen hebben geïnspireerd waarbij enig knip en plakwerk hen niet ontgaan als dan wel of niet aangevuld met e.e.a. (dit is uiteraard ook mijn ego dat spreekt).

Naar mijn mening is er dan ook duidelijk sprake van een algemene tendens tot het op losse schroeven staan van vele concepten en algemeen geaccepteerde waarden. De informatie-oorlog lijkt in volle gang.

Ik heb dan ook wel meer dan eens mijn mening bijgesteld. cheese

kiezen tussen het volslagen materialisme of zuivere idealisme, vrijheid of zekerheid, verandering zal altijd zijn en elk moment is uniek.

Wees de verandering die je wilt zien in de wereld
wink


Commentaarpagina 1 van 1U dient ingelogd (Login) te zijn om een opmerking te kunnen plaatsen.Homepage