0  1  2  3 

De staat van ontkenning

Het wordt vaak gehoord, anarchie is op z’n hoogst een utopie. Iets dat nooit gaat werken vanwege menselijke eigenschappen. Het kan enkel en alleen tot ellende leiden. Linkse rakkers, krakerstuig, staatsondermijnend gespuis en geen respect voor wet en gezag. Alles zou te debunken zijn maar daarmee wordt enkel de stellingname van de gesprekspartner voeding gegeven. Misschien dat het eens over een andere boeg gegooid kan worden, een boeg die feitelijk onze staat van anarchie onderbouwt.


Aardig voor de gesprekspartner omdat niet direct het hele basis geloof- of aanname systeem aan gort hoeft en er een partner in de strijd gevonden kan worden.


Onmogelijk? Misschien, toch maar eens een probeersel.


Er zijn heel veel verschillende gedachten, ideologieën en stromingen, misschien moeten we ze eens allemaal een in een vat gieten. Een vat vol gedachten waarin bubbels bestaan van vergelijkbare gedachten. Door de tijd gezien worden de afzonderlijke bubbels wat groter of kleiner, ontstaan er nieuwe en verdwijnen oude. De grootste bubbel op enig moment zouden we dan wel de leidende bubbel kunnen noemen in het vat.


Zou de leidende bubbel dan ook bepalend moeten zijn? Nu wordt in de wereld die leidende bubbel ook de bepalende bubbel, we noemen het democratie, meeste stemmen gelden, de grootste bubbel wint. Geen meerderheid? Wat bubbeltjes bij elkaar en hup, toch nog gered. De bubbels worden gevormd door vrije geesten en zijn continu aan verandering onderhevig, je bepaalt zelf wat je denkt of ergens van vindt. Zodra ook maar iemand, meerderheid of niet, zou vertellen wat er gedacht moet worden dan verschijnt onmiddellijk de anarchist in een ieder. “Niemand hoeft mij te vertellen wat ik denk, dat kan ik heel goed zelf!” Een heel natuurlijke reactie en niet meer dan terecht, de ene bubbel die de andere bubbel het bestaansrecht ontzegt heeft niet door dat ie zelf ook maar een bubbel is.


Anarchie is er al, ‘t is heel natuurlijk en iedereen draagt het in zich. Iedereen? Bijna iedereen dan, er zijn van die instituten die hun bestaansrecht ontlenen aan het ontkennen van datgene dat er is. Instituten die profiteren van een andere vorm van inzicht, die vrijheid prediken maar onbegrip wensen en verwachten. Er wordt eenvoudig een claim gemaakt dat het nodig is om zaken te bepalen, het leven te regelen en in te richten. Onder het voorwendsel dat de wereld in anarchie uiteen zou vallen wordt netjes gevraagd hieraan te conformeren op straffe van opsluiting, onthoofding of erger.


Een illusie gedreven door angst en onbegrip, maar het wordt geloofd en er ontstaat een hele grote geïndoctrineerde bubbel, een leidende bubbel. Instituten halen hun bepalende legitimatie uit de geestelijke anarchie die eraan ten grondslag ligt en kapen deze door op slinkse wijze leidend te vervangen door bepalend. Daar zitten we dan. Netjes opgescheept met een bepalende, leidende gedachte dat ons leven bepaald, geregeld en ingericht moet worden. Het moet beheersbaar worden gemaakt en gehouden. Be-heers-baar.


We laten ons niet vertellen wat we mogen of moeten denken maar wel wat we mogen of moeten doen. De geest lijkt vrij maar het leven gekaapt door de illusie dat leidend ook bepalend moet zijn. De vrije geest, de legitimatie van de democratie en het instituut, is daarmee ook een illusie geworden.


Institutionele dictatuur of anarchie, is het eigenlijk wel een keuze?

Door Rediscover op 25-10-2010 om 11:12 in Anarchie & Vrede 4 reactie(s) | 2010 keer bekeken

Uw commentaar

De RSS-feed van de commentaren op dit topic  

Commentaarpagina 1 van 1

Als je anarchie niet uit de mens kan halen, dan probeert men natuurlijk de mens uit de anachie te halen. Dit kan mijns inziens alleen door vergevorderde synthetisering en digitalisering van het leven plaatsvinden, de eerste opzet voor transhumanisme.

Mooi stuk rediscover, het plaatst anarchie op gelijke voet met mensheid en dat is waarschijnlijk DE manier om het bij mensen anders te laten resoneren dan de gebruikelijke programmering: anarchist=langharig werkschuw krakend en demonstrerend tuig wink


Mooi artikel! Mijn dank is groot. Net nog loos gegaan op Twitter tegen een hopeloos geïndoctrineerde student aangaande ditzelfde onderwerp. Verliep zoals te verwachten viel niet echt lekker.


Mooi stuk, Rediscover! Ik geloof ook in anarchie, maar het kan alleen voor de grote massa als iedereen zover is dat ‘ie echt weet dat er alleen overvloed bestaat. Zolang er nog mensen zijn die dat niet doorhebben, kan het niet in het groot bestaan. Gelukkig neemt het aantal mensen dat dit beseft, snel toe. En de dictatuur van nu helpt daarbij een handje grin


inderdaad de DEFINITIE is belangrijk.

Anarchie is ook zo’n woord, evenals populisme, samenzwering en zelfs God dat negatief gelabeld is geraakt. Terug naar de ESSENTIE:
http://www.anarchiel.com/display/anarchie_voor_dummies

zou hahahandig zijn als er een mappie komt voor nieuwelingen/ beginners in de edele anarchie, enige leiding geven? ahaha vampire


Commentaarpagina 1 van 1U dient ingelogd (Login) te zijn om een opmerking te kunnen plaatsen.Homepage