0  1  2  3 

Doet u mij maar een New World Order

De New World Order (NWO), of in bewoording van eigen bodem: de Nieuwe Wereldorde. Een onderwerp dat menigeen sinds de opkomst van het internet bezig houdt en dat altijd weer een garantie voor succes is als je op zoek bent naar fanatieke discussies, nachtmerries over totalitaire regimes of duistere gedachten omtrent het aan de ketting leggen van de menselijke diersoort. Een onderwerp dat ook op uw anarchistische hangplek met enige regelmaat de revue passeert en vandaag dus wederom wat bytes op onze server inneemt.


Om meteen lekker met de deur in huis te vallen: wie niet in complotten gelooft, gelooft niet in zaken als oorlogen, (sport)wedstrijden, mechanismen die zich op economisch vlak afspelen en dus niet in menselijk gedrag an sich. Dat onze wereld aan elkaar hangt van complotten – al is de benaming door de zogenaamd ontwikkelde Westerse mens vaak heel anders – is een feit en daar ga ik in dit stuk dan zeker ook niet aan twijfelen. Waar ik echter wel al een behoorlijke poos aan twijfel, is de gedachte dat het aankomend globalistische bewind het resultaat zou zijn van een planning die al enkele eeuwen aan de gang is. Hoe meer ik erover nagedacht heb, hoe meer ik tot de conclusie kom dat het volgens mij allemaal vele malen simpeler is.


Mocht u op haast onverklaarbare manier nog nooit van het hele NWO fenomeen gehoord hebben, kort gezegd hebben we het over een groep mensen (naar zeggen zo’n dertien families) die zich gedurende vele eeuwen op hele nare wijze omhoog heeft gewerkt en die op dit moment alle touwtjes in handen heeft. Het uiteindelijk doel van deze groep mensen zou een globalistisch bewind zijn, met één muntsoort, één religie en volgens de mening van velen een paar miljard mensen minder. Dat is een hele korte en bepaald niet complete samenvatting, maar dekt de lading in grote lijnen wel.


Dat we naar een globale wereldmaatschappij toe werken, daar bestaat wat mij betreft geen enkele onduidelijkheid over. Dat het pad erheen echter geplaveid zou zijn door families die een eeuwenoud plan naleven, dat gaat er bij mij dan weer wat moeilijker in. Een stuk moeilijker zelfs. Als ik zie hoeveel problemen onze politieke dieren heden ten dage bijvoorbeeld al moeten overkomen om door één deur met elkaar te kunnen, waarbij het tot door alle partijen overeengekomen beleid geraken vaak al helemaal een onmogelijke opgave blijkt, dan vraag ik mij direct af hoe zich dat zou afspelen binnen dertien verschillende menselijke families. En als politici al moeite hebben met plannen voor de komende vier jaar verwezenlijkt krijgen, dan heb ik er een vrij hard hoofd in dat dat door zware inteelt getergde families (daar hebben we het na al die eeuwen dan natuurlijk over) wel voor mekaar gekregen zou kunnen worden. Ik geef het u te doen.


Volgens mij is het allemaal een stuk simpeler te verklaren. Het uiteindelijke eindresultaat komt op exact hetzelfde neer, alleen is de weg ernaar toe in mijn beleving toch echt een andere. Volgens mij zijn er op deze aarde twee typen mensen: diegenen die het beste met elkaar voorhebben en diegenen bij wie dat niet het geval is. Van de eerste groep zijn verreweg de meeste inwoners van Moeder Aarde lid, de tweede groep heeft slechts een minimale hoeveelheid leden. Of het tweede groepje lijdt aan een genetisch defect of op een andere manier geestelijk niet in orde is, laat ik in het midden, daar gaat het in dit betoog niet om.


De eerste groep wil ik in dit stuk de leuke mensen noemen. Mensen die graag iets voor een ander betekenen, die graag in harmonie met de natuur en hun soortgenoten leven en die een aangenaam verblijf op deze planeet vol liefde prefereren boven een bestaan dat gekenmerkt wordt door angst, haat en verdriet. Ik ben er zelf van overtuigd dat verreweg het grootste gedeelte van de mensheid aan dit profiel voldoet.


De tweede groep, die ik als nare mensen zal bestempelen, is een heel ander verhaal. Deze mensen mankeren zoals ik aangaf waarschijnlijk iets, waardoor bepaalde trekjes die ieder dier – dus ook de leuke mens – in zich draagt, heel erg sterk uitvergroot zijn. Deze tweede groep kenmerkt zich dan ook door verheerlijking van geweld, door het uitoefenen van dwang op andere mensen om zo hun wensen verwezenlijkt te krijgen en natuurlijk door de zucht naar alsmaar meer macht.


Laten we even de geschiedenis induiken en kijken naar het ontstaan van ons eigen landje. Zoals u hopelijk weet wonen wij in een monarchie, wat betekent dat wij een koningshuis hebben. Koningen zijn mensen die in een ver verleden bemerkten dat zij geen problemen hadden met het plegen van geweld richting andere mensen en beseften dat dat hun aartsluie aard hen wel eens ten goede zou kunnen komen. Dus begonnen ze enthousiast met het met geweld hun wil opleggen aan weerloze burgers, die zich bij gebrek aan afdoende verdediging neer moesten leggen bij de wensen van de agressor. Dit trucje beviel zo goed dat koningen besloten hun praktijken buiten de eigen gemeenschap voort te gaan zetten, met het onvermijdelijke landjepik tot gevolg.


U had het vast al geraden, koningen vallen in mijn ogen in de categorie nare mensen. Maar zij zijn natuurlijk niet de enigen. Laten we een flinke sprong maken en een blik werpen op onze eigen tijd. Wat doe je in onze Westerse samenleving als je met dwang je eigen wensen op andere mensen wilt overbrengen, je geen moeite hebt met het inzetten van geweld en je op zoek bent naar alsmaar meer macht en zeggenschap? Precies. Dan ga je de politiek in.


Democratie is een ideaal vehikel voor nare mensen om hun nare plannetjes te kunnen gaan verwezenlijken. De aantrekkende werking die van onze democratie uitgaat is als die van een onwelriekende berg stront waar in hoog tempo vliegen op afkomen. Verzin een systeem waarbinnen een kleine minderheid de uiteindelijke zeggenschap over een hele grote meerderheid heeft en je kunt er zonder problemen vanuit gaan dat je strontvliegen, nare mensen of – in dit specifieke geval dus – politici aantrekt. Politici zijn in bijna alle gevallen nare mensen. De leuke mensen die zich op het politieke vlak wagen, komen er binnen zeer korte tijd met hangende pootjes van terug. Je moet tenslotte een voorkeur voor het gebruiken van dwang en je mening met geweld opleggen hebben, wil je het binnen ons politiek stelsel ver schoppen. En die voorkeur ontbreekt nou eenmaal bij leuke mensen.


Het maakt trouwens niet uit of we het over democratie, communisme, socialisme, fascisme of welke andere vorm van vee-management dan ook hebben: ze komen allemaal op hetzelfde neer, ook al hebben ze allen een ander naampje. In alle gevallen heeft een zeer beperkte minderheid van nare mensen het voor het zeggen en mag deze minderheid met zwijgende goedkeuring van de bevolking geweld en dwang toepassen.


Zolang als staten gemanaged worden door één van de hiervoor genoemde -ismes of iets als democratie, is er reeds sprake van vee-management door nare mensen, die zoals ik reeds veelvuldig aangaf slechts op zoek zijn naar altijd meer, meer en nog eens meer. Meer geld, meer macht, nog meer toekomstige mensen te domineren en daarmee uiteindelijk nog meer geld en nog meer macht.  Aangezien deze technieken om bevolkingen te onderdrukken al een behoorlijke tijd meegaan, kun je dus zonder problemen stellen dat de nare mensen al vrij lang de touwtjes in handen hebben.


Om weer enigszins naar het hoofdonderwerp van dit topic terug te keren: wat gebeurt er als nare mensen de macht hebben en die graag willen behouden? Dan zorgen ze ervoor dat ze families kweken waarbinnen zij hun macht kunnen overdragen. Gebeurt al zo lang als onze soort over deze aardbol schrijdt. Er is tenslotte niets eenvoudiger om door jezelf geïndoctrineerde en geconditioneerde nageslacht jouw belangen te laten behartigen. Je wilt als naar mens tenslotte geen stapje terug doen, alles moet altijd meer, meer en – u raadt het al – nog eens meer. Dus zijn er bloedlijnen van dit soort families te vinden door onze hele geschiedenis? Jazeker, en dat is niet meer dan logisch. Daar heb je helemaal geen vooropgezet plan voor nodig.


En wat doen kleine groepjes van nare mensen die met geweld de macht in handen hebben gekregen en graag hebben dat de bevolking braaf blijft doen wat hen opgedragen wordt? Die creëren systemen als “educatie” (de aanhalingstekens staan er niet voor niets) om zo de toekomstige leuke mensen vast op jonge leeftijd volledig te kunnen hersenspoelen. Aangezien de naarlingen toch alle macht en zeggenschap naar zich toe getrokken hebben, is het een kleine moeite om de rest van de bevolking via een schoolsysteem te gaan vergiftigen met ideologieën die kant noch wal raken. Prent ze er bij onschuldige kinderen op jonge leeftijd in en je kunt er vanuit gaan dat je op korte termijn een volk krijgt dat van voren niet meer weet dat ze van achteren bestaat. Verziek als naar mens de jonge en frisse geest van leuke mensen met een alles dominerende focus op datgene waar jij zo opgewonden van wordt – inderdaad, daar is ie weer, geld en macht - en je hebt gegarandeerd binnen een no-time een totaal disfunctionerende beroepsbevolking. Waarvan akte.


Ziet u op dit moment ergens het nut van een eeuwenoud vooropgesteld plan ter dominering van de wereld? Ik in ieder geval nog niet; ik zie slechts het logisch verloop van een maatschappij die gedomineerd wordt door een klein groepje gewelddadige en nare mensen. Een zeer select gezelschap dat krampachtig probeert alle reeds vergaarde macht te verdedigen en er daarbij door hun mentale afwijking niet voor schuwt om hun soortgenoten op jonge leeftijd reeds te hersenspoelen en daarmee te ontdoen van gevoelens van verbondenheid met natuur, liefde voor elkaar en het simpelweg in harmonie met alles en iedereen leven.


Heb je als groepje naarlingen eenmaal zo’n trend gezet en is het je gelukt om vakkundig de jeugd van een land te hersenspoelen, dan gaat het daarna natuurlijk heel erg hard de goede – maar voor leuke mensen foute – kant op. Het zaadje der naarheid is geplant en doet haar werk naar behoren; er bestaan tenslotte geen andere informerende geluiden die de leuke jonge mensen zouden kunnen oppikken. Vanaf dit heugelijke moment *kuch* wordt aan leuke mensen verteld dat het onnatuurlijke gedrag van nare mensen het normale, gangbare en wenselijke gedrag is en als je dat maar lang genoeg herhaalt, dan wordt het waarheid in de breinen van vele leuke mensen. Helaas. Verschrikkelijk triest, maar zo makkelijk is de menselijke diersoort nou eenmaal te programmeren.


De nare mensen zullen vervolgens op alle mogelijke manieren – en dat wordt naarmate er meer tijd verstrijkt en de programmering van de bevolking dieper en dieper komt te zitten steeds makkelijker – blijven proberen hun eigen hachje veilig te stellen cq. te vergroten en met een alsmaar globaler wordende maatschappij is het dan ook logisch waar deze minuscule groep vervolgens haar pijlen op zal richten: het verkrijgen van nog meer macht (meer, meer en nog eens meer) op globaler niveau. En dat is dus precies wat de naarlingen gedaan hebben. En als het aan hen ligt, zullen blijven doen.


Zogenaamd goed bedoelde initiatieven als de Verenigde Naties bijvoorbeeld zijn natuurlijk niets meer dan hersenspinsels van nare mensen. Alhoewel een en ander in een sausje van extreem doorzichtige en volstrekt onechte Westerse beschaving wordt gegoten is de intentie wederom duidelijk: een beperkt groepje mensen wil graag nog meer macht en zeggenschap over andere mensen verkrijgen en verzint daarom een nieuw soort vehikel. Vertel je nare vrienden die de scholen binnen verschillende deelboerderijen beheersen dat voortaan in het lesmateriaal staat dat de VN prachtig, goed en toe te juichen is en voila, de volgende generatie heeft er weer wat extra leugens als fundamenten voor hun levens bij. Het mag ondertussen ook niet verwonderlijk meer zijn dat initiatieven als de VN vaak weer bezet worden door familieleden of andersoortige afstammelingen van de reeds aangehaalde families. U weet tenslotte hoe het altijd al heeft gewerkt.


Nare mensen zullen alles aangrijpen om wat zij als hun eigendom zien tot op ziekelijk niveau te beschermen en het liefst ook nog eens te vergroten. Nare mensen beginnen over de ruggen van leuke mensen oorlogen, iets waar onze geschiedenis bol van staat. Nare mensen verzinnen vee-managementtechnieken in de vorm van onder andere -ismes of – nog zo’n ideaal en uiterst ranzig manipulatiemiddel – religies om de leuke mensen onder ernstige bedreiging toch maar in het gewenste gareel te krijgen. Nare mensen zijn alleen maar met zichzelf bezig en zullen altijd hetzelfde gedrag – aangepast naar de staat van technologische en sociale ontwikkeling van dat moment – vertonen.


Ik zie geen van tevoren groots opgezet plan, ik zie slechts een zich alsmaar herhalend tafereel dat zich door de eeuwen heen slechts op een veel grotere schaal is gaan manifesteren. Door onze sterke technologische vooruitgang is het voor nare mensen helemaal oersimpel geworden om de rest van de wereldbevolking aan hun wensen te onderwerpen en dus zullen dit soort types deze kansen met beide handen aangrijpen. Wil je daar als leuke mensen vanaf, dan rest je slechts één ding te doen: stoppen met het meespelen van het spelletje van de naarlingen. Boycotten die handel. Was het enkele eeuwen geleden nog vrij moeilijk om je als bevolking massaal af te zetten tegen het kleine groepje gewelddadige naarlingen, tegenwoordig is dat in principe heel eenvoudig, ware het niet dat de leuke mensen van nu mentaal helaas totaal verknipt zijn geraakt door de stelselmatige propaganda en het misbruik van de afgelopen eeuwen en dus vaak helaas geen opties lijken te zien.


Dit geen opties meer zien leidt telkens weer tot uiterst vernederende taferelen, die mijns inziens totaal overbodig zijn en slechts een droeve getuigenis zijn van hoever de huidige leuke mens geprogrammeerd is. Om het in NWO-sferen te houden, een veelgehoord onderwerp op internet zijn natuurlijk de schimmige bijeenkomsten van leiders van over de hele wereld tijdens de befaamde Bilderberg-feestjes. Ik sluit mij er direct bij aan dat er natuurlijk geen zak van klopt dat dit soort zaken plaatsvinden, maar had u serieus anders verwacht? Natuurlijk worden er zaken besproken die het daglicht niet kunnen verdragen. Daar hangt onze wereld helaas van aan elkaar. Politiek is niets meer dan big business voor hele nare mensen en aangezien doorsnee burgers ook niet bij directievergaderingen van corporaties worden toegelaten, is het compleet logisch dat de brave burger ook geen inzicht krijgt in deze praktijken.


Het wordt eigenlijk nog triester als u iets verder denkt: wie zitten er voornamelijk bij die bijeenkomsten? Als ik zo het lijstje van bijvoorbeeld de Vernederlandse afgevaardigden voor Bilderberg van de afgelopen jaren zie, dan zijn dat voornamelijk politici. En wie hebben die politici ook alweer via ons democratisch systeem hun goedkeuring tot gewelddadig domineren gegeven? Dat is toch heel vaak echt diezelfde mens die moord en brand schreeuwt wanneer het onderwerp Bilderberg ter sprake komt. Waarom zo afgeven op iets dat je zelf met je stemgedrag in stand houdt? Waarom meewerken aan een systeem dat overduidelijk door en voor naarlingen vervaardigd is en waar je wel keihard op afgeeft? Is dat niet een beetje heel erg verspilde energie en jezelf slechts in cirkeltjes laten rondrennen?


Nogmaals, ik geloof dus niet in een groots opgezet complot dat zich al vele eeuwen voltrekt en nauwkeurig gestuurd wordt door een gezelschap van dertien families. Ik geloof er wel volledig in dat leuke mensen al eeuwen voor het karretje van nare mensen gespannen worden door middel van eenvoudige en uiterst geslaagde hersenspoeling en dat die leuke mensen daarom heel erg veel moeite hebben met het zien van opties die niet binnen het enorm beperkte aangeboden perspectief vallen.


Nieuwe Wereldordes zijn wat mij betreft het probleem ook helemaal niet. Ik ken vele quotes van mensen die zich door onze geschiedenis heen hebben uitgelaten over zaken als een Nieuwe Wereldorde en alhoewel het uit sensatietechnisch standpunt heel verleidelijk is om al die losstaande citaten in één verband te zien, lijkt dat mij toch echt een stap te ver gaan en een veel te grote veer in de reten van de nare mensen. Als ik als politicus of op een andere manier betrokken zou zijn bij het managen van menselijk vee, dan zou ik plannen voor de toekomst ook zonder problemen kunnen vangen onder de noemer Nieuwe Wereldorde. Klinkt als een prachtige verkooptekst die nou niet bepaald heel veel originaliteit vereist om verzonnen te worden.


Het begrip Nieuwe Wereldorde is ook danig verkracht door de enorme negatieve fixatie erop. Volgens mij zijn we namelijk al door talloze perioden van Nieuwe Wereldordes heengegaan. Gebeurtenissen in de geschiedenis die ervoor zorgden dat de gehele wereldbevolking – al dan niet gedwongen – anders ging leven zijn tenslotte van alle tijden. Als je naar de prehistorie kijkt lijkt de introductie van beheersbaar vuur me een behoorlijk geldig voorbeeld van een Nieuwe Wereldorde. Of de industriële revolutie. Of de perioden na de wereldoorlogen. Of nog veel dichterbij, de mainstream introductie van internet. Dat heeft me nogal een Nieuwe Wereldorde vanjewelste opgeleverd.


Om een waarschijnlijk veel te lang verhaal iets korter te maken: een Nieuwe Wereldorde, doe mij er alsjeblieft eentje. Maar dan wel graag een versie die gebaseerd is op liefde. Is voor de verandering ook wel eens de moeite.


Die Nieuwe Wereldorde waar u op zoveel verschillende websites voor gewaarschuwd wordt is naar mijn mening zoals ik in dit betoog heb gepoogd aan te tonen niets meer dan een logische uitkomst van een proces dat zich binnen onze samenleving al eeuwen afspeelt en dat zich slechts kan afspelen doordat het gros van de bevolking eraan mee blijft werken. Het proces zelf is ooit in werking gezet als resultaat van de verknipte hersenspinsels van een selecte minderheid maar wordt door een braaf ja-knikkende burgerbevolking zonder morren in leven gehouden. En zelfs al toont het failliet van deze opzettelijk oneerlijke systemen zich tegenwoordig in al haar facetten, dan nog blijft het grootste gedeelte van de mensen volstrekt apathisch of zoekt hun heil in het kopje onder gaan in complottheorieën.


Mensen die zich druk maken over die zogenaamd aankomende NWO superstaat zouden zich ook eens moeten afvragen waar ze precies zo bang voor zijn. Een alles dominerende staat die met geweld alle facetten van je leven beheerst en je continu in de gaten houdt? Beste NWO-vrezers, doe uw reeds geopende ogen nog eens ietsjes verder open en kijk om u heen: u leeft al lang in de staat die u zo vreest, de volgende stap is slechts een technologische upgrade van uw reeds aanwezige gevangenis waardoor het voor de nare mensen nog veel makkelijker wordt om hun macht te behouden en nog verder uit te bouwen.


Als we als wereldbevolking slechts blijven ageren tegen de wanpraktijken van een kleine elitaire topplaag maar er vervolgens wel weer op alle fronten volledig aan mee blijven werken, is het niets meer dan water naar de zee dragen. Zolang we als mensheid blijven vervallen in het hanteren van systemen die slechts bedoeld zijn om een hele kleine groep mensen extreem te doen profiteren, is elke benauwde kreet over het op handen zijn van een globalistische wereldmaatschappij bij voorbaat kansloos. Ja, natuurlijk komt die nog zwaarder gecontroleerde en ultracommerciële globale samenleving er als je telkens slechts verzandt in achterhaalde denkwijzen en een eeuwenoud probleem op een even oude manier probeert “op te lossen”. Natuurlijk komt die nachtmerrie er als je je ongenoegen slechts uit door op internet je woordje te doen, maar vervolgens wel braaf op tijd onder de lakens duikt om ‘s ochtends vroeg wederom vrolijk aan het verrichten van slavenarbeid te gaan beginnen.


De mensheid cultiveert zelf al eeuwen de ideale voedingsbodem voor het gedrag van nare mensen en de enige manier om van dit vleselijk onkruid af te geraken, is door het te boycotten. Doe niet meer mee aan een systeem dat hoe dan ook leidt tot een zwaar gecontroleerde globale wereldsamenleving waar helemaal niemand behalve het gezelschap naarlingen op zit te wachten en zie hoe het kaartenhuis binnen een zucht in elkaar stort. Hou alsjeblieft op met gemekker over NWO-fenomenen die je door participeren aan het circus wel zelf in stand houdt. Het is een voltallige wereldbevolking tegen een minimale hoeveelheid gedegenereerde nare soortgenoten en het enige dat er hoeft te gebeuren is massaal boycotten van hun praktijken. Dat kan toch nooit teveel gevraagd zijn voor een veel vrijer, eerlijker en fijner leven?


Uw commentaar

De RSS-feed van de commentaren op dit topic  

Commentaarpagina 1 van 1

Mooi stuk Chiel!

Zat heel erg te twijfelen tijdens het lezen of het van jou hand was. Je nieuwe stijl begint zich goed te tonen, mooie wending voor anarchiel.com smile


Nice Dream.
@ Anarchiel

Goh ik dacht dat ik veel schreef wink af en toe raakte ik een beetje de draad kwijt. Maar mooi artikel. In grote lijnen ben ik het zeker met je eens.

Maar het punt dat je maakte over dat de meeste mensen het beste met elkaar voorhebben en een kleine groep niet. Ik denk dat dit veel genuanceerder is.

Ik geloof dat de meeste mensen van nature slecht zijn. Dit doordat ze zich door hun ego laten leiden. Dit zorgt voor ontzettend veel conflicten onder mensen. Je hoeft niet eens naar onze zgn. leiders te kijken om dit te zien. ieder groepje heeft hun leiders. de alpha male (of female) Dit soort dingen zijn niet opgedrongen door de NWO. Maar het zit in ons. Er wordt tegenwoordig gewoon op massale schaal misbruik van gemaakt.

Wel zie ik ook dat steeds meer mensen zich bewust worden van het ego. Buiten dat het een probleem vormt in de omgang met anderen, is het een nog groter probleem als het gaat om met jezelf te kunnen omgaan, te leven. Wat dat betrefd zie ik wel dat inderdaad het grootste gedeelte van de mensheid zich hier tegenwoordig mee bezighouden. Al doet iedereen dit op zijn of haar eigen manier. Hun doel is vast net als jij en ik om gelukkig samen te leven met anderen, zonder problemen. Als je een enquette zou houden zouden de meeste mensen dat antwoord wel geven. Maar het is maar net hoe je het interpreteert. Ik wil ook geen problemen in mijn leven. maar hoeveel boeit het me ECHT als het om een ander zijn of haar geluk aankomt.

Dat kleine selective elitaire groepje zijn volgens mij idd ook het grootste tuig van ons allemaal. Zij lijken idd die drang naar het beste met anderen voorhebben gewoon niet te hebben. Ted Bundy is er niks bij. Deze mensen spelen gewoon met ons alsof een een antfarm zijn.

Maar er schuilt in ieder mens zoveel kwaad. het komt er op de meest subtiele manieren uit af en toe. Allemaal vanuit ego overwegingen. Er zijn ontzettend veel mensen die graag meewerken aan de slechte plannen van anderen. Als ze denken er zelf van mee te kunnen profiteren.

Het is niet een klein groepje dat bovenaan staat en de rest eronder. Zo zit uiteindelijk alleen de machtsstructuur in elkaar. Omdat de top van de pyramide alles geheim houdt voor de rest. In psychologisch opzicht is iedereen in staat tot goed en kwaad. Dit is een andere pyramide waarbij ze idd ook aan de top staan. Maar er is een heel ingewikkeld hierarchisch systeem eronder. Je hebt politici die goede intenties hebben en ook goed doen, dan politici die goede intenties hebben maar af en toe met hun goede bedoelingen overenthousiastisch zijn. Maar dan ook nog de politici die denken goede intenties te hebben maar compleet losgeslagen zijn. En dan heb je politici die gewoon donders goed weten dat ze fout zitten. maar die mensen heb je ook in het gewone bedrijfleven, de media of sport of op school of wat je dan ook maar kan verzinnen. Onder het gepeupel raspberry

Ik geloof wel dat hoe meer macht je hebt hoe verantwoordelijker je bent. Als het gaat om gradaties in goed en slecht slecht zijn. Dus staan onze NWO leiders wat mij betrefd bovenaan de slechte pyramide. En onder aan de goede.

Ik hoop dat de ‘massa’ steeds meer door begint te krijgen. Waardoor steeds meer mensen echt doorkrijgen wanneer ze goed en slecht bezig zijn, en hier verantwoordelijkheid in willen dragen. Mensen denken overal veel te argeloos over tegenwoordig. Soms denk ik dat de meeste mensen maar wat graag meewerken aan het verneuken van de wereld en elkaar. Eigenlijk willen ze dat niet. Maar ze willen ook niet anders want verandering is moeilijk. Als je het mij vraagt komt dit toch wel neer op een redelijk geinformeerde en bewuste keuze af en toe. Ik zie dit niet als oprecht het beste voor hebben met je naasten. Egokwesties zoals dat worden hopelijk steeds minder in de nabije toekomst.

Natuurlijk kan ik best lekker even met m’n buren gaan kletsen en het idee hebben dat ik m’n naasten liefheb. Maar de tweede wereldoorlog was nog niet eens zo heel lang geleden en op dit moment zie je weer allemaal soortgelijke verschijnselen. Wat mij betrefd zijn we hier in nederland nog wel een eindje verwijderd van een ruime meerderheid als het om echt vreedzaam samen willen leven gaat.


Overigens zie ik dit vooral in de oudere genaratie. de vergrijzende populatie vormt op dit moment een hele grote groep en zij hebben de aantallen en dus de macht om iets te doen. Maar ze zijn oud en bang. Ze zijn niet anders gewend dan dit. Sterker nog, ze hebben hier hard voor gewerkt allemaal. Voor hun is het misschien wel de grootste stap om op hun leeftijd nog tot nieuwe inzichten te komen. Maar misschien nog wel moeilijker, om ernaar te gaan handelen.

Het punt is dat ik merk dat een hoop oudere mensen echt wel op 1 of andere manier met ons soort informatie in contact zijn gekomen. Ik denk dat als we het over goede en kwade bedoelingen hebben tegenover je medemens, dat ze misschien volgens zichzelf geen kwade bedoelingen hebben. maar ze nemen ook geen verantwoordelijkheid terwijl zij de aantallen hebben. Op dit moment is het eigenlijk aan hun om de nodige veranderingen door te voeren. Maar inplaats daarvan zie ik de meeste ouderen maar op vakantie gaan enzo. Ik snap het, lekker van je oude dag genieten. Maar wij moeten straks de rotzooi opruimen als ze er niet meer zijn. Als wij er dan eigenlijk nog wel zijn zelfs om de rotzooi op te ruimen.

With great power comes great responsibility and wisdom should come with age, or so they say…


@ Robertus

Ik was er tot enkele jaren geleden van overtuigd dat mensen slecht zijn. Totdat ik me de situatie voorstelde waarin ik met mijn gezinnetje geboren zou worden op een eiland waar alles in overvloed is. Dan is er geen enkele reden om “slecht” te worden en dus viel mijn hele stelling direct in duigen. Slecht worden hangt samen met heel veel factoren. Ik ben ervan overtuigd dat mensen “slecht” worden door opvoeding, situatie en omgeving. Op een klein groepje na dan, dat daadwerkelijk - zoals ik schets - iets in hun hardware lijkt te mankeren.

Na een tijdje ziet het er inderdaad uit alsof elke mens heel slecht van aard is, maar dat is puur de vertekening van een maatschappij die volledig ontspoord is en aangestuurd wordt door een stelletje maniakale types die alles moeten en zullen domineren. Als ik in mijn kennissen-of vriendenkring kijk, dan zijn er bijna geen slechte mensen aan te wijzen. Okee, een groot deel fixeert zich volledig op consumentisme en het helpen vernietigen van de aarde, maar dat is niet om dat ze dat zo graag willen. Men weet niet beter en ziet geen andere oplossingen.

Ik ga er dus vanuit dat er HEEL VEEL leuke mensen op deze wereld vergiftigd zijn door de zieke gedachten van de nare mensen en dat je dat daarom overal terugziet en dit kansloos handelen ook verheven is tot status quo. Bij mij gaat het er echter echt niet in dat mensen standaard slecht zijn. Dat gaat voor mij simpelweg nergens (meer) over. Waarom zouden we?

@ ZaZu

Ik ben nog zoekende hoor raspberry


@Chiel
Dat merkte ik, vandaar dat ik het ook niet zeker wist. Maar zoekend of niet, mij bevalt het wel wink


@ Anarchie,

Mooi stuk Chiel!

Wat betreft de vraag of het om een gestructureerd plan gaat: één van de kenmerken van macht, is het feit dat je met weinig mensen grote groepen anderen kunt sturen. En met een kleine groep kun je beter plannen maken dan met een grote groep. De machtselite heeft dat dan ook altijd gedaan.

En natuurlijk is er ook bij de naarlingen sprake van voortschrijdend inzicht, en daarom worden die plannen dan ook voortdurend bijgesteld. Het zou dom zijn als ze zich krampachtig zouden vasthouden aan een eeuwenoude blauwdruk.

Maar wat wel altijd hetzelfde blijft is het doel: het uitbreiden van hun macht. En omdat de aarde nou eenmaal een beperkt gebied is, kan het einddoel niet anders zijn dan absolute macht over die aarde. Daar komt het uiteindelijk uit.

Dat de ‘naarlingen’ vooral te vinden zijn in bepaalde kringen of families is ook niet vreemd. Deze koninklijke families en andere superrijken zijn al generaties lang totaal geïsoleerd van de ‘leuke mensen’. Bovendien begrijpen best wel dat de leuke mensen het helemaal niet zouden waarderen als ze achter de waarheid komen. Wat zou er gebeuren als deze club in het openbaar zijn excuses zou maken en de verantwoordelijk van alle oorlogen, genocides, hongersnoden, vervolging etc. op zich zou nemen? De mensheid zou dan oog in oog staan met de allergrootste misdadigers aller tijden. Die naarlingen weten dan ook wel dat ze in dat geval onmiddellijk gelynched zouden worden. Oftewel, voor die naarlingen is er niet zomaar een weg terug.

Nu er op dit moment in de geschiedenis bij de mensheid een besef begint te onstaan van de aard van die misdaden, hebben de naarlingen dus geen andere keuze dan het in zo rap mogelijk tempo vergroten van hun controle en macht.

Het is daarom in mijn optiek noodzakelijk dat we die naarlingen niet bestrijden, maar vergeven. Pas dan kunnen de leuke mensen de naarlingen loslaten en is er voor die naarlingen een andere optie dan nog harder onderdrukken of sterven.


@ Pieter

Dank voor je prachtige toevoeging waar ik mij volledig bij aansluit.


OFF TOPIC [beetje..]  wink

James Redfield - De Celestijnse Belofte.jpg
http://video.google.com/videoplay?docid=6037249776849339448#

The Celestine Prophecy

Kan u het boek van harte aanraden.
Naar het nederlands dus vertaald als ‘De Celestijnse Belofte’. Al weer wat jaren op de markt maar toch..

N-Joy your day..

And thx Chiel

yohta


Ieder systeem stuit op grenzen, God schiep de mens en de heer Colt
maakte hen gelijk.
http://www.rense.com/general77/chinsec.htm

Jhon


Omdat herhalen werkt:

Mensen die zich druk maken over die zogenaamd aankomende NWO superstaat zouden zich ook eens moeten afvragen waar ze precies zo bang voor zijn. Een alles dominerende staat die met geweld alle facetten van je leven beheerst en je continu in de gaten houdt? Beste NWO-vrezers, doe uw reeds geopende ogen nog eens ietsjes verder open en kijk om u heen: u leeft al lang in de staat die u zo vreest, de volgende stap is slechts een technologische upgrade van uw reeds aanwezige gevangenis waardoor het voor de nare mensen nog veel makkelijker wordt om hun macht te behouden en nog verder uit te bouwen.

Ik kan me helemaal vinden in dit artikel en bij de toevoeging van Pieter.

Wel denk ik dat het wat genuanceerder ligt bij de mensen in de politiek. Veel mensen hebben echt wel goede bedoelingen, maar zien op een diep niveau gewoon de inherente corruptie niet, omdat de samenleving er zo van doordrenkt is. Vooral in Nederland is dit extreem het geval. De Nederlandse staat zit werkelijk overal in met zijn tentakels, en voor velen is het moeilijk voorstellen dat het op veel plekken in de wereld helemaal niet zo is. Ik zie dit overal om me heen. Veel mensen zeiken op de politiek en overheid, omdat ze wel inzien dat het een corrupte bende mafiosi is. Maar ze zien dan weer niet dat er andere wegen zijn, dan het stemmen, of het bedelen bij de gemeenteraad om die irritante boom van de buren te laten kappen. Het collectieve bewustzijn in Nederland is enorm beperkt geraakt over de jaren.

@Robertus

Ik geloof dat de meeste mensen van nature slecht zijn. Dit doordat ze zich door hun ego laten leiden. Dit zorgt voor ontzettend veel conflicten onder mensen. Je hoeft niet eens naar onze zgn. leiders te kijken om dit te zien. ieder groepje heeft hun leiders. de alpha male (of female) Dit soort dingen zijn niet opgedrongen door de NWO. Maar het zit in ons. Er wordt tegenwoordig gewoon op massale schaal misbruik van gemaakt.

Goed en slecht is in mijn perceptie pure perceptie beste Robertus. Het ego is een noodzakelijke constructie om ons in deze realiteit te kunnen handhaven. We komen uit een periode van zeer egoïstisch en geweldadig handelen (grofweg de middeleeuwen). Zonder ego red je het niet. Punt is wel dat het ego een veel te dominante plek heeft in het (on-)bewustzijn van veel mensen. Hier komt volgens mij langzaamaan verandering in, al is dit een moeilijk proces voor velen, inclusief mezelf.

@Chiel

Op een klein groepje na dan, dat daadwerkelijk - zoals ik schets - iets in hun hardware lijkt te mankeren.

Het fenomeen slechte mensen, kan natuurlijk net zo goed een gevolg zijn van dezelfde indoctrinatie als waar de wat betere en goede mensen onder leven. Zoals Pieter hier ook stelt leeft de elitaire toplaag sociaal gezien volkomen gescheiden van de “normale” mens. De kinderen van deze toplaag zijn net zo goed slachtoffer (beetje zwaar woord, maar heb nu even geen andere ter beschikking) van hun opvoeding als de rest. Het referentiekader van deze mensen is dan ook beperkt.


@ Anarchiel

Ik denk dat de aarde eigenlijk dat eiland al is. De kwestie is dan er goed mee om te gaan zodat het ook dat mooie eiland blijft. Zoals je zelf al aangeeft doen de meeste mensen hier eigenlijk weinig moeite voor. Ik wil ook zeker niet te hard overkomen smile want zelf zit ik vaak met dezelfde soort dillema’s. Wat kan je er echt allemaal aan doen? oplossingen liggen niet altijd helemaal voor de hand nee. Maar ik denk toch dat het makkelijk is om te zeggen van oh het is moeilijk en ze bedoelen het allemaal goed.

Ik ken mensen die het beetje vrije tijd wat ze hebben besteden aan hun ontwikkeling. Maar ik ken ook mensen die zelfs meer vrije tijd hebben en er gewoon totaal niks mee doen. beetje tv kijken ofzo. Ik denk dat het snel een makkelijk excuus is om te zeggen dat je nu eenmaal moe bent als je thuis bent, en er gewoon geen zin in hebt dan. Ik wil het geen luiheid noemen daar niet van. Maar wel onverschilligheid vanuit moeheid. Maar die onverschilliogheid zie ik als een gebrek aan verantwoordelijkheid willen nemen. Dit is niet altijd even belangrijk of heftig ofzo. Maar gezien waar we nu allemaal voor staan in de wereld vind ik het toch vrij ernstig. het maakt niet uit of de NWO er misschien zelfs invloed op uitoefend om te zorgen dat mensen zich kapot werken en dom gehouden worden. Want als je niet bereidt bent je energie erin te steken zal je het ook nooit tegenhouden zodat de situatie veranderdt.

Om te zeggen dat mensen zo en zo zijn door opvoeding etc. is maar gedeeltelijk waar vind ik. Ja je wordt erdoor gevormd. Soms onbewust. maar vaak echt wel bewust. Ik had jarenlang een beste vriend die last had van borderline. Hij werd constant om het minste of geringste aggressief en beweerde daarna dan dat hij er gewoon niets aan kon doen. Uiteindelijk begon ik me er maar in te verdiepen omdat ik niet eens meer bij ‘m langs wou komen eigenlijk. Ik wou de vriendschap redden door naar een oplossing te zoeken en besloot het een beetje aan te kijken wat er nu eigenlijk gebeurde in die situaties. Ik kwam al snel tot de conclusie dat ja, het is een serieuze aandoening waardoor het moeilijk is je emoties onder controle te houden. Maar hij wou de moeite er niet voor nemen. De verantwoordelijkheid tegenover mij, terwijl ik z’n beste vriend moest zijn. Ik liep altijd al op m’n tenen om ‘m heen. Altijd maar rekening met ‘m houden. Ik confronteerde hem met mijn conclusies en hij beloofde hulp te zoeken en ik beloofde hem te zullen steunen. 3 maanden later had hij nog geen hulp gezocht en hij werd alleen maar aggressiever. Toen ben ik gewoon opgestapt.

Ik heb hier nog een aantal jaren aan getwijfeld. Of ik hem niet in de steek had gelaten. Maar toen kreeg ik opeens een artikel onder ogen waarin stond dat recent onderzoek aantoonde wat blijkbaar bepaalde psychologen al tijden beweerden. Dat borderline een serieuze aandoening is, maar dat deze mensen door zichzelf te trainen kunnen leren ermee om te gaan en dat het dan minder wordt. Er werd ook gemeld dat niet alle borderline mensen hier aan mee willen werken. Omdat ze soms al veelste lang gewend zijn dat ze allerlei aandacht krijgen enzo en daarom niet willen veranderen. Ze hadden liever dat iedereen hun gedrag maar accepteerde dan dat ze er verantwoordelijkheid voor wouden nemen, Kostte teveel moeite. Het zal vast ook wel eng zijn. Maar heb je echt een keuze dan? niemand die je gedrag meer accepteerd als ze weten dat je er iets aan kan doen.

Er zijn genoeg psychologen die constant maar blijven vertellen dat het niet klopt dat alles altijd maar op andere factoren gericht blijft. Ondertussen zorgt dat er niet heel toevallig voor dat mensen altijd maar denken dat zij of een ander ergens niets aan kunnen doen. Nogmaals gedeeltelijk ben ik het met je eens. Maar ik geloof dat mensen zelf verder die dingen in de hand hebben, en voor dat gedeelte verantwoordelijk zijn. Aan wie het is om ze dan verantwoordelijk te houden is een ander punt. Mensen zijn ook niet perfekt dus we moeten altijd vergevingsgezind zijn. Maar als ze de kansen niet grijpen om hun verantwoordelijkheden te nemen? Ze zijn er altijd.

Ik heb zelf persoonlijk een hoop psychologische problemen gehad en ben door psychologen en psychiaters door de mangel gehaald, niet normaal. Uiteindelijk ging ik maar zelfhulpboeken lezen en die focussen zich juist meer op het zelfcontempleren en door de moeilijke psychologische kwesties heen te breken. Door psychiaters werd ik meteen bestempeld als dit of dat. Maar het typische is dat ze allemaal ook weer andere conclusies trokken. Maar zij bepaalde dus wel even aan de hand van een aantal vragen wat mijn probleem was en hoe we dat even op gingen lossen. Ik had aan 1 zelfhulpboek al meer dan een arsenaal aan psychologen en andere kwakzalvers.

Als je het over het ego hebt dan moet je je beseffen dat dat de oorzaak is. En niet in de zin dat je er niets aan kan doen. Dit is juist iets waar je wat aan kan doen. Jij bent de enigste die daar iets aan kan doen. Maar je zal het ook moeten doen dan. Ik wil niemand hier verantwoordelijk voor houden. Dat is niet aan mij. Maar wel aan jezelf. Ik wil ook niet te hard oordelen over anderen. Maar ik vind dat de meeste mensen veelste weinig verantwoordelijkheid nemen. Zodra we op een mooi eiland wonen is het misschien nog harstikke leuk en gezellig. Maar zodra dat eiland te vol wordt gaan mensen toch steeds meer aan hun welzijn denken inpl. van die van een ander.

Dit is dus toch nog steeds hoe ik het bekijk smile wel geloof ik ondertussen dat er een hoop goed in mensen zit hoor. Ik bedoel meer dat we van nature die aanleg hebben om slechte beslissingen te maken gebaseerd op ego. en dat is niet alleen arrogantie ofzo. je ego kan je ook angsten aanpraten. Vooral als het om onderwerpen zoals de NWO gaat. Als je daaraan toegeeft dan heeft je ego gewonnen. Als je dan beslist om niets te doen twerwijl je ziet dat je iets zou moeten doen, dan ben je wat mij betrefd dus ook verantwoordelijk voor de consequenties. Je laat het zelfs maar aan een ander over. Zadel hen maar met die verantwoordelijkheid op.

Dit is ook wat ik bedoel als ik het heb over de oudere generatie. De meeste hiervan willen niet eens weten wat wij ze proberen te vertellen. Dat vind ik toch behoorlijk triest. Om iemand de mond te snoeren en vervolgens over koetjes en kalfjes te gaan praten is gewoon je kop in het zand steken. Zo reageren de meeste mensen als ze met dit soort onderwerpen geconfronteerd worden. Ze nemen de verantwoordelijkheid niet. Maar ondertussen zijn de consequenties voor iedereen.

Gooi het op hun vader die ze met de riem sloeg of wat dan ook. Ik zeg dat het bijna altijd een egokwestie is en daar kan je dan alleen zelf wat aan doen.

ben ik nou echt zo hard dan? wink mensen zeggen me vaker dat ik heel koud en hard kan overkomen. Maar het is maar een kritische obervatie. Ik ben niet van plan om rechter te spelen. Dan zou ik zoiezo bij mezelf moeten beginnen. Maar misschien zouden eigenlijk meer mensen dat ook moeten doen.


@ Michel

Is helemaal waar dat “slechte mensen” net zo goed het gevolg kunnen zijn van indoctrinatie maar ik heb een vermoeden dat er toch echt bepaalde mensen zijn die simpelweg “stuk” zijn. Net zoals andere mensen met lichamelijke beperkingen geboren worden, zou het volgens mij niet uitzonderlijk zijn als er ook mensen door een geestelijke afwijking bij hun geboorte het hierboven beschreven gedrag vertonen. Dat het op andere manieren reeds - syndroom van Down e.d. - gebeurt, weten we sowieso al.

Ik denk dus - net als jij - dat veel familieleden van echt nare mensen zelf eigenlijk helemaal geen nare mensen zijn maar ook slachtoffer zijn geworden van conditionering die ervoor zorgt dat ze zich uiteindelijk als nare mensen gedragen. Maar ze zijn het dus inderdaad niet wink

Als je het stuk van Spijkerkonijn over het koninkrijk der Personen erbij pakt (ik filosofeer even verder) kun je wat mij betreft stellen dat er eigenlijk drie typen mensen zijn: nare mensen, personen en leuke mensen. Personen zijn stiekem ook gewoon leuke mensen, die echter een masker (de latijnse betekenis van persona) dragen dat ze doet handelen alsof ze bij de nare kliek horen. Maar dat is puur en alleen te wijten aan de alles overheersende macht en sturing van de gehandicapte naarlingen en hun hersenspoelende en vergiftigende werking op de psyche van de massa en zodra dit verneukeratieve proces gestopt of omzeild kan worden, dan zullen de personen volgens mij binnen no-time weer leuke mensen worden.


@Robertus
Goed en slecht is in mijn perceptie pure perceptie beste Robertus. Het ego is een noodzakelijke constructie om ons in deze realiteit te kunnen handhaven. We komen uit een periode van zeer ego�stisch en geweldadig handelen (grofweg de middeleeuwen). Zonder ego red je het niet. Punt is wel dat het ego een veel te dominante plek heeft in het (on-)bewustzijn van veel mensen. Hier komt volgens mij langzaamaan verandering in, al is dit een moeilijk proces voor velen, inclusief mezelf.

Ik ben het dan niet met je eens smile volgens mij is de ego eerder de oorzaak van al die problemen in de middeleeuwen enzo. Inplaats van het gevolg. We zijn zonder veel beter af en dat kunnen we volgens mij zelfs in collectieve zin wel voor elkaar krijgen. Wat dat betrefd ben ik het met je eens dat er langzaam verandering inkomt. Maar dat het zeker moeilijk is.


Dit is ook wat ik bedoel als ik het heb over de oudere generatie. De meeste hiervan willen niet eens weten wat wij ze proberen te vertellen. Dat vind ik toch behoorlijk triest. Om iemand de mond te snoeren en vervolgens over koetjes en kalfjes te gaan praten is gewoon je kop in het zand steken. Zo reageren de meeste mensen als ze met dit soort onderwerpen geconfronteerd worden. Ze nemen de verantwoordelijkheid niet. Maar ondertussen zijn de consequenties voor iedereen.

Ken dit vanuit hele erge persoonlijke ervaringen en zie het als echt een ego kwestie. Werkt twee kanten op (eigenlijk 3). Mensen die bang worden omdat ze ermee geconfronteerd worden en mensen die ‘koppig’ zijn. Deze laatste groep word meestal ‘agressief’ (in de breedste zin van het woord) in het gesprek. Vervelend om mee te praten, maar helaas valt het overgrote deel van de mensen die ik spreek in deze groep.

En dan uiteindelijk heb je een derde groep die wel luistert. Maar deze groep heeft dan weer last van (heel erg) veel disinformatie..


@ZaZu

het maakt opzich ook niet zoveel uit daar niet van smile Uiteindelijk gaan we allemaal wel dood enzo wink je doet er niks aan als mensen niet willen luisteren. maarja soms moet ik toch ook wel even slikken en kan ik er best verdrietig om worden.


Ben net het boek “de 13 satanische bloedlijnen” van Robin de Ruiter aan het lezen. Ik dacht dat ik al veel gelezen had over dit duistere groepje, maar het is nog erger dan gedacht. Hij heeft ontzettend veel research gedaan en verwijst netjes in voetnoten hiernaar. Een aanrader voor iedereen die in manipulaties van de wereldbevolking is geïnteresseerd. Het geschrevene past wel in het verleden, en als gevolg daarvan wat er gaande is. Wat er nog komt kunnen we wel raden. Pinloze pas bijv. van abnamro; werkt dus niet, volgende stap is de chip, want dat is handig!!! Maar zoals alles hebben dingen zijn tijd nodig. (en nu gelukkig is het ontwaken begonnen). Ik las laatst e.o.a. net goedgekeurde wet in de EU dat iemand die antiglobalist is als terrorist wordt gezien. Moet nog even opzoeken.


Wat wij noemen het ego is een onderdeel in de evolutie van de mens en dat blijkt want we ontkomen er tot op de dag van vandaag niet aan.
Probeer me over dit soort zaken ook niet het hoofd te breken want je kan toch niet meer doen behalve je best. Net als de nwo die natuurlijk volgas aan de touwtjes trekken maar dan wel op hun manier.
Kijk eens naar de koppen van die mensen! Die zullen nooit de macht gaan grijpen hoe velen het wel verwachten maar blijven rustig achter de schermen op een boel poen zitten orders uitdelen en machtspelletjes spelen via de natuurlijke bronnen die zij menen te bezitten. Kortom zoals het altijd al gaat.
Wel ben ik er heilig van overtuigd dat ook zij een hoogtepunt naderen waarna ik hoop de andere zijde eens de kans krijgt zich te ontplooien..

Maargoed, nog niet al te lang geleden at men elkaar nog op dus in dat opzicht gaan we lang, erg langzaam maar zeker vooruit smile

Gr Camille


oh oh  nog wat leesvoer http://www.huffingtonpost.com  wat betreft wat komen gaat.


@Robertus

Heb je helemaal gelijk in. Maar toch ondervind je er hinder van in je leven, teminste ik dan. Niet zozeer dat ik last heb van mensen om me heen, maar dat geklooi van (r)overheid..


De mens wil wel veranderen, maar wil niks verliezen en kiest daarom voor zekerheden. Ik denk dat de mens pas in opstand komt, als hij juist geinformeerd wordt door de media. Alleen heb je dan het probleem dat kleine leugens wel aanvaardbaar zijn, maar de huidige grote leugens niet. Slecht nieuws horen mensen niet graag en zeker niet als het dichtbij komt. Neem maar een de proef op de som, als iemand vraagt hoe het met je gaat. Moet je zeggen dat het erg slecht met je gaat. Ben je zo klaar met het gesprek. Kan soms ook makkelijk zijn. Was weer een mooi artikel en hoe nu verder?


slechte mensen (half-mensen) = psychopaten.

anarchiel, u is een helder denkend mensch!

http://www.ponerology.com/


wat is er mis met de middeleeuwen?
de mensen waren veel ontwikkelder dan wordt beweerd,leefden in gemeenschappen van een menselijk maat,landbouw,nijverheid,handel, die gemeenschappen of familiegroepen waren zelfredzaam,kom daar nu maar eens om, men reisde te voet door heel europa er waren fantastische universiteiten,veel religieuze verdraagzaamheid bv spanje,cultuur
je had natuurlijk van die gekken die dachten dat ze meer waren dan een ander omdat ze een paard en van die ijzeren troep hadden
de ellende kwam op het einde,koningshuizen ,de kerk ,de pest
ik wil de middeleeuwen niet idealiseren,maar ik geloof wel dat het als
voorbeeld voor een nieuwe maatschappij zeker zijn belang heeft,

en het individu werd pas later belangrijk,dat was eerst een onbekend idee
ziekte dood en andere ellende was natuurlijk een bekend verschijnsel
(het hoort bij het leven en werd nog niet onzichtbaar weggestopt)


@ roots

Ik zal u wat bekennen: als ik wel eens in gedachten weg droom, dan is dat ook zeer regelmatig naar een plek die nog het meeste weg lijkt te hebben van een middeleeuwse locatie. We zijn hier in het Westen helaas wijsgemaakt dat die tijden barbaars en achterhaald zijn en dat we onze levens nu op kunstmatige en synthetische manier moeten leven. En dat is verdomde jammer. Dus mijn antwoord op uw vraag luidt: er is heel er weinig mis met de middeleeuwen wink


@Roots
Vergeet de gildes niet, ideaal leer en markt systeem, kunnen we momenteel een hoop van leren als je het mij vraagt.


@ roots

Ik zal u wat bekennen: als ik wel eens in gedachten weg droom, dan is dat ook zeer regelmatig naar een plek die nog het meeste weg lijkt te hebben van een middeleeuwse locatie. We zijn hier in het Westen helaas wijsgemaakt dat die tijden barbaars en achterhaald zijn en dat we onze levens nu op kunstmatige en synthetische manier moeten leven. En dat is verdomde jammer. Dus mijn antwoord op uw vraag luidt: er is heel er weinig mis met de middeleeuwen

Juist, zo word ook wijs gemaakt dat oudere volkeren zoals de mayas, onvoldoende kennis had en altijd barbaars waren. Terwijl zij beteren kennis hadden over astronomie en ons universum. Het ligt alleen aan de mens of zij dit geloven of dat zij zelf op onderzoek uitgaan. De mens moet leren dat vanuit 1 richting kijken fout kan zijn, en dat meerdere richtingen opkijken meer kan opleveren.


Chiel. je hebt een mooie kijk op het leven.

Ik zie het ook zo. Daarom verkeer ik maandelijks in shock over het gedrag van mensen.

Love, peace and harmony.

Zojuist fietste ik naar huis met een zonnebril aan mijn shirt bungelend. Deze viel op straat. De scooter achter mij corrigeerde z’n pad om deze kapot te rijden. Het was een debiel. Hij miste. Lekker spontaan wil ik maar zeggen. White trash.

Ik ben het niet met je eens wat betreft de grote lijn die je uitzet. Ik heb er lang over nagedacht en het is belangrijk de wereld te beschouwen op organisatorische krachten. De vraag is uiteindelijk: zijn er belangen die generaties overstijgen? Het antwoord lijkt een scherp ‘ja’ te zijn. Het hoe en waarom is niet gemakkelijk af te leiden.

Er zijn mensen die het antwoord zoeken.

Hier een interview met M. Tsarion, altijd informatief en motiverend, door Alex Jones die in goed gezelschap zich van zijn goede kanten toont.
Ego is mooi; Mijn ego houdt mezelf in stand, mijn ego is egoïstisch genoeg om zelfs mensen die ik wellicht niet aardig of leuk vind juist aardig te vinden omdat IK daarvan profiteer. Op kleine schaal is er niets mis met ego op grote schaal echter…

Mensen zijn goed, punt. Ik heb het idee dat mensen tegenwoordig voornamelijk worstelen met het feit dat ze geen echte keuzes meer hebben. Wil je jezelf kunnen onderhouden moet je wel werken, wil je je hypotheek kunnen betalen heb je geen keus en zodra er kinderen bijkomen heb je geen geld en geen tijd meer om ergens over na te denken. Zeker niet iets negatiefs, je hebt nou eenmaal weinig vrije tijd en deze spendeer je bij voorkeur niet aan hetgeen wij, althans het merendeel hier wel doen namelijk de negatieve kant ervan onderzoeken.

Hoe minder tijd we hebben, hoe minder we nadenken en kritisch zijn, zeker als we ons realiseren of men ons doet geloven dat we hier in het westen het zo slecht niet hebben. 

Trouwens over 2012 ik weet niet heel veel maar zijn we er niet al?

Godsdienst is om uit te kotsen—-> Kindermisbruik, achterlijke pauzen
Politiek is fucked—-> Wilders wint + de democratie werkt niet
Economie zit in een dipje—-> Grootste nog niet geëindigde crises
De markten zijn oneerlijk—-> Investeer in Wapens en mijnen zonder straf
De oorlog is fake en niet te stoppen—-> Irak, Afghanistan, Drugwar?
De grote presidenten lijken niets meer te zeggen te hebben
Het klimaat—-> Geen idee tongue wink , het klimaat redt zich wel maar moeder aarde is pissed, plastic zee, co2, ddt, een gaatje of lekje bij BP, luchtverontreiniging vul maar aan..
Voedsel is bagger—-> Esbl, antibiotica, ga maar door
Boeren zijn de lul—-> Geen particulier redt het nog zonder subsidie
Europa is verkocht—-> Is er nog iets te privatiseren over? Waar is dat geld, waarom kan ik geen kavel betalen als jan modaal. Welke mongool begint er een failliete EU staat waarin IEDER LAND EEN FLINKE STAATSCHULD HEEFT?
De politie, onze vriend?—-> kijkt hulpeloos toe al boete uitschrijvend hoe mensen geteisterd worden en verkoopt vervolgens de gestolen fiets van je buurjongen en klaagt over loonopslag (volkomen terecht trouwens dat laatste)

Hallo? Het is 2010 kan het erger? Dit kunnen we niet menen

En ik als burger heb geen keus. Pas bij de gemeente geweest omdat ik liever in een simpele hut woon die voor mij werkt, (zoals in wateropvang, energieopbrengst en voedselproductie) dan een dik huis waarvoor ik de rest van mijn leven rente betaal. Heeft iemand zich ooit uitgesproken over het idiote feit dat je bij een normale hypotheek méér rente betaald dan huis. Ik kots van deze maatschappij en de gemeente daar hoor ik waarschijnlijk niets meer van hoezeer ik ook aandring.

Ik heb geen keus, kan ik anders dan terrorist worden?

Oké ik ben een vredelievend mens en ik wil niemand kwaad doen maar helaas is terrorisme een vorm van meningsuiting die wellicht niet zo getolereerd wordt hier maar gratis reclame krijg je aangereikt alsof je de verlosser bent. En dan moet je aanhoren dat ze die Tjetjeense vrouwen uit Rusland kapot gaan maken omdat terrorisme de vijand is, hulpeloze mensen die gebukt gaan onder een werkeloosheid van 80% + , niemand die luistert, niemand die ze helpt. Een schreeuw om hulp is wat anders dan terrorisme maar dat vergeten we maar snel.

Toch blijf ik vredelievend, ik heb geen keus, ik heb het goed, maar opgeven, dat nooit. Ik blijf strijden, ik blijf bukken voor de staat en de belastingcentjes die niet goed besteed worden. Ik blijf terrorisme sponsoren zoals wij gezamenlijk doen in Irak maar zonder strijd nee dat nooit. Want mij boos krijgen, nou dan heb je het goed verpest en dit los je niet op met een bosje bloemen zelf niet met een energieslurpende villa in het paradijs. Ik wil best strijden voor een betere wereld maar dan wil ik eerlijke kansen en keuzes hebben.

We leven in een wereld waar mensen niet zomaar uit kunnen stappen, hoe onderhoud ik me en wil ik mijn familie en vrienden daarvoor achterlaten? Ik ben me ervan bewust dat we als generatie nog nooit zo verbonden zijn geweest (via internet) nog nooit hebben we zoveel informatie kunnen vergaren als nu en ja dat is effe slikken want informatie maakt niet per definitie blij. Ik hoop dat wij als mensen tot inzicht komen dat we hier wel degelijk een stem hebben en zeker niet zomaar alles slikken. Verandering wil ik zien en als het niet goedschiks kan dan maar kwaadschiks. 

Haa dat lucht op zeg, lekker na al die NWO shit prima stuk trouwens en bedankt weer voor de anti-depressiesessie

Goedemiddag!


@anarchiel

“nare mensen"missen iets
empathie heet dat
hebben seriemoordenaars ook niet

dat zal wel een chemisch procesje zijn in het lichaam betr endocriene hormonen,het heeft ook een link met testosteron,wat bij mannen en vrouwen aanwezig is

het ego is ook een zeer verkeerd idee,wij zijn niet ons hoofd wij zijn de ingewanden,het is het spijsverteringsorgaan dat zich wil voortplanten en vermeerderen; gedachten zijn slechts electrische stootjes die door min of meer platgetreden paden gaan,als waterstroompjes als bij/afvalprodukten bij de spijsvertering
sorry everybody


Het is daarom in mijn optiek noodzakelijk dat we die naarlingen niet bestrijden, maar vergeven. Pas dan kunnen de leuke mensen de naarlingen loslaten en is er voor die naarlingen een andere optie dan nog harder onderdrukken of sterven.

19-01-2001:[bold]Waar(dig)heid voel je met je hart[/bold]
Het gaat er niet om hoe slecht sommige mensen (lijken te) zijn, of sommige delen van onszelf, diep van binnen zijn wij allen mensen.
Door onze verschillen te benoemen en tegelijkertijd iedereen (of die anderen nu bruin, rood, geel, wit, jong, oud, gezond, gehandicapt of wat dan ook zijn) als lid van de grote mensenfamilie te erkennen, zelfs hen die we al zo lang hebben veroordeeld, beschuldigd en vermeden. Dan zullen we wegen openen om te helen. We kunnen van elkaar leren en groeien naar een diepere acceptatie en intenser begrip van elkaar. Met zijn allen samen(werkend) kunnen we dan de hele waar(dig)heid vinden. Daarin ligt tegelijkertijd ook de uitdaging voor de mensheid, want we zullen onze (voor)oordelen moeten loslaten om de anderen (weer) leren te vertrouwen. We zullen de polarisatie, de intermenselijke tegenstellingen, moeten leren te ontstijgen.

Inderdaad compassie en empathie.

Als we als wereldbevolking slechts blijven ageren tegen de wanpraktijken van een kleine elitaire topplaag maar er vervolgens wel weer op alle fronten volledig aan mee blijven werken, is het niets meer dan water naar de zee dragen. Natuurlijk komt die nachtmerrie er als je je ongenoegen slechts uit door op internet je woordje te doen. En zelfs al toont het failliet van deze opzettelijk oneerlijke systemen zich tegenwoordig in al haar facetten, dan nog blijft het grootste gedeelte van de mensen volstrekt apathisch of zoekt hun heil in het kopje onder gaan in complottheorie�n. Het proces zelf is ooit in werking gezet als resultaat van de verknipte hersenspinsels van een selecte minderheid maar wordt door een braaf ja-knikkende burgerbevolking zonder morren in leven gehouden.

Gefeliciteerd Anarchiel.com, nu word het interessant, nu je ook “het licht” hebt gezien :-D

De mens kiest elke dag weer zelf voor dit systeem.
Change the channel.
Stop met inschrijven in en meewerken aan dit systeem.
Unite or you will fall
Laat je niet langer verdelen door polarisatie.
It’s all a choice between love and fear.De mens kiest voor dit systeem omdat de mens verslaafd is aan angst en angst maakt apathisch (onverschillig) volgens het RIVM:

affectvervlakking (weinig emotionele uiting), interesseverlies en amnesie (stoornis van het geheugen)

Je kunt jezelf ook op liefde programmeren.


Graag een Nieuwe Wereldorde, doe mij er alsjeblieft eentje. Maar dan wel graag een versie die gebaseerd is op liefde. Is voor de verandering ook wel eens de moeite.

Dat zul jij zelf moeten doen, want de wereld dat ben jij.
Jij en de andere 2.462.862.589 volwassen mannen en 2.482.712.542 volwassen vrouwen.
Om over de kinderen nog maar te zwijgen.. :-D
Zelluf doe.

/vliegt weer weg


Sorry,verkeerde code gebruikt

Je kunt jezelf ook op liefde programmeren.


/Fladdert


Mocht er een duister kliekje zijn op deze aardkloot, die macht naar zich toehalen doordat ze denken “slimmer” te zijn omdat ze kennis hebben die anderen niet hebben en die optimaal uitbuiten (ego over het belang van allen), dan zullen ze flink broek poep maken voor gratis energie. Gratis energie bestaat al lang het is nog niet geoptimaliseerd en anders wel de kop ingedrukt/onderdrukt. But it’s comming!

Second fear voor het duister kliekje, is de gehele mensheid die inziet dat ze bespeeld worden (één bewustzijn) en zie daar het internet.

Power to the people!
Liefde met vrijheid in vrede!

u meDemens


men wil samenzwerings of complottheorien niet onder ogen zien
het is altijd weer o gut o gut,nee daar wil ik met mijn verheven zieltje niet over nadenken (want mischien word ik daar wel door bezoedeld )of
je geeft het macht door erover te denken;in de jaren 30 ook al aangehangen standpunt,tegenwoordig weer new-age/gristelijk/vegetarisch verheven luitjes
zo blijft die lelijke grijze muur in het bewustzijn wel in stand ,je moet er doorheen om alle mogelijkheden en alternatieven te zoeken,wat kan je doen,welke wereld wil je maken en ga aan de slag; verander je eigen wereld in de wereld die je wilt maken


Ik wil ook nog reageren op dit artikel maar kom gewoonweg “tijd” tekort smile
Heerlijk stuk en ik hoop vanavond met mijn Dongel even te kunnen reageren!


volgens deze man is er wel degelijk een “elite” ....nog meer “lindsey williams”:
- dollarniet meer de “reservemunt”.
- voedsel en ander zaken 30-50% duurder binnen 2 jaar. -> honger!!
- “purchase power” af te lezen aan de olieprijs
- er komt geen oorlog met Iran, tenzij Israel er 1 begint.
- alle buitenlandse oorlogen zijn slechts afleidings-maneuvres
- derivaten zijn slechts een middel om het bankroet van wie erin handelt te bewerkstelligen
- wereldoorlog 3 binnen om en nabij 1 1/2 (anderhalf) jaar.
- elite is slechts uit op “control” en niet op geld, wat ze al genoeg hebben. (al is het mooi meegenomen)
- elite woont niet in steden, omdat ze weten wat er komen gaat.
- en meer


Grappige samenvatting van de huidige situatie. De naarlingen zijn echter wel degelijk al eeuwenlang aan het plannen en zij overspannen in deze planning generaties. Dat is de oorzaak. Dat de wereldbevolking op bewuste en geplande wijze onwetend is gehouden van hun acties, valt de aardige mensen niet te verwijten. Veel aardige mensen wisten niet beter als gevolg van geplande indoctrinatie, geplande hersenspoeling en geplande mindcontrol vanaf hun geboorte. Braaf deden ze mee aan het enige voor hen bekende maatschappelijk systeem, en wilden daar hun kinderen weer in groot brengen. Oh ja, en zij hadden natuurlijk met de beste bedoelingen ook een huisje gekocht en waren ook andere verplichtingen aangegaan, omdat het nou eenmaal zo hoorde.

En nu ineens wil de schrijver van bovenstaand artikel, dat deze mensen niet moeten mekkeren, als ze erachter komen dat ze al jaren van voren en van achteren genaaid worden door naarlingen, hadden ze maar beter op moeten letten. Als advies krijgen we mee om niet meer mee te werken aan dat gebeuren.

Toch zou ik graag willen dat de schrijver wat practische adviezen meegeeft aan pakweg die schrale 5 % van de mensheid die weliswaar de term NWO sinds kort kennen, en daar ernstig over nadenken, maar tevens tot aan hun nek verweven zitten in datzelfde systeem. Hoe denkt de schrijver daar niet meer aan mee te kunnen werken, als je een paar kinderen hebt en een huis enz. enz.?

Nog maar niet te spreken van de resterende 95% die de term NWO nog nimmer hebben gehoord of ook maar in de verste verte niet weten wat er buiten hun voordeur gebeurt.

Beetje kort door de bocht. Ondanks de plezante schrijfstijl vind ik dat de schrijver voorbij gaat aan al deze, inmiddels wetende mensen die hun best doen om hun hoofd boven water te houden en zij zijn niet echt geholpen met dit artikeltje, wat kort samengevat zegt: eigen schuld, dikke bult.

Misschien dat het zou helpen, als de schrijver zou meedelen, hoe hijzelf het heeft klaar gespeeld om niet meer mee te werken aan dit gebeuren . Daar zouden deze mensen dan mogelijk hun voordeel mee kunnen doen.

Vervolgens zou hij dan ook een poging kunnen wagen om om de resterende 95% te gaan informeren.


Misschien horen we hier nog iets op terug? Want dit artikel heeft me weinig geleerd. Het massaal boycotten van het systeem is een prachtig advies, maar dat kan pas als je de mensen massaal kan bereiken. De schrijver slaat wat mij betreft een paar stappen over.

Grtz
Jan
http://www.jan.istiecool.nl
Eeen videoarchief voor mensen die willen weten.


@jan: je benoemt misschien wel het grootste probleem haarfijn en dat is informatievoorziening. je kan het mensen tegenwoordig eigenlijk niet kwalijk nemen dat ze niet voorzien zijn van de juiste informatie, simpelweg omdat er teveel van is maar vooral ook omdat er zoveel tegenstrijdige informatie bestaat.

het is derhalve in mijn optiek nog niet nodig om oplossingen aan te dragen die een minderheid niet uit kan voeren. heb je niets aan. volgens mij is chiel goed bezig met het informeren van de mensen en kan er pas gewerkt worden aan het oplossen van de gezamenlijke problemen als er een kritische massa bewuste mensen bestaat.

mooi om te weten dat jij ook “wakker” bent, zoals ze dat zeggen. help je mee om de rest ook om te krijgen?

groetjes van bas.


@bas
Dank voor je reactie bas
Mensen informeren over dit soort zaken is al zo’n dertig jaar mijn doel en favoriete bezigheid omdat dat zo belangrijk is. 
zie o.a. ook mijn drukbezochte website http://www.jan.istiecool.nl.
Help mij om deze nog groter te maken en verspreidt de link.
Alvast bedankt.
Grtz
Jan   cool smile


@ MareJane:

heb dit boek ook gelezen. Wat opvalt is dat het alleen gaat over de Amerikaanse (Europese) elite, NIET over Chinezen en Russen. Terwijl die toch echt hun eigen machtsstructuur hebben! En ook zeker niet zomaar meegaan in de NWO-plannen van deze Westerse elite!


ERGGG goed stuk!

De term NWO is misleidend in die zin dat het op de manier waarop het gebruikt wordt door machtshebbers een voorzetting is van jawol de

OUDE wereldorde

kapifalisme geheten.. cheese


Commentaarpagina 1 van 1U dient ingelogd (Login) te zijn om een opmerking te kunnen plaatsen.Homepage