0  1  2  3 

Doet u mij maar een New World Order

De New World Order (NWO), of in bewoording van eigen bodem: de Nieuwe Wereldorde. Een onderwerp dat menigeen sinds de opkomst van het internet bezig houdt en dat altijd weer een garantie voor succes is als je op zoek bent naar fanatieke discussies, nachtmerries over totalitaire regimes of duistere gedachten omtrent het aan de ketting leggen van de menselijke diersoort. Een onderwerp dat ook op uw anarchistische hangplek met enige regelmaat de revue passeert en vandaag dus wederom wat bytes op onze server inneemt.
 
Om meteen lekker met de deur in huis te vallen: wie niet in complotten gelooft, gelooft niet in zaken als oorlogen, (sport)wedstrijden, mechanismen die zich op economisch vlak afspelen en dus niet in menselijk gedrag an sich. Dat onze wereld aan elkaar hangt van complotten – al is de benaming door de zogenaamd ontwikkelde Westerse mens vaak heel anders – is een feit en daar ga ik in dit stuk dan zeker ook niet aan twijfelen. Waar ik echter wel al een behoorlijke poos aan twijfel, is de gedachte dat het aankomend globalistische bewind het resultaat zou zijn van een planning die al enkele eeuwen aan de gang is. Hoe meer ik erover nagedacht heb, hoe meer ik tot de conclusie kom dat het volgens mij allemaal vele malen simpeler is.
 
Mocht u op haast onverklaarbare manier nog nooit van het hele NWO fenomeen gehoord hebben, kort gezegd hebben we het over een groep mensen (naar zeggen zo’n dertien families) die zich gedurende vele eeuwen op hele nare wijze omhoog heeft gewerkt en die op dit moment alle touwtjes in handen heeft. Het uiteindelijk doel van deze groep mensen zou een globalistisch bewind zijn, met één muntsoort, één religie en volgens de mening van velen een paar miljard mensen minder. Dat is een hele korte en bepaald niet complete samenvatting, maar dekt de lading in grote lijnen wel.
 
Dat we naar een globale wereldmaatschappij toe werken, daar bestaat wat mij betreft geen enkele onduidelijkheid over. Dat het pad erheen echter geplaveid zou zijn door families die een eeuwenoud plan naleven, dat gaat er bij mij dan weer wat moeilijker in. Een stuk moeilijker zelfs. Als ik zie hoeveel problemen onze politieke dieren heden ten dage bijvoorbeeld al moeten overkomen om door één deur met elkaar te kunnen, waarbij het tot door alle partijen overeengekomen beleid geraken vaak al helemaal een onmogelijke opgave blijkt, dan vraag ik mij direct af hoe zich dat zou afspelen binnen dertien verschillende menselijke families. En als politici al moeite hebben met plannen voor de komende vier jaar verwezenlijkt krijgen, dan heb ik er een vrij hard hoofd in dat dat door zware inteelt getergde families (daar hebben we het na al die eeuwen dan natuurlijk over) wel voor mekaar gekregen zou kunnen worden. Ik geef het u te doen.
 
Volgens mij is het allemaal een stuk simpeler te verklaren. Het uiteindelijke eindresultaat komt op exact hetzelfde neer, alleen is de weg ernaar toe in mijn beleving toch echt een andere. Volgens mij zijn er op deze aarde twee typen mensen: diegenen die het beste met elkaar voorhebben en diegenen bij wie dat niet het geval is. Van de eerste groep zijn verreweg de meeste inwoners van Moeder Aarde lid, de tweede groep heeft slechts een minimale hoeveelheid leden. Of het tweede groepje lijdt aan een genetisch defect of op een andere manier geestelijk niet in orde is, laat ik in het midden, daar gaat het in dit betoog niet om.
 
De eerste groep wil ik in dit stuk de leuke mensen noemen. Mensen die graag iets voor een ander betekenen, die graag in harmonie met de natuur en hun soortgenoten leven en die een aangenaam verblijf op deze planeet vol liefde prefereren boven een bestaan dat gekenmerkt wordt door angst, haat en verdriet. Ik ben er zelf van overtuigd dat verreweg het grootste gedeelte van de mensheid aan dit profiel voldoet.
 
De tweede groep, die ik als nare mensen zal bestempelen, is een heel ander verhaal. Deze mensen mankeren zoals ik aangaf waarschijnlijk iets, waardoor bepaalde trekjes die ieder dier – dus ook de leuke mens – in zich draagt, heel erg sterk uitvergroot zijn. Deze tweede groep kenmerkt zich dan ook door verheerlijking van geweld, door het uitoefenen van dwang op andere mensen om zo hun wensen verwezenlijkt te krijgen en natuurlijk door de zucht naar alsmaar meer macht.
 
Laten we even de geschiedenis induiken en kijken naar het ontstaan van ons eigen landje. Zoals u hopelijk weet wonen wij in een monarchie, wat betekent dat wij een koningshuis hebben. Koningen zijn mensen die in een ver verleden bemerkten dat zij geen problemen hadden met het plegen van geweld richting andere mensen en beseften dat dat hun aartsluie aard hen wel eens ten goede zou kunnen komen. Dus begonnen ze enthousiast met het met geweld hun wil opleggen aan weerloze burgers, die zich bij gebrek aan afdoende verdediging neer moesten leggen bij de wensen van de agressor. Dit trucje beviel zo goed dat koningen besloten hun praktijken buiten de eigen gemeenschap voort te gaan zetten, met het onvermijdelijke landjepik tot gevolg.
 
U had het vast al geraden, koningen vallen in mijn ogen in de categorie nare mensen. Maar zij zijn natuurlijk niet de enigen. Laten we een flinke sprong maken en een blik werpen op onze eigen tijd. Wat doe je in onze Westerse samenleving als je met dwang je eigen wensen op andere mensen wilt overbrengen, je geen moeite hebt met het inzetten van geweld en je op zoek bent naar alsmaar meer macht en zeggenschap? Precies. Dan ga je de politiek in.
 
Democratie is een ideaal vehikel voor nare mensen om hun nare plannetjes te kunnen gaan verwezenlijken. De aantrekkende werking die van onze democratie uitgaat is als die van een onwelriekende berg stront waar in hoog tempo vliegen op afkomen. Verzin een systeem waarbinnen een kleine minderheid de uiteindelijke zeggenschap over een hele grote meerderheid heeft en je kunt er zonder problemen vanuit gaan dat je strontvliegen, nare mensen of – in dit specifieke geval dus – politici aantrekt. Politici zijn in bijna alle gevallen nare mensen. De leuke mensen die zich op het politieke vlak wagen, komen er binnen zeer korte tijd met hangende pootjes van terug. Je moet tenslotte een voorkeur voor het gebruiken van dwang en je mening met geweld opleggen hebben, wil je het binnen ons politiek stelsel ver schoppen. En die voorkeur ontbreekt nou eenmaal bij leuke mensen.
 
Het maakt trouwens niet uit of we het over democratie, communisme, socialisme, fascisme of welke andere vorm van vee-management dan ook hebben: ze komen allemaal op hetzelfde neer, ook al hebben ze allen een ander naampje. In alle gevallen heeft een zeer beperkte minderheid van nare mensen het voor het zeggen en mag deze minderheid met zwijgende goedkeuring van de bevolking geweld en dwang toepassen.
 
Zolang als staten gemanaged worden door één van de hiervoor genoemde -ismes of iets als democratie, is er reeds sprake van vee-management door nare mensen, die zoals ik reeds veelvuldig aangaf slechts op zoek zijn naar altijd meer, meer en nog eens meer. Meer geld, meer macht, nog meer toekomstige mensen te domineren en daarmee uiteindelijk nog meer geld en nog meer macht.  Aangezien deze technieken om bevolkingen te onderdrukken al een behoorlijke tijd meegaan, kun je dus zonder problemen stellen dat de nare mensen al vrij lang de touwtjes in handen hebben.
 
Om weer enigszins naar het hoofdonderwerp van dit topic terug te keren: wat gebeurt er als nare mensen de macht hebben en die graag willen behouden? Dan zorgen ze ervoor dat ze families kweken waarbinnen zij hun macht kunnen overdragen. Gebeurt al zo lang als onze soort over deze aardbol schrijdt. Er is tenslotte niets eenvoudiger om door jezelf geïndoctrineerde en geconditioneerde nageslacht jouw belangen te laten behartigen. Je wilt als naar mens tenslotte geen stapje terug doen, alles moet altijd meer, meer en – u raadt het al – nog eens meer. Dus zijn er bloedlijnen van dit soort families te vinden door onze hele geschiedenis? Jazeker, en dat is niet meer dan logisch. Daar heb je helemaal geen vooropgezet plan voor nodig.
 
En wat doen kleine groepjes van nare mensen die met geweld de macht in handen hebben gekregen en graag hebben dat de bevolking braaf blijft doen wat hen opgedragen wordt? Die creëren systemen als “educatie” (de aanhalingstekens staan er niet voor niets) om zo de toekomstige leuke mensen vast op jonge leeftijd volledig te kunnen hersenspoelen. Aangezien de naarlingen toch alle macht en zeggenschap naar zich toe getrokken hebben, is het een kleine moeite om de rest van de bevolking via een schoolsysteem te gaan vergiftigen met ideologieën die kant noch wal raken. Prent ze er bij onschuldige kinderen op jonge leeftijd in en je kunt er vanuit gaan dat je op korte termijn een volk krijgt dat van voren niet meer weet dat ze van achteren bestaat. Verziek als naar mens de jonge en frisse geest van leuke mensen met een alles dominerende focus op datgene waar jij zo opgewonden van wordt – inderdaad, daar is ie weer, geld en macht - en je hebt gegarandeerd binnen een no-time een totaal disfunctionerende beroepsbevolking. Waarvan akte.
 
Ziet u op dit moment ergens het nut van een eeuwenoud vooropgesteld plan ter dominering van de wereld? Ik in ieder geval nog niet; ik zie slechts het logisch verloop van een maatschappij die gedomineerd wordt door een klein groepje gewelddadige en nare mensen. Een zeer select gezelschap dat krampachtig probeert alle reeds vergaarde macht te verdedigen en er daarbij door hun mentale afwijking niet voor schuwt om hun soortgenoten op jonge leeftijd reeds te hersenspoelen en daarmee te ontdoen van gevoelens van verbondenheid met natuur, liefde voor elkaar en het simpelweg in harmonie met alles en iedereen leven.
 
Heb je als groepje naarlingen eenmaal zo’n trend gezet en is het je gelukt om vakkundig de jeugd van een land te hersenspoelen, dan gaat het daarna natuurlijk heel erg hard de goede – maar voor leuke mensen foute – kant op. Het zaadje der naarheid is geplant en doet haar werk naar behoren; er bestaan tenslotte geen andere informerende geluiden die de leuke jonge mensen zouden kunnen oppikken. Vanaf dit heugelijke moment *kuch* wordt aan leuke mensen verteld dat het onnatuurlijke gedrag van nare mensen het normale, gangbare en wenselijke gedrag is en als je dat maar lang genoeg herhaalt, dan wordt het waarheid in de breinen van vele leuke mensen. Helaas. Verschrikkelijk triest, maar zo makkelijk is de menselijke diersoort nou eenmaal te programmeren.
 
De nare mensen zullen vervolgens op alle mogelijke manieren – en dat wordt naarmate er meer tijd verstrijkt en de programmering van de bevolking dieper en dieper komt te zitten steeds makkelijker – blijven proberen hun eigen hachje veilig te stellen cq. te vergroten en met een alsmaar globaler wordende maatschappij is het dan ook logisch waar deze minuscule groep vervolgens haar pijlen op zal richten: het verkrijgen van nog meer macht (meer, meer en nog eens meer) op globaler niveau. En dat is dus precies wat de naarlingen gedaan hebben. En als het aan hen ligt, zullen blijven doen.
 
Zogenaamd goed bedoelde initiatieven als de Verenigde Naties bijvoorbeeld zijn natuurlijk niets meer dan hersenspinsels van nare mensen. Alhoewel een en ander in een sausje van extreem doorzichtige en volstrekt onechte Westerse beschaving wordt gegoten is de intentie wederom duidelijk: een beperkt groepje mensen wil graag nog meer macht en zeggenschap over andere mensen verkrijgen en verzint daarom een nieuw soort vehikel. Vertel je nare vrienden die de scholen binnen verschillende deelboerderijen beheersen dat voortaan in het lesmateriaal staat dat de VN prachtig, goed en toe te juichen is en voila, de volgende generatie heeft er weer wat extra leugens als fundamenten voor hun levens bij. Het mag ondertussen ook niet verwonderlijk meer zijn dat initiatieven als de VN vaak weer bezet worden door familieleden of andersoortige afstammelingen van de reeds aangehaalde families. U weet tenslotte hoe het altijd al heeft gewerkt.
 
Nare mensen zullen alles aangrijpen om wat zij als hun eigendom zien tot op ziekelijk niveau te beschermen en het liefst ook nog eens te vergroten. Nare mensen beginnen over de ruggen van leuke mensen oorlogen, iets waar onze geschiedenis bol van staat. Nare mensen verzinnen vee-managementtechnieken in de vorm van onder andere -ismes of – nog zo’n ideaal en uiterst ranzig manipulatiemiddel – religies om de leuke mensen onder ernstige bedreiging toch maar in het gewenste gareel te krijgen. Nare mensen zijn alleen maar met zichzelf bezig en zullen altijd hetzelfde gedrag – aangepast naar de staat van technologische en sociale ontwikkeling van dat moment – vertonen.
 
Ik zie geen van tevoren groots opgezet plan, ik zie slechts een zich alsmaar herhalend tafereel dat zich door de eeuwen heen slechts op een veel grotere schaal is gaan manifesteren. Door onze sterke technologische vooruitgang is het voor nare mensen helemaal oersimpel geworden om de rest van de wereldbevolking aan hun wensen te onderwerpen en dus zullen dit soort types deze kansen met beide handen aangrijpen. Wil je daar als leuke mensen vanaf, dan rest je slechts één ding te doen: stoppen met het meespelen van het spelletje van de naarlingen. Boycotten die handel. Was het enkele eeuwen geleden nog vrij moeilijk om je als bevolking massaal af te zetten tegen het kleine groepje gewelddadige naarlingen, tegenwoordig is dat in principe heel eenvoudig, ware het niet dat de leuke mensen van nu mentaal helaas totaal verknipt zijn geraakt door de stelselmatige propaganda en het misbruik van de afgelopen eeuwen en dus vaak helaas geen opties lijken te zien.
 
Dit geen opties meer zien leidt telkens weer tot uiterst vernederende taferelen, die mijns inziens totaal overbodig zijn en slechts een droeve getuigenis zijn van hoever de huidige leuke mens geprogrammeerd is. Om het in NWO-sferen te houden, een veelgehoord onderwerp op internet zijn natuurlijk de schimmige bijeenkomsten van leiders van over de hele wereld tijdens de befaamde Bilderberg-feestjes. Ik sluit mij er direct bij aan dat er natuurlijk geen zak van klopt dat dit soort zaken plaatsvinden, maar had u serieus anders verwacht? Natuurlijk worden er zaken besproken die het daglicht niet kunnen verdragen. Daar hangt onze wereld helaas van aan elkaar. Politiek is niets meer dan big business voor hele nare mensen en aangezien doorsnee burgers ook niet bij directievergaderingen van corporaties worden toegelaten, is het compleet logisch dat de brave burger ook geen inzicht krijgt in deze praktijken.
 
Het wordt eigenlijk nog triester als u iets verder denkt: wie zitten er voornamelijk bij die bijeenkomsten? Als ik zo het lijstje van bijvoorbeeld de Vernederlandse afgevaardigden voor Bilderberg van de afgelopen jaren zie, dan zijn dat voornamelijk politici. En wie hebben die politici ook alweer via ons democratisch systeem hun goedkeuring tot gewelddadig domineren gegeven? Dat is toch heel vaak echt diezelfde mens die moord en brand schreeuwt wanneer het onderwerp Bilderberg ter sprake komt. Waarom zo afgeven op iets dat je zelf met je stemgedrag in stand houdt? Waarom meewerken aan een systeem dat overduidelijk door en voor naarlingen vervaardigd is en waar je wel keihard op afgeeft? Is dat niet een beetje heel erg verspilde energie en jezelf slechts in cirkeltjes laten rondrennen?
 
Nogmaals, ik geloof dus niet in een groots opgezet complot dat zich al vele eeuwen voltrekt en nauwkeurig gestuurd wordt door een gezelschap van dertien families. Ik geloof er wel volledig in dat leuke mensen al eeuwen voor het karretje van nare mensen gespannen worden door middel van eenvoudige en uiterst geslaagde hersenspoeling en dat die leuke mensen daarom heel erg veel moeite hebben met het zien van opties die niet binnen het enorm beperkte aangeboden perspectief vallen.
 
Nieuwe Wereldordes zijn wat mij betreft het probleem ook helemaal niet. Ik ken vele quotes van mensen die zich door onze geschiedenis heen hebben uitgelaten over zaken als een Nieuwe Wereldorde en alhoewel het uit sensatietechnisch standpunt heel verleidelijk is om al die losstaande citaten in één verband te zien, lijkt dat mij toch echt een stap te ver gaan en een veel te grote veer in de reten van de nare mensen. Als ik als politicus of op een andere manier betrokken zou zijn bij het managen van menselijk vee, dan zou ik plannen voor de toekomst ook zonder problemen kunnen vangen onder de noemer Nieuwe Wereldorde. Klinkt als een prachtige verkooptekst die nou niet bepaald heel veel originaliteit vereist om verzonnen te worden.
 
Het begrip Nieuwe Wereldorde is ook danig verkracht door de enorme negatieve fixatie erop. Volgens mij zijn we namelijk al door talloze perioden van Nieuwe Wereldordes heengegaan. Gebeurtenissen in de geschiedenis die ervoor zorgden dat de gehele wereldbevolking – al dan niet gedwongen – anders ging leven zijn tenslotte van alle tijden. Als je naar de prehistorie kijkt lijkt de introductie van beheersbaar vuur me een behoorlijk geldig voorbeeld van een Nieuwe Wereldorde. Of de industriële revolutie. Of de perioden na de wereldoorlogen. Of nog veel dichterbij, de mainstream introductie van internet. Dat heeft me nogal een Nieuwe Wereldorde vanjewelste opgeleverd.
 
Om een waarschijnlijk veel te lang verhaal iets korter te maken: een Nieuwe Wereldorde, doe mij er alsjeblieft eentje. Maar dan wel graag een versie die gebaseerd is op liefde. Is voor de verandering ook wel eens de moeite.
   
Die Nieuwe Wereldorde waar u op zoveel verschillende websites voor gewaarschuwd wordt is naar mijn mening zoals ik in dit betoog heb gepoogd aan te tonen niets meer dan een logische uitkomst van een proces dat zich binnen onze samenleving al eeuwen afspeelt en dat zich slechts kan afspelen doordat het gros van de bevolking eraan mee blijft werken. Het proces zelf is ooit in werking gezet als resultaat van de verknipte hersenspinsels van een selecte minderheid maar wordt door een braaf ja-knikkende burgerbevolking zonder morren in leven gehouden. En zelfs al toont het failliet van deze opzettelijk oneerlijke systemen zich tegenwoordig in al haar facetten, dan nog blijft het grootste gedeelte van de mensen volstrekt apathisch of zoekt hun heil in het kopje onder gaan in complottheorieën.
   
Mensen die zich druk maken over die zogenaamd aankomende NWO superstaat zouden zich ook eens moeten afvragen waar ze precies zo bang voor zijn. Een alles dominerende staat die met geweld alle facetten van je leven beheerst en je continu in de gaten houdt? Beste NWO-vrezers, doe uw reeds geopende ogen nog eens ietsjes verder open en kijk om u heen: u leeft al lang in de staat die u zo vreest, de volgende stap is slechts een technologische upgrade van uw reeds aanwezige gevangenis waardoor het voor de nare mensen nog veel makkelijker wordt om hun macht te behouden en nog verder uit te bouwen.
 
Als we als wereldbevolking slechts blijven ageren tegen de wanpraktijken van een kleine elitaire topplaag maar er vervolgens wel weer op alle fronten volledig aan mee blijven werken, is het niets meer dan water naar de zee dragen. Zolang we als mensheid blijven vervallen in het hanteren van systemen die slechts bedoeld zijn om een hele kleine groep mensen extreem te doen profiteren, is elke benauwde kreet over het op handen zijn van een globalistische wereldmaatschappij bij voorbaat kansloos. Ja, natuurlijk komt die nog zwaarder gecontroleerde en ultracommerciële globale samenleving er als je telkens slechts verzandt in achterhaalde denkwijzen en een eeuwenoud probleem op een even oude manier probeert “op te lossen”. Natuurlijk komt die nachtmerrie er als je je ongenoegen slechts uit door op internet je woordje te doen, maar vervolgens wel braaf op tijd onder de lakens duikt om ‘s ochtends vroeg wederom vrolijk aan het verrichten van slavenarbeid te gaan beginnen.
 
De mensheid cultiveert zelf al eeuwen de ideale voedingsbodem voor het gedrag van nare mensen en de enige manier om van dit vleselijk onkruid af te geraken, is door het te boycotten. Doe niet meer mee aan een systeem dat hoe dan ook leidt tot een zwaar gecontroleerde globale wereldsamenleving waar helemaal niemand behalve het gezelschap naarlingen op zit te wachten en zie hoe het kaartenhuis binnen een zucht in elkaar stort. Hou alsjeblieft op met gemekker over NWO-fenomenen die je door participeren aan het circus wel zelf in stand houdt. Het is een voltallige wereldbevolking tegen een minimale hoeveelheid gedegenereerde nare soortgenoten en het enige dat er hoeft te gebeuren is massaal boycotten van hun praktijken. Dat kan toch nooit teveel gevraagd zijn voor een veel vrijer, eerlijker en fijner leven?


Uw commentaar

De RSS-feed van de commentaren op dit topic  

Commentaarpagina 1 van 1

Ja dank Grote Chiel, de aanstichter van deze site, voor deze scherpzinnige bijdrage!
 
De fratsen van de Oude Wereld Orde zijn sinds de eerste plaatsing op volle toeren doorgegaan…


Ik denk dat de toevalsaccumulatie voldoende is weerlegd. Toeval is een onhoudbaar begrip afgewogen tegen de informatie die ik in de reeks “Deconstructie 9/11” heb ontsloten, op deze site. Een uitvoerig gecoördineerde actie richting overheersing lijkt me zo klaar als een klontje en is ook uitgesproken. Playing stupid is the name of the game… Of niet eens… Alsof hier iemand weerstand biedt wanneer men in het gezicht gepist wordt…

* toost -plaatsvervangend- champagne *


@Anarchiel,

mijn gevoel en mening haarscherp onder woorden gebracht; dank je wel!


Ha die Chiel!
Leuk weer eens iets van jou te lezen; ook al is het geen Rant.
Maar je analyse is puik.
Zal ff Robin de Ruiter bellen over die 13 bloedlijnen. Of Jim moet toevallig net ook iets daarover op papier aan het zetten zijn. Jim??? cool smile


Robin de Ruiter’s boek: “De 13 satanistische bloedlijnen” heb ik gelezen. Vind het een slecht boek. Gelukkig is de man wel eerlijk: hij geeft toe dat ie een fundamentalistische gristen is. Die diepe programmeringen richten de waarneming. Ik kopieer ff een bestaande comment:

“Een van die ‘echte helden’ is Robin de Ruiter. Laten wij er eens over denken of het misschien een goed idee is om een of meerdere boeken van hem te kopen en deze vervolgens gratis te verspreiden onder vrienden of kennissen”
Heb ik gedaan in het verleden met zijn boekje over 9-11. Nu vind ik het niet zo sterk meer aangezien er geen noten/links in staan. Net de 13 satanistische bloedlijnen nog eens doorgelezen. Dat is wel met noten maar gelukkig is R. de R. zo eerlijk om te vertellen dat ie een FUNDAMENTALISTISCHE CHRISTEN is. Nu wil ik dat niet poneren als scheldwoord maar het is wel een bril met gebreken, zoals:
- zeer eenzijdige interpretatie: bvb: “de tijd van heerschappij van de duivel komt snel dichterbij”
Hoewel het duivel-concept van die religie ook incorrect is, is er al veel langer sprake van duivelse overheersing. Ik noem het dan ook gewoon oude wereld- orde.
- concept van de anti-christ.
Er bestaat geen totaal slecht mens. Het wachten hierop is de zoveelste misleiding die de aandacht afleidt van wat er hier en nu gaande is. Dit is ook gelinkt aan de misleidende (absolute) definities van goed en kwaad.
- de zondebok-programmering: Christendom is een van de religies waarbij een zondebok-programmering wordt aangebracht in de gelukkige gelovigen. Dat werkt m.i. ongeveer als volgt: door het ontkennen van een belangrijk deel van natuurlijke emoties wordt bvb boosheid onderdrukt en vervolgens naar buiten toe op anderen gericht. Die externe fixatie leidt tot geen reflectie op zichzelf, zoals bvb op de productie van brave massamensen door religie! Deze zondebokkaart wordt ten onrechte alleen bij deze bepaalde elite gelegd. Allereerst is er in werkelijkheid veel meer sprake van overlappende netwerken, die elkaar helpen volgens: voor wat, hoort wat. Daarnaast ligt de verantwoordelijkheid ook bij mensen zelf.
- rigide fixatie op de bijbel. Ook dat beschrijft ie eerlijk. Dat de bijbel niet veranderd zou zijn wordt aangedragen als kenmerk van de authenticiteit van het woord ervan. Geen woord over het SELECTIEBELEID van de bijbelteksten door de kerkelijke autoriteiten. Zo beheers je de boel! Zo is het niet eens lastig voorspellingen uit te laten komen.
- heidens en satanistisch worden volgens Christelelijke traditie geheel ten onrechte op 1 hoop gegooid.
- zijn analyse over het grote mindcontrol programma is gebrekkig, maar gaat te ver daar nu uitgebreid op in te gaan.
Bedoeld ter nuancering. Wees geen navolger.


nare mensen en leuke mensen bestaan volgens mij helemaal niet.

het zijn allemaal gewoon mensen, ze vertoonen alleen een bepaald soort gedrag.

het vervelende is alleen dat steeds meer mensen naar gedrag gaan vertonen.

pas geleden waaren er ook een paar mensen die naar tegen mij deden, ze verwachten(of wilden) daarbij wel dat ik ook weer naar gedrag zou gaan vertonen tegen andere mensen.

een soort domino effect.

in plaats daarvan ben ik naar gedrag naar hun gaan vertonen(teminste ik ga er van uit dat zij het zo hebben ervaren als je niet mee werkt)

makkelijker kan ik het niet maken, leuker wel.


Je niet laten fokken door systeemslaven is een instelling. Ze kunnen het je knap lastig maken. Omzeilen is een vaardigheid. Aanspreken ook, die opening vinden als het kan.

Alles is RELATIEF. Juist het absoluut maken van definities is een van de grote dwalingen van religies en eigenlijk van de hele oude wereldorde.


Hey Chiel,

Leuk om weer eens iets van je te lezen!

Ik kan me wel vinden in je inzicht. Ik zie ook niet echt zo’n vooropgezet plan.

In mijn beleving gaat het meer om een ‘mindset’. En die mindset is het resultaat van een fundamentele misvatting, namelijk de misvatting dat het niet mogelijk is om vanuit jezelf een een rijk en gelukkig leven te leiden.

De vergissing dat de kwaliteit van dat leven bepaald wordt door de buitenwereld, in plaats van door jezelf. En dat het dus en voorwaarde is dat die buitenwereld naar de eigen wensen gevormd moet worden om gelukkig te kunnen zijn. Dat is een enorme zelfonderschatting.

Om die buitenwereld (alle andere mensen) naar jouw pijpen te laten dansen, heb je een strategie nodig. Uit zichzelf doen mensen dat namelijk niet. Het vervelende is dat die strategieën soms werken. Dat wil zeggen, ze leveren soms werkelijk het vermogen op om anderen naar jouw pijpen te laten dansen. En dat is macht.

Het zijn daarmee uitsluitend degenen die aan deze vorm van zelfonderschatting lijden die de behoefte voelen om dit soort strategieën in te zetten, en dat betekent dat dit soort mensen de enige soort is die mogelijk ‘succesvol’ kan zijn met hun plannetjes. Om macht de verkrijgen is het dus een voorwaarde dat je gebukt gaat onder deze vergissing.

Doordat deze mensen de buitenwereld nogal verzieken met hun strategieën (sommige mensen noemen het complotten, wat eigenlijk hetzelfde is) wordt die buitenwereld door anderen beleefd als nare pek om te zijn, en zo ontstaat ook bij die anderen de behoefte om die wereld naar de eigen smaak om te buigen, ten koste van anderen. Welkom in het kamp der zelfonderschatters! Welkom in de vechtwereld!

Omdat het geheel gebaseerd is op dezelfde misvatting, zullen de strategieën dus op elkaar lijken. En dat wordt gemakkelijk gezien als een vooropgezet plan. Ze zijn immers het gevolg van dezelfde vergissing en zullen er dus zo’n beetje hetzelfde uitzien.

Het enige dat we hoeven te doen, is inzien dat het om een vergissing gaat, en ons dus niet laten verleiden om deel te nemen aan het destructieve spel.


Hallo lieverds!

Geinig dat dit hier ineens staat, maar had ik dit artikel niet al wat jaartjes geleden geschreven? Zoiets staat mij in ieder geval bij…. raspberry

Kortom: leuk, maar ik weet niet precies waarom het artikel gerecycled is wink

Kusjes!


Uit 2010

Van voor ‘mijn tijd’, en nog niet uit de tijd..

Kusje terug!


JoOo, dacht laten we eens wat gaten in de menselijke geest overbruggen en daarvoor dit topartikel gebruiken. The original stond al wel gelinkt in de introtekst. Dacht, plaats het onder “Gastschrijver” maar toen ik “Anarchiel” aanvinkte deed ie het ook. Ahaha, je waart hier weer rond!  cool grin


Commentaarpagina 1 van 1U dient ingelogd (Login) te zijn om een opmerking te kunnen plaatsen.Homepage