0  1  2  3 

Conceptie 9/11: Holistische Vector

In eerdere artikelen heb ik de vormgeving van het vernietigde WTC in verband gebracht met enkele andere dramatische gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis. Dit is mogelijk omdat er een methodische opzet is. Er is een repeterende orde te vinden in de schijnbaar chaotische situaties.


9/11 en de moord op Kennedy, bijvoorbeeld, zijn twee verschillende fenomenen. De overeenkomst is dat de gebeurtenissen op een gelijk schema zijn geordend, in landschappelijke inrichting. Dit conceptueel fundament is een pijl. Een vector. Een richting. Deze pijl heeft een aantal specifieke kenmerken. Er kan zo iets gezegd worden over de betekenis, de functie, van deze richting.


De pijl is een voorstelling van de tijd. Verleden, heden, toekomst. Het gaat voorwaarts en opwaarts. Deze aspecten zijn weergegeven met attributen, op de pijl. Er zijn meer attributen. Zoals de dramatische gebeurtenissen erop. De vector is een verhaallijn en tijdslijn, kan worden afgeleid.


De Pijl
De pijl is gesloten. Het is een driehoek met een lijn eronder. De basis van de driehoek geeft het verleden weer. De punt de toekomst. Het (open) midden is het heden. De lijn onder deze kop van de pijl heeft de betekenis van dynamiek: het stuwende aspect dat verleden, heden en toekomst realiseert, verbindt. De lijn van de pijl kan, door de driehoek, tot in de punt worden doorgetrokken. De conceptuele pijl, als landschappelijke vorm, tekent zich doorgaans af door begrenzing aan water, als tegenstelling van land. Met de spiegeling in het water bestaat het twee keer.

 


Lijn
De lijn van de pijl, onder en door de driehoek, verwijst in de verschillende situaties naar het gegeven “hoofdlijn”. Het kan de naam Main Street of Broadway hebben, de fysieke hoofdaders in een stad. Maar er zijn ook andere metaforen voor deze duiding van het centraal principe van continuïteit. Bij de lijn kan bijvoorbeeld een verwijzing zijn naar “koning”. Ook het getal 7 is hiervan een uitdrukking. Deze middenlijn heeft niet alleen een “hoge” of “grote” connotatie; het is bedoeld als stijgende lijn.

 


Punt
De lijn gaat door de basis van de driehoek naar de punt. De focus van deze constructie. De toekomst van deze tijdlijn. Hier zijn betekenissen weergegeven die grote hoogten duiden. Wolkenkrabbers en connotaties die naar het paradijs, de hemel, verwijzen. Een vliegtuig. Een witte trap. Licht, volledigheid, samenkomen. En vaak het getal 7, met de algemene betekenis van geluk, liefde en het hemelse.

 


Basis
De basis van de driehoek heeft attributen met connotaties die naar het verleden refereren. Waar het heden vandaan komt. Geschiedenis. Zoals religies of oude volkeren. De oude grieken, bijvoorbeeld. Of oorspronkelijke bewoners van een gebied. Of een belangrijke persoonlijkheid. Meer abstract is de wijsheid, de kennis en inzichten, van het oorspronkelijke bedoeld, aan de basis. De continuïteit daarvan, langs de lijn door het midden.

 


Middendeel
Tussen de basis en de punt van de driehoek is het middendeel, de inhoud ervan. Het heden. Hierlangs de twee lijnen die van de basis naar de punt gaan. De inhoud toont vaak een raster. De inhoud is in twee gedeeld door de lijn van de pijl. De zijden en benen van de driehoek zijn representatief voor dualiteit. Er zijn inverse principes aan weerszijden weergegeven. Het komt samen in de geduide voortgang van de pijl. Samensmelting die tot bevruchting leidt. De derde. Het kind. Unificatie. De toekomst.

 


Plot
De pijl, met tijdverloop en gestructureerde connotaties, is een verhaallijn. Karakters, eventueel als attributen, zijn geschetst (de basis), er zijn verrichtingen in het heden (het midden) en er is een slot, een conclusie (de punt).


Welk verhaal is verteld? De metaforen doen denken aan elementen uit de bijbel. Maar ze zijn het niet eenduidig. Breder gezien zijn er verwijzingen naar meer oude tradities. Het lijkt door elkaar toegepast. Het heldere onderwerp is het verhaal van het schema van de pijl zelf: de stijgende lijn in het samenkomen. Fusie en vernieuwing op grote hoogte, in het volle licht.


Het onderwerp is bekroning in het leven. Levenscyclus en kroon op het werk, de voortgang. Inspanning en rust. De vruchten plukken. Volle potentie en comfort in het leven.
De moeiteloze zweefvlucht: omhoogvallen in de turbulentie van het medium. Naar grotere vrijheid en overzicht. Als een leerproces en inzicht. Creatie. Een hoger plateau. Het principe van de natuur zelf. Evolutie.


Het leven kent veel bekroningen. De liefde, het kind. Maar ook in de minder organische inspanning. Het leerproces en inzicht. De oefening en de beheersing. Het plan en de uitvoering. De eerste stap en de hoogste berg. Het zelf en het hogere zelf, zelfloos. Bloed, zweet en tranen kenmerken het traject naar de voldoening, na de inzaaiïng. Daarna zijn de glazen geklonken. Op de zevende dag rustte God.


De verhaallijn van de pijl verwijst naar het samenkomen van veel dingen. Het speelt af op meer niveaus. De metafoor bestrijkt veel grond. In abstractie is er een vrouwelijk en mannelijk aspect dat in samenkomst het nieuwe hogere genereert. In de verschillende settings waarin het schema van de pijl is gebruikt zijn meer abstracte en concrete complementerende contrasten aangegeven. Zoals zwart/wit, orde en chaos, boven en onder, vierkant en rond of het oude en het nieuwe. Het geheel van attributen in de verschillende settings is universalistisch.


De pijl, met attributen, is een weergave van voortgang. Het principe van natuurlijke continuïteit in de dynamiek van inspanning en opbrengst. Het traject van vernieuwing. Treden opwaarts vanaf een solide basis. Plateaus. Naar uitzicht badend in het licht, 360 graden. Nieuwe glans. Het kind hooggehouden.


De dramatische gebeurtenissen kunnen geïnterpreteerd worden als vernietiging van het organische in de voortgang. Aanslagen op het centrale principe van leven zelf. Hartslag, wil, vruchtbaarheid. In de aanslag op Kennedy en de impact ervan is het goed af te lezen. Duidelijk als een roze mantelpakje. Maar het gaat niet over individuen. De massa is het onderwerp. Zoals tijdens 9/11. Of in Boston, waar de aanslag op de marathon in het schema plaatsvond. Veel mensen en kinderen zijn getroffen in de vele schokkende incidenten.


Het kan niet onopgemerkt blijven dat veel incidenten, waarbij het schema geïdentificeerd kan worden, in nevelen van geheimzinnigheid zijn gehuld. Er zijn zeer naïeve verklaringen opgedrongen, als de zaken niet zijn genegeerd. Lone wolf, gekke terrorist, autist & clown. Natuurwetten zijn opgeheven met magic bullets en verdampende wolkenkrabbers. “Niets aan de hand! Doorlopen en voor u kijken.” Maar wel wenen en mobiliseren. Maar veel mensen hebben zich vastgebeten in de schijn van bedrog. Want naast geheimzinnig tonen de gebeurtenissen ook geforceerd: in toedracht, uitvoering, onderzoek en exploitatie van de events.


Goed nieuws is dat de anticipatie met het schema een leven toont dat geen hamsterrad is. We spannen de spieren in en kunnen een stap omhoog nemen. Voorwaarts en omhoog zijn gelijken, inherent aan het bestaan. Het overtreft de verwachting. Maar het is ook oud nieuws. De observaties van ons effect in het bestaan gaan ver terug.


Wat zou een bestaan zijn zonder de essentie van het leven? Met een pacemaker, reageerbuisbaby’s en wetgeving als een instructie. Geen pols, steriel en volgzaam. Geen focus, geen doel. Een hamsterrad.


Laat uw zorg niet afbranden.


Word niet meegesleept in het drama maar neem afstand en zie de waarheid erachter.

 


Meer beschrijvingen van gelijkvormige events:


http://www.anarchiel.com/display/boston_marathon_rituele_richting

(zie ook de links hier)


Recent heb ik ook de gebeurtenissen met de Maleisische vliegtuigen aan de schematische vorm, die in het vernietigde WTC sterk tot uitdrukking komt, gerelateerd:


http://www.anarchiel.com/display/conceptie_9_11_terroristen_estafette_al-qaida_isis

 


Uw commentaar

De RSS-feed van de commentaren op dit topic  Homepage