0  1  2  3 

Conceptie 9/11: Prometheus Tower 5/11

Mogelijk bent u de beelden niet vergeten van de onthoofding van Nick Berg, in 2004 in Irak. Als u het door “Al Qaeda” gepubliceerde filmpje niet heeft gezien, dan de foto van Berg in oranje overall voor vijf gemaskerden. Berg was, eerder, op hoogst opmerkelijke manier betrokken bij 9/11. Op zijn laptop is een email verzonden door één van de 19 kapers.


Twee beeldvormende extreme gewelduitingen zijn zo met elkaar verbonden. Dit feit is als volkomen toevallig terzijde geschoven.


De verklaring is dat Berg kortstondig zijn laptop heeft uitgeleend, als student in Oklahoma, waarop toen is gemaild. Bestelling van een Ticket. Los daarvan ging hij enkele jaren later als zakenman naar Irak, waar hij gekidnapt en vermoord is.


Wikipedia geeft een kort overzicht:
https://en.wikipedia.org/wiki/Nick_Berg


De verklaring van de ticket klinkt al wat onwaarschijnlijk. Alsof de best georganiseerde kaping van de eeuw 19 tickets op deze manier zal gaan bemachtigen…


Bedenk dat zowel 9/11 als deze onthoofding de weinige “ijkpunten” van de gevoerde narratief zijn. “De wapenfeiten van Al Qaeda.” Beeldvorming die maatregelen door het westen legitimeert. 9/11 en deze onthoofding zijn gelijksoortig, hierin.


Ik vernam van de connectie van Berg op een niet geïdentificeerd radioprogramma. Het spitste mijn oren. Even natrekken. Prijsschieten voor de onderzoeker, vermoedde ik.


Direct zijn de occulte markers zichtbaar in de narratief over Berg. Het spiegelt aan de situatie van 9/11. De modus operandi is gevolgd, die ik eerder uitvoerig heb beschreven. Onderdeel van het draaiboek, zo lijkt het.


Het bedrijf van Nicholas Berg was gespecialiseerd in torenbouw voor antennes. Op 11 september zagen we ook een toren met een antenne. De onthoofding van Berg is zo te beschouwen als simulatie van de impact in de toren. Berg is conceptueel representatief daarvoor. Getroffen in het hoofd, gevolgd door collaps. U kent het scenario.


Naast de 7 gebouwen van het WTC is op 9/11 ook de St Nicholas kerk vernietigd. Het is goed te onderbouwen dat dit gebouw deel uitmaakte van de hele compositie. De uitlijning met de drie vernietigde torens is daar, bijvoorbeeld, een aspect van. Mijn interpretatie van de compositie van het WTC complex is dat deze wijst naar de St. Nicholas kerk. Sluitstuk. (Zoals de kerstman / St Nicholas dat ook voor het jaar (winter-zonnewende) is.)


Zijn bedrijf had de naam “Prometheus Tower Services”. Merk op dat de torens licht reflecteerden. Dit was geprononceerd door de verdere opzet van het complex. Prometheus is in mythologie een lichtbrenger. De Twin Towers waren licht reflecterende torens, letterlijk en symbolisch. Naam en vormen komen overeen.


Berg arriveerde in Irak op 21 december 2003. Kerstmis. Een opmerkelijk gegeven in deze constellatie. De winter-zonnewende is een ijkpunt van 9/11. De compositie van het WTC complex geeft waarden die van dat moment tot 11 september representeren. Het wijst ook naar het verdere verloop van het jaar tot de winter-zonnewende. Nicholas als eindpunt.


De situatie toont sterke analogieën in de narratief, met 9/11. Er zijn ook meer concrete uitspraken te doen over de situatie van Berg. In eerdere artikelen heb ik verklaard hoe 9/11 bestaat in een grotere context is. Schaalvergrotingen van hetzelfde grondplan.


Op dit grondplan is de persoonlijke context van Berg gesitueerd. Ik beschrijf deze aspecten hier zeer kort. Uitwerking van deze schalen is beschreven in eerdere artikelen.


New York ligt waar Long Island bij het continent komt. Met enige afstand naar de kaart gekeken is Delaware (Schiereiland) hier een spiegeling van (Twin). Wanneer de middelijnen van deze landmassa zijn doorgetrokken, landinwaarts, komen ze samen in de plaatsen Bethlehem / Nazareth (USA). Deze driehoek is een schaalvergroting van de driehoeksverhouding WTC7 en de Twin Towers. Verdere toelichting in eerdere artikelen.

 


View Larger Map


Berg is opgegroeid in West Chester, Pennsylvania, op de lijn tussen Delaware en Bethlehem. Op de andere lijn ligt New York. Merk op dat de focus van deze driehoek weer gerelateerd is aan kerstmis. De geboorte van Christus. Met de onthoofding van Berg is op beide benen van de driehoek een analoge situatie.


Berg ontwikkelde zijn specialisme op de universiteit van Oklahoma. Oklahoma kan gezien worden als het middelpunt, de navel, van de VS. Het bevindt zich aan highway 77, die de VS van noord naar zuid in twee deelt. Dit is de middenlijn van een driehoek over continentaal VS tussen New York, Crescend City en Corpus Christi. Bovengenoemde aspecten zijn ook in deze constellatie weer benoemd.


Highway 77 is het toneel van dramatische gebeurtenissen in de VS. De moord op JFK (in een zelfde constellatie), Waco Siege, Oklahoma City Bombing. Deze bloedbaden kunnen als analoog, of aspect, gezien worden met de constellatie WTC 7 en de torens.


Berg bewoog zich op veel manieren in het brandpunt en snijlijnen van de beschreven constellatie. “Berg” heeft in het Engels ook de betekenis “mountain, peak, mount, height”, etc. De eigennaam spiegelt daarmee ook aan de gevoerde narratief. De verhaallijn in de vorm van het WTC kan ook gelezen worden als Nicholas in het verlengde van de berg. De middellijn van het grondvlak van WTC 7, Precies tussen de Twin Towers door, naar de kerk. De torens zijn op meer manieren representatief voor afstand, hoogte, lengtemaat. De Nicholas kerk staat op het trapezium van WTC 7, met daartussen de torens.


De video van de moord is op 11 mei 2003 vrijgegeven. 5/11. Het lichaam is gevonden op 8 mei. Berg leefde van 2 april 1978 tot 7 mei 2004.


Berg liep niet verdwaald rond in Irak, met vier universitaire studies. Zijn vermissing was binnen enkele dagen nadat hij enige tijd opgesloten was geweest. Politie van Irak zou hem aan de U.S. officials, daar, hebben uitgeleverd. Hierover is onduidelijkheid. Totale willekeur van zijn verdwijning kan kritisch bekeken worden. Zoals bij veel “terroristische” situaties zijn overheidsinstanties vrij direct ermee verknoopt.


De spontaniteit en authenticiteit van deze situatie kan bevraagd worden. Zoals hierboven beschreven spiegelt de narratief van de moord op Nick Berg zich aan 9/11. Daarbij zijn er schemerige handelingen van overheden met de betrokkene of in de situatie. Hierin de gelijkenis met 9/11 en talloze andere incidenten. 


Mogelijk is de situatie geheel of in bepaalde mate geënsceneerd. Over deze meer forensische aspecten is ook gespeculeerd. Ook hier zijn opmerkelijke waarnemingen te doen.


De onthoofding van Nick Berg kan geïnterpreteerd worden als simulatie van de narratief van 9/11, in het verlengde van 9/11 en de andere ingebedde vormen. Het is één van de weinige dramatische acties die de narratief in het westen bekrachtigt, over de strijd tegen terroristen. Gezien tegen de achtergrond van andere rituelen, kan het ook in een grotere context gezien worden.


Aanvullende links:


http://wais.stanford.edu/Individuals/nickberg.htm


http://www.apfn.org/NickBerg/arrested.htm

 

 

Links naar eerdere artikelen, onderaan dit artikel:


http://www.anarchiel.com/display/conceptie_9_11_staafdiagram

 

 


Uw commentaar

De RSS-feed van de commentaren op dit topic