0  1  2  3 

Grote Dingen, Kuikenreflex

Aan de titel ziet u al dat dit mogelijk een anarchistisch artikel gaat worden. Grote dingen zetten ons in de schaduw. Ze maken suckers van ons. Willen wij dat, broeders en zusters? Nee!
Ik wil het met u hebben over de psychodynamiek met het “grote ding”. Grote dingen fascineren. Zoals sequoia’s. Ik zou er wel eens een van dichtbij willen zien. Deze aanraken. Een klopje geven. Hoogste bergen moeten beklommen worden. De negenennegentig daarop volgenden zijn niet zo interessant.


Fascinatie voor grote dingen kan ook verkeerd uitpakken. Goebels zei al: de leugen is het meest geloofwaardig als deze heel groot is. Met religieus fanatisme zal deze dan worden verdedigd. Grote dingen schreeuwen dus het hardst om onder de loep genomen te worden.


Ook op deze site zijn verschillende zaken voorbij gekomen waarin snel geloofd is omdat het groot is. Zoals het bestaan van “de Bosnische piramiden”. Maar er zijn meer voorbeelden.


Er zijn verschillende dimensies waarin dingen groot kunnen zijn. Een beetje piramide is ruimtelijk groot. Het is ook historisch groot want het is oud. Een grootse vondst. Een groot mysterie wat grote verwachtingen wekt.


Een beetje staatsman laat zich vastleggen als in een bekende foto van Kennedy. De jongerenpartij van CDA heeft eens zo T-shirts van Balkenende geprint. Het was dan ook een groot drama, met JFK.


De Bosnische piramiden zijn lagen gesteente en zand. Het heuvellandschap zal waarschijnlijk ontstaan zijn door erosie van aardlagen. Dit in tegenstelling tot opgestuwd rotsgebergte.


De slijtage door weer, wind en waterstromen kan soms magische landschappen opleveren. Zoals de enorme Grand Canyon. Maar interessanter zijn details. Rotspilaren die vrij staan. Afrondingen door langdurige stroming en zandstraling. Maar de Bosnische piramiden zijn voornamelijk suggestieve heuvels.


Ik houd het voor mogelijk dat eens het bestaande landschap is aangepast door menselijk ingrijpen. Ik kan mij voorstellen dat de heuvels al sterk een geometrische vorm hadden en dat deze is geaccentueerd. Maar de rechte lijn is dan het enige artefact. Verder is er niets in Bosnië dat de conclusie piramide ondersteunt.


Maar het is groot. En op internet zijn er veel verslagen van en interviews met de promotor en aanhangers van het idee te vinden. Ik kan geen argument bespeuren. Maar de “Bosnische piramiden” zijn een interessant element in een grotere beschouwing. Er zijn meer piramiden die bepaald geen pretentieloze hoop zand tonen te zijn. Dat is werkelijk groots. Een relatie van grote dingen, al die piramiden!? Hier is een grootse conclusie voor de nodige argumentatie geschoven. Dat maakt het “aannemelijk”.


Het grootse van de context “piramide”, de associaties erbij, geeft het idee van een Bosnische piramide cachet. Het snoept ervan. Zoals JPB van JFK. De stelling “Bosnische piramiden” genereert een associatieve feedback-loop met groots. De grootste zelfs: dat waren de piramides in Egypte duizenden jaren.


Sociologisch is het geloof in de Bosnische piramide een aardig onderwerp voor onderzoek. Het is een enorme berg zand en steen. Uren worden vol gekletst. Vraag en antwoord. Documentaires. Men vraagt zich af hoe het in grotere verbanden bestaat. Een grootse historie! Maar vooral erosie.


Ik denk dat het de grootsheid is die ertoe leidt dat er geen kritische vraag komt. Het is een meme geworden met drijfvermogen. Er zit dan ook heel veel gebakken lucht in. De hoofdpromotor van de Bosnische Piramiden weet niets op tafel te leggen. Alleen suggestieve kiezelstenen met retorisch glijmiddel.


De inmiddels gesloten website grenswetenschappen.nl is er ooit op uit getrokken om een nette documentaire te maken over het fenomeen. Een suggestie van een facepalm? Er komt goed in naar voren dat zelfs “op losse schroeven” geen goede duiding is voor het idee van de piramides. Er zijn geen schroeven. Het is een hoop zand en steen. Bijna analoog met “niets”.


De titel van deze documentaire is “The Biggest Hoax In History?” Groot. Het vraagteken is te vriendelijk. Objectiviteit is het vraagteken durven doorstrepen. Hoeveel nuchterheid moet er tegen hoeveel nonsens geplaatst worden om te stellen dat de nonsens ook werkelijk nonsense is? Maar grenswetenschappen is al ver gegaan want in de kringen waar de Bosnische piramiden weerklank vinden is er veelal een bedwelmende sfeer van goede intentie. Maar oplichting is mogelijk een betere duiding als deze meme een bedrijfsvoering met merchandise is. Of iets als wetenschapsfraude.


Ik ben op deze website hard aangepakt omdat ik zei dat de Bosnische piramiden vrij willekeurige hopen zand waren. Men snoept van de grootsheid van de piramide. Een mens identificeert zich graag met grote dingen. Dat is in het voetbalstadion ook te zien. Religieus extremisme, hooliganisme, Justin Bieber… is er verschil? “Kom niet aan mijn hoop zand!” Als ik aan de Bosnische piramiden kom dan kom ik aan u. Groots.


Niet te vergeten dat mensen liegen over groot. Kijk op facebook. De race naar vrienden. Uw creatieve CV. Uw Succes. Dat restaurantje waar u het bord hebt gefotografeerd. Als het niet groots was dan was het tenminste heel erg gezellig. Decolleté. Size matters. Maar niemand die het even kan gaan checken.


Het is lastig het degelijke argument te “verkopen” tegen grote dingen. Groot suggereert zijn eigen waarheid en degelijkheid. Zelfs als het maar een vrij willekeurige heuvel betreft. De goedgelovige kan het kleine knagende argument niet in verband brengen met de schijnbare inherente logica van groot op zichzelf. Groot overschreeuwt.


Door degene die zich gelegitimeerd zag het vuur op mij te opnemen bij mijn vaststelling over de Bosnische piramiden is ook het idee van Nucleaire springladingen onder het WTC aangehangen. Op 9/11 explodeerden twee atoombommen onder de Twin Towers, waardoor zijn zijn ingestort.


Ook deze theorie bestaat bij de inherente logica van groot. De eenduidige oplossing. Om de grote torens te vernietigen is de grootste klapper die men weet gebruikt. Het is de kortste weg naar “succes”, zonder nadenken. Want… natuurlijk! Dat wat werkelijk gezien is totaal niet overeenkomt met deze uitleg lijkt niet meer relevant.


De promotor van de atoombom is ook te horen in documenterende interviews. Analoog met het voorwenden van grootsheid is een groot gouden woordenboek dat hij te voorschijn tovert. Hierin zoekt hij “ground zero” op. Zo is de rampplek na 9/11 toen genoemd. Daarin staat: plaats waar nucleaire explosie is geweest. De oplossing van 9/11 staat in De Dikke Van Dale. Retorisch stuntvliegen. Met grote kurkentrekkers. Goud! Overweldigend. Groot.


Op deze website komen wel meer grote thema’s langs. De aarde is al meermaals bijna vergaan. Er is ook een breed gedragen alternatief existentieel paradigma dat het menselijk bestaan een exponent is van buitenaardse ingrepen. Onze kennis en zelfs ons DNA komt eruit voort. En hiervoor zijn tal van aanwijzingen te vinden. Aspect daarin is de haast onvermijdelijke terugkeer van de alien overlord. En buitenaards is toch al vanzelfsprekend groot. Heel groot.


Ons ontstaan, onze huidige last, onze toekomst. Dit is een religieus recept. U moet waken voor dit soort bogen waaronder u zich zou bevinden. Het raakt de grond in ontastbaar verleden en toekomst. Maar in het nu is het onaanraakbaar hoog boven u. Een zware gedachte die op u neerregent. Neem nooit zomaar een alfa en omega aan.


De pilaren waarop dit paradigma “buitenaards ingrijpen” steunt makkelijk identificeren en doorzagen. Honderd zwevende factoids. Maar wie bij het omhakken van deze aannamen omkijkt, die ziet dat achter zich de restanten weer aan elkaar gelijmd worden met het zweet van de geestdrift zelf.
Misschien is het beter hierin de religiositeit aan te wijzen. Het is deze existentieel overkoepeling van het zijn dat de rottende pilaren weer doet herrijzen. Als aan marionetten-koorden. Losse flodders. Feitelijke 1-op-1 deconstructie levert weinig op in overtuigingskracht. Maar misschien overtuigt dit: het is een existentiële filosofie van absolute onderwerping. De meeste religies hebben nog een peptalk-gehalte.


Het is belangrijk deze memes te bekritiseren. Niet alleen omdat de bs. detector steeds bliep doet. Het zacht neuriën van de alfa & omega detector gaat ook op de zenuwen werken, zo onuitgesproken suggestief alsof het uw moeder is die iets van u wilt. Het is belangrijk te doorzien hoe gemakkelijk de grootsheid van iets zelf misleidt. U bent gewoon voor het winnende team! En nog belangrijker dan de psychodynamiek met het voorgewende groots, de neiging tot omarming daarvan (kuikenreflex), is de herkenning van het alfa & omega-gehalte in memes. Het alfa-gehalte is zeer hoog in de “Bosnische piramides”.


Groots is bedwelmend. Een alfa & omega een overtreffende trap daarvan. Overkoepelende existentie. En met deze ingrediënten in een “filosofie” zijn er al snel de wolven die huilen naar de volle maan. Als de zonnebloemen die gedwee de koppen meedraaien.


Er zijn veel vormen van suggestief groot. Mysterieus maakt groot. Het nieuwe groot is het belang(rijk) van geheimhouding in de post 9/11 wereld, in hiërarchische stratificatie. Het is geheim dus waar en groot. En zelfs heel klein, onzichtbaar mysterieus, kan groot lijken Zoals in elementaire natuurkunde en dodelijke virussen. Wat klatergoud aan een rechtlijnig uniform maakt groot.


Geschiedenis zelf is groot en zeer misleidend. U was er niet bij. Duizenden jaren van menselijke activiteit nog te overzien. Historiciteit is een meest wollig feit waaraan veel ideeën worden opgehangen. Het nu is het logisch gevolg van de geschiedenis en bevestigt graag het eigen gelijk. 


9/11 was groot. De gebouwen waren niet alleen ooit de grootste op aarde, maal twee, maar de hele vormgeving zijn accenten van grootsheid. Zelfs het momentum was groots: de omwenteling van het millennium, toespelend op het joods nieuwjaar, precies 2000 jaar na Christus.


En ook in deze situatie is er het onvermogen te begrijpen. Het is zo groot dat onderscheiden moeilijk lijkt. Het is als de Bosnische piramiden. 9/11 is zo groot dat men niet kijkt waarvan het gemaakt is. Men neemt slechts het aangegeven label aan. Die munt heeft twee kanten: men neemt de officiële lezing aan en wie wel kritisch is neemt een ongedifferentieerde conclusie aan als “inside job”, “grote knallen met atoombommen”.


“Onderzoekers” van 9/11 zeggen soms de vreemdste dingen. “We hoeven niet alle details te weten of te ruziën over de technische achtergrond. We weten genoeg en moeten een nieuw onderzoek eisen!” Ik heb het uit verschillende monden gehoord. Maar de uitspraak getuigt van totale verwarring. Door de bomen het bos niet meer zien. De opmerkelijk details van 9/11 zijn zo veelvuldig dat een enkele persoon ze nauwelijks kan bevatten. Het is groot. Men is vooral, nog steeds, onder de indruk en ordent de informatie niet werkelijk.


Grote dingen zijn veelal illusionair. Linguïstische afgoderij. Knielen voor de overschaduwende mentale beelden. Labels. Het is zo niet verwonderlijk dat in de monotheïstische traditie Gods naam geheim is. Want van het label zal een afgod gemaakt worden door de gelovige mens. It can’t get any bigger than this! Maar het is vooral kuikenreflex.

 


Uw commentaar

De RSS-feed van de commentaren op dit topic