0  1  2  3 

Kennis is macht

Iedereen kent de uitdrukking: “Kennis is macht”. Weinig mensen staan echter stil bij de werkelijke betekenis hiervan.


Macht is alleen macht als er verschil in macht bestaat. Om macht te kunnen hebben, moeten er machtelozen bestaan. Om macht te ontlenen aan kennis, moet er dus ook verschil in kennis bestaan. Je kunt alleen macht uit kennis halen, als anderen die kennis niet hebben.


Machtigen weten dus iets wat wij niet weten. Door erachter te komen wat dat is (wat het is dat zij weten en wij niet) krijgen wij zelf ook die kennis, en vervalt het verschil in kennis. En dus ook het machtsverschil dat eruit voortvloeit.


Wanneer iemand kennis voor zichzelf wil houden, en die kennis dus niet met anderen deelt, dan is er maar één manier om erachter te komen wat die kennis inhoudt: kijken naar het hetgeen die ander (op basis van die kennis) DOET.


Wanneer iemand bijvoorbeeld plotseling een muur om zijn tuin gaat bouwen, tralies voor zijn ramen plaatst en zandzakken tegen de gevel zet, dan kun je daaruit afleiden dat hij die bescherming niet voor niets aanbrengt, en dus iets bedreigends verwacht. Hij weet iets wat jij niet weet.


Wanneer machthebbers ineens een elektronische muur om ons heen bouwen, kun je ervan uitgaan dat ook zij dat niet voor niets doen. Je kunt er dan van uitgaan dat zij iets weten wat wij niet weten, en daarom die elektronische muur NU bouwen.


Het enige belang van machthebbers is hun macht. Eeuwenlang hebben ze die macht kunnen behouden en uitbreiden op basis van onze onderlinge verdeling en onwetendheid. Het is in hun optiek dus van het grootste belang dat die situatie zo blijft. Hun macht is gebaseerd op hun kennis: verdeling en onwetendheid onder het volk, geeft ons macht.


Nu er door die machthebbers in hoog tempo geïnvesteerd wordt in een elektronische gevangenis, betekent dat dat zij weten dat ze in de nabije toekomst een andere methode dan onwetendheid en verdeling nodig zullen hebben om hun macht te behouden. Het betekent dat er een einde dreigt te komen aan die onwetendheid en verdeling. Anders zou er geen noodzaak zijn voor al die inspanningen en investeringen.


Als er binnenkort een einde komt aan onwetendheid, (als mensen dus bewust worden van de kennis die de machthebbers nu exclusief voor zichzelf houden) en daardoor inzien dat er geen enkele noodzaak is voor verdeling, dan moet er een ander middel ingezet worden om de macht te behouden: elektronische dwang.


Het is alleen zinvol om dat andere middel (die elektronische gevangenis) te implementeren als het vorige middel (onwetendheid en verdeling) nog werkt. Net zoals het alleen zinvol om je huis te beschermen tegen een orkaan voordat de orkaan komt. Daarvoor moet je dus weten DAT die orkaan komt.


De machthebbers in deze wereld weten dus dat er binnenkort een omwenteling zal komen. Een omwenteling die (als ze nu niks doen) hun macht zal laten verdwijnen. Daarom nemen ze NU maatregelen.


We kunnen daaruit dus afleiden dat de machtselite weet dat er binnenkort een einde zal komen aan onze onwetendheid. Dat er een golf van bewustwording over de mensheid zal spoelen. Een golf van bewustwording die het verschil in kennis (en dus macht) tussen de mensheid en de machtselite zal laten verdampen. En dat die machthebbers weten dat dit zal gebeuren. Dat is af te leiden aan hun acties. En door dat afleiden, nemen wij een stukje van hun kennis over. We worden minder onwetend, en dus minder onmachtig.


Als wij dat kunnen herleiden aan hun acties (als we dat dus weten), gaan we die elektronische gevangenis dan toestaan?


Uw commentaar

De RSS-feed van de commentaren op dit topic  

Commentaarpagina 1 van 1

De machthebbers in deze wereld weten dus dat er binnenkort een omwenteling zal komen. Een omwenteling die (als ze nu niks doen) hun macht zal laten verdwijnen. Daarom nemen ze NU maatregelen.

Inherent aan het programmeren van een digitale gevangenis is dat de zogenaamde machthebbers met zekerheid van 1 ook zullen worden opgesloten in diezelfde gevangenis.

Deze gevangenis wordt namelijk op een manier gebouwd dat deze uiteindelijk zichzelf gaat voltooien, zonder enige inmenging van mens(elijkheid)

Ik denk dat ze deze beer hebben losgelaten in een poging de boel te controleren maar daarbij een enorme inschattingsfout hebben gemaakt over de gevolgen hiervan.


@ Lenteman,

Klopt helemaal.

Dat geldt trouwens voor iedere gevangenis, hoewel dat vaak niet zo lijkt. Een gevangenis sluit zowel in als uit. Als de hele wereld een gevangenis is, behalve het paleis van de koning, wie is dan de gevangene?


@Pieter,

Om in het paleis te kunnen leven en enigzins te functioneren zal de ingezetene een overtuiging moeten bewerkstelligen dat hij of zij een ‘uitverkorene’ is die door een hogere entiteit (die vaak onder de naam god gaat) op die positie is geplaatst. De entiteit die men creëert met de digitale gevangenis i.c. de transhumane configuratie vreet alles op, zo ook de uitverkorenen die het groot maken.

Opvallend is mijns inziens de link met de new-age waarin velen nu ook gaan ‘beseffen’ dat zij incarnaties zijn van een oneindig bewustzijn, sausje van predestinatie eroverheen en men gaat als makke schapen integreren met de computer. Het wordt dus geen externe digitale gevangenis, maar één waarbij wij als mens volledig geïntegreerd zullen zijn met deze binaire entiteit.

We kunnen daaruit dus afleiden dat de machtselite weet dat er binnenkort een einde zal komen aan onze onwetendheid.

Of de machtselite gaat dus de ene onwetendheid vervangen door een meer gewenste onwetendheid die op ons doet voorkomen alsof we allemaal heel ‘bewust’ zijn(denk aan bepaalde stickers op produkten in de supermarkt wink). Ze zullen vast nog wel wat kaartjes in de mouw hebben, denk je niet?


het maken van beveiligingsnetwerken is een vorm van het bedrijven van de economie , bezighouderij en vooral ook steeds meer mensen iets laten doen dat zij van nature toch zouden laten te doen ...

wie levert al die man en vrouwschappen?

en waarom zou je als je jezelf machtig bent dit ongevraagd aanwenden aan een ander?

kennissen waar je contact mee hebt, dat dunkt mij wel zinvol ...
een goed gesprek dat mij stemt in de harp die de Erasmusbrug verbeeld - oevers verbindende

toY

nb. het zou overigens best kunnen zijn dat ik persoonlijk de “machtselite” heb geïnformeerd over het nieuwe paradigma dat ook noodigma heet ;-(


“Als de hele wereld een gevangenis is, behalve het paleis van de koning, wie is dan de gevangene?”

LOOOL ^^

Jup, ze zijn bang, maar nog wel arrogant genoeg om te denken dat ze voor god kunnen spelen. Ik zie het als de laatste grote schade die ze aan kunnen richten, maar daarmee zullen ze zichzelf ontmaskeren en zal dit spel uit zijn en een nieuw spel beginnen.


En nu eruit filteren wat zij precies weten,en wij niet.
Goed artikel trouwens.


Als wij dat kunnen herleiden aan hun acties (als we dat dus weten), gaan we die elektronische gevangenis dan toestaan?

Nee natuurlijk niet, maar zijn zij niet zo slim om ons verzet ‘te laat’ te laten zijn?


geheime kennis is dat eigenlijk wel zo
degenen die bepaalde kennis hebben ,willen dat geheim houden en denken dat het geheim is;anderen denken dat er geheime kennis geheim gehouden wordt
maar de wereld is toch zo gemaakt dat wie wil weten ook kan vinden wat die wil weten(ook zonder technologie,waarvoor nodig de lemen voeten van electriciteit)
de elite heeft macht en geld om alles als eerste te weten (en vooral er gebruik of misbruik van te maken),maar voor ze erover vernemen moet het al gekend zijn
uiteindelijk hebben ze voornamelijk angst
wie veel verbergt heeft veel te vrezen


Een makkelijke tegenwerping is dat je stelling dat er nu een elektronische gevangenis wordt gebouwd, omdat het nu pas kan. Nazi’s zouden watertanden.

Op deze manier kan het gerelativeerd worden tot tijdsgeest. Het zien van spoken. Feitelijk zie ik veel camera’s en chip-pasjes.

Ik denk dat de distributie van de ontwikkeling sterk geleid is. Een zaak van geld rondpompen en wat akkoorden.

Die opties zijn waarschijnlijk lang geleden in denktanks opgetekend. De technologie die hier veelvuldig wordt toegepast is al decennia voorhanden. Opschalen.

Als de mogelijkheden van NU worden uitgerold, dan zijn we echt zuur.


Dat de machthebbers weten dat er een omwenteling komt heeft volgens mij alles te maken met ons huidige financiele systeem en de kans dat die omvalt.
Want veel van hun macht en kennis komt omdat hun de geld reserves bezitten/bezaten. En wat krijg je als je de mensen niet meer met geld kan verblinden dan krijg je anarchie en veranderingen in de machtsposities,dan geld eerder de macht van de sterkste individueel of in familieverband.Maar wat zegt het dan nog een titel als minister,directeur etc.. Alles staat of valt met status quo van het huidige monetaire systeem. Als het valt zullen we grote veranderingen zien in de huidige machtsstructuur.Wat vrezen de rijken machtigen het meest,juist opstand van het gewone volk dat geen bullshit meer pikt.
En vandaar dat we nu steeds meer geconfronteerd worden met ingrijpende maatregelen van de overheden en de welgestelde elite.
Maar af en toe weet je zelf niet goed meer wat nou te geloven zoveel informatie en disinformatie word op ons afgevuurd.
http://webwereld.nl/nieuws/105427/niet-cyberoorlog-maar-zonnestorm-bedreigt-internet.html#utm_source=front_hot_categorie_2_news_5&utm_medium=website&utm_campaign=ww
Maar goed aan de ene kant leven we ook in spannende tijden omdat er zoveel gebeurt. Maar we hebben èèn voordeel we worden met zijn allen steeds bewuster en wijzer.
Dus wie weet valt er toch nog wat moois te maken in deze enerverende tijden.


@ Stijn & allen

Als wij dat kunnen herleiden aan hun acties (als we dat dus weten), gaan we die elektronische gevangenis dan toestaan?
Nee natuurlijk niet, maar zijn zij niet zo slim om ons verzet ‘te laat’ te laten zijn?

In de laatste zin van mijn stukje staat een essentiële fout. Onoplettendheid van mijn kant. Wat ik had moeten schrijven is:

Als wij dat kunnen herleiden aan hun acties (als we dat dus weten),  gaan wij onze medewerking aan de bouw van deze gevangenis dan blijven verlenen?


@ DaBBie,

Jup, ze zijn bang, maar nog wel arrogant genoeg om te denken dat ze voor god kunnen spelen. Ik zie het als de laatste grote schade die ze aan kunnen richten, maar daarmee zullen ze zichzelf ontmaskeren en zal dit spel uit zijn en een nieuw spel beginnen.

Het nieuwe spel gaat inderdaad beginnen. Er is echter een handjevol mensen op deze wereld dat de illusie heeft dat ze het oude spel kan continueren. Ze zullen hun macht niet zomaar opgeven. Zelfs al weten ze dat er geen ontkomen aan zal zijn.


@ DGGD,

Je geeft het zelf al aan: waarschijnlijk is de technologische kennis hiervoor al lang beschikbaar. Net zoals er nu technologische kennis beschikbaar is, maar nog wordt achtergehouden vanwege strategische overwegingen.

Wie bepaalt of een technologie in de praktijk beschikbaar komt?

Het antwoord is simpel: voor het ontwikkelen van nieuwe technolgische toepassingen is kapitaal nodig. Wie heerst over kapitaal, en wie kan dus beslissen welke nieuwe toepassing gefinancieerd zal worden of niet?


@Pieter

Kapitaal is maar een aspect van het veemanagement. Het is een methode om energie van een lichaam te scheiden. Het is interessanter te sturen wat de uitkomst van de mobilisering van een samenleving is volgens dit principe.

Wie bepaalt of een technologie in de praktijk beschikbaar komt?  Het antwoord is simpel: voor het ontwikkelen van nieuwe technolgische toepassingen is kapitaal nodig. Wie heerst over kapitaal, en wie kan dus beslissen welke nieuwe toepassing gefinancieerd zal worden of niet?

Wie heerst over kapitaal betaalt de doodseskaders. Zelf kunnen ze niets bedenken en mensen die wel wat bedenken zijn een probleem. Logisch toch?

Ik zie innovatie in technologie en kennis totaal niet weerspiegeld in de realisatie van de werkelijkheid. Of mensen met kapitaal zijn echt helemaal achterlijk. Don’t think so.

De afgelopen 150 jaar vertonen veel tekenen van het verbuigen van kennis over technologische mogelijkheden. Tesla, Nazi’s, Wilhelm Reich om maar eens drie namen te noemen. De grip van wat grip heeft lijkt me vrij stevig.

De waarheid is simpel: toepassing van dat wat gekend is, en niet eens te gecompliceerd denken hier, zou tot totale stagnatie van deze planeet leiden in de huidige toestand.

Terugkijkend denk ik: we hadden meer in irrigatie moeten investeren. Damn.

Van sterftecijfers in Afrika tot de taliban in Afghanistan… het zou veel hebben verschild.


Zolang mensen de kennis ontbreekt dat zij scheppers zijn, kun je met angst veel bereiken als machtnemer.

Gaat toch stappie voor stappie, maar de stappen gaan steeds sneller, het begint op gang te komen!
Mijn missie is: liefde bedrijven en kennis verspreiden
Niet langer onbesproken uit die openbaarheid blijven:Maar wat nu als “het volk” toch machtiger wordt door kennis/inzicht?
Of zelfs nog meer kennis heeft dan level Admin I/II/III van eigen land?

In deze tijd kun je naar mijn mening niet meer alleen regionaal/nationaal denken, moet je dingen op internationale schaal zien. Wat nu als het volk eigenlijk beter geinformeerd raakt dan de lokaal heersende macht? Hoe lang houdt die nationale macht dan nog stand? Hoeveel druk en (digitaal) geweld zal dit nog uitlokken? 

Ik ben ervan overtuigd dat er op dit forum een x aantal mensen vertoeven die veel slimmer zijn, meer kennis hebben dan de zittende macht. In hoeverre wordt dit gezien als bedreiging, of juist als kans?

(retorische vraag hoor, don`t worry)
In MIJN wereld zou ik blij zijn met mensen met kennis. Ik omring me liever met mensen met kennis dan met mensen met macht. Maar juist degenen die ons land lijden (geen spelfout nee) krijg ik indruk: gaat niet om kennis: gaat om macht. En baantjes, ego’s etc, noem maar op.

Maar misschien veranderen dingen nog wel eens. Ik hoop in godsnaam op TIJD.
Het probleem is te groot voor de gewone burger,ontsnappen is bijna onmogelijk.
De heersende macht heeft te veel pijlen op de boog,speciaal wanneer hij in een stad woont,brandstofprijzen omhoog jagen,huizenprijzen manipuleren,en als niemand meer luisterd laatse troef,voedsel onbetaalbaar.
Het enigste wat je kunt trachten te doen is volledig selfsupporting trachten te worden.
En dat kan wel,maar in nederland is dat bijna onmogelijk,denk ik.


Sorry,de zinsopbouw was een beetje verkeerd,het moet zo,          Het probleem is te groot voor de gewone burger,ontsnappen is bijna onmogelijk,speciaal wanneer hij in een stad woont.etc


De heersende macht heeft nooit meer macht dan wat WIJ ze geven.  wink


@ Hot Burmees,

 
Alle vragen die men , WIJ,heeft/hebben, antwoord is in jezelf terug te vinden, is alleen weer herkennen , van je ZIJN in AL.

Precies. Daarin ligt de kern van de op handen zijnde golf van bewustwording. Het kennisverschil tussen volk en machthbebbers is daarom een illusie. Het enige dat die machthebbers steeds gedaan hebben, is die illusie in stand houden.


@ Uitgeburgerd II

In deze tijd kun je naar mijn mening niet meer alleen regionaal/nationaal denken, moet je dingen op internationale schaal zien.

Wat als het begrip nationaal/internationaal een (kunstmatig in stand gehouden) illusie blijkt te zijn?


@ Linuxieus

De heersende macht heeft nooit meer macht dan wat WIJ ze geven. 

Precies. Daarom heb in in een eerder comment (ergens hierboven) de laatste zin van het stukje veranderd:

‘Als wij dat kunnen herleiden aan hun acties (als we dat dus weten),  gaan wij onze medewerking aan de bouw van deze gevangenis dan blijven verlenen?’


verdeling en onwetendheid onder het volk, geeft ONS macht

LOL  LOL  Ha, ha, Pieter , er is dus toch nog hoop voor ONS, nu in de huidige toestand, nu het volk verdeeld en onwetend is. Nou ja, het is ook hun eigen schuld, hadden ze maar beter de teksten op anarchiel.com moeten lezen.

Het is alleen zinvol om dat andere middel (die elektronische gevangenis) te implementeren als het vorige middel (onwetendheid en verdeling) nog werkt. Net zoals het alleen zinvol om je huis te beschermen tegen een orkaan voordat de orkaan komt. Daarvoor moet je dus weten DAT die orkaan komt.  De machthebbers in deze wereld weten dus dat er binnenkort een omwenteling zal komen. Een omwenteling die (als ze nu niks doen) hun macht zal laten verdwijnen. Daarom nemen ze NU maatregelen.  We kunnen daaruit dus afleiden dat de machtselite weet dat er binnenkort een einde zal komen aan onze onwetendheid.

Ik zou er maar niet te hard van uit gaan dat wat de machthebbers zouden “weten"ook werkelijk WAAR is. In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw werd er door de machthebbers gewaarschuwd voor “het rode gevaar”. Er werden dus overal schuilkelders gebouwd. Natuurlijk was het voor hun nodig om hun paranoide waandenkbeelden aan het volk op te dringen, opdat zij hun eigen macht zouden kunnen behouden.
De elite zou dus alleen een kunstmatig in het leven geroepen gevaar gebruiken , om het volk er onder te houden. Ooit werd er een wraakgierige God bedacht voor dat doel en iedere keer is het weer wat anders.
( We schijnen binnenkort aangevallen te worden door buitenardse wezens in ufo’s).

Met de door jou geschetste ontwikkeling is het een ander verhaal.
Algehele bewustwording en zelfbevrijding onder de wereldbevolking is niet een gevaar voor het volk , waarvoor het de bescherming, -gebaseerd op zgn. “kennis”-, nodig zou hebben van de elite,  maar een werkelijke bedreiging voor de machtsbasis van de elite zelf.
Deze bewustwording is echter al NU aan de gang en de elite is gewoon te laat, als zij het al zouden kunnen stoppen met zoiets als een electronische gevangenis: nee, dat is gewoon onmogelijk. Zeker nu er onder de elite zelf ook steeds meer bewustwording plaatsvindt.
Het grappige is, dat als we beseffen wat er NU aan de gang is, het een zichzelf versterkend sneeuwbal-effect heeft. En ook dat wanneer kennelijk macht niet meer voorbehouden is aan de elite, maar ieder die voor zichzelf kan cree-eren, een zodanige omwenteling plaatsvindt, dat juist iedere dam die bedoeld is om de stroom tegen te houden, de stroom juist versterkt. Dan kan zelfs een gevangenis aanleiding zijn tot zelfbevrijding.
Tot slot hier nog een interessante link m.b.t. kennis, macht en verandering
http://www.louhamburger.com/documentaries/book2/


Of de machtselite gaat dus de ene onwetendheid vervangen door een meer gewenste onwetendheid die op ons doet voorkomen alsof we allemaal heel ‘bewust’ zijn(denk aan bepaalde stickers op produkten in de supermarkt ). Ze zullen vast nog wel wat kaartjes in de mouw hebben, denk je niet?

Ja, iets wat vroeger bekend stond als gezond verstand (eet vers & vlakbij bijvoorbeeld) word nu door marketing van fabrikanten en het voedingscentrum van de overheid volledig verkracht onder het mom “bewust” “duurzaam” en “groen”.
Ik zag vanochtend zelfs kant-en-klaar-meuk met zo’n “ik kies bewust”-sticker.
Niets op deze wereld is duurzaam, alles vergaat.
Zo ook het machtige romeinse rijk.
Tegenwoordig is het “groen” om eerst aardolie uit de grond te pompen (met alle risico’s op lekken) die olie te verbranden in onze auto’s en de bij die verbranding vrijgekomen CO2 weer in de grond te begraven..
Een kringloop van bullshit, maarja van alle verslavingen zijn we nog het meest verslaafd aan onze “heilige koe”.

Vertel eens op een verjaardag dat je je kind regelmatig wel eens een baaldagje van school gunt, en je wordt bij-kans behandeld als melaatse. Ik denk dat dit zelfs voor 80% van de anarchiel lezers geldt. Dit terwijl de machtnemers pas vanaf circa 1895 tot een leerdwang via de staat zijn gekomen.
Het laat goed zien hoe mensen in 100 jaar zover zijn gepiepeld dat ze onderwijs van de staat eisen en hen eigen kwaliteit als leraar van hun eigen kinderen volkomen onderschatten.

Ja, we zijn nogal onzekere angsthazen geworden. En allemaal willen we dat onze kinderen uitblinken op school, terwijl wij fulltime slaven op de zaak om die school en alle “educatieve uitjes” te bekostigen. Die prestatie (of productie?)maatschappij toch…
Ooit heeft een kinderneuroloog gezegd dat mijn zoon “verstandelijk gehandicapt” is. (hij hing tijdens dat onderzoek de luie trol uit..)Een diagnose nav een momentopname waar we nog elke dag van genieten; op het verplichte ZMLK schooltje bieden ze hem aan waar hij interesse in heeft (koken, bakken en andere zaken met zijn handen) en thuis leert hij de dingen die er echt toe doen (een heldere geest krijgen)
Regelmatig doen we een plundertochtje door de bibliotheken en archieven die dit landje rijk is, want het is fijn om kennis tot je te nemen zonder een leraar (of andere afgevaardigde van het ministerie) erbij die bepaald vanuit welk perspectief je die kennis moet zien.
(in dit land het calvinistische christenlijke VOC verheerlijkende perspectief)

Wellicht is er geen gebrek aan kennis, maar is het perspectief van waaruit we die kennis beschouwen bepalend voor onze omgang met die kennis.


Hey Kapitein,

Groeten van Stuurman grin

Ik schreef: Hun macht is gebaseerd op hun kennis: verdeling en onwetendheid onder het volk, geeft ons macht.

Met ‘ons’ bedoel ik dus de machthebbers die tegen zichzelf zeggen: ‘verdeling en onwetendheid onder het volk geeft ons macht’.

Maar dat had je waarschijnlijk wel begrepen.

Het feit dat machthebbers macht hebben, bewijst dat die machthebbers kennis van waarheid hebben.

Er bestaan namelijk maar twee soorten onwaarheid: bewuste onwaarheid (liegen), en onbewuste onwaarheid (vergissen/geloven). Liegen wordt gedaan om te manipuleren (dingen naar de hand zetten). Liegen werkt alleen op die manier als anderen de leugen geloven (zich vergissen: onwaarheid onbewust voor waarheid aannemen/geloven). Pas dan geeft liegen macht over degenen die zich vergissen/geloven.

Liegen kun je dus alleen als je de waarheid kent. Vergissen/geloven alleen als je de waarheid niet kent. Om dus effectief te kunnen liegen, is het noodzakelijk dat jij de waarheid wel kent, maar dat anderen de waarheid niet kennen. Liegen tegen iemand die de waarheid kent levert geen macht op.

Pas als je de waarheid kent, levert liegen macht op. Daarvoor is het noodzakelijk dat degene tegen wie je liegt, de waarheid niet kennen. Daarom willen machthebbers de waarheid voor zichzelf houden. Het geeft ze macht. Het feit dat ze momenteel ook daadwerkelijk macht hebben (anders waren het geen machthebbers) bewijst dat zij kennis van waarheid hebben die anderen niet hebben.


Het feit dat machthebbers macht hebben, bewijst dat die machthebbers kennis van waarheid hebben.

Sorry Pieter, ik vind je bewijs niet echt sterk. Volgens mij draai je de zaken om. Er kan ook zoiets bestaan als onbewust liegen, omdat je gelooft in een leugen. Dan kan je ook macht uitoefenen door de onbewuste leugen aan anderen op te dringen die het geloven, omdat zij de waarheid (ook) niet kennen. Ik zou niet zonder meer kunnen concluderen dat iemand die liegt “dus” weet wat de waarheid is. Ik denk dat iedereen, die zich niet bewust is van de waarheid,onbewust kan liegen en daarmeee macht kan uitoefenen. Dan , later, door meer open te staan voor de waarheid, die van anderen komt of uit zelfinzicht, kan men zich bewust afschermen voor leugens. Dat geldt zowel voor machthebbers als voor anderen die hen volgen.
Daarnaast kunnen er natuurlijk ook mensen zijn die bewust liegen, terwijl zij ook de waarheid weten: dat zijn dan de “gewetenlozen” maar die kunnen overal zitten, zowel bij machthebbers als bij het “voetvolk”. Zij kunnen dan ook overal ontmaskerd worden, zodra hun omgeving zich meer bewust wordt van “de waarheid”.


Er bestaat volgens mij geen eenduidig verband tussen de waarheid kennen en macht uitoefenen. Er zijn meerdere mogelijkheden.
Onbewust liegen + onbewust zijn van de waarheid + macht hebben
Onbewust liegen + onbewust zijn van de waarheid + geen macht hebben
Bewust liegen + bewust zijn van de waarheid kennen + macht hebben
Bewust liegen + bewust zijn van de waarheid + geen macht hebben

(..Ik beweer nu ook weer niet dat jij liegt, dit is slechts mijn waarheid. Laten we samen de waarheid zoeken om het schip op koers te houden. Stuurman… BAKBOORD!:coolsmile: )


@ Kapitein Nemo,

Als iemand onbewust liegt, weet hij niet dat hij liegt. Hij denkt dan dus dat hij de waarheid spreekt, maar hij vergist zich. Iemand die dat doet, is er niet op uit om de ander te misleiden, en dus niet uit op macht over die ander. Of de ander zijn vergissing gelooft of niet, degene die zich vergist krijgt geen macht over die ander. Zijn vergissing kan wel invloed hebben, maar omdat hij onbewust liegt, kan hij daarvan geen gebruik maken.

Iemand die bewust liegt, weet dat hij liegt. Hij weet dus dat hij de waarheid niet spreekt. Om te kunnen weten dat hetgeen hij zegt onwaar is, moet hij op zijn minst een vaag idee hebben van wat wel waar is. Hij liegt met de bedoeling het denken/handelen van de ander te beïnvloeden en daar profijt van te hebben. Hij laat de ander iets doen dat hij uit zichzelf (als hij de waarheid kende) niet zou doen. Als de ander de leugen gelooft (voor waarheid aanneemt), dan heeft de leugenaar dus een zekere macht over die ander.

Iemand die weinig kennis van waarheid heeft, is een gemakkelijk slachtoffer voor leugens. Anderen (die wel kennis van waarheid hebben) kunnen gemakkelijk macht over hem verkrijgen door te liegen. Hij weet nauwelijks wat waar is, en zal de aangeboden onwaarheden dus gemakkelijk voor waar aannemen. Hij is in grote mate onwetend en dus beïnvloedbaar.

Degene die de waarheid kent, is immuun voor leugens. Iemand die de waarheid kent weet wanneer een leugen een leugen is, omdat hij de waarheid kent. Hij kan dus geen slachtoffer worden van leugens en daarmee geen macht verliezen. Omdat hij de waarheid kent, kan hij wel zeer effectief liegen, en dus zeer effectief macht vergaren. Hij kan dus geen macht verliezen door in leugens te trappen, maar kan wel macht krijgen door te liegen.

Degene die dus de meeste kennis van waarheid heeft, en het meest bereid is te liegen, zal de meeste macht vergaren. Hij zal er dus alles aan doen om te voorkomen dat anderen beschikking krijgen over kennis van waarheid, want daarmee verzwakt zijn machtspositie. Als anderen de waarheid kennen, dan zullen zijn leugens niet meer geloven, en dan verliest de leugenaar dus de macht die zijn leugens hem opleveren.

Daarom zullen machthebbers kennis van waarheid voor zichzelf proberen te houden.


@Pieter:

  In deze tijd kun je naar mijn mening niet meer alleen regionaal/nationaal denken, moet je dingen op internationale schaal zien.  Re: Wat als het begrip nationaal/internationaal een (kunstmatig in stand gehouden) illusie blijkt te zijn?

Het is denk ik maar wat je wilt. Ik heb jaaaaarenlang geen nieuws gevolgd, me niet met politiek bezig gehouden of wat dan ook. Het interesseerde me geen moer. Het gaat me pas interesseren als ik zie dat de leugens TE groot worden, wat nu aan de orde is.

Het begon bij mij bij de ogen/lichaamstaal van Bush toen ie in 15/11/2001 op de puinhopen van WTC verscheen zo na een dag of vier. Ik ZAG gewoon: die gast meent er geen FLIKKER van wat ie zegt! Zelfde verhaal in 2005 bij storm Cathrina: het goedpraten van de total fail van FEMA bij de slachtoffers daar. BP Oil spill is obvious of course, zelfde verhaal.

Het LASTIGE is: je kan niet meer op je kleine fijne eilandje zitten en denken dat alle ellende wel aan je voorbijgaat; dat het je zaak niet is. Het KAN niet meer. Voor een beetje nadenkend/begaan-niet hersendood mens dan.
Voor je het weet mag jij betalen omdat een regering heeft bedacht dat ze hun “bondgenoten” moeten steunen in Afghanistan. Of dat jij je vingerafdrukken moet afstaan voor een biometrisch paspoort. Of dat je mee mag betalen voor totaal onzinnig CO2 opslag omdat de aarde daarmee zou opwarmen. Of voor het salaris voor 177.000 EU ambtenaren.

Misdaad loont, maar je moet het op grote schaal doen! En niet zelf: dat moet je uitbesteden aan sukkels.. die bang zijn voor hun ... BAANTJE. En status.. en en en.

Wil je hier niet eens een verhaal over schrijven Pieter? Je hebt het talent om ingewikkelde zaken behoorlijk simpel weer te geven.


Commentaarpagina 1 van 1U dient ingelogd (Login) te zijn om een opmerking te kunnen plaatsen.Homepage