0  1  2  3 

Conceptie 9/11: Doelwit en Bedoeling

De belangrijkste observatie, in de morfologische analyse van het WTC, is dat het complex een coherente eenheid is in de vorm van een klok / kalender. De vlakverdeling is een voorstelling van geïntegreerde tijdcycli. Op die kalender is expliciet een dag aangegeven: 11 september.


Deze conclusie is goed te onderbouwen. De kalender is zeer volledig. Van de verdelingen in het etmaal (het centrale beeld draaide eenmaal) tot de pressiecyclus van de aarde. Daar tussenin weken, maanden en het jaar. Ook de complexe Cyclus Van Meton, de relatie tussen de zon en de maan, is weergegeven. Aanvullend is zijn er referenties naar de dierenriem (Twin) en daaraan gerelateerde hemellichamen (Sirius), in relatie tot de kalender. De vaststelling dat het WTC een weergave van tijdsverloop in grote kosmische verbanden is, is haast onwrikbaar.


Ook het explicite karakter van de verwijzing naar de dag 11 september is moeilijk te weerleggen. Het is veelvuldig weergegeven in de verhoudingen van het complex. Meermaals als het aantal dagen na de winterzonnewende (264) en de traditionele, letterlijke, betekenis van 11 september: 7/11. Deze weergaven zijn niet verstopt in een hoekje maar in de uiterste dimensies te vinden, of in de verrekeningen waar deze tegenover elkaar zijn gezet.


“Mathematische precisie” zou er nu door uw hoofd moeten galmen. Exact. Er is een lijn te volgen.


Lagen: klok en kalender

Een kalender is bijna zo eenvoudig als een vel ruitjespapier. Rijen en kolommen. Een eerste blik op het WTC kan dat al verraden. De datum 11 september is aangekruist. Het is een meest klare vaststelling in het bewijs dat 9/11 niet de voorgespiegelde chaos was, door bordkartonnen kapers met boxcutters. Maar het steriele papier leert ons niets over de inhoud, de betekenis, van 9/11.


De betekenis kan begrepen worden door beter naar het doelwit te kijken. Het kalendersysteem met weergegeven datum is een laag in meerdere lagen van betekenis in de afgewogen compositie van het WTC. De andere lagen zijn net zo sluitend, volledig, en groots als de weergave van de enorme kalender. Hoewel ze niet allemaal mathematisch zijn, zijn ze wel precies uitgewerkt en omvatten het hele complex.

 


Lagen: meervoudige religieuze symbolen

Zo is het geheel een afspiegeling van een enorme kerk. Een geabstraheerde, opengewerkte, kathedraal in het centrum van New York. Deze weergave is ook gelaagd volledig. (1) Het grondplan is georiënteerd in de traditionele oost-west richting. (2) De verdeling van vlakken op het grondplan volgt het principe van het schema van een basiliek. (3) De verdeling van volumes volgt het schema. (4) Op detailniveau zijn er veel verwijzingen naar dit principe. (5) Van een afstand gezien is de kerk het traditionele, optische, midden van de stad. Inhoudelijk is het WTC te begrijpen in een religieuze bouwtraditie. Het is de grootste uitwerking daarvan. Onmiskenbaar de thematiek.


Het WTC complex was een religieuze voorstelling. Ook hierin was het gelaagd en volledig. Het was niet slechts een christelijke voorstelling. (1) De ontwerpers refereerden naar Mekka als inspiratiebron, wat zichtbaar verwerkt is. (2) Het symbool van yin-yang, met de acht trigrammen, kan gezien worden als verdeelsleutel van contrastwerkingen, tussen de volumes (gebouwen) van het WTC. (3) Het complex kan gezien worden als een losjes opgestelde weergave van attributen in symboliek van vrijmetselarij. (4) Het WTC is gerelateerd en gespiegeld aan de Grieks-orthodoxe kerk, naast het complex. (5) Er is een verwijzing naar de joodse basis van verschillende andere weergaven.

 


Lagen: van één ding

Naast de sterk uitgewerkte christelijke weergave van de kathedraal omvatten deze andere lagen van religieuze thema’s het hele complex. De hele compositie van het WTC toont de weergave van een eenheid na te streven. Het verenigt verschillende zaken. De gelaagdheid is even precies in de religieuze symboliek als in het strikte kalendersysteem. Het vormt allemaal één ding.


Eenheid zelf is een hoofdthema van de compositie. Niet alleen omdat de verschillende (andere) thema’s evenwichtig en samenhangend opgebouwd zijn. Het getal “1” en het principe “eenheden”, het tellen, zijn onderwerp. De titel van de compositie van het WTC, en de daaraan gerelateerde momentum 11 september,  zou “1” kunnen zijn. 

 


Lagen: van dingen, ruimte en tijd

Het WTC complex was niet alleen ruimtelijk, als ding, een gelaagde ordening. Dit ruimtelijk object was gelaagd in de tijd. Het ding stond in de ruimte en in de tijd, naar afmetingen. Als ruimtelijk object was het een weergave van tijdcycli, een kalender, en in het verlengde daarvan bevond het object zich in tijdcycli. Zo is er het tellen vanaf het natuurlijke ijkpunt voor tijd, de winterzonnewende, in 264 dagen en de 7/11 verwijzing.


In veel groter perspectief was de situatie van het WTC, naar de religieuze thematiek, geplaatst in een belangrijk moment: exact tweeduizend na Christus. Het jaar 0 bestaat niet op de meetlat van de kalender. Wanneer op de getallenlijn de eerste eenheid is geschrapt dan verschuift de telling met 1. 2001 is 2000. En het momentum 11 september, als verwijzing naar het joods nieuwjaar op de zonnekalender, heeft inhoudelijk dezelfde betekenis als de vervollediging van de christelijke tijdcyclus: Wedergeboorte.

 

Het ruimtelijk object WTC, als weergave van kalendersysteem en religieuze thematiek, is volgens diezelfde principes op de tijdlijn geplaatst. Thematisch en ordelijk zijn ruimte (het WTC) en tijd sluitend geïntegreerd. Hierin toont zich pas werkelijk de gelaagdheid van het complex. In benoeming en getal. Algemeen bekende, herkenbare, thema’s en verhaallijnen en, daarbij, mathematische precisie. Het moment van de aanslag was in deze verhoudingen te begrijpen als een aftellen naar laag “nul”. En ground zero resteerde, na het hoogtepunt.

 


Lagen: kosmische hoogtepunt

De torens strekte symbolisch veel hoger dan een wolkenkrabber, of twee. De hoogste stand van de zon, symbolisch voor goddelijk licht, is op verschillende manieren verbeeld. Zo is het pad van de zon door de dierenriem het hoogst in tweeling (twin). De Twin Towers waren een expressie van hoogste punt en licht. De fundering op de winterzonnewende is een expressie van het volgende opkomen van de zon, meer licht. De verhouding tussen maan en zon is in het ontwerp weergegeven. Ook verre hemellichamen hadden een betekenis. Er zijn verwijzingen naar Orion en Sirius, onder Tweelingen / Gemini en daarmee verwijzend naar het hoogste punt van de zon. De oude mythologie en kosmologie is dus, naast latere religies, ook onderwerp in het WTC.

 


Conclusie

Door het doelwit op 11 september 2001 te bestuderen kan veel over de bedoeling afgeleid worden. Dit is een volledig andere benadering dan het meeste 9/11 onderzoek. Maar het geeft resultaat omdat de situatie geprepareerd was. Sommigen zoeken een bom met een teller. Maar het WTC zelf is een bom met een teller geweest, kan worden geconcludeerd.


Het WTC was een lijnenspel met wiskundige precisie in interne en externe verbanden van ruimte en tijd. De strekking is hoog, ver en diep. De “inkleuring” was al even precies en volledig. In eerdere artikelen zijn de bovenstaande bevindingen, en andere, verder beschreven. De nauwsluitend geïntegreerde thema’ s refereerden los en in samenhang naar goddelijke eenheid. Dit was het onderwerp, het thema, van de compositie van het WTC. Het momentum 9/11 is inhoudelijk gerelateerd aan de religieuze voorstelling. Ook de “verbeelding”van de aanslag kan binnen de compositorische structuur begrepen worden.


Er is in het WTC geen abstract compositorisch middel ongebruikt gelaten om het principe van goddelijkheid te onderstrepen: eenheid, 1, samenhang, orde, harmonisch, samenkomst, piek, licht, reflectie, overzichtspunt, totaliteit, centrum, werelds, hoofd, stijging, hoogreikend, overkoepeling, grootst. Samen met de gelaagde weergave van religies, het firmament en het kalendersysteem, is de betekenis van het WTC helder. Het was de grootste weergave van een god-concept. De datum was daar onderdeel van.


De achtergrond van 9/11 kan alleen bevat worden als dit schema is doorzien. Op 9/11 waren er maar een paar seconden actie. De zetten op een spelbord. Met ruitjes en regels. De bedoeling kan alleen begrepen worden als het doelwit is overzien.


Uw commentaar

De RSS-feed van de commentaren op dit topic