0  1  2  3 

Conceptie 9/11: Polarisatie van formaat

Een opmerkelijk aspect van de hier gepubliceerde reeks artikelen over 9/11 en context is dat ik het grootst mogelijke samenhangende object op aarde heb beschreven. De planeet is haast te klein om het te overtreffen. De strekking van de beschrijving is daarmee in geen 10000 jaar te over te doen. U hoeft niet af te wachten om het vast te stellen. U had het zelf al kunnen concluderen.


Dit object is niet het geanalyseerde WTC. Dat verraadt schaalbaarheid als een van de uitgedrukte kwaliteiten. De “lijn” van schaalbaarheid volgend, kan uit gezoomd worden. Dan is het conceptueel grondplan van het complex op groter(e) niveau(‘s) te ontwaren, waarvan het WTC een onderdeel is.


Aan de grote vorm kunnen schokkende drama’s in de twintigste eeuw gerelateerd worden. Zoals, in de VS, de Oklahoma city bombing, Waco Siege en de moord op Kennedy.


De reeks artikelen ging nauwelijks over de gebeurtenissen op 11 september. De geschiedenis daarvoor was onderwerp, waarnaar de vormgeving van het WTC schematisch verwees. Versluierde religieuze thema’s. De schimmige verrichtingen in dit schema kunnen het beste vanuit dit perspectief beschouwd worden.


-


“U bent met ons of met de terroristen…”, zei de grootste man, na 9/11, in een grootse toespraak na een grote gebeurtenis met grote gebouwen. Dit was geheel in lijn met het conceptuele actie-reactie schema (these-antithese-synthese) dat als abstracte opzet van het WTC-complex is gebruikt. De vormgeving was primair een versluierd retorisch schema. Een narratief met grammaticaregels. Beeldtaal.


“Je bent voor of tegen” is een meest domme uitspraak. Maar hier is het doelbewust gebruikt, mag aangenomen worden. De mogelijkheid tot nuanceren, de achtergrond bespreken, is van tafel geveegd. Het is het uitroepen van de dictatuur met de instructie te zwijgen.


Deze holle “eenduidigheid” kan alleen bestaan in contrast met het ander: een plat vijandsbeeld zonder aanknopingspunten. Wie? Wat? Waarom? Het wordt met korte zinnen afgedaan. En een persoonlijke belediging. Verrader, gek. Gepolariseerd, dus.


Opmerkelijk. Nuance is een vorm polarisatie ten opzichte van polarisatie. Nuance stuit op cognitieve dissonantie bij hen die polariseren. Argumentatie is onbegrepen. In die perceptie is er maar één ding. Of twee. “U bent tegen! U bent met de terroristen!”


Cognitief buskruit. Het wapentuig van een escalatiestrategie. These-antithese-synthese.

 


-


We weten veel over het fenomeen 9/11. Tijdens de tweede inslag kwam er uit de eerst getroffen toren een enorme drukgolf. Op het moment dat voor de wereld duidelijk was dat het geen ongeluk kon zijn, was zichtbaar, en onder tenminste een dozijn hoeken vastgelegd, dat het een uitvoerig voorbereide operatie betrof.


Als we het moment dat iedereen begrijpt dat het geen ongeluk was 0 noemen, dan kunnen we op 1 seconde in het verloop al veel weten over het bedrog van de voorstelling. Precies binnen het referentiekader dat men heeft, de bekende beelden op TV, willen we in argumentatie deze zaak meteen tackelen.


Dan hoeft weinig uitgelegd worden. Juiste hoogte, juiste timing, enorme omvang. In de drukgolf zijn kwaliteiten te onderscheiden die de drukgolf bevestigen. Oplaaiend vuur. Nieuw vuur. Rook dat aan alle kanten naar buiten wordt gestuwd. Nieuwe uitbraken van rookpluimen. Synchroon een kleine externe explosie. Dit alles op tenminste een dozijn bevestigende video’s.


Na 1 seconde hadden een half miljard mensen in principe voldoende gezien. Boem. Dit is een belangrijke vaststelling. Men keek slechts naar de verkeerde toren. Eigenlijk is er weinig om over te praten, als we op het juiste moment “stop de film” weten te roepen.

 Onderaan de berg willen we liever niets van lawines weten. Omdat we naar een escalatieprincipe kijken, kunnen we het beste het beginpunt vinden. In begrip ons iets terzijde of daarboven bevinden. We willen ons bij de oorsprong van een situatie houden. Ook om te overtuigen over de schimmige achtergrond van 9/11. Er zijn 1000 goede argumenten. Maar op het moment dat iedereen begreep dat het kwade opzet was, is ook de aard van de kwade opzet geregistreerd. Vliegtuiginslagen maskeerden een geplande vernietiging. De rest is aanvullend bewijs.


Maar 9/11 begon niet met inslagen. Deze acties moeten als deel van een groter geheel gezien worden. De escalatiestrategie zelf is een beter gevonden beginpunt dan alles wat we daarin kunnen benoemen. De twee torens kunnen als weergave van de polarisatie gezien worden. We kunnen, door naar het doelwit te kijken, 9/11 begrijpen voordat het gebeurde.


Begrepen kan worden dat het een groots opgezette geopolitieke strategie is, waarin middels polarisatie situaties geëscaleerd worden. 9/11 is daarvan een belangrijk aspect. Het verloop na 9/11 kan ook in deze lijn geïnterpreteerd worden. Middel en doel.


Het is zinloos over de situatie na 9/11 te spreken. Zoals de recente opkomst van de IS. Men wil u graag meeslepen in de waan van de dag. Geen nuance. Nee, nee! Een uiterst plat vijandsbeeld. U haat op commando.

 De narratief van het schema van 9/11, en dat waar het in past, is sterk religieus, maar niet geheel en ook niet eenduidig. “Moslims” zijn maar een deel van de connotatie. Het schema is in hoofdlijn een van christelijke thematiek. En dit is de kern van 9/11. Het onderwerp is religieuze strijd. Versluierd.


Het gebruik van het schema is terug in de tijd te traceren. Hoewel er verschillende acties zijn geweest de analoog met de situatie op 9/11 waren is de gebeurtenis op 11 september 2001 onderscheidend.


Het is een hoogtepunt omdat het zich op een zeer betekenisvol moment voltrok, vanuit religieus perspectief. Het WTC, met een overdaad aan christelijke symboliek, is conceptueel precies 2000 jaar na Christus vernietigd.


Hiermee lijkt het in uitlijning de aan het schema gerelateerde dramatische gebeurtenissen te overstemmen. Eerdere gebeurtenissen kunnen als een opmaat naar 9/11 gezien worden. Binnen precieze locaties in het schema verhouden ze zich in tijdstip tot het momentum 9/11. Het kan als keten beschouwd worden.


De dagnummers zijn in 24-vouden gebruikt, vanaf de winterzonnewende. Het proces lijkt een kloksnelheid te gebruiken. Zo is 19 april (Oklahoma en Waco) op 5*24, de situatie op 9/11 is op 11*24 en de moord op JFK op 14*24 dagen.


19 April kan als spiegeling aan 9/11 begrepen worden. 19 april is de 110de dag van het kalenderjaar.  Na 9/11 zijn er nog 111 dagen (Hier is enige marge. 11*24 is aangehouden.). De Twin Towers waren 110 verdiepingen hoog en representatief voor een kalender of maatstaf. Het zijn gelijksoortige manifestaties.


Ook aan deze situaties is veel christelijke symboliek geknoopt. Moslims zijn niet echt het onderwerp. Wel messiaans geframede personen als Kennedy en David Koresh (Waco). Op 9/11 betrof het geen persoon maar de symboliek daarvan. De daders kunnen sterk verschillen in signatuur. Meer dan het daderprofiel lijkt het projectiel en plaats van impact, hals of hoofd (meer abstract: het centrum als hoogtepunt), binnen een symbolische context te bestaan.

 Overeenstemmend aan de belangrijkste onderzoeksgroepen naar de technische achtergrond van de vernietiging is het toespitsen op de opmerkelijke chemische kwaliteiten van het resterende fijne stof. De vraag is met welke geavanceerde wapentechnologie het WTC gecontroleerd is vernietigd. Het domein van elementaire natuurkunde.


De vernietiging van het WTC was een zeer gecontroleerde situatie. De omliggende en onderliggende infrastructuur was zeer kwetsbaar. Omringende gebouwen, de kade met de Hudson, het metrostelsel. Het enorme WTC is weggenomen zonder de omgeving structureel te beschadigen. In eerste instantie leken de gebouwen in de omgeving niet structureel beschadigd. De nog meer kwetsbare ondergrond is relatief onbeschadigd.


Het was een complexe operatie waarin verschillende technieken zijn gebruikt. Het gebruik van een vorm van explosieve kracht is zichtbaar geweest en er zijn veel getuigen. Maar een conventionele verklaring sluit niet aan op het verloop van de situatie en de bevindingen van de belangrijkste onderzoeksgroepen. Zonder twijfel hoogwaardige technologie dat tot het resultaat heeft geleid en kunnen leiden.

 9/11 is enorm onderschat. Zelfs door de meeste onderzoekers. Ook al ben je raketgeleerde, de kans is groot dat een deel van het verhaal is gemist. Conventionele kennis is niet geheel toereikend. Een multidisciplinaire aanpak met specifieke aandachtsgebieden is noodzakelijk om de strekking enigszins te bevatten. De religieuze thematiek kent veel lagen. Het zeer volledige kalendersysteem dat het WTC/complex voorstelde zou iedereen moeten kunnen begrijpen, met wat ruimtelijk inzicht.


Ten aanzien van deze complexe problematiek is het belangrijk de abstracte dynamiek te doorzien. De manifestatie is overweldigend maar het principe eenvoudig. Eenvoudige principes zijn de enige mogelijkheid tot een dergelijke complexe toestand te komen.


Twee torens. U bent voor of tegen. Aanslagen langs highway 77. Het is polarisatie dat centraal gegeven is. Het schreeuwde u twee maal ruim vierhonderd meter hoog in het gezicht. De president zei het ook.


Men wil het midden opheffen. Daarmee de nuance en toenadering. Begrip en zorg. Het hoofd en hart. De duale tegenstelling is vele malen geaccentueerd in de hele situatie. Zwart/wit moet het zijn.  Dit kan goed begrepen worden als achterliggende doelstelling. Het is zo gepresenteerd en er zijn de gevolgen.


9/11 is te zien als een schakel in een keten. Polarisatie is het concept in vorm, getal en benoeming. Actie-reactie. These en antithese leiden tot een synthese. Dit is het beginpunt van de analyse van de problematiek, in veel opzichten. Een causaliteit die continueert.


Vragen stellen is zand in de raderen. De valse tweedeling niet accepteren. 


Wie kiest verliest. En het midden is doelwit.

 

 

 

 


Uw commentaar

De RSS-feed van de commentaren op dit topic  Homepage