Op onze dossier pagina is een overzicht te vinden van aan elkaar gerelateerde artikelen. In deze dossiers treft u een korte introductie van de verschillende publicaties aan alsmede de auteur, datum plaatsing, categorie, aantal views en aantal geplaatste commentaren.
De geplaatste artikelen worden op datum gesorteerd en gegroepeerd weergegeven. (fp - bibliotheek - stortplaats) en afhankelijk van relevantie kunnen sommige publicaties in meerdere dossiers voorkomen.


Dossier Index
Onderwerp...
Views
5055
2485
5651
7702
3488
3826
6165
4278
3986
6117
2833
6846
3246
2160
6886
2882
8222
4173
5353
3464
2471
7669
4714
4123
3039
5016
3238
2769
4843
NWO
7472
5975
2352
3604
3157
4851
1461
6444
2803
6200
4795
4664
4441
Totaal 272.438 dossier-views.
 
11 September 2001
 Open dossier 11 September 2001 Dit Dossier bevat de geposte artikelen en stortplaats items gerelateerd aan de gebeurtenissen rond 11 september 2001. De nasleep van dit gebeuren heeft een grote invloed op het sociale leven wereldwijd en de veiligheid van de mensheid in zijn algemeenheid.
 
List, bedrog & kind.misbruik
 Open dossier List, bedrog & kind.misbruik Misbruik door bedrog en bewuste manipulatie, helaas ook bij kinderen. Deze vorm van manipulatie voedt schijnbaar al jaren de perverse genoegens van enkele goed beschermde sujetten. Veilig binnen de eigen organisatie blijkt men het niet zo nauw te nemen met de gevoelens en rechten van hun slachtoffers. Dit Dossier bevat een schokkende verzameling documentaires over de vermeende 'misbruik-netwerken' binnen liefdadigheidsinstellingen en geloofsgemeenschappen. Meer weten? Vervolg uw reis...
 
Corruptie
 Open dossier Corruptie Corrupie kent vele gezichten. De politiek en elite is doorspekt van pathologische leugenaars voor wie enkele slachtoffers meer of minder geen afweegfactor in handelen is. Het chronisch ontduiken van regels en afspraken is vaak bedekt met een politieke mist waarin de corruptie welig tiert.
 
Een Vrij-Mens-Op-Het-Land
 Open dossier Een Vrij-Mens-Op-Het-Land Een Vrij-Mens-Op-Het-Land is een mens die zijn eigen existentie begrijpt en onderkent. Een vrij mens kent zijn of haar plek binnen de wereld en weet dat af te wegen tegen het bestaan van medemensen. Een vrij mens kent zijn of haar verantwoordelijkheden, verantwoordelijkheden ten opzichte van medemensen.
 
EU stabiliteit mechanisme(ESM)
 Open dossier EU stabiliteit mechanisme(ESM) ESM staat voor European Stability Mechanism (ESM), een intergouvernementele organisatie die in juli 2012 van start gaat. Het ESM is daarna immuun voor rechtsvervolging en louter bedoeld als instrument om de Europese banken met ongelimiteerde giften uit de kredietcrisis te houden.
 
Geweld & Oorlog
 Open dossier Geweld & Oorlog De motivatie van tijd tot tijd de wapens op te pakken en elkaar weer even naar het leven te staan is helaas nog steeds een wezenlijk deel van ons bestaan. Wat hier uiteindelijk allemaal aan ten grondslag ligt laat het voortstellingsvermogen duizelen. Meer weten? Lees verder...
 
Klokkenluideronline
 Open dossier Klokkenluideronline Regelmatig verschijnen er artikelen in onze stortplaats over de website Klokkenluideronline. De escapades van de daar opererende hoofdrolspelers zorgen regelmatig voor controversiële discussies in de gelederen. Meer weten? Vervolg uw rondreis in dit dossier.
 
Koningshuis
 Open dossier Koningshuis In dit dossier zijn enkele publicaties met een koninklijke relatie te vinden. Monarchie, koningshuis, bestuurlijke verantwoordelijkheid, stukje geschiedenis, zijn maar enkele aspecten van onderstaande stukken. Meer weten? Vervolg uw rondreis in de wonderen der Monarchie en koningsschap.
 
Marx Doorgelicht
 Open dossier Marx Doorgelicht Een 5-delige serie artikelen over de filosofie van Karl Marx. Een kritische beschouwing van het gedachtegoed, goed uitgewerkt en begrijpelijk geschreven. Een echte aanrader voor wie het kapitaal niet van voor naar achter wil lezen.
 
Mindcontrol
 Open dossier Mindcontrol Mindcontrol, een verzamelterm voor de onvrijwillige beïnvloeding van één individu, enkele gelijkgestemden, of hele grote groepen tegelijk, zoals beïnvloeding op wereld niveau. Iedereen is in mindere of meerdere mate slachtoffer van de voorgeprogrammeerde hersenspoeling welke deze maatschappij oplegt.
 
Moeder Natuur
 Open dossier Moeder Natuur Dit dossier mag niet ontbreken. Moeder natuur zorgt goed voor ons. Een van de meeste diverse en sterke plantensoorten op deze wereld vallen onder de cannabis groep. Een mooie plan, een lekkere plant en een uiterst veelzijdige plant. Lees verder waarom...
 
Luchtvervuiling
 Open dossier Luchtvervuiling Luchtvervuiling is er in vele soorten. Één soort vervuiling valt het meeste op, maar horen wij het minste over. Strepen in de lucht. Bijna dagelijks blijkt een deel van het overkomende vliegverkeer verantwoordelijk voor vele slierten kunstmatige wolken. De een noemt het chemtrails, de ander logisch te verklaren verbrandingsdampen. Meer weten? Lees de uiteenlopende speculaties en verklaringen over deze vorm van 'luchtvervuiling'.
 
Oorsprong en bestemming van de mens
 Open dossier Oorsprong en bestemming van de mens Johan Oldenkamp heeft voor de camera’s van Anarchiel.com een presentatie gehouden waarin hij een samenvatting geeft van de inhoud van zijn nieuwste boek ‘Oorsprong en bestemming van de mens’. Tijdens deze presentatie toont hij de samenhang aan tussen tal van ‘ongewone’ zaken, zoals bijvoorbeeld de 5 dimensies van tijd, Atlantis, het gevaar van elektromagnetische straling en de Maya-kalenders’.
 
Tips voor digitale vrijheid
 Open dossier Tips voor digitale vrijheid Een verzameling tips en trucs onder meer om uw leven op internet iets minder bespied te krijgen. Een bewuste keuze van beveiliging kan een behoorlijk verschil uitmaken aangaande het controleren van uw digitale gedragingen.
 
Ons voedsel
 Open dossier Ons voedsel Over ons voedsel is veel te zeggen. Gezond 'eerlijk' voedsel kopen is helaas geen vanzelfsprekendheid meer. Bijna alles wat via de groothandel op de markt komt is op een of andere manier bewerkt of doordrenkt van onnatuurlijke toevoegingen. Goedgekeurd of niet, of het nou allemaal zo gezond is valt nog te bezien.
 
Terreur & terrorisme
 Open dossier Terreur & terrorisme Terrorisme, verzet tegen de heersers. Een vage verzamelterm voor heimelijke sabotage tegen de gevestigde macht. Met 'Habeas Corpus' uitgeschakeld hebben de autoriteiten vrij spel bij hun zoektocht naar weerstand, euuh, sorry, terrorisme... Wie terroriseerd wie, meer weten? Lees verder...
 
U.F.O.'s & Aliëns
 Open dossier U.F.O.'s & Aliëns Jawel, ook hier zien we ze af en toe vliegen. Sinds de introductie van de handy-cam en alle gadgets met ingebouwde camera worden we behoorlijk overspoeld met de meest uiteenlopende stukjes beeldmateriaal, soms vergezeld van een daarbij gegeven verklaringen. Maar er is meer. Aanduidingen in kunst, literatuur, archeologie, antropologie en vele andere terreinen van onderzoek duiden op de aanwezigheid van meer intelligent leven in het universum dan de som van alle bewoners van dit planeetje. Meer weten? Vervolg uw reis...
 
Verlichting
 Open dossier Verlichting Macht is een gevaarlijk goed, althans als het op verkeerde wijze gehanteerd wordt. Veel mensen zijn bang van macht, zeker als het hen aan enige invloed op die macht ontbreekt. Waar macht is, is immers ook onmacht. Hedendaagse machthebbers lijken het controleren van de burger en behoud van eigen positie tot doel op zichzelf verheven te hebben. Waar je in de landen om ons heen ook kijkt; of het nu in Frankrijk of Duitsland is, België of Engeland, het lijkt allemaal niet uit te maken.
 
Privacy
 Open dossier Privacy Privacy is een groot goed. Ten minste zo zou het moeten zijn. Of onze privacy tegenwoordig nog enige waarde heeft blijkt steeds meer ter discussie te staan. Overheden en organisaties blijken steeds meer de mening aangedaan dat eigen belang het belang van het individu overschrijdt.
 
 
Anarchiel WelkomstPakket
 Open dossier Anarchiel WelkomstPakket Welkom op Anarchiel punt com.

Wij promoten positief zelfbeschikkingsrecht, dat wil zeggen op een verantwoorde manier baas zijn over je eigen leven. Als je helemaal nieuw bent in het land van andere gedachten, volgen hier een aantal suggesties om kennis mee te maken. Dit dossier bevat enkele boeiende artikelen over het gedachtegoed waar wij hier zoal over spreken. Lees verder...
 
Promotie-Pakket
 Open dossier Promotie-Pakket PROMOTIE

Vind jij Anarchiel.com ook een webstek die wat toevoegt aan het landschap van bewustwordingsbevorderende informatie? Overweeg dan eens om wat (meer) PROMOTIE te plegen. Er zijn diverse vormen. Lees verder...
 
Acta, Pipa, Sopa
 Open dossier Acta, Pipa, Sopa Internationale verdragen en afspraken, de achterdeur voor verkapte wetswijzigingen en een verdere verschraling van eigen zeggenschap. ACTA, PIPA & SOPA. Wie neemt wie nu in de zeik? Wat hebben we er als burger eigenlijk aan? Lees verder...
 
Aliën connection
 Open dossier Aliën connection Volgens vele oude en soms zwaar ter discussie staande overlevingen zou Homo Sapiens Sapiens zijn ontstaan te danken hebben aan een buitenaardse oorsprong. De 'Aliën Connecties' is een regelmatig terugkerend thema in oude geschriften, aangetroffen bouwwerken en archeologische vondsten.
 
Bakoenin
 Open dossier Bakoenin Vrijheid is een begrip zonder tastbare inhoud, maar toch is het een streven van het anarchisme. Anarchisten willen niet overheerst worden en tegelijkertijd ook niet heersen over anderen. Anarchie betekent dan ook in het Grieks: “zonder heerser”. Zij willen dus niet alleen vrijheid voor zichzelf, maar voor iedereen. Een van de bekendste anarchisten is Michael Bakoenin (1814–1876)
 
Calvijn
 Open dossier Calvijn Vier-en-een-halve eeuw normen- en waardenloosheid van christelijk-calvinistische politiek. Vierhonderdvijftig jaar strijd tegen de democratie en menslievendheid. Hun heilige drie-eenheid Vader, Zoon en Heilige Geest blijkt in werkelijkheid de dekmantel te zijn voor de heilige drie-eenheid van Macht, Geld en Bezit: het eigenbelang van een zeer rijke top ten koste van de bevolking.
 
De RFID chip
 Open dossier De RFID chip De RFID chip.(Radio frequency identification) Ook wel aangeduid de spionage-chip. Een kleine zender en ontvanger met een eigen uniek identificatienummer. Al geruime tijd blijken diverse organisaties het noodzakelijk te vinden zo veel mogelijk zaken, incl. alle levende wezens op deze planeet groter dan een musje, van en RFID chipje te voorzien. Of we daar nou zo blij mee moeten zijn zal te toekomt ons leren.
 
E.P.D.
 Open dossier E.P.D. Het EPD, tegenwoordig aangegeven als het L.S.P. (Landelijk Schakel-Punt)staat voor het centrale koppel mechanisme van decentraal opgeslagen patiëntengegevens. Via het schakelpunt is het voor de aangesloten organisaties mogelijk alle hieraan gekoppelde medische dossiers op te vragen. De potentiële mogelijkheden van een EPD/LSP aangaande onderlinge gegevensuitwisseling en inzage in medische dossiers staan echter op gespannen voet met de privacy wetgeving.
 
Einde van Nederland
 Open dossier Einde van Nederland In 2007 publiceert de Amerikaanse Naomi Wolf haar boek The End of America over de teloorgang van de grondwettelijke vrijheidsprincipes in haar land. Nederland, gidsland van Europa, lijkt dezelfde weg te gaan als haar grote voorbeeld. Deze door Jim Beame samengestelde serie feiten toont de ontwikkeling van een open naar gesloten samenleving; van Nederland als soevereine constitutionele monarchie met relatieve vrijheden, naar een natie waarin een alles controlerend (technocratisch) fascisme steeds duidelijker vormen lijkt aan te nemen. Meer weten? Lees verder...
 
Economie & Geld
 Open dossier Economie & Geld Zonder geld kunnen we niet het leven leiden dat we nu genieten. Maar hebben we ook controle over onze financiën? Hier hebben wij rekening te houden met de totaal verbazende gang van zaken rond beheer en bepaling van de waarde van ons geld. Meer weten?. Vervolg uw reis in de verbazingwekkende wetenswaardigheden van onze monetaire wurggreep...
 
De vrijmetselaars
 Open dossier De vrijmetselaars De vrijmetselaars en rituele moord. In dit dossier o.a. een serie vertalingen/bewerkingen van artikelen die door de Italiaanse advocaat/onderzoeks- journalist Paolo Franceschetti aan dit onderwerp zijn gewijd. In wezen zien we hetzelfde ‘systeem’ dat de auteur van deze artikelen beschrijft, ook bij ons aan het werk.
 
Gladio,'n geheim leger
 Open dossier Gladio,'n geheim leger Gladio is de naam van een militaire organisatie welke lange tijd in het diepste geheim heeft geopereerd. Feiten over uitgevoerde operaties komen langzaam aan het licht. Gladio blijkt mede verantwoordelijk te zijn voor het uiteenvallen van de demoncratie in Europa en is het tot op heden onduidelijk welke acties zij allemaal op hun naam hebben staan.
 
€ & Europese Unie
 Open dossier € & Europese Unie De Europese unie is ons nieuwe democratische stokpaardje. Hiermee gaan we vrede en voorspoed bewerkstelligen binnen de grenzen van het clubje. Of toch niet? Eigenlijk is de Europese unie op een listige, achterbakse, totaal on-democratische, methode door de strotten van de slapende burgerij gepropt. Ja, op de euro kan men bouwen, erg geloofwaardig allemaal...
 
Freemania
 Open dossier Freemania De Freeman gedachte draagt bij aan het ontsnappen aan statisme omdat het er eentje is die gebaseerd is op puur logisch redeneren en niet op het blind aannemen van regeltjes die je door anderen worden opgedragen. Heb je een enigszins open geest, dan kom je er na een paar minuten redeneren al achter dat onze staat slechts bestaat bij de gratie van het feit dat wij haar in staat stellen om geweld te mogen gebruiken en dat iedere bewoner van Nederland - en de hele wereld - eigenlijk gewoon een vrij mens zou moeten zijn.
 
Het Programma
 Open dossier Het Programma Het rommelt in de psyche van de mens en Lenteman vindt dat we hier onderzoek naar moeten doen. Vrijheid maar dan ook echt begint misschien wel in onze hoofden. Willen we vrijheid dan dienen we wellicht te gaan deprogrammeren.
 
klimaat-praat
 Open dossier klimaat-praat Het gonst nog behoorlijk in de klimaatdiscussie. Gat in de ozonlaag, plastick soep in de zee, te veel CO2, noem maar op. Of al deze zaken werkelijk zijn zoals weergegeven en daarom financieel uitgemolken gaan de discussies heftig over. Er waait een onaangenaam fris windje in de vreemde klimaatdiscussies. Lees en huiver...
 
Nikola Tesla
 Open dossier Nikola Tesla Nikola Tesla staat bij het grote publiek vooral bekend als de uitvinder van de wisselstroom generator, de elektromotor en alle andere belangrijke componenten voor het huidige elektriciteitsnet. Minder bekend zijn alle uitvindingen die niet openbaar zijn gemaakt. Tesla wist veel meer dan ons tot op heden verteld is.
 
N.O.S. & Media
 Open dossier N.O.S. & Media Ons dagelijks 'officiële' verhaaltje, van de nationalistische onrust stokers. De hypnotiserende nieuws mantra wordt gepresenteerd als onomstotelijk aanneembare feiten, subtiel gelardeerd met enige aan te nemen standpunten. Meer weten? Lees verder.
 
NWO
 Open dossier NWO De term “Nieuwe Wereld Orde” is uiterst beladen. Het zou duiden op een gefantaseerde samenzweringstheorie van paranoïde geesten. Pure nonsense dus. Een theorie impliceert dat het slechts om een persoonlijk bedenksel gaat dat niet noodzakelijkerwijs onderzocht hoeft te worden. Zolang iets enkel theorie is liggen er geen harde feiten aan ten grondslag. De meeste lezers die zich onder de geïnformeerde, ontwikkelde en zichzelf respecterende groep Nederlanders scharen, willen er absoluut niets over weten. Het is een taboeonderwerp voor verlichte geesten. Zij halen hun nieuws liever uit de kwaliteitskranten.
 
Opmerkelijk
 Open dossier Opmerkelijk Soms constateren we zaken die niet meteen te begrijpen zijn. Vreemde redeneringen of inzichten die even niet passen in het eigen beeld of overtuiging. Opmerkelijke constateringen over niet te bevatten inzichten. Meer weten? Lees verder.
 
Poëzie, Gedichten en Rijmpjes
 Open dossier Poëzie, Gedichten en Rijmpjes In dit dossier zijn de verschillende posts en artikelen opgenomen met gedichten, poëzie en rijmpjes. Het is een bonte verzameling proza geworden van door u gemaakte werkjes.
 
Salvia Divinorum
 Open dossier Salvia Divinorum Salvia Divinorum is de Latijnse naam van een plantje dat oorspronkelijk uit Zuid-Mexico vandaan komt. De Mazatec-indianen kauwen al duizenden jaren op de blaadjes van deze plant en geraken daarmee in een hallucinatieve trance. Deze trance kan in bescheiden mate opgewekt worden, maar door het nuttigen van een wat grotere dosis, is het mogelijk om compleet “kopje onder” te gaan.
 

Anarchiel.com: vrijheid, maar dan ook echt.


Homepage