Dossier: Welkomstpakket

 

Introductie

Welkom op Anarchiel punt com.

Wij promoten positief zelfbeschikkingsrecht, dat wil zeggen op een verantwoorde manier baas zijn over je eigen leven. Als je helemaal nieuw bent in het land van andere gedachten, volgen hieronder een aantal suggesties om kennis mee te maken. Dit dossier bevat enkele boeiende artikelen over het gedachtegoed waar wij hier zoal over spreken en een indruk geven over het hier heersende klimaat.

Hier op Anarchiel punt com mag iedereen naar hartenlust ronddolen, doorverdwalen, een spoor volgen en hopelijk wat wijzer worden. Doe dat vooral, volg de eigen flow, het gevoel, de intuïtie. In de afgelopen jaren zijn hier vele zaken beschreven, besproken en bediscussieerd. Zaken over vrijheid-beleving, werkelijke gegunde vrijheden en de standpunten van het anarchisme in deze. Meesterlijke artikelen over sociaal maatschappelijke knelpunten en de politieke benadering hiervan zijn weergegeven vanuit het persoonlijke gevoel en visie van de auteurs.

Veel (leerzaam) plezier op ons weblog.
Artikelen in dit dossier - (Open inhoudsopgave)
Zie tevens deze dossiers:
- Anarchisme van Bakoenin
- Calvijn
- Een Vrij-Mens-Op-Het-Land
- Freemania
- Koningshuis

Bent u echter geinteresseerd in een specifiek thema of onderwerp en ziet u een rondgang door onderstaande artikelen niet zo zitten, kunt u een kijkje nemen in onze bibliotheek of gebruikmaken van de verschillende zoekfuncties onder FP, Stortplaats en Forum om de door u gezochte informatie op te sporen. (uiteraard, "indien aanwezig")

Een wereld zonder overheid?
Frontpage : door Anarchiel om 21:30 op 07-12-2008 in Anarchie & Vrede
8x gereageerd, 5768x bekeken
Hallo, ik ben Anarchiel Anarchie. Een term die bij bijna elk mens gedachten oproept waarbij moord, doodslag en chaos een zeer grote rol spelen. Ons is tenslotte altijd geleerd dat mensen een regering nodig hebben omdat zij zonder regering altijd zullen vervallen in bovengenoemde “feestelijkheden”. Anarchie verandert de wereld in een bende; een Mad Max-achtige situatie waarin iedereen uiteindelijk meer zal lijden dan ervan profiteren. In een anarchistische samenleving zijn bijvoorbeeld de ouderen en de armen de

Vier en een halve eeuw calvinistische normen-en waardenloosheid (III) De strijd tegen de menselijkheid
Frontpage : door Jim Beame om 21:00 op 28-03-2009 in Geschiedenis
7x gereageerd, 9020x bekeken
Calvijn pindakaas, wie is er niet groot mee geworden?Het kabinet Balkenende spreekt graag over normen en waarden. Deze partij is daarentegen het resultaat van vier-en-een-halve eeuw normen en waardenloosheid van christelijk-calvinistische politiek. Vierhonderdvijftig jaar strijd tegen de democratie en menslievendheid. Hun heilige drie-eenheid Vader, Zoon en Heilige Geest blijkt in werkelijkheid de dekmantel te zijn voor de heilige drie-eenheid van Macht, Geld en Bezit: het eigenbelang van een zeer rijke top ten koste van de bevolking. In deel

262 miljoen doden: de grootste bedreiging van de burger
Frontpage : door Jim Beame om 09:00 op 30-05-2009 in Geschiedenis
17x gereageerd, 8410x bekeken
Deze vuist op deze vuist, deze vuist op deze vuist en zo klim ik naar bovenVolksbedreiging nummer een is niet het terrorisme.1 Wereldwijd zijn noch natuurrampen, hongersnoden, oorlogen of epidemieën de grootste doodsvijand van de burger. Honderden miljoenen mensen hebben door dit fenomeen het leven gelaten in de afgelopen eeuwen. Het aantal dodelijke slachtoffers was in de vorige eeuw hoger dan in alle centennia daarvoor. Het nieuwe millennium is juist begonnen en telt al weer een ongekend aantal doden. De dreiging lijkt groter dan ooit tevoren en de burger steeds

Vrijheid & Gelijkheid
Frontpage : door Guido om 23:00 op 06-07-2009 in Anarchie & Vrede Filosofie
10x gereageerd, 3448x bekeken
Sommige dieren zijn meer gelijk dan anderenVrijheid, v. (...heden), 1. Het vrij zijn, het tegenovergestelde van gebondenheid, van onderworpenheid, gevangenschap en slavernij; -maatschappelijke, burgerlijke onafhankelijkheid: ~  gelijkheid en broederschap, leus van de Franse Revolutie; -~ van drukpers, toestand waarbij geen verlof nodig is om iets te laten drukken; -2. daad die van de gewone regel afwijkt, de gewone grenzen overschrijd: zich vrijheden veroorloven; een dichterlijke ~; vrijmoedigheid: de ~ nemen; -(ongunst.)

Macro-economie nader bekeken: deel 1, officiële verklaring van de grote depressie
Frontpage : door Hugo om 12:00 op 10-07-2009 in Economie & Ruilhandel
6x gereageerd, 2950x bekeken
Money makes the world go round…NB: Noten worden in het laatste deel allemaal vermeld Voor wie meer over macro-economie wil weten heb ik een stuk (vrij) vertaald (http://www.thefreemanonline.org/featured/the-great-depression-according-to-milton-friedman/). Milton Friedman (1) is nobelprijswinnaar in de macro-economie. Veel van zijn wetenschappelijke werk heeft hij besteed aan het functioneren van Federal Reserve Bank (FED). In dit stuk worden zowel macro-economische theorieën uiteengezet en toegelicht hoe de FED de grote

Het Programma (1)
Frontpage : door Lenteman om 14:30 op 18-07-2009 in NLP, Manipulatie & Het Programma
3x gereageerd, 2729x bekeken
Een tijdje geleden stuitte ik op een artikel op nu.nl(niet meer te vinden) waarin onze alwetende wetenschappers eindelijk ontdekten in welk deel van de hersenen het geloof zetelt. Natuurlijk was ik geïnteresseerd in deze mooie plek en ging ik dit fantastische nieuws lezen: <quote> Wetenschappers hebben ontdekt dat delen van de hersenen het geloof in religie beheersen. Het onderzoek laat zien dat het geloof in een ‘hogere macht’ nuttig is voor het overleven van de mens. Het menselijk

Anarchie en oplossingen
Frontpage : door Anarchiel om 21:00 op 06-10-2009 in Anarchie & Vrede
38x gereageerd, 2328x bekeken
Naar aanleiding van wat interessante conversaties in topics van de afgelopen tijd leek het mij leuk om vandaag eens te kijken hoe zaken die nu binnen onze zogenaamde democratische samenleving verlopen, in een anarchistische samenleving zouden kunnen verlopen. Ik ben er zelf van overtuigd dat heel veel processen veel beter in het laatstgenoemde type - de anarchistische - samenleving vormgegeven kunnen worden dan dat nu het geval is. Wij hebben nu - zoals u vast wel eens gemerkt heeft - te

Verlichting (1): De geboorte
Frontpage : door Guido om 17:00 op 02-01-2010 in Filosofie
10x gereageerd, 2577x bekeken
Macht is een gevaarlijk goed, althans als het op verkeerde wijze gehanteerd wordt. Veel mensen zijn bang van macht, zeker als het hen aan enige invloed op die macht ontbreekt. Waar macht is, is immers ook onmacht. Hedendaagse machthebbers lijken het controleren van de burger en behoud van eigen positie tot doel op zichzelf verheven te hebben. Waar je in de landen om ons heen ook kijkt; of het nu in Frankrijk of Duitsland is, België of Engeland, het lijkt allemaal niet uit te maken. Naast

Anarchisme
Frontpage : door Pieter Stuurman om 19:00 op 18-03-2010 in Anarchie & Vrede
25x gereageerd, 2809x bekeken
Van Dale: an-ar-chis-me (het) 0.1 leer die alle staatsgezag afwijst. Tegenstanders van het anarchistische idee schermen altijd met de menselijke natuur. De mens is net zo inherent een kuddedier als wolven, herten en chimpansees inherent sociale en in groepen levende dieren zijn. Het hoort bij de soort. En die groepen, roedels, kudden en troepen hebben een sociale structuur nodig. En die structuur is altijd hiërarchisch. Zonder leiderschap functioneert geen enkele groep. Deze overweging zou

Ik heb het niet geweten
Frontpage : door Guido om 21:00 op 19-03-2010 in Politiek, Corporatisme & Religie
3x gereageerd, 3280x bekeken
“Ich habe es nicht gewusst”; deze beproefde methode is na afloop van de tweede wereldoorlog veelvuldig gebruikt door oud leden (en/of volgelingen) van het nazi bewind. Van normale burgers tot kopstukken uit de nazi partij, iedereen kon zich zodoende ‘gemakkelijk’ onttrekken aan de gruwelijkheden die deze dictatuur met zich mee bracht. Zo diende in Jeruzalem in 1961 het proces van Adolf Eichmann (niet te verwarren met die andere Adolf), bedenker van het transportsysteem waarmee de Joden werden

Anarchie voor Dummies
Frontpage : door Anarchiel om 19:00 op 11-06-2010 in Anarchie & Vrede Filosofie
66x gereageerd, 4849x bekeken
Vandaag een vrij lang topic over wat anarchie nou precies inhoudt, wat deze samenlevingsvorm impliceert voor betrokkenen en vooral ook wat het niet impliceert. Nu is het misschien wat vreemd om een introducerend artikel over de basisprincipes achter een anarchistische samenleving op dit weblog te vinden, aangezien we het hier daar natuurlijk met zijn allen al tijdenlang over hebben. Er blijft echter sprake van een continue nieuwe aanwas van mensen die deze webstek ontdekken en hierdoor verval

Het nieuwe Wereldreligie
Frontpage : door Anarchiel om 22:30 op 14-06-2010 in Filosofie Politiek, Corporatisme & Religie
42x gereageerd, 2410x bekeken
Het is hier op het weblog de afgelopen weken gezellig bevolkt met mensen die de partij van Geert W. een heel warm hart toedragen en hun liefde voor Neerlandsch hoop in donkere dagen bepaald niet onder stoelen of banken steken. Daar is natuurlijk helemaal niets mis mee; ieder zijn ding en als mensen de PVV fantastisch vinden, dan moeten ze dat kunnen uiten. Wel een beetje jammer dat deze enthousiastelingen precies een anarchistische (en dus niet aan een politieke partij verbonden) website kiezen

Zinloos werk
Frontpage : door Pieter Stuurman om 17:00 op 03-12-2010 in Filosofie Politiek, Corporatisme & Religie
125x gereageerd, 4514x bekeken
Het grootste gevaar voor de toplaag van een hiërarchisch ingerichte maatschappij is overvloed. Overvloed brengt, in tegenstelling tot schaarste, vrijheid. In een situatie van overvloed, kunnen mensen namelijk doen wat ze zelf willen, zonder dat hun bestaan in gevaar komt. Mensen worden onafhankelijk. En onafhankelijkheid is vrijheid. En dat is precies tegenovergesteld aan de belangen van de machthebbers, omdat hun macht nou juist bestaat uit onze onvrijheid. Daarom zal iedere machthebber

De aard van externe heerschappij
Frontpage : door julieus jooker om 01:17 op 20-11-2011 in
2x gereageerd, 1668x bekeken
Er is de laatste jaren veel onderzoek verricht naar de structuren van wereldlijke heerschappij, over hoe deze georganiseerd zijn. Tegelijkertijd met informatie over velerlei misstanden, ervaren velen toenemende dwang in de maatschappij. Daarbij is volop propaganda voor heerschappijstructuren middels de MSM en andere mis-informatie, vooral via internet, in omloop, bovenop alle afleiding door shows en spelen en verleiding door reclame, maar dat hoort m.i. bij het algehele mis-leiding door externe

Het pokerspel van de centrale banken (deel 1 + 2, updated)
Frontpage : door Pieter Stuurman om 13:55 op 04-12-2011 in Actualiteiten Politiek, Corporatisme & Religie
16x gereageerd, 3633x bekeken
Zo’n twee jaar geleden heb ik een artikel geschreven over het geldsysteem. Het bestond uit twee delen: het pokerspel van de centrale banken, deel 1 en deel 2. Hierin gebruikte ik een pokerspel als metafoor voor het huidige monetaire systeem. De laatste tijd is deze materie natuurlijk actueler dan ooit. Ik merk dan ook dat die oude stukjes nu weer veel gelezen worden. Daarom heb ik besloten om de twee delen samen te voegen, een klein beetje aan te passen, en het hier nog eens onder de aandacht

Het asociaal contract
Frontpage : door Anarchiel om 18:00 op 04-12-2011 in Anarchie & Vrede Gedachtekronkels
7x gereageerd, 2493x bekeken
Het zogenaamde “sociaal contract” is een begrip dat ten grondslag ligt aan de wereldmaatschappij waarin wij met zijn allen opgenomen zijn en betekent zoveel als een onafgesproken, niet op papier overeengekomen contract tussen mensen binnen de samenleving. Een contract dat volgens de bedenkers ervan absoluut vereist is om toch nog tot een enigszins leefbare woonomgeving te komen waarin mensen niet continu bezig zijn met elkaar beroven, verkrachten of vermoorden. Dit sociale contract is een

Het einde van Nederland (I): De verschrikkelijke vijand
Frontpage : door Jim Beame om 12:59 op 05-01-2012 in Geschiedenis
17x gereageerd, 9929x bekeken
‘De grootste vijand van kennis is niet onwetendheid… het is de illusie van kennis.’i – Stephen Hawking, Britse natuurkundige en kosmoloog In 2007 publiceert de Amerikaanse Naomi Wolf haar boek The End of America over de teloorgang van de grondwettelijke vrijheidsprincipes in haar land. Wolf betoogt dat er historisch tien kenmerkende stappen zijn te onderscheiden, noodzakelijk voor de overgang van een democratie naar een fascistische staatsvorm:  

Wat is geld?
Frontpage : door Pieter Stuurman om 10:55 op 13-01-2012 in Economie & Ruilhandel
32x gereageerd, 2901x bekeken
Geld is in principe een heel handige en nuttige uitvinding. Het zorgt ervoor dat de verschillende vaardigheden en inspanningen (vaardigheid + inspanning = arbeid) van mensen uitwisselbaar worden. Zet tegenover een inspanning een universeel ruilmiddel, en iedereen kan zijn eigen inspanning ruilen tegen de inspanning van een ander, naar keuze. Geld zou, in die zin, dus keuze en vrijheid moeten brengen. Waarde In deze tijd denken de meeste mensen dat geld waarde heeft. Dat is een vergissing.

vrijheid van meningsuiting


Homepage