“Beetje rare titel voor een artikel op dit weblog”, hoor ik u denken. En dat klopt, het is namelijk de titel van een liedje. Deze creatie lag al een poosje virtueel stof te vergaren maar door het hele terreurcircus van de afgelopen weken moest ik er ineens weer aan denken. Zodoende besloot ik het nummer te vervolmaken en aangezien het weer zo’n onderwerp betreft dat hier vrij goed past, deel ik het liedje nu met u allen. Moge het u enig soelaas bieden in deze tijden waarin alles met grote sprongen achteruit rent.


Lees meer...
Door Anarchiel op 17-01-2015 om 00:26 in Muziek, poëzie en video
6 reactie(s) en 1085 keer bekeken
Nieuw in de Stortplaats

Ondertussen op het forum

Sinds 9/11 tekent zich duidelijk een mobilisatie af. Politiek en media zijn sterk gedomineerd door een zeer rechtse narratief. De opleving van het zogenaamde moslimextremisme. De opleving van extreemrechts populisme. Corporatisme, financiële wereld en de verrichtingen van het militair-industrieel complex van geallieerden.


Ook de organisatie van 9/11 lijkt toegeschreven te kunnen worden aan uiterst rechtse krachten. De waarschijnlijke betrokkenheid van militair industrieel complex, verbanden met de toen regerende politieke partij en de media doet dit al aftekenen. Het profijt en gebruik van de gebeurtenis is ook vooral in een dynamiek van rechtse krachten.


Er lijkt een samenspel van dit hogere organisatieniveau met de gepolariseerde rechtse bewegingen van moslimextremisme en populisme in het westen.


Lees meer...

Ik hoorde laatst van kinderen dat er op school bepaalde woorden niet dienen te worden uitgesproken in het openbaar omdat dit vieze woorden zijn. Het leek me eens leuk de rechtse mensen een spiegel voor te houden middels het containerbegrip “vies woord”. Dat hoeft ook allemaal niet zo genuanceerd namelijk, het begrip leent zich voor een volle schop in het kruis, en u wilt natuurlijk weten wat precies een vies woord is in de klas/op het schoolplein? Komt ie:


Lees meer...
Door Lenteman op 12-01-2015 om 21:33 in Onderwijs & Educatie
16 reactie(s) en 1480 keer bekeken

Ik zie zo tien vormen van groepsdenken die voorafgaan aan religieuze motivatie bij recente terroristische aanslagen, zoals in Parijs. Het zijn broers. Het zijn jongeren of jongvolwassenen. Er is een aspect van getto-cultuur. Er is een raciaal aspect. Men is buitenlander, allochtoon. Buitenstaander, outcast. Taal is een bindend gegeven. Plaatst op politiek spectrum. Er kunnen zaken opgemerkt worden over persoonlijkheidsstructuren en associatie. Er is een verleden met criminele activiteit, agressie. Sociale status met weinig toekomst perspectief; men leeft in het moment en is gevoelig voor escapisme. Militarisme, uniformisme.


Ik zie het religieuze aspect als de relatie van een hooligan met een voetbalclub. Wat weet die bierbuik van voetbal? Alles. Blijkbaar. Men communiceert het met het werpen van een afrastering, in uw richting. Grootse zaken zijn aangewend voor de profilering van het “machteloze” individu, het zelf.


Lees meer...
Door DGGD op 12-01-2015 om 06:06 in Actualiteiten
26 reactie(s) en 766 keer bekeken

Wat vinden jullie van het nieuwe vuur? Laten we dat leidend principe eens onder de loep nemen. Voor zover dat gaat. Het woord elektron komt van het Griekse woord voor barnsteen. Dat raakt geladen bij wrijving. Vanaf 1600 is er enig gestructureerd onderzoek naar elektriciteit. In de achttiende eeuw is men in de weer met basale vindingen en formuleringen. Na werken met statische elektriciteit is de batterij uitgevonden. Maar “de stroom” kwam pas echt opgang met de vinding van de dynamo, door Faraday, in 1832. Een zeer invloedrijke innovatie.


Elektriciteit is de basis van een nieuw, scherp te onderscheiden, paradigma. Als vorm van energietransport en signaalverwerking. Het begin van de 21ste levert het bewijs op een zilveren schaaltje. Zintuiglijkheid in een oplichtend veld. Een tabletcomputer. Science!


Maar we hebben geen idee waar we mee bezig zijn. Het wetenschappelijke is relatief.


Lees meer...
Door DGGD op 03-01-2015 om 03:16 in Actualiteiten
3 reactie(s) en 2903 keer bekeken

Het is mogelijk, of binnen bereik: een 3D printer die een 3D printer print. De machine is daarop specialistisch toegerust. Het is dan een 3D-printer-printer. Zo is het mogelijk dat 3D-printer-printers 3D-printer-printers printen. De toevoeging 3D is overbodig omdat een printer al een ruimtelijk object is. “Printerprinters printen printerprinters” is een volstrekt logische zin.


Wat leert de mogelijkheid deze linguïstische constructie te maken ons over het tijdsgewricht? De zeitgeist. De replicants komen!! Aahrg. Printerprinters printen printerprinters printen printerprinters printen printerprinters printerprinters… Herinvoer. Of uitvoer. De fractal in taal.


Lees meer...
Door DGGD op 23-12-2014 om 06:57 in Actualiteiten
18 reactie(s) en 3735 keer bekeken

In eerdere artikelen heb ik beschreven hoe het voormalig WTC-complex een gestructureerde ordening is met toespelingen op verschillende religies. De gestructureerde opzet is ook te vinden bij andere dramatische gebeurtenissen in de geschiedenis. Ze overlappen en vullen elkaar aan.


Bij de meest fatale aanslag, op 9/11 na, kan ook het gebruikte schema ontwaard worden in vorm, getal en benoeming. De situatie op 9/11, de conceptuele voorstelling, is sterk religieus van aard, naast de verwijzing naar moslims. “The Yazidi community bombings” waren gericht tegen een religieuze gemeenschap.


Over het geloof van de Yazidi’s is niet veel bekend. De hoofdlijnen ervan en de feitelijke aanslag weerspiegelen de opzet van 9/11, zoals ik die heb beschreven.


Lees meer...
Door DGGD op 15-12-2014 om 13:36 in Actualiteiten
7 reactie(s) en 2711 keer bekeken

Hippiehoi! Deze trek: “ik ben een ANARCHIST” kwam al eens langs in een stortplaatsitem een paar jaar gelee. Nu geherrecycled, even opnew opgenomen, meer zoals het hoort. Een OUTRO met wat ingedikt gesproken woord mot nog volgen. Wellicht laatik rr weer een smurf op los want die ratelt wat sneller terwijl het net verstaanbar is als je het wil HOREN:


Lees meer...
Door julieus jooker op 13-12-2014 om 21:25 in Actualiteiten
10 reactie(s) en 1201 keer bekeken

  WAT IS EEN NNAFO?!
Welk een titel, leg eens uit! Iets nieuw noemen wat niet werkelijk nieuw is, vind ik nep. In ‘new-age’ is er vaak sprake van dezelfde oude dogma’s (INHOUD) in een nieuwere mooiklinkende VORM. Dit is vaak zeer populair, het ‘resoneert’ bij een hoop mensen (met de al bestaande oude programmeringen bedoel ik dan) en feitelijk hoef je niet werkelijk te veranderen. Het blijft dan meestal het aloude naleefverhaal. Wat ook regelmatuig voorkomt is omflipping: het oude dogma vervangen door het tegendeel, maar ook als dogma. In dit artikel ga ik er een aantal opsommen met commentaart.


Lees meer...
Door Gastschrijver op 08-12-2014 om 20:01 in Moeder natuur
24 reactie(s) en 2589 keer bekeken

Deel 3 van : MINDCONTROL TECHNOLOGIE: De (politieke) bedoelingen, de (technische) middelen, en de gevolgen


Lees meer...
Door Eheu op 07-12-2014 om 01:04 in Politiek, Corporatisme & Religie
29 reactie(s) en 1553 keer bekeken

Deel 2 van:
MINDCONTROL TECHNOLOGIE: De (politieke) bedoelingen, de (technische) middelen, en de gevolgen


Lees meer...
Door Eheu op 07-12-2014 om 00:33 in Politiek, Corporatisme & Religie
5 reactie(s) en 517 keer bekeken

“Macht leidt tot corruptie, en absolutie macht leidt tot absolute corruptie” (Lord Acton in een brief aan Bischop Mandell Creighton, 1887).


“Het is onvermijdelijk dat in de ogen van onze kinderen duidelijk zal zijn dat we met al onze pogingen onze vrijheid te behouden, we haar juist vernietigd hebben. Het enorme apparaat dat we in het geheim ontwikkeld hebben om de middelen en bedoelingen van onze vijanden zichtbaar te maken, bleek tenslotte enkel onze eigen intenties en doelen te verwarren; en het machtige leger dat we in het geheim hebben opgezet met het oog op onze doelen, raakte al snel vertrikt in haar eigen ziekelijke fantasieën, met alle desastreuze gevolgen van dien voor zowel henzelf als voor ons, zo blijkt, - uiteindelijk”

– Malcolm Muggeridge, 1966


Als er ooit iets is geweest dat absolute macht kan verschaffen, dan is het MINDCONTOL TECHNOLOGIE: daarover gaat dit artikel.


Lees meer...
Door Eheu op 06-12-2014 om 23:23 in Politiek, Corporatisme & Religie
12 reactie(s) en 973 keer bekeken

Zowat iedereen vindt zichzelf de maat der dingen. Kortom: geweldig. Dit strekt zich uit in concentrische ringen rond het ego. Ook geweldig zijn de eigen familie, voetbalclub, stad, aan deze kant van de rivieren, vlag, land, continent, huidskleur en halfrond. En als de aliens landen dan zal dit nog een tijd “de beste planeet” blijven. In de discussie “beste universum”, in de ruimste zin van het begrip, zijn we al een tijd verzeild.


Het succes van Europa is vooral te danken aan bomen. Het is een zeer veelzijdige resource. Redelijk duurzaam en goed te bewerken constructiemateriaal. Fruit en noten. Maar belangrijker is dat het brandbaar is. Een boom is als een vat olie. Als je ernaar kijkt met opposable thumbs dan is het energie en plastic. Anders is een boom slechts the high ground.


Het ding in de fik steken levert hetzelfde op: the high ground. Een enorm strategisch voordeel. Energie in makkelijk te consumeren eenheden. Eens was Europa een groot woud.


Lees meer...
Door DGGD op 01-12-2014 om 01:22 in Actualiteiten
13 reactie(s) en 2678 keer bekeken

In eerdere artikelen heb ik de vormgeving van het vernietigde WTC in verband gebracht met enkele andere dramatische gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis. Dit is mogelijk omdat er een methodische opzet is. Er is een repeterende orde te vinden in de schijnbaar chaotische situaties.


9/11 en de moord op Kennedy, bijvoorbeeld, zijn twee verschillende fenomenen. De overeenkomst is dat de gebeurtenissen op een gelijk schema zijn geordend, in landschappelijke inrichting. Dit conceptueel fundament is een pijl. Een vector. Een richting. Deze pijl heeft een aantal specifieke kenmerken. Er kan zo iets gezegd worden over de betekenis, de functie, van deze richting.


De pijl is een voorstelling van de tijd. Verleden, heden, toekomst. Het gaat voorwaarts en opwaarts. Deze aspecten zijn weergegeven met attributen, op de pijl. Er zijn meer attributen. Zoals de dramatische gebeurtenissen erop. De vector is een verhaallijn en tijdslijn, kan worden afgeleid.


Lees meer...

Men zou in de politieke links-rechts verhouding een vorm van polarisatie kunnen zien. Zwart/wit-denken is een kwaliteit die ik vooral toeschrijf aan de cognitie op de rechterflank. Dit is daarmee wat de linkerzijde tegenover zich treft. Polarisatie versus nuancering. Hoeveel standpunten telt u hierin?


De vertaalslag van de fenomenen in de wereld naar woorden verloopt verschillend. Aan deze zin kunt u al zien dat ik genuanceerd ga zijn. Maar niet te! Ik blijf niet bezig! Dat is een zwakte van links.


Rechtse mensen zijn gelovigen. Absolutisten in begripsvorming. Woorden zijn dan glashard representatief voor werkelijkheid. Detail is hierin niet gevraagd. Conclusies in zichzelf. De nuance van een vlag. Containerbegrippen als eenheden. Verrekend. Cognitief collectivisme.


Lees meer...
Door DGGD op 16-11-2014 om 01:40 in Alternatieven | Gedachtekronkels | Zweverigheid & Wetenschap
9 reactie(s) en 3189 keer bekeken

Vandaag is het nieuwe WTC geopend. Een goed moment om het gedrocht “9/11” weer te harpoeneren. In dit artikel een nabeschouwing van een recent stuk, “Malaysian Twins”. Hierin beschreef ik dat de situaties van de twee getroffen Boeings van Malaysian Airlines zich logisch tot elkaar verhouden.


De situatie met deze vliegtuigen bestaat ook in een verband met 9/11. Dit heb ik in “Malaysian Twins” al geduid. Door extrapolatie van de gegevens duidde ik 21 september 2014, hiermee in verband. Ik stelde de vraag of we naar een zelfde recept las 9/11 keken.


21 september was een zondag. Maar op 22 september stegen de vliegtuigen op om ISIS te bombarderen. Hiermee tekent scherp een herhaling van zetten af, ten opzichte van 9/11.


Lees meer...
Door DGGD op 03-11-2014 om 16:36 in Actualiteiten
8 reactie(s) en 3006 keer bekeken

René Noël Théophile Girard, geboren in Avignon (Vaucluse) op 25 décembre 1923, is een Franse filosoof, lid van de Académie française sinds 2005. Hij is oudleerling van de École des chartes (acad. opleiding tot archivaris) te Parijs, en emeritus hoogleraar in de vergelijkende literatuurwetenschap aan de Stanford University en aan de Duke University in de VS. Hij is de grondlegger van de ‘mimetische theorie’ die de mogelijke basis is van een nieuwe antropologie.  Hij beschouwt zichzelf als ‘een antropoloog van het fenomeen geweld en van het religieuze’.


Lees meer...
Door Eheu op 28-10-2014 om 18:11 in Filosofie
37 reactie(s) en 1769 keer bekeken

Aan de titel ziet u al dat dit mogelijk een anarchistisch artikel gaat worden. Grote dingen zetten ons in de schaduw. Ze maken suckers van ons. Willen wij dat, broeders en zusters? Nee!
Ik wil het met u hebben over de psychodynamiek met het “grote ding”. Grote dingen fascineren. Zoals sequoia’s. Ik zou er wel eens een van dichtbij willen zien. Deze aanraken. Een klopje geven. Hoogste bergen moeten beklommen worden. De negenennegentig daarop volgenden zijn niet zo interessant.


Fascinatie voor grote dingen kan ook verkeerd uitpakken. Goebels zei al: de leugen is het meest geloofwaardig als deze heel groot is. Met religieus fanatisme zal deze dan worden verdedigd. Grote dingen schreeuwen dus het hardst om onder de loep genomen te worden.


Ook op deze site zijn verschillende zaken voorbij gekomen waarin snel geloofd is omdat het groot is. Zoals het bestaan van “de Bosnische piramiden”. Maar er zijn meer voorbeelden.


Lees meer...
Door DGGD op 17-10-2014 om 14:40 in Filosofie | NLP, Manipulatie & Het Programma
9 reactie(s) en 1616 keer bekeken

Mede op verzoek van mijn moedertje Sophie heb ik een nieuw Sinterklaasverhaal geschreven: een column, een sketch, een dialoog tussen Sint en Piet.
 
Vorig jaar hak me uitgeleefd. Een flink stuk tekst geproduceerd met de titel: “Het ultieme sinterklaas-artikel”. In 1,2,3,4 delen. Met update.
 
En-nu-dit-dan. Met oplossingen, een nieuwe draai. Kan allemaal!
M’n moeder wil het niet afschaffen. Ze zegt dat Sinterklaas haar vriend is.
Dus ik denk: waarom niet updaten! Als ie je zo lief is.
Er iets beters van maken, passender in deze tijd.
 
“Want als deze fittie niet creatief opgelost kan worden
Vind ik dat een schande voor ons nationaal bewustzijn”


Lees meer...
Door julieus jooker op 04-10-2014 om 17:53 in Actualiteiten
5 reactie(s) en 2108 keer bekeken

Aangezien het wederom tijd is geworden om als Vernederland enthousiast mensen te gaan vermoorden in Irak leek het mij wel de moeite onderstaand filmpje met u te delen. U kent het domme anti-islam-gezwam ondertussen vast wel aangezien hersendode haatdrones in de vorm van geblondeerde beftekkels er nogal mee te koop lopen. Maar religie zit slechts tussen je oren - net zoals bij het Christen-en Jodendom inderdaad. Religie is dus niet het probleem; mensen zijn het probleem. Iets dat het hoogbeschaafde en superintelligente menswezen wel eens schijnt te vergeten. De mijnheer in het hiernavolgende filmpje legt het u dus nog eens uit.


Lees meer...
Door Anarchiel op 03-10-2014 om 11:14 in Muziek, poëzie en video
30 reactie(s) en 2098 keer bekeken
Pagina 2 van 94 |  <  1 2 3 4 >  Laatste »


Homepage