0  1  2  3 

Burger Service Nummer (BSN) is de opstap naar algeheel persoons-nummer


De bibliotheek | BSN


Door Ingsoc op 17-06-2009 om 18:11 | 1 reactie(s) | 10459 keer bekeken

AMSTERDAM-LIENDEN, Het KNP:

Eind van dit jaar zal hoogstwaarschijnlijk een politieke beslissing genomen worden over het daadwerkelijk invoeren van het Burger Service Nummer (BSN). Ten grondslag aan deze beslissing ligt een overheidsrapport getiteld: Advies van de Tafel – ‘Persoonsnummerbeleid in het kader van identiteitsmanagement’. Het kabinet volgt inmiddels het advies.


Dit rapport, opgesteld in juni vorig jaar, is tot stand gekomen in het kader van het programma Stroomlijning Basisgegevens, een programma dat zich richt op het verbeteren van de gegevenshuishouding van de overheid.
Dit advies is geschreven aan de Ministerraad en aan de Tweede Kamer. Het is het resultaat van overleg tussen tien departementen en de voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens (de vroegere Registratiekamer) onder leiding van prof. drs Ed van Thijn (’ de Tafel’ ). Het project wordt begeleid door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Het rapport onthult wat de overheid de komende jaren op het gebied van persoonsgegevens en het beheersaspect daarvan, van plan is.


Er zijn twee nummers ‘ in omloop’ die de basis vormen voor vele overheidsregistraties. Het A-nummer is een nummer dat wordt aangehouden bij het GBA. Het is het nummer dat het vroegere bevolkingsregister gebruikte. Het is geen geheim nummer, iedereen kan het inzien, maar de meeste mensen is het niet bekend.


Het sofi-nummer is ontstaan door het fiscaal nummer, het vroegere Landelijk Vast Nummer, dat intern bij de Belastingdienst werd gebruikt, te koppelen aan het sociaal nummer, dat binnen de uitvoeringsorganen van sociale zekerheid werd gebruikt. Dat in het kader van fraudebestrijding e.d.
Uitdrukkelijk werd door het toenmalige kabinet gesteld dat het gebruik van het sofi-nummer niet mocht uitdijen buiten de sociale sector en de overheid. Maar de beloftes van toen hielden geen stand.
Inmiddels wordt het sofi-nummer gebruikt door private partijen in het elektronisch gegevensverkeer: werkgevers, banken, zorgverzekeraars, volkshuisvesting (in het kader van subsidieregelingen), onderwijs (waar het als controle nummer op de bekostiging van scholen wordt gebruikt), en bepaalde onderdelen binnen de gezondheidszorg. De komende jaren zal het gebruik van het sofi-nummer in niet-overheidsorganen alleen maar toenemen, zo zijn de verwachtingen.
Voor veel instanties blijkt in de praktijk dat het verleidelijk is om ‘mee te liften’ op een bestaand nummer dat op grote schaal wordt gebruikt.


Sinds 1996 staat het sofi-nummer ook op het paspoort, het rijbewijs en de nationale identiteitskaart. Ook bij de GBA wordt het Sofi-nummer geregistreerd. Tussen het A-nummer en het Sofi-nummer bestaat er inmiddels een koppelingstabel.
Allerlei instanties, binnen en buiten de overheid, kunnen het sofi-nummer voortaan van een aangetoond identiteitsbewijs overnemen en (intern) gebruiken. (Privacy en Informatie, april 2002)


Het BSN is bedoeld als nummer dat overheid en burger in onderling contact gaan gebruiken. Het BSN is geen pseudo-identiteit, het bevat geen inhoudelijke informatie en is kenbaar voor de geregistreerde.
Het BSN wordt gelijk aan het huidige Sofi-nummer wat de cijferreeks betreft (het getal dat je ziet) en moet het sofi-nummer dat in de GBA geregistreerd staat, op termijn vervangen.
Wie nu in de GBA staat ingeschreven en een Sofi-nummer heeft, houdt dat en kan het gebruiken als BSN. Belangrijk is binnen welke sectoren het BSN gebruikt gaat worden en waar niet. Want het BSN bevat geen persoonskenmerken, maar het Sofi-nummer uitdrukkelijk wel.


Het BSN is nu niet gelijk aan het Sofi-nummer als het gaat om het beheer, de juridische verankering en het gebruik van het BSN. De registratie en het beheer van het BSN wordt bij de GBA gelegd.
Er komt nog een formele wet op het BSN. Elk gebruik daarvan moet gebaseerd zijn op een juridisch besluit, net als dat geldt voor het gebruik van andere registratienummers bij de overheid.


Het rapport beveelt een gezamenlijke centrale voorziening aan, wellicht in de vorm van een centrale verwijsindex met identificerende persoonsgegevens van alle personen waarmee de overheid een relatie onderhoudt, d.w.z. ook met niet-ingezetenen, buitenlandse huiseigenaren en asielzoekers.
Deze mensen vallen onder z.g. aparte sectorregistraties, b.v. vreemdelingenregistratie, justitie, kadaster, landbouw, bepaalde onderdelen binnen de gezondheidszorg (Zorg Identificatie Nummer) en het onderwijs.
Hier zal de afstemming tussen de desbetreffende sectorregistratie(s) en het BSN geregeld moeten gaan worden, middels de inrichting van een koppeltabel.


Volgens het rapport zou in de toekomst het BSN het A-nummer, maar ook het Sofi-nummer moeten vervangen. Met het oog op de efficiency zou het niet nodig zijn meerdere nummersystemen naast elkaar te laten functioneren.
Het alom gepropageerde Burger Service Nummer (BSN) wordt in de toekomst dus het unieke persoonsnummer voor elke Nederlander.
Het nummer wordt dan een persoonsgegeven, herleidbaar tot een individu. Het GBA wordt hierdoor de elektronische spin in het registratieweb.


De centrale persoonsadministratie (CPA) die in de jaren zeventig zoveel maatschappelijke weerstand opriep, wordt ruim dertig jaar later via de achterdeur binnengehaald. En dat zonder enige vorm van protest zoals dat destijds bestond. Protesten die op de eerste plaats waren gericht tegen de ongebreidelde registratiezucht van de overheid.


Opmerkelijk is dat de opstellers van het rapport in het kader van hun ‘oordeelsvorming’ een bezoek aan Zweden hebben gebracht, waar men al vijftig jaar ervaring heeft met het gebruik van een algemeen persoonsnummer.
Dat Zweden het nationale persoonsnummer juist wil afschaffen omdat het in de praktijk te veel nadelen blijkt te hebben, wordt helaas niet in het Haagse rapport vermeldt.Bron

http://www.hetknp.net/articles/viewarticle.php?id=599 ...
Auteur: Persbureau Het KNP
Taal: Nederlands

De bibliotheek | BSN


Uw commentaar

De RSS-feed van de commentaren op dit topic  

a-nummer staat tegenwoordig ook gewoon op uw digid paspoort


Uw naam/nickname:
Uw e-mailadres: (alleen als u notificaties wilt ontvangen)


Klik op een smiley om deze in je commentaar in te voegen:
grin
LOL
cheese
smile
wink
smirk
rolleyes
confused
surprised
big surprise
tongue laugh
tongue rolleye
tongue wink
raspberry
blank stare
long face
ohh
grrr
gulp
oh oh
downer
red face
sick
shut eye
hmmm
mad
angry
zipper
kiss
shock
cool smile
cool smirk
cool grin
cool hmm
cool mad
cool cheese
vampire
snake
excaim
question
razz
cry
twisted
cool
up
down
whistle
heart
sleepy
ellipses
Tot 21 december 2012, 21:21 uur heeft u nog:
Maak er wat leuks van!

 Laat het me weten als er andere reacties zijn


Geef het woord op dat je hieronder ziet staan:


 
^ Top
 
<< Back
 
Homepage