Anarchiel, Vrijheid. Maar dan ook echt! De bibliotheek bevat een verzameling speciale stukken Samengestelde Dossier overzichten van Storts en Artikelen Contact leggen of de Disclaimer lezen RRS overzicht van de Alternatieve Media  
Het Forum voor diverse onderwerpen Onze open Stortplaats, doe mee en plaats zelf iets. Chatten kan bij ons in de Lounge, Vrijheid met een kopje koffie erbij. Enkele Statistieken over het bezoek van deze webstek Onze Links pagina geeft een overzicht van, jawel, LINKS. Onze Muziek pagina bevat enkele eigen werkjes van onze leden.
 

0  1  2  3 

De Vaatstra-zaak & de Vrijmetselaars-methode

 

9
+
Door Eheu om 21:54 op 09-04-2013 in Esotherie & Occult
(34x gereageerd, 1989x bekeken)


Op speciaal verzoek (nou ja, bijna):

Passage over de Vaatstra-zaak uit deze stort van mij:

http://www.anarchiel.com/stortplaats/toon/de_vrijmetselaars_methode_van_moorden_iii_-_de_rituele_moord_dl._2

Onnodig en ‘kansloos’ een oordeel te vellen voor dat je heel mijn reeks artikelen over ‘de Vrijmetselaars methode van moorden’ hebt gelezen (en BEGREPEN, MET de daarvoor nodige kennis dus…) , te beginnen hier:

http://www.anarchiel.com/stortplaats/toon/de_vrijmetselaars_methode_van_moorden_deel_i_-_inleiding

Ze zijn slechts als ‘bijdrage’ en aanvulling vanuit een heel specialistische hoek (waar ik nu eenmaal toevallig bedreven in was bevobuld omdat ik mijn school heb afgemaakt en daarnaast ipv ‘carriere’ te maken mijn tijd aan echt werken, dwz STUDIE besteed heb) bedoeld aan de diverse discussies die op versch. Nl sites over die zaak worden gevoerd, en bij wijze van antwoord op de vraag waarom er ondanks alle intelligentie van alle participanten geen ene fuck mee bereikt wordt.

Maar voor een volledig vanuit hun ‘begrensde’ (dwz inclusief vanwege hun puur ‘lokale’) visie te begrijpen antwoord op die laatste vraag zie ook mijn andere artikelen hier, te beginnen allicht bij die over ‘kindermisbruik-netwerken’ en hun internationale (geo)POLITIEKE implicaties, via wat in mijn andere artikelen besproken wordt over de ‘macht’, dwz ‘Gladio’, ‘corporatisme’, geheime diensten ‘Terror’, Nijntje-Elf, Mindcontrol, Black-Ops & Psy-ops m.b.v Tesla/mindcontrol techn. etc…. zoals die vooral te beginnen met 9/11 op verblindende en verwoestende wijze aan het licht treden (zonder echter dat het noodzakelijk is dat men dat ook zal/kan zien, laat staan de funeste gevolgen ervan kan voorkomen of verijdelen -daarom schrijf ik nog).

En TAAL blijkt dus bij al die zaken een essentiele rol te spelen.

Groetekens

Eheu
———-

....Nog veel meer ‘onopgeloste moorden’ in Nederland (maar ook in het buitenland) passen in hetzelfde stramien van deze methode of MO, en kunnen op deze manier ‘ontcijferd’ worden, dwz als je ze kunt lezen.

Ik zal er eentje noemen die in voorafgaande context interessant is: de zaak van de moord op Marianne Vaatstra op Koninginnedag ‘99.

Neem ongeacht welke accurate beschrijving van deze zaak, dwz van de PD en van de gang van zaken rondom die moord zoals ze algemeen bekend is, bijv. door berichten in de reguliere media, en je kunt zo een hele reeks ‘tekens’ die expres aangebracht moeten zijn, aanwijzen, die plausibel maken dat het hier om zo’n rituele moord gaat van dezelfde soort als de auteur van deze artikelen beschrijft.

Neem de serie namen ‘Paradiso’, ‘het Paradyske’, ‘de Pyramide’, ‘de Koningswei’ (‘Keningswei’), ‘Het Flitsje’ ‘Egypte’ en vergelijk die met de namen en de verdere MO die die auteur van deze artikelen decodeert bij de ‘occulte’ moorden die hij zelf behandelt, -dat is allemaal wel erg ‘toevallig’, want het zijn allemaal termen/namen die in de ‘verlichtings’/illuminatie terminologie van de ‘vrijmetselarij’ passen.

Neem bijv. ook nog de initialen van een van de verdachten Feik Mustafa = F.M. dwz ‘Free Mason’, en die van Marianne Vaatstra zelf, M.V., dwz de OMKERING van de initialen ‘Vrij Metselarij’. Neem de plaatsnaam ‘Kollum’ zelf, die van de Latijnse term voor ‘nek’ afstamt en verwant is met die voor ‘heuvel’ (het Latijn speelt een grote rol voor de vrijmets., zie de andere artikelen in deze serie), en bedenk dat Marianna’s hals was doorgesneden, -dat ze ‘genekt’ is, een woord dat verwant is met het latijnse ‘necare’ = ‘doden’/‘vermoorden.  ‘Offers’ -zoals dat van Christus- worden gemeenlijk op verhoogde (prominente als het ware) plekken uitgevoerd. Het ‘weiland’ waarin Marianne gevonden is is ook zo’n ‘symbolische’ plek/naam: het woord ‘wei’ betekent oorspronkelijk ‘heilig’ , zoals in ‘geweid’, en het is verwant met het woord ‘ingewanden’ zoals die bij een OFFER in oude tijden aan de goden werden geofferd. Verder werd Marianne onder een ‘heilige boom’ gevonden.

Nog een aanwijzing wat betreft die moord op Marianne Vaatstra die wat mij betreft relevant is: ik heb toevallig gelezen (en dat schijnt een vaststaand feit te zijn, maar het wordt zoals bijna alles door bijna iedereen als ‘slechts een -onbetekenend- detail’ beschouwd) dat Marianne het ‘rasta’-haar dat zij heeft op de foto die bijv. op de site van Micha Kat bij de artikelen daar over haar geval te zien is, pas een paar weken vóórdat ze vermoord werd heeft laten modelleren door de kapper. Kijk dat is ‘bizar’, want als je die NAAM van Vaatstra als ANAGRAM bekijkt- zoals gezegd maakt het gebruik van anagrammen deel uit van die veeltalige ‘code’ die die lui gebruiken- dan kun je mbv het Frans die naam als volgt lezen: ‘Va(t) Rasta’, en dat BETEKENT in het Frans: ‘Ga (weg) rasta!’, of ‘verdwijn, rasta!’ (in het Spaans weer te geven merkwaardig precies genoeg hier als ‘Va Atras’, -naar het model ‘vade retro (Satanas)’ dus).

Dat is merkwaardig, en het geeft m.i. aan dat deze zaak zorgvuldig moet zijn voorbereid, en ‘geregisseerd’, nét als een film, compleet met ‘casting’ van de ‘passende’ personages en ‘sites’ of ‘scenes’ die overeenstemden met het ‘script’ dat de moordenaars in gedachten hadden.

Nóg zo’n aanwijzing: bekijk deze foto van de PD op Boublog die ik pas lang na het schrijven van de originele versie van dit artikel heb gevonden (ook weer zo’n detail waar in de MSM noch ook door onderzoekers op het Net geen aandacht aan besteed wordt):
http://www.boublog.nl/25/09/2012/marianne-vaatstra-en-de-plaats-delict/ . NB het ‘detail’ (dat door niemand, ook niet door zgn. ‘alternatieve journalisten’ serieus betrokken wordt bij de analyse van de moord!) van de ‘merkwaardig’ overduidelijk met opzet op de rug gedraaide linker arm van Marianne,- in ‘schaatsland’! Dat geeft nog zo’n relevante aanwijzing voor de MO van de Vrijm. in deze: Friesland is uiteraard het land van de ‘vorst’, dwz de ‘Koning’ in die merkwaardige ‘code’ van ‘analogieen’ (zowel visueel als talig) die wezenlijk is voor de Vrijm., -verder is het woord voor koning in het Latijn direct verwant met het woord voor ‘streng’ waar dat van koude wordt gezegd ihb: ‘riget’, en van de kou die gepaard gaat met angst, en met de dood (rigor mortis etc.). ‘Riget’ is dus ‘de strenge Heerser’, -en merkwaardig genoeg is het ook het woord voor ‘Rijk’ in Skandinavische talen.  De kou van de doodsangst wordt in het Latijn met ‘horret’ (wat ook ‘stijf’-‘hard’ ivm met ‘bevriezen’ betekent) beschreven, een woord dat uiteraard verwant is aan ‘horror’, dwz in dezelfde context als ‘terror’.

En dat is relevant voor de rol van de ‘vr.mijts.’ in deze, daar de enige ‘Vorst’ die zij erkennen, die van de dood is, en die is zoals bekend nogal ‘hard’ en ‘kil’ en akelig bovendien.

  Zo ken ik nog talloze voorbeelden, te veel om dat alles toeval te kunnen laten zijn, -je moet alleen wél de nodige kennis hebben om het ‘patroon’ daarin te herkennen, en die hebben de meeste mensen nu eenmaal niet. Bijv. ten getuige van de ‘enscenering’ van heel deze rituele moord: het feit dat een van ‘hoofdrolspelers’ ‘Spencer’ heet, -en dat dat in ANAGRAM het woordt ‘cerpens’ dwz ‘serpens’ (volgens die bizarre code) oplevert, -wat ‘slang’ betekent in het Latijn, -een symbool wat voor de vrijm. belangrijk is. Al weer een ‘teken’ dat deze moord een ‘ritueel’ is, dwz heel zorgvuldig voorbereid, uitgevoerd en toegedekt, met een (alleen voor ingewijden duidelijk herkenbare, maar voor de gemiddelde mens zeker ook heel intimiderende/angstaanjagende en verwarrende) boodschap.

Een ander voorbeeld zou zijn de raadselachtige ‘fiets’ die in de berm nabij de PD gevonden werd. Niemand kan dat ‘detail’ geloofwaardig uitleggen. Ik denk dat het een moedwillig dwaalspoor was en tegelijk bedoeld als ‘verkeersbord’ om het lijk van Marianne ze snel mogelijk te laten vinden en een ‘teken’ bovendien. Ook hier weer vinden we een typische element van die geheime vrijm. code: ‘fiets’ is ‘velo’ in het Frans, en dat is een ANAGRAM van ‘love’, wat zich in het Latijn als ‘Amor’ laat vertalen, -een CENTRAAL begrip binnen de ‘ideologie’ van de vrijmets. -met name ook omdat het -alweer anagramatisch- verbonden is voor hen met het idee van ‘strijd’ (‘armo’ etc.) en met hun onmin met ‘Roma’ waar dat woord niet voor niets een ‘omkering’ van is. Verder laat het woord ‘velo’ zich volgens die voornamelijk van ‘homofonieen’ in een groot geheel van verschillende talen gebruik makende ‘geheime code’, zich vertalen als ‘evol’, als variant (en zo wordt het ook bij benadering vaak uitgesproken) op ‘evil’, -wat exact de vijandige houding tegenover lichamelijkheid en tegenover vruchtbare seks, schoonheid en ‘ongezeglijkheid’/onbeheersbaarheid iha (en de vrouw en ‘jongeren’ als ‘symbool’ daarvan ihb) aangeeft van een ‘fundamentalistisch/extremistisch’ te noemen variant van de vrijm. als die waarover deze art. gaan, -wat ook goed aansluit bij het feit dat die hogere occulte sektes vrnml. uit homosexuelen bestaan. 

In dit geval zou die fiets dus als ‘teken’/handtekening en masker/vals spoor tegelijk gebruikt kunnen zijn.

Nog een detail in dit geval dat wijst op een vrijmetselaars moord: de ‘beroemde’ Bunny-aansteker met opschrift (ook dat is weer zo’n detail waar niemand iets mee aan kan, omdat het ‘absurd’ is, en daarom wordt het weggeredeneerd of stomweg overgeslagen). Iedereen weet wat ‘Playboy’ is (behalve de rechter natuurlijk, anders zou hij zijn gezag verliezen, -is interessant). Verder is het Franse woord voor ‘aansteker’ ‘bricquet’, wat letterlijk ‘klein steentje’ betekent, zie verder het verband tussen ‘steen’ en ‘metselaars’. ‘Aansteken’ is allicht een woord dat nauw verbonden is met vuur (‘de hel’ etc.). Verder is het Franse woord voor ‘aansteken’ ‘allumer’ wat ook vooral in de context van ‘passies’ en SEKS gebruikt wordt, met name in verband met ‘hitsige’ vrouwen.

Verder heb je de tekst op de aansteker (kennelijk in het Koerdisch) waar ook al geen aandacht aan besteed wordt: ‘Je vader is een ezel’ (tenminste is dat de betekenis die ik van sommige alternatieve onderzoekers heb vernomen). Nu wil het ‘toeval’ dat de vader van Marianne Bauke heet. Als je de betekenis van die Friese naam gaat opzoeken in een woordenboek kom je uit op ‘jongen’. Het woord zou verwant zijn aan het Duitse ‘Bube’. Nu weet IK heel zeker dat het Duitse woord Bube op zijn beurt verwant is met het Latijnse woord voor rund: ‘bovus’ of ‘baus’. Kortom: de uitspraak op die aansteker is WAAR: ‘de vader van Marianne is een rund/ezel’. Zie verder de connectie ‘jongen’ - ‘(play)boy’ plus het feit dat de vader hier ‘bedrogen’ (‘played’) wordt, en verder nog de connectie ‘Bub’ - ‘boobs’.

Tenslotte: de NAAM ‘Marianne’ zelf. Die naam is politiek-historisch van belang. Het is namelijk het symbool van de Franse Republiek en dat symbool speelt ook een rol in de Nederlandse geschiedenis, nml. voor zoverre de geschiedenis van de strijd voor de Nederlandse onafhankelijkheid was. Dat symbool is bovendien een ‘maagd’. Het speelt een rol in de conflicten tussen Noord en Zuid-Europa sinds het ontstaan van de natie-staten. In zoverre het hier om een ‘symbolische’ moord op de republiek zou gaan, lijkt me dat geen daad ten gunste van het koningschap of het katholicisme, maar eerder ten gunste van een ‘supermacht’, bijv. die van de ‘Keizer’ als symbool voor de Europese Unie (zie voor verdere info over het historische symbool ‘Marianne’ de Nl wikipedia) in het verlengde van de ‘globalisering’. Iig een moord op een zeker begrip van ‘vrijheid’ die we sinds 9/11 nogal goed kunnen zien gebeuren.

Er valt nog meer over die naam te zeggen i.v.m. die bizarre ‘code’, maar dat laat ik hier achterwege. Misschien dit nog: marie-jane of marie-jeane is een ‘slang’ woord voor marihuana dwz ‘wiet’. En dat speelt in deze zaak een zekere rol blijkt uit de verslagen erover.

Ik bespreek hier enkel de linguistische en symbolische aspecten van deze moord, maar zoals bij dit soort ‘pyramide bouwers’ waar we hier mee te maken hebben voor de hand ligt, speelt uiteraard ook de geometrie een rol. Alleen heb ik niet zo’n goed ruimtelijk inzicht en ook niet de tijd om onderzoek te doen naar speciaal dat aspect, - maar iemand als DGGD geeft in zijn artikelen over 9/11 en over deze moord die ik hier behandel, de nodige bewijzen dat ook geometrisch gezien ‘driehoeken’ etc. een ‘rol’ spelen bij dit alles. En hij is niet de enige die dat ontdekt heeft.

——————-

Ik ken geen moord die zo ‘doorgecomponeerd’ is als deze, op zo’n typische ‘vrijmetselaars’ manier. Maar ik weet dat er veel meer zijn zo, -alleen van de meeste ken ik de details niet die nodig zijn om dat te kunnen ‘tonen’, en die details zul je ook niet zo gauw gepubliceerd zien, terwijl ze bovendien door de meeste mensen als ‘absurd’ en ‘onbetekenend’ terzijde geschoven of over het hoofd gezien zullen worden.

En o.a. die redenen,- maar ook het feit dat daarmee samenhangt, te weten dat mensen die zo’n macht hebben dat ze op deze absurde wijze te werk kunnen gaan in ‘deze wereld’ zeker nogal gevaarlijk want o.a. ‘onopgemerkt’ voor de ‘gemiddelde’ mens moeten kunnen opereren, - en daarbij wegens o.a. diezelfde ‘mysterieuze’ en quasi ‘magische’ methoden de macht hebben mensen valse ideeen aan te praten over de ‘ware’ toedracht van dit soort gruwelijkheden-, verklaart waarom deze ‘mysterieuze’ moord en zoveel anderen nooit zijn opgelost. Het is een mix van autoriteit, machtsmisbruik, propaganda en welhaast ‘mystieke’ -qua efficientie- GEHEIME technologische en ‘communicatieve’  middelen,- want ik maak me sterk dat bij de voorbereiding én de cover-up van deze moord net als bij zoveel andere, gebruik gemaakt moet zijn van die zgn. mindcontrol-technologie die ik elders hier behandeld heb. Dat alles sluit goed aan bij het ‘traditionele/religieuze’ ‘aura’ van ‘de macht’ en ‘autoriteit’,  en bij de volkse bijgeloven/ideeen/angsten daarover/daarvoor.

En hoewel ik geprobeerd heb het Koningshuis en de Nederlandse autoriteiten over dit soort verbanden (want deze zaak van M.V. is m.i. een aanslag tegen het KH en NL. staat - het gegeven dat deze moord op Koninginne-dag plaatsvond o.a. wijst daarop, -voorts ook de locatie ‘KONINGSwei’ die verwijst naar de mannelijk Monarch die de V.M. aanhangen, -als Meester, dwz uiteindelijk ‘de Dood’ in hun ‘filosofie’ van de ijdelheid aller menselijke dingen)  te waarschuwen nav een set-up waarvan ik het slachtoffer geworden ben en waardoor heel mijn leven tenslotte geruïneerd is. Maar ze hebben hoegenaamd vanwege allerlei internationale conflicten, dubbele loyaliteiten en chantage-perikelen waar ze in verstrikt zitten, geen ene moer gedaan om mij tegen de waanzin te beschermen waarvan ik (net als zij zelf feitelijk) het slachtoffer was geworden.

En hoewel ik absoluut niet meer sympathie heb voor de vrijmetselaars- hoewel ze historisch gezien nogal wat gefundeerde redenen kunnen hebben voor hun wrok tegen de Kerk en het instituut van de Monarchie, en meer speciaal ook tegen de Nederlandse en in het verlengde daarvan tegen de Nederlandse Staat in het licht met name van hun dubieuze rol tijdens WOII- en meer speciaal ook in recenter tijden voor de wandaden die onder cover van de Nl staat door Demmink c.s. zijn begaan, -dan voor de monarchie en de Realpolitik van de Staat, voel ik het als mijn dure plicht als vrij/onafhankelijk en sociaal verantwoordelijk individu te proberen uit alle macht hun unanieme en onwettige en ongrondwettige medeplichtigheid aan (tenminste het in de doofpot stoppen van) dit soort misdadige zaken in de context van hun onderlinge conflicten aan de kaak te stellen.

Want ik ben er van overtuigd dus dat deze Vaatstra zaak een wraak-actie is tussen ‘vrijmetselaars’ bendes en de macht waarmee ze in collusie verkeren, -een idee dat ondanks een globaal gemeenschappelijke inspiratie tussen mij en ‘complottersites’ nogal moeilijk te verteren is voor de laatste, -omdat het de de situatie nogal gecompliceerd maakt waardoor het veel moeilijker is eenvoudige en eenduidige slogans ‘voor’ en ‘tegen’ uit te roepen. Van dit soort verwikkelde complotten waar alle vijanden in collusie nochtans medeplichtig zijn aan het in de doofpot stoppen van de waarheid erover voor het publiek in het algemeen zijn nog veel meer voorbeelden te vinden die zich in dit land en elders?bijv. in de zaak Dutroux- hebben afgespeeld.

Die ‘samenzwering’ over de hoofden van de bevolking heen van boosaardige partijen met ieder hun gewelddadige praktijken die vaak ten koste gaan van het totaal argeloze en onschuldige volk, -met het doel om de methoden van die praktijken eensgezind verborgen te houden net als de waarheid achter de ‘prive’-vetes van de ene groep jegens de andere waar ontelbare gewone mensen het slachtoffer van worden, -dát is uiteindelijk het urgentste feit dat ik aan de kaak wil stellen, ‘pro justitia’ zogezegd, wat daarvan dan ook de consequenties voor mij persoonlijk en voor hen mogen zijn. In die zin zou deze aanslag die de ‘Vaatstra-zaak’ m.i. is, de ‘aanslag’ van konninginne-dag 2009 prefigureren, waar zoals ik al stelde een baaierd aan symbolische aanwijzingen bij gevonden kan worden die wijzen in de richting van een door de Vrijmetselarij geregisseerd - in alle betekenissen van dat woord, vooral ook de ‘cinematografische’- complot.

De meeste mensen -vooral ook ‘radicale’ complottersites die ‘all in’ oplossingen voorstaan en geneigd zijn in vrij comfortabele en eenvoudige ‘zwart-zwit’ opposities te denken (waarin ze dus heel verdacht menselijk lijken op de benadering vanuit de MSM en de ‘dagelijkse’ massa van min of meer rationeel denkende mensen) -zullen onmiddellijk tegenwerpen dat dat allemaal ver gezocht lijkt, en bijv. vragen hoe ze het praktisch voor elkaar krijgen om zo?n aanslag als die op koninginnedag te organiseren en tegelijk voor de media en het publiek te maskeren. Mijn antwoord kan niet anders zijn dan: de meeste mensen beseffen absoluut niet hoe groot de macht van de vrijmetselarij wereldwijd (vooral ook binnen de wereld van de media en die van ‘het spektakel’) is en hoe onwaarschijnlijk sterk vooral ook hun psychologische manipulatie methoden zijn (waar de Italiaanse auteur van de artikelen die ik hier vertaal nog veel meer voorbeelden bespreekt bij zijn behandeling van diverse gruwelijke misdrijven en aanslagen in Italie die allemaal in de schoenen van onschuldigen geschoven zijn -vanuit een bewuste politiek van ‘terreur’, dwz de meest gewelddadige- hoewel missch. bijna louter ‘psychologische’- vorm van macht), en van welke onwaarschijnlijk gesofisticeerde en staatsgeheime- want militaire- technologie zij daarbij gebruik kunnen maken (vooral aan dat laatste wordt in complotterwereld nauwelijks aandacht besteed).

Kortom ze produceren een vorm van heel gewelddadig krankzinnig ‘theater’ waarvan de wereld in zijn geheel het toneel is, zonder dat de bewoners van dat toneel zich er bewust van kunnen zijn, omdat de grond letterlijk onder hun voeten wordt weggemaaid, en hun wereld/werkelijkheid/‘aarde’ vervangen wordt door een gewelddadige fictie (waarvan de media een van de machtigste instrumenten zijn) waarin zij zelf feitelijk niets meer te zeggen hebben, en uitsluitend nog de rol van ‘figuranten’, attributen en ‘stand ins’ mogen spelen. En dat alles speelt zich dus vnrml af in het kader van wat tegenwoordig officieel (‘de oorlog tegen) het Terrorisme’ heet (en meer speciaal voor Europa speelt het ‘filiaal’ van de CIA c.s., daar al sinds het einde van de 2e WO een hoofdrol in, dwz Gladio, -wat paradoxaal -dwz een ‘onechte’ in de zin van NIET ERKENDE/BEKENDE- nalatenschap is van het Nazisme,- waarbinnen allerlei conflicten heersen en strijd tussen protestanten, katholieken, vrijmetselaars- en High Society milieus om de verdeling van de macht).

Kort maar problematisch/uitnodigend gesteld kun je zeggen dat voor deze Vaatstra e.a. zaken geldt: dat er sprake is van een (tenminste vanuit het standpunt van de meeste redelijke/gematigde protestanten) funest verbond tussen fundamentalistische protestanten en ‘vrijmetselaars’ (van het ‘ontspoorde’ soort) waarbij de laatsten dankbaar gebruik maken van de ongelooflijke bijgelovigheid van de eersten, die zeker door hun totaal onvermogen op intellectueel/cultureel gebied wordt gevoed, -namelijk in zoverre ze geloven in spoken, niet begrijpend kunnen lezen en daardoor ook maar een boek kennen dat ze vanzelfsprekend, wegens gebrek aan kennis en vergelijkingsmateriaal- ook LETTERLIJK nemen. In die zin dat die ‘vrijmetselaars’ ze alle materiele bewijzen verschaffen met hun ‘magische’ wetenschap voor de overtuiging dat die spoken werkelijk bestaan, met name wat betreft hun wanen over ‘het kwaad’/‘De Satan’ etc. En met wat hulp van die achterlijke fundamentalistische ‘fantasie’ kunnen ze die gruwelijkheden die corresponderen met die spoken ook echt materieel veroorzaken, ten bewijze van de realiteit van ‘het kwaad’. Daarvan zien we m.i. hier met de moord op Marianne een geval van.

En het voornaamste spook voor die vrijmetslaars, NET als voor de (fundam.) gristenen zijn ‘de katholieken’.
Alleen, in hun anti-katholicisme zijn de vrijmetselarij (zeg maar ‘de elite’) en het protestantisme verdeeld op EEN CRUCIAAL punt : en dat is ‘Israel’.

Zoals de auteur van de artikelenreeks die ik hier vertaal illustreert (zie verder op) is er een conflict tussen Noordelijke Vrijmetselaarsloges en Zuidelijke. Allemaal streven ze naar een ‘eindtijd’, -wat trouwens goed aansluit bij bepaalde ‘profetische’ stromingen binnen het Jodendom die door het protestantisme en een bep. protestantse interpretatie van het ‘zionisme’ zijn overgenomen,- niet zo vreemd speciaal een ‘omkering’ van de ‘messiaanse’/christelijke in klassieke dwz ‘katholieke’ zin, omdat de Paus als ‘vertegenwoordiger’ van Christus op aarde juist als de ‘anti-Christ’ wordt wordt beschouwd die vooráfgaan zou aan ‘the second coming’ etc.

Het twistpunt tussen die partijen lijkt mij de ‘rol’ van Israel, de STAAT dus, te zijn.  De ‘waterscheiding’ bij die kwestie lijkt te zijn in hoeverre Israel daarbij als een aardse ‘almacht’ moet gaan gelden of als een ‘parageologische/para-historische’, dwz ‘kosmologisch/bovennatuurlijke/-menselijke’ macht.

In feite gaat het in beide gevallen over een wanhopige impasse die het BEGRIP ‘Jeruzalem’ historisch gezien bevat, -en die door het creeren van de staat Israel na WO enorm machtig op de spits is gedreven door verschillende partijen die aan het zelfde ‘onbegrip’ en hetzelfde misverstand rondom die term deelnemen. Ik bedoel daarmee niet te zeggen dat dat woord (‘Jeruzalem’) geen enkele reele inhoud heeft, -integendeel. En als ik zeg dat het een ‘metaforische’ inhoud heeft, bedoel ik absoluut niet te zeggen dat het daarom een ‘irreele’ (‘boven-aardse’) etc. inhoud heeft. Alles wat ik wil zeggen is dat ‘Jeruzalem’ OVERAL is, DWZ dat ‘het ieders plaats onder de zon’ is (cf. Emmanuel Levinas, voor de ‘gestudeerden’ onder u).

De moderne technologie gelieerd aan die MK-technologie die in in dit alles een cruciale rol speelt- voor een of andere vorm van ‘transhumanisme’ kan met beide ‘visies’ gecombineerd worden. Hoe dan ook lijkt dit ‘on- want anti-menselijke’ toekomstprogramma ten grondslag te liggen aan beide opties. En hoe verschillend ook , lijken ze daarin , nog afgezien van de heel zakelijke politieke belangen die ze delen, heel veel gemeen te hebben met bepaalde fundamentalistische Islamitische stromingen. Hoewel ik dus zeker weet dat de meeste van deze ‘tegenstanders’ , laat staan de massa’s gematigde burgers, van welke religieuze confessie e.v. ook, zich daarvan niet bewust zijn.

En Nederland ligt op een uiterst gevoelige plek in al deze conflicten: -het is zowel katholiek als protestant, en het heeft VIA HUN GEESTVERWANTEN EN GEALLIEERDEN IN DE VS een economisch-financieel-ideologisch uiterst INVLOEDRIJKE maatschappelijke deelgroep -nam. de fundamentalistische christenen-. Zelfs de meeste Nederlanders zelf miskennen de macht van dit gegeven, en vooral de invloed ervan op het geopolitieke zowel als het ‘geestelijke’ wereldtoneel. Vandaar dat ze -zeker vanuit hun ‘kleinheid’ - zo wonderwel als heel machtige bijna onzichtbare puppets gebruikt kunnen worden. En Nederlanders zijn zo ‘democratisch’ dat ze de manier waarop ze in die conflicten gebruikt worden nooit in eigen land voor een ‘ideologisch’ conflict zullen gebruiken, -hooguit voor een behaaglijk polderesk toegedekt dwz gecamoufleerd conflict tussen ‘groepen’ of ‘individuen/elementen’, dwz ‘zakelijk’/pragmatisch gezien tussen ‘probleemgroepen’/-individuen en ‘niet-probleemgroepen’/-individuen. Nochtans heeft het daarmee een enorme invloed op de wereldpolitiek en wordt die invloed ook door internationale machten uitgebuit.

Aansluitend bij het ‘cruciale’ probleem ‘Israel’: Onnoemelijk veel mensen worden van die valsheid en dat dubbelspel het slachtoffer. Vaak totaal onschuldig maar mogelijk ook des te gewelddadiger daarom, -omdat ze totaal buiten hun eigen keus om in bepaalde milieus terecht gekomen zijn als vrucht van de traditioneel al totaal verknipte en door de oorlog en in de oorlog, vaak op onmogelijk voor de betrokkenen zelf inzichtelijke, nog idioter geworden politiek/sociaal/religieuze oftewel ideologische situatie in dit land -die echter in alle toonaarden ontkend wordt, niet in de laatste plaats door de zgn. ‘intellectuelen’ dit dit rijke land uit der aard nooit rijk geweest is noch kan zijn in feite.

[Al die verbanden tussen de vrijmetselaarsmethoden, kindermisbruiknetwerken en de vooral door versch. geheime diensten- in onderling conflict- gebruikte geheime technologie, tegen de politiek-historische en ideologische achtergrond van de 2e WO en het vervolg daarvan in de Koude Oorlog i.v.m. Gladio, vormen in feite het centrale onderwerp van al mijn artikelen en mijn bijdrage aan de discussie over de zgn. ‘NWO’]


De RSS-feed van de commentaren op dit topic
Volgende item: Sleep well
Vorige item: Jerusalem, Altar of Sacrifice

 

Geplaatste opmerkingen.


Commentaarpagina 1 van 1

http://www.anarchiel.com/display/symbolistische_context_van_dramatische_pseudogebeurtenissen._deel_2


In deze artikelen een beschrijving van de rituele context van o.m. de Vaatstra-moord en andere historische schokkende gebeurtenissen (op verschillende schalen).

Ik zelf vond het nogal vreemd dat er haar van Jasper op plaats van delict of op het slachtoffer is gevonden. Jasper heeft volgens mij rood tot blond haar. Waarom zocht justitie dan een Irakees?
Varkens kunnen vliegen. Echt.

Sectie bewijst valsheid bekentenis Jasper S.

In een uitzending op 20 mei 2012 van Peter R. de Vries, “gemaakt in nauwe samenwerking met het 3D-Team van politie Friesland en het Openbaar Ministerie in Leeuwarden,” vertelt een voice-over over Marianne Vaatstra (23:30):
Net als bij de prikwondjes op haar benen, is bij het doorsnijden van haar hals maar een beperkte hoeveelheid bloed vrijgekomen; een teken dat haar hart niet meer klopte toen de verwonding werd toegebracht.

Dit impliceert dat op de vindplaats van Marianne weinig bloed aangetroffen is. In zijn requisitoir (pdf | doc, p39) citeert officier van justitie Henk Mous echter uit een deskundigenrapport van dr. Tan over de keeldoorsnijding (*):
Het massale bloedverlies is ontstaan doordat het hart als zelfstandig orgaan nog enkele slagen maakt waardoor na 1 minuut bijna 3 liter bloed uit het lichaam stroomt (p. 1066).
Gehele artikel: http://zaplog.nl/zaplog/article/sectie_bewijst_valsheid_bekentenis_jasper_s

Ah, een apostel van Agatha Christie, en andere minder want meer boekhoudkundig begaafde volgelingen van haar hier in het Laag-land.
Is wel interessant, -en aangenaam spannend natuurlijk- maar hier niet relevant.
Op Boublog, Klokkenluider etc..kunt u in de wachtrij gaan staan om uw ei (dat al 1000 keer totaal vruchteloos door legio anderen gelegd is) nog eens toe te voegen.
Dat was juist mijn PUNT m.b.t. deze bijzondere benadering van mij zelf. Dat ze een TOEGEVOEGDE en niet ‘ijdele’, zinloos de zelfde steriele methode herhalende, waarde had.

Groeten en succes

@Eheu,
Beetje beledigend, maar oké. Je hebt gelijk.
uitgebonjourend   confused

Beste Apo.,
zo was het niet echt bedoeld. Maar kijk: ik heb ook gevoelens. Ten eerste probeer ik al jaren totaal vergeefs verder heel serieuze en nuttig werk doende mensen op dit soort dingen te wijzen. Maar nog veel erger is dat ik zelf het slachtoffer ben o.a. van het in de doofpot stoppen van dit soort zaken, dus van het verborgen houden van dit soort kennis. En aan dat laatste werken die eerst genoemde mensen dus feitelijk mee, zonder het te weten weliswaar maar daarom niet minder reeel.
En het is iets wat ik nooit van me zelf verwacht had, -maar nu weet ik dat je zelfs een doodgoei lobbes als mij nog behoorlijk stekelig kunt maken (gezien de ongelooflijke methoden die ‘ze’ zoal kunnen gebruiken, en de hardnekkig waarmee ze dat blijven doen, en waarmee zelfs de beste mensen e.e.a. hardnekkig blijven negeren en ontkennen).

Sorry dus.

Groet
Eheu

Ah,  ik lees net een mogelijk interessant detail uit doorgaans welingelichte bron: dat de vriendin van het slachtoffer een WITTE roos zou hebben gebruikt om haar te gedenken. Natuurlijk ben ik gek, en is dat een ‘onbetekenend’ detail. Daarom dring ik niet verder aan. In plaats daarvan verwijs ik bescheiden gelijk altijd enkel naar de artikelen reeks waar ik deze passage uit gelicht heb.
Groeten
Eheu

Tekst gecorrigeerd (en licht aangevuld): wat een gezeik met die aanhalingstekens zeg! Zou het nou niet mogelijk zijn om met de geniale techniek heden ten dage om dat probleem op te lossen? Het is maar een vraagje, -absoluut geen verwijt dus! Hou me ten goede.
Groeten
Eheu

Sorry, ik kwam nu pas toe aan het enigszins behoorlijk corrigeren van dit artikel. Heb er nog wat interessante info dacht ik, aan toegevoegd. Misschien herhaal ik dat een andere keer nog wel eens.
Groet
Eheu

And now for something completely different:
Effe vraagje: weet iemand misschien of er zoiets als ‘oorschurft’ bestaat? In het kader van ‘mekaar helpen’enzo ‘nie waar’.
Ik bedoel maar: als het níet bestaat, kan ik het ook niet hebben. Zou ik wel leuk vinden. Wilde het alleen effe checken, - niet dat ik het nou zo belangrijk vind, maar voor mensen die het antwoord weten zou ik best een bedankje overhebben, -bespaart me e.v. wat tijd, ik die met zoveel gewichtige dingen bezig ben etc.

Dank zovast.
Eheu

zo iets als bestaat wel
zo ben je ff snel klaar grin

ps
dank je arts maar want gaat niet vanzelf weg.

Doe me een lol Haplo: ‘t ging me ‘tuurlijk om ‘bewijzen’ etc, - twas ee’ serieuze vraag immers. Dus een ‘korte kut’ naar die materie, als ze bestaat zoals gij lijkt te suggeren,- dwz de bijbehorende links etc., graag.
Maar evenzo bedank! Beloofd is beloofd. Je was er snel bij.

Gr.
‘Ach!’

Voorheen werden er stenen gegooid door de ramen van de misfits.
Werden er slangen doorgesneden van Shell pompen.
Werden er leegstaande huizen gekraakt om in te kunnen leven.
Werden er politici op de bek geramt als ze logen.
Werden er straaljagers vernield omdat men geen doden wou
(Kees Koning, what’s in a name)
En nu? Staan we erbij en kijken ernaar en doen niets…...
Dus niet zeuren hé?

Eheu,
Dit filmpje past hier wel.

http://www.youtube.com/watch?v=m6l3ydmOSAI

Het offer van Jon Benet Ramsey. Alles wat voor de hand ligt om de moord op te lossen gebeurt niet, daar zorgen mensen met hoge maatschappelijke functies voor. Daar kan de diender in de straat nooit tegen op.

“..En hoewel ik geprobeerd heb het Koningshuis en de Nederlandse autoriteiten over dit soort verbanden (want deze zaak van M.V. is m.i. een aanslag tegen het KH en NL. staat - het gegeven dat deze moord op Koninginne-dag plaatsvond o.a. wijst daarop, -voorts ook de locatie ‘KONINGSwei’ die verwijst naar de mannelijk Monarch die de V.M. aanhangen, -als Meester, dwz uiteindelijk ‘de Dood’ in hun ‘filosofie’ van de ijdelheid aller menselijke dingen)  te waarschuwen nav een set-up waarvan ik het slachtoffer geworden ben en waardoor heel mijn leven tenslotte geruïneerd is. Maar ze hebben hoegenaamd vanwege allerlei internationale conflicten, dubbele loyaliteiten en chantage-perikelen waar ze in verstrikt zitten, geen ene moer gedaan om mij tegen de waanzin te beschermen waarvan ik (net als zij zelf feitelijk) het slachtoffer was geworden.

En hoewel ik absoluut niet meer sympathie heb voor de vrijmetselaars- hoewel ze historisch gezien nogal wat gefundeerde redenen kunnen hebben voor hun wrok tegen de Kerk en het instituut van de Monarchie, en meer speciaal ook tegen de Nederlandse en in het verlengde daarvan tegen de Nederlandse Staat in het licht met name van hun dubieuze rol tijdens WOII- en meer speciaal ook in recenter tijden voor de wandaden die onder cover van de Nl staat door Demmink c.s. zijn begaan, -dan voor de monarchie en de Realpolitik van de Staat, voel ik het als mijn dure plicht als vrij/onafhankelijk en sociaal verantwoordelijk individu te proberen uit alle macht hun unanieme en onwettige en ongrondwettige medeplichtigheid aan (tenminste het in de doofpot stoppen van) dit soort misdadige zaken in de context van hun onderlinge conflicten aan de kaak te stellen.

Want ik ben er van overtuigd dus dat deze Vaatstra zaak een wraak-actie is tussen ‘vrijmetselaars’ bendes en de macht waarmee ze in collusie verkeren, -een idee dat ondanks een globaal gemeenschappelijke inspiratie tussen mij en ‘complottersites’ nogal moeilijk te verteren is voor de laatste, -omdat het de de situatie nogal gecompliceerd maakt waardoor het veel moeilijker is eenvoudige en eenduidige slogans ‘voor’ en ‘tegen’ uit te roepen. Van dit soort verwikkelde complotten waar alle vijanden in collusie nochtans medeplichtig zijn aan het in de doofpot stoppen van de waarheid erover voor het publiek in het algemeen zijn nog veel meer voorbeelden te vinden die zich in dit land en elders?bijv. in de zaak Dutroux- hebben afgespeeld.
..”

Heel treffend omschreven Eheu. Volgens mij is het niet makkelijker uit te leggen dan dit.
p.s. aanvulling voor de lezer; de dood is het hoogste goed voor hen, de meest voorname deugd van de 7.

een ‘korte kut’ naar die materie, als ze bestaat zoals gij lijkt te suggeren,- dwz de bijbehorende links etc., graag.

ik heb geen bewijs van buitenaards bestaan in de zin van ik stuur je even een link. wat ik suggereer is heel wat anders dan bewijs. er zijn mogelijkheden die buiten gewoon veel zouden kunnen verklaren. zo heb ik een groot deel van mijn jeugd doorgebracht in een zeer klein gehucht. dit was een opvoeding centrum geleid door een Orde van Broeders(fraters en paters). in de laatste jaren van mijn detentie kwam ik per stom toeval in aanraking met een *wat later bleek) nogal geheimzinnig oude man welk zich voorstelde als Rozenkruiser. en vanaf hier heb ik wel heel bijzonder vreemd materiaal onder ogen gekregen en werkelijk meer dan bizar encounters. mijn oudste broer die ook tot heropvoeding gedoemd was is op later leeftijd volledig doorgedraaid en ziet tot de dag van vandaag zonder zwaar medicatie overal reptielen en demonen. nu vind ik jou verhaal over mind control bijzonder sterk en ben ik er van overtuigd dat je een heel eind in de modern juist richting komt. doch wat ik vanaf hier zelf heb waargenomen zal ik nooit zomaar even naast me neer kunnen leggen. en heeft niets met modern techniek te maken. de ontmoeting met de man was een gebeurtenis op zich en kon alleen door toeval zijn geschiede. als een van de weinig luisterde ik naar niets of niemand en was ik vertrokken waar er maar een deur op een kier stond. er was niets om naar toe te gaan ik was veel te jong en in de wijde omtrek(kilometers)was er niets anders dan natuur weide bossen moerassen kreupelhout en zelfs drijfzand. op een van mijn dwaaltochten belanden ik op een zeer klein velen 100e jaren oud kerkhofje, waar het avontuur begon.

met al respect.
geen wapen vervaardigd om mij te doden zal voorspoed bieden.

In de late uurtjes van de zondag letters te hebben getypt in dit topic doet mij vandaag vervolgen, een niet aan te ontkomen lot.
Bijna exact een jaar geleden op de 19e november zag dit bericht de wereld:

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3350352/2012/11/19/Tekenen-van-zeer-gering-bewustzijn-bij-prins-Friso.dhtml

Op diezelfde dag zag ook dit bericht de wereld:
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/11845/Moordzaak-Marianne-Vaatstra/article/detail/3350194/2012/11/19/OM-bevestigt-aanhouding-verdachte-moord-Vaatstra.dhtml

2 los van elkaar staande gebeurtenissen volgens de gewone man. Maar passend in het relaas van Eheu.
Het ongeluk of ‘ongeluk’ in de sneeuw van Friso kan zomaar hieraan worden toegevoegd. De één gaat, de ander moet blijven leven. Moet inderdaad. Joris D., het ‘bindmiddel’ in de machtsstrijd tussen diverse groeperingen. Daarom is hij door de één te schofferen zonder gevolgen, de ander komt er niet mee weg.
Eheu beschrijft de zaak Vaatstra in dit topic als een aanslag op de oranjes. Dit speelde in 1999. Wel, 9 jaar later maken zij deel uit van een ritueel, lijfelijk aanwezig. Is de positie van hen daadwerkelijk in gevaar? Of wordt juist de macht getoond?
Deze amerikaanse man geeft een duidelijke mening.
http://www.youtube.com/watch?v=4D20VqvHXmE

Wat mij betreft een ‘sprinkling for the May Queen’.
Vast in de zetel. Maar dat was toen.

en hebben niets met modern techniek te
maken!

Dank.
Doch ik niet snappen. Daar ten eerste het overduidelijk is (gezien de bewijslast die ik en anderen inm. daarover vergaard hebben) dat jij evenmin als ongeacht welk normaal mens dan ook helemaal niet ‘het recht’ meer hebt om te oordelen over de stand der techniek dezer dagen. En ten tweede, omdat het in het verlengde van die stand der dingen, en op een al evenzeer door mensen als ik ausseinandergesetzte manier, duidelijk zou moeten zijn dat ‘wijsheid’ (oud of nieuw) in toenemende mate geheel in dienst gesteld en ondergeschikt gemaakt is geworden aan de heel aardse oftewel wereldse machten die van die technologie en daarmee te paard gaande machts-technieken gebruik kunnen maken.

En dan jij weer, en dan ik, en dan wij allebei.

Gr.
Eheu

http://www.ad.nl/ad/nl/11826/Moordzaak-Marianne-Vaatstra/article/detail/3548726/2013/11/21/Vader-Jasper-S-belaagde-vrouw.dhtml

Vers van de pers 21-11-2013

“..Het slachtoffer heeft geen aangifte gedaan en het is niet duidelijk hoe de politie de zaak op het spoor kwam. Het Openbaar Ministerie ziet vooralsnog geen aanleiding om de man te vervolgen..”
“..Ambtshalve vinden we vervolging niet nodig..”

De Telegraaf kwam dit opvallend genoeg ter ore want ze hebben overal oren ook bij de aivd en het AD nam het braaf over. Hoor en wederhoor van betrokkenen telt niet, doet men niet meer aan tegenwoordig. Als de krant maar verkoopt.

Ja we worden verwend vandaag want ook op dezelfde dag komt Joris weer in het nieuws. Het heeft Joris echter geen cent gekost tot nu toe.
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3548730/2013/11/21/Nieuwe-zaak-om-misbruik-tegen-oud-topambtenaar-Demmink.dhtml

De advocatenkosten van Demmink zijn tot nu toe voor rekening van de overheid, blijkt uit een antwoord op Kamervragen van minister Opstelten van Justitie. In de zaak tegen het AD is ruim 25 duizend euro betaald, in de zaak bij het gerechtshof 13 duizend. Volgens Opstelten wordt Demmink getroffen door ‘uiterst diffamerende beschuldigingen’ die ‘nauw verband’ houden met zijn functie, en is het wettelijk geregeld dat hij zich daartegen met overheidsgeld mag verdedigen. Of de overheid hem ook bij zal staan in de nieuwe letselschadezaak, is volgens een woordvoerder niet bekend.

Ik zei het toch: deze zaak is gevaarlijk. En net als met de meeste sensationele zaken hebben mensen geen clue. Niet de front-line slachtoffers, en niet de onderzoekers. Over de Mk en Dew wapens met behulp waarvan ze uitgevoerd worden en de mensen die te dicht bij de onthulling van de cover-up komen uitgeschakeld.
Zelfde geld voor zoveel andere mysterieuze/sensationele en seemingly unrelated zaken.
Maar niet willen luisteren, hé?
Beter actie voeren, hard schreeuwen, ouwehoeren en ‘scoren’ (en slapen/spelen) natuurlijk, dan serieus dingen onderzoeken.
Komt ervan.
Sorry, beetje cynisch (maar heb ik wel recht toe denk ik na zoveel jaren inspanning en zelf een TI zijnde).
Groetjes
Eheu

Nooit antwoorden natuurlijk. Wat zou je ook , ET hei da al voor u gedaan. ‘Eli, eli, etc…’
Fuck you

Eheu

Divide and conquer.

http://rechtiskrom.wordpress.com/2014/10/16/breuk-met-hans-mauritz/

Zie ‘De Methode’ - in mijn artikelen utigebreid beschreven.
Maar u bent een pientere ‘verlichte’ boerenlul, dus u trap daar nie in.
Ha ha!

Val dood!

Hartelijke groet.

‘Ach!’

Verder gaat het nog wel Eheu?

Oh , ja, - verders alles kat in het bakkie. Dank.
Lees je ook wel eens (wellicht voor het slapen) wat ik zoal schrijf. Sorry , kan arrogant lijken. Maar lijk me sterk dat je de draad hier en mijn laatste link had gelezen voor je ietwat neeruigende (of in ieder geval stupide hoewel niet necessairement méchant comment, in welks geval van harte ‘surry’).
Toch een heel fijne avond nog, en niet te vergeten een welverdiende lange droomloze nacht.
Ik ben toch zo n goeie mens.
Groet
Eheu

Beste Eheu, Ik ben van mening dat ik zo onderhand wel bijna alles wat je schrijft heb gelezen, mezelf er in heb trachten door te leven.
Dus ervaar mijn vraag niet als neerbuigend, maar eerder het tegenovergestelde, vanuit bewondering voor het pad wat je tracht te lopen, clear?

Stay human mate.

Jos.

Dank zjoz.
Ik zou dan ook zeer benieuwd zijn naar wat jij vind van de ontwikkelingen die ik in mijn laatste comments hier aangeef.
Maar ik weet dat het ingewikkelde en bovendien gevaarlijke en pijnlijke zaken zijn. Een zinnige mening daarover vormen is dus geen gemakkelijke zaak.
Toch drinkt de tijd.
Ciao, et santé.
Eheu

ik vind het maar een ellendig verhaal om een grote term als NWO te koppelen aan 1 of 2 inviduen.

Te veel geblaat, te weinig wol

Is eigenlijk het enige wat er uit springt tijdens het lezen van het artikel.
Heeft het enige zin ons daarmee bezig te houden?
Wat voegt het toe?
Worden we daar ‘gelukkiger’ van?

Indeed geen gemakkelijke zaak.
Na de storm omtrent Vaatstra, wordt er geen aandacht meer aan besteedt.
Life goes on.
Zelfs de spellingscontrole verteld me dat er 2 ‘t’s in de naam staan en niet 1 . (?)
Het doet mij goed Eheu me te verbinden avec les valeurs authentique de la vie, de rest blijkt on-zin te zijn, sans sens.
Of zullen we ver-zuipen in al dat gedoe?
Dus wederom; Stay human, it’s all you have.

Met oprecht een hartelijke groet,

Jos.

@JOKE:
Neu, we doen allemaal mee, - gedwongen. ‘Je bent dus niet alleen’.
@zjoz: Het gaat om een zaak waar alles wat op ‘conspiracy’ sites voor waars beschreven wordt bij elkaar komt. Zowel materieel als ‘theoretisch’ (de oorlog tegen de rechtstaat en de individuele vrijheden etc.).
Is dus niet iets watje zo maar kunt negeren. Het feit dat het enkel maar een Nederlands geval lijkt te betreffen, zou gemakkelijk een ‘gezellige’ conclusie in die richting kunnen vergermakkelljken.
Om een indicatie te geven: de zaak heeft direct vandoen met de ele GLADIO affaire.
Pas ná dat je die overleefd heb, zal er gelegenheid zijn tot vrolijk toasten.
Neemt niet weg dat je dat ‘voorbereidend’ en in de strijd al zeker kunt doen.  Maar dan zeker ook voor een deel om de zorgen en ongerustheid te bestrijden die werkelijk plezier in de weg staan.
Het is nauwelijks te bevatten hoe krankzinnig verstrekkend (in ruimtelijke en ‘iedoelogische’ zin) deze zaak is.
Mijn artiekelen geven daar tenminste een idee van. En om dat te begripen zou je ook de heel uitgebreide info van sites die zich in die zaak hebben gespecialiseerd moeten betrekken. Is veel werk. Maar die sites zullen dat geval niet zien in de dimensie die het in mijn artiekelen blijkt te hebben. En dat verklaart ook grotendeels het totale fiasco van die sites, en het risico dat die zaak dankzij de verder heel degelijke inzet vanmensen vandiesites,definitief in de doofpot beland. Met alle kwalijke gevolgen die dat zal hebben voor onze rechtstaat en voor de overwinning tenslotte van de ‘terreur’ in onze wereld.

Groet
Eheu

In romeinië zeker. Eheu?

’ Het feit dat het enkel maar een Nederlands geval lijkt te betreffen, zou gemakkelijk een ‘gezellige’ conclusie in die richting kunnen vergermakkelljken.’

Ben bang van nie Eheu.
Ik vertoef regelmatig in Luik.
Om alle vrijmetselaarssymbolen op de gevoelige plaat vast te leggen beodigd meer dan 1 geheugenkaart, het wemeld ervan, overal waar je kijkt.
Zo ook Parijs en andere belangrijke steden.
Als je er eenmaal oog voor hebt, zie je de symboliek overal.

‘Maar die sites zullen dat geval niet zien in de dimensie die het in mijn artiekelen blijkt te hebben.’

Klopt, ook die mannekes bijten niet de hand die hen voedt.
Enige afleiding die ze kunnen bedenken is vragen om donaties.
It’s all the same, kind of alternatieve MSM.
Zand in de ogen.
Lastig om ze dan nog wijd open te houden.

I’ll rest my case.

SH

Hoogmisacht publiek!
Ken u deze grap?
- He’je hem ook weer, - nou welke?  “t zal ons benieuwen.
- Wel, d’r was (en Deo volente is ie der nóg, maar je hei ‘t altijd voor het zeggen) eens een schrijverder, Jules Deelder genaamd, een radicaal ‘minor poet’, maar da’s hem niet te na gezegd. het land en de taal kennende waarin hij schreef (je kiest nou eenmaal niet zel het land waarin je geboren wordt, anders haai’k wel beter geweten).
Wel, wat wil nu het geval. Ondanks zijn minor status kwa schrijverd, heeftem het nietteimin voor mekaar gekregen om een paar boekskes te produceren die er zijn mogen, inhoudende dat ze mijn heel bescxheiden (in een land lijk dit) ‘homerische ’ bulder hebben vermogen te hervorroepen, in een tijd dat ik het gansch niet gemakkelijk had, - en dat wil wat zeggen, met name dus en faveure van deze zeldzeame landgenoot.

En van dat laatse wilde ik nu u dus een instantie )ook wel speciemen aka voorbeeld ) ten beste geven, al ware het enkel al om te bewezen ten overvloede dat ik de kwaadsete niet ben.

In een des genoemde schrijvers boeksksens ( vergeef als ik met alle ellende die o.a hier dagelijks moet doorploegen mij niet meer aan den juisten titel herinner) komt namelijk een hoch hilarische scene voor , die ik ik hier even heel bondig (en het leesgenot der genoemde passage zwaar tekort doend allicht, - anders zou het plagiaat zijn immers) ter lerin en vermak ihkv mijn laatste commenst wil weergeven.
Shrijver dattes (of hoe zeg je dat? ter onderscheiding van dezes , in casu ‘mijn’?) tekent ons namelijk de laatste zeer pijnlike momenten uit het lezen onzer Jezus zoals ieder wel bekend neem ik aan ( ik weet dat niet eens mer zeker is in de ‘NWO’ heden, maar iig met een bietje goeie wil ken je het nog ergens opzoeken ,  - hoe dan ok ik bente beroerd om het allemaal te gaan hernalen hier).
Is een zeur kleurrijke en tragische beschrijving mag ik wel zeggen (voor zo’n minor poet doel ik tuurlijk).
M’afijn de c;ue van de grap van dat stukje literatuur wil ik hier nog eens herhalen. Al ware het niet om u eens hartelijke in lachten te doen uitbarsten, dan wel om u te dhelpen u te doordringen van de zware zware droefheid van de ontwikkelingen waar ik onlangs hier boven op wees, en uitaard ‘meer in het algemeen’ ( maar daar gaat het hier dus efkes niet over, dus excuus!
Die clue is dus als volgt: Jezus hangt dus na een heleboel gezeik dat ik bekend mag veronderstellen (of anders ook maar niet) dan toch uiteindelijke aan het kruis.
En zijn ‘volgelingen’ waren zoals uit die zelfde overlevering bekend in de buurt.
En een daarvan was een discipel genaamd Petrus die heel geen geoed geweten had (en waar de hele verder Westerse kutgeschiedenis zich blijkbaar door heeft laten inspireren, en wel op de totaal catastrophale en verknipte wijze als blijkbaar pas vandaag aan het licht treedt), en het geviel dat de here in zijn ongerieflijke hooduing en situatie precies hém in de kieren had daar aan het kruis. En deshalve riep hij hem tot zich, zeggende (ik vertaal vrij) : ‘Petrus, Petrus, kom efkes hier, kmot oe wat zegguh’.
Onzen Petrus (je mot je indenken wat zijn ‘bezwaarsde geweten was’) gehoorzaamde kwasi instantaneously gelijk onze overzeese broederes in den Here zouden zeggu.
En al aangekomen beneden aan het kruis waaronze Jezus deerlijk hing te hangen en op wege was naar den doet, in de overtuiging dat hij een zeer belangrijke (‘top secret’ ze’ma ) boodschap in extremis zou mee geddeeld krigjen door zijn Meester, hoorde hij de zoon gods bijkans buiten machte ( je zal het zelf wezen) prevelen: ‘Petrus, - ik kan je huis zien van hier’.
Kijk , - die anecdote mag fictie zijn en apocrief wat u maar wil. Maar ze is waarder dan alle bullshit die door de aanhangers van deze Petrus aangehandgen wordt -dwz in steno : de manische ideologie van de schuld die door m.n. i navolging van een fundamentalistische trek van het katholicisme, verabsoluteerd, geïnvdividualiseerd en geuniversaliseerd is geworden , - mmaar nogmaals : dat valt buiten ons bestek hier, - het gaat hier enkel om de leuke dinge vor de mensen, is als een ondankbare taak genoeg om dat te probren over te brengen.

Wordt gecontinueerd (je ken dingen ‘vervolgen’ of ‘voortzetten’, -geintje!)

(vootzetting en ‘missa est’)
Kortom: Jezus is waarschijnlijk een van de eerste ‘STAND UP!” comedians in de gescheidenis geweest (een interessant detail is dat ene Diogenes in Griekenland hem al een eeuwtjes was voorgegaan in deze, - maar ik gellof dat die het er toen beter had afgebracht).
Om maar aan t geven hoe zeer de officiele geschiedsschrijving vals is en een complot, net als alle main stream leren die er op gebaseerd zijn.
Natuurlijk weet ik dat deze sketch van Deelder ‘apocrief’ is.
Neemt niet niet weg dat ze een waarheidsgetrouwe weerleigging is van het het het westen beheersende dogma dat de Heer nooit in leven gelachen zou hebben. Omdat het tegenbewijs daarvoor helder en duileijk gedocumenteerd is in de voor gelovigen kennelijk onbegrijpeleijke passage waarin Chirstus door Pontius Pilatus wordt gevraagd ‘Bent gij de Koning der Joden’, waarop onzen Jezus antwoordde : ‘Gij zegt het!’.
Kijk , mijn gewetens vraag aan u is nu maar: zou het het feit dat Jezeus en Pilatus zich bij dit een tweetje niet hartelijk joelend op de schouders en kneieen hebben geslagen van het lachen verantwoordelik zijn geweest vooer de droevige afloop (en aftermath) van deze hele kolere geschiedenis? Of was het toch ‘uw’ schuld, te beginnen bij het pbuliek toendertijd, en haar nakomelingen onder de modernen, die ten ene male traag van begrip zijn en totaal en wréed genoeg geen enkel gevoel voor humor en klaarblijkelijk in een 1 op 1 relatie ook totaal geen gevoel voor redelijkeheid en rechtvaardigheid hebben , anders hadden ze tóen al wel in een bulderende bevrijdende lach uitgebarsten,  - ‘s een zwaar lot dames en heren , dat van meester standup comedian, - en naar wa’k gehoord hei is het moderne leven en onderwijs niet erg bevordelijk voor die species? Vanwaar we kenelijk opgescheept zitten kennelijk met en groeiend ‘leger’ dumköpfen en rambos. En of dat nu het gevolg is van de ‘evolutie’ of van ‘God’s wil’, even akelig is het en droevig, en totaal bezijden de waarheid - en conform teken ik bezwaar dan wel beroep aan.

Zomaar wat gratis overdenkingen. En het is geeneens zondag. Wat moet dat worden? Waar gaat dat heen?

Het beste
eheu

Commentaarpagina 1 van 1

 

U dient ingelogd (Login) te zijn om een opmerking te kunnen plaatsen.