Anarchiel, Vrijheid. Maar dan ook echt! De bibliotheek bevat een verzameling speciale stukken Samengestelde Dossier overzichten van Storts en Artikelen Contact leggen of de Disclaimer lezen RRS overzicht van de Alternatieve Media  
Het Forum voor diverse onderwerpen Onze open Stortplaats, doe mee en plaats zelf iets. Chatten kan bij ons in de Lounge, Vrijheid met een kopje koffie erbij. Enkele Statistieken over het bezoek van deze webstek Onze Links pagina geeft een overzicht van, jawel, LINKS. Onze Muziek pagina bevat enkele eigen werkjes van onze leden.
 

0  1  2  3 

Equilibrium - Lovelovelove

 

2
+
Door RopiDeHopi om 20:09 op 13-08-2012 in Muziek
(8x gereageerd, 359x bekeken)


LOVE LOVE LOVE ( EQUILIBRIUM)


The reprisals of the weak against the strong do not really come within
nature. They do from the moral point of view, but not the physical, since to
take these reprisals the weak man must employ forces he has not received
from nature. He must adopt a character that he has not been given. He must,
in a way, contstrain nature. But what does really come from the laws of this
wise mother is the harm unto the weak by the strong, since, to bring this
process to pass, the strong man makes use only the gift which he has
received from nature. He does not, like the weak, take on a character
different from his own. He merely utilizes the sole effects of that which
nature has endowed him. Therefore, everything resulting from that is
natural; his acts of oppression, violence, cruelty, tyranny, injustice: all
these diverse expressions of a character engraved in him by the hand of the
power which placed him in the world are therefore quite as simple and as
pure as the hand which guided him. And when he uses all of his rights to
oppress the weak, to plunder the weak, he is therefore doing the most
natural thing in the world. If our common mother had desired this equality
that the weak strive so hard to establish, if she had really wanted the
equitable division of property, why should she have created two classes, one
weak, the other strong? Has she not, with this distinction, given sufficient
proof that her intention was that it should apply to possessions as well as
bodily faculties? Does she not prove that her plan is for everything to be
on one side, and nothing on the other? And that precisely in order to arrive
at the equilibrium that is the sole basis of all our laws, for in order that
this equilibrium may exist in nature, it is not necessary that it be made to
establish it. Their equilibrium upsets that nature. What, in our eyes, seems
to us to go against it, is exactly that which, in hers, establishes it. And
for this reason, it is from this lack of balance, as we call it, that are
produced the crimes by which she establishes her order. The strong seize
everything; that is the lack of balance, from man’s point of view. The weak
defend themselves and rob the strong; there you have the crimes which
establish the equilibrium necessary to nature Let us therefore not have any
scruples about what we can filch from the weak, for it is not we who are
committing a crime. It is the act of defense, or vengeance, performed by he
which has that character. By robbing the poor, dispossessing the orphan,
usurping the widow’s inheritance, man is only making use of the rights he
has received from nature. The crime that consists in our profit from them,
the penniless wretch that nature offers unto our blows is the prey she
offers the vulture. If the strong appear to disturb her order by robbing
those beneath them, the weak reestablish it by robbing their superiors, and
both are serving nature.

Groet,
Ropi

PS http://imperium.lenin.ru/EOWN/eown6/sw.html

Bijbehorende url:

http://www.youtube.com/watch?v=MM8vaBuicusDe RSS-feed van de commentaren op dit topic
Volgende item: De ware geschiedenis van Nederland in het eerste Millennium.
Vorige item: Preserve thy loneliness

 

Geplaatste opmerkingen.


Commentaarpagina 1 van 1

Echt een ongelooflijke tekst. Ik denk dat dit zo’n beetje samenvat wat het westen in 2500 jaar cultuurgeschiedenis aan EERLIJK denken heeft geproduceerd op basis van de methoden en ideologie waarmee ze haar geschiedenis heeft aangevangen en al die tijd gevolgd heeft (een ‘kritisch’ denken dus, gedeeld door zo’n beetje alle ‘grote’ filosofische en literaire geesten uit de westerse geschiedenis, en culminerend in de waarschijnlijk meest fascinerende eeuw uit de west. cult. gesch. , nml. de 19e).
Tegelijk is het een ontstellend en mogelijk leerzaam voorbeeld waartoe dat kritische denken en die ‘deconstructie’ of dat ‘nihilisme’ (inclusief in de geest van de mensen die er ‘de beste bedoelingen ’ mee hadden, -en die er vaak zelf aan ten gronde zijn gegaan)  tenslotte dreigt te leiden: tot een TOTAAL CYNISME, en in het beste geval (van mensen met een zin voor ethiek), tot een totale verwerping afwzijzing van ‘deze wereld’.

Ik zei: het is leerzaam dit soort teksten te bestuderen. Want het is tenslotte de systematische ‘wetenschappelike’ dóordenking en daarom de uiterste consequentie van alle filosofie of ‘denken’ dat aan de basis ligt van de westerse beschaving, en daarmee van een groot deel van de -ongelooflijk vruchtbare, het moet gezegd- ‘wereldgeschiedenis’.

Ik ben bang dat het gewoon aan de nodige intelligentie en de daarmee verbonden moed ontbreekt voortaan, om de uiterst intelligente maar cynische consequenties die in dit soort teksten worden samengevat en geconcretiseerd, het hoofd te bieden.

Äls er iets was of is dat dat vermag, dan moeten het religieus geïnspireerde mensen zijn, - maar precies die religie schijnt het meest misbruikte instrument van dit cynisme en daarom het terecht meest verguis het object ervan te zijn.

Het is ‘weird’: de ‘menselijkheid’ schijnt zich zelf buiten spel te hebben gezet, -juist door uit alle macht zichzelf na te jagen of ‘vervolgen’.

Dat zou een les hebben kunnen zijn (ware het niet dat het westen al bij het begin van haar geschiedenis, of tenmínste heel kort daarna, die ‘wereld’ totaal genegeerd of ‘vergeten’ heeft, en daarom in recentere tijden vast heeft ‘ingelijfd’/gekoloniseerd middels voorál de instrumenten van haar ‘denken’) die getrokken had kunnen worden lijkt me uit ‘stromingen’ als het Boedhisme (en zekere stromingen binnen het Christendom en andere religies die daar ‘iets van mee gekregen hebben): ‘het is door de dingen, de ‘werkelijkheid’, niet op waarde te schatten en alles wat wij als mensen daarin doen en zijn, dat die werkelijkheid tenslotte waardeloos wordt en zich dienovereenkomstig tegen ‘ons’ keert’ (ik maak zelf een citaat om dat gedachtengoed naar ‘beste vermogen en inzicht’ samen te vatten).

Dat is een verschrikkelijke, maar ook heel BELANGRIJKE waarheid, -lijkt mij, die het verdiend ONDERZOCHT’ en besproken te worden, om de catastrophe die ons ‘wetenschappelijk/cultureel/filosofisch’ nihilisme tenslotte is, te proberen met haar eigen middelen of intelligentie tenslotte , te voorkomen.

GR…oeten.

Dank dus voor deze tekst, Ropi de Hoop…


Eheu

Ben het roerend met U eens   wink

Dat is dan wederzijds!  cool smile

Nu de hoogst waardevolle ´mening´ van anderen nog…

‘Ach!´

Mr Intollerance
Song lyrics to Mr. Intolerance:
I’m not a tolerant person
In fact I get more intolerant by the day
I just find it more and more difficult to tolerate assholes
As my tolerance decreases, their numbers seem to increase
Every day there’s more and more of them
And every day I have less and less patience
I’m not a mere bigot
But I certainly don’t cut any slack to anyone on the merit of their status as an oppressed minority
Your people were enslaved? Tough luck
The white man stole your land? Too fuckin’ bad
Your fair sex is plagued by date rape? Grin and bear it
These days everyone has a sob story, and frankly, I don’t care
It’s no excuse for being an asshole
We live in the age of the excuse
We live in the age of the asshole
They’re everywhere
They come in all shapes, all sizes, all colors
There are black assholes, white assholes, women assholes, men assholes, queer assholes, straight assholes, smart assholes, stupid assholes, suburban assholes, inner-city assholes, homeless assholes, upwardly-mobile assholes, lazy assholes, incompetent assholes, sloppy assholes, anal assholes
And so it goes, ad nauseum
Why should I tolerate any of them?
Why should I tolerate anything I don’t care for, for any length of time?
Why should I pretend it’s okay?
I don’t like assholes
Don’t like talking to them; don’t like talking about them
Don’t like knowing them; don’t like knowing about them, or their thoughts, or their deeds
Assholes are like bad ideas
You let even a single one into your life, it can begin to ruin things
It can destroy what’s good, and foster much that’s bad
Why tolerate that?
Tolerance was a virtue once; no more
There aren’t enough hours in the day to tolerate all the assholes
To tolerate all the indignities hurled your way and still be able to live a decent life
Perhaps Goethe said it best: that which disturbs your soul, you must not suffer
Remember that when it seems like assholes are hard at work to disturb your soul 24 hours a day
Take a tip from Mr. Intolerance: don’t permit them to

Sterke teksten

http://www.youtube.com/watch?v=E6CUG2Sn3lo

Right! Alleen jammer dat de ´assholes´ dit verhaal naápen, en vaak op een niet eens zo veel minder intelligentie manier, maar dat ze juist daardoor ook ´in de meerderheid zijn´.
Dus ´some´ting must be wrong´ en iig ´you´d better come up with something better´ (´uuh?!´)

Ten gedeeltelijke bewijze,(-ik ben een gemoedelijke en goeie jonge tenslotte- ´maar ge ken nie alles mee me maken, hé,- der zijn grenxzen, hé, sommige dingeh kan´k gewoon nie hebbeh, hé!´ etc.) van mijn bezwaren moet/mag ik- ´naar keuze´- aanvoeren wat ik ook al in andere door mij uit het Engels vertaalde en verder in mijn grenzeloze onnozelheid heel intelligent gevonden teksten heb gecorrigeerd: namelijk dat de correcte Latijnse uitdrukking ´ad nauseam´ en niet dus zoals in jouw tekst ´ad nauseum´ is.

Ik zei al, ik zal wel een grote goedzak zijn, tegenover die totaal verdwaalde Romeinse zwerver die via een of andere ´time machine´ getuige is van deze ´discussie´ . Maar die zelfde ´goedheid´ gebied me om me ook voor die arme sloeber duidelijk uit te drukken, - en dan heb ik het nog niet eens over het heel ´redelijk te berekenen´ voordeel dat dat kan hebben (en waarvan de Ouden in hun literatuur nog menig voorbeeld van hebben bewaard en ´overgeleverd´, voor wie tenslotte? behalve dan voor een -of andere- ´verdoolde ziel´——

Ik moet aan ´Exiles´ denken, de geniale Ballad van de prog-rock groep King Crimson, - ik zou hem u graag cado doen door hem hier te ´embedden´ , maar ben letterlijk te beroerd nu.

´GENADE!´ ( ´heb meelij alstublief´-arme zondaar die ik ben, etc…)

EHEU!!

Eigenlijk is het allemaal hetzelfde als je het mij vraagt,maar goed,soms is het beter om ff te slapen en de teksten te laten bezinken alvorens hier een oordeel over te vellen,laat het even bezinken en King Crimson,ja,heeft ook te gekken muzak,er is zoveel,schat jouw waarde omtrent deze stort als bezinnend en heb geen medelij met jou,jij bent ...
Fijne nacht,
Ropi wink

´Say no more!´ Ik bedoel: uiteraard hebben we mekaar uitstekend begrepen, en was mijn ´observatie ´idd uitsluitend ter ´bezinning´ bedoeld.

EDOCH: één puntje wil ik wel heel voorzichtig ´doch´ stellig benadrukken: ik vraag geen meelij, TEN MINSTE NIET IN ZOVERRE DAT INHOUDT WAT HET GEHEEL VOLGENS DE LOCICA VAN ONZE ´CULTUUR´ ( die die tenslotte onderwerp van onnze oh zo interessante discussie is hierboven) HET GEVAL IS EN DÚS OOK GEBEURT: NAMELIJK DAT DE SLACHTOFFERS VAN DE MEEST VERSCHRIKKELIJKE GRUWELIJKE ‘ONVOORSTELBARE’  EN ‘VERWERPELIJKE’ ETC. MARTELINGEN COLLECTIEF (!!!!!) TOTAAL AAN HUN LOT WORDEN OVER GEELATEN (by the way: ‘collectief’ dat ‘sluit ook ‘u’ in’ -hey hey!).

Zie mijn laatste 3 artikelen over de ‘getuigenis van een slachtoffer van -extreme- mind control marteling’ etc…

Ik wul he’maal geen spelbederver of a-sociaal mens etc… zijn etc…,-ik zei al : ik ben écht de meest geschikte mens ter wereld etc.. (uw ideale ‘schoonzoon’ zouwen ze vruuger zeggen).

Maar da wouw ik mar effe zegguh, ik bedoel : daar wilde ik maar even op wijzen wil ik maar zeggen, eigenlijk, ‘actually’..‘for what it’s worth’ etc…

En verder u allen uiteraard van ganscher harte een prettige voortzetting, ‘mitsgaders’ cq respectievelijk goede nachtrust wensen etc… enzovoorts und so weiter, og so videre, etcetera, kai to loipon, enzow, kortom: ‘anything you want’...(Oh ja,...en natuurlijk: de HARTELIJKE GROTEN AAN UW TANTE, HÉ!-‘k zou het bijna vergeten, in de gauwigheid).


Groeten

Eheu!

Maar als we het nu nog over de sterken hebben, dan heeft dat nog maar weinig met fysiek te maken. Wellicht meer met mentaal. En dan nog. Heeft Moeder Natuur ons geen geweten gegeven? Is dat niet natuurlijk? Dat betekent dus ook - voor het benodigde evenwicht - dat er mensen zijn aan wie Moeder Natuur géén geweten geeft. Zijn dat de sterken waar het hier over gaat?

Commentaarpagina 1 van 1

 

U dient ingelogd (Login) te zijn om een opmerking te kunnen plaatsen.


 

  • Er zijn geen aan dit artikel gerelateerde items gevonden.

    er zijn voor dit item nog geen tags toegevoegd