Anarchiel, Vrijheid. Maar dan ook echt! De bibliotheek bevat een verzameling speciale stukken Samengestelde Dossier overzichten van Storts en Artikelen Contact leggen of de Disclaimer lezen RRS overzicht van de Alternatieve Media  
Het Forum voor diverse onderwerpen Onze open Stortplaats, doe mee en plaats zelf iets. Chatten kan bij ons in de Lounge, Vrijheid met een kopje koffie erbij. Enkele Statistieken over het bezoek van deze webstek Onze Links pagina geeft een overzicht van, jawel, LINKS. Onze Muziek pagina bevat enkele eigen werkjes van onze leden.
 

0  1  2  3 

Getuigenis van een slachtoffer van -extreme- mind control marteling - Dl.1

 

17
+
Door Eheu om 20:23 op 05-08-2012 in Aluhoedjes
(8x gereageerd, 1658x bekeken)


GETUIGENIS VAN EEN TYPISCH SLACHTOFFER VAN -HEEL EXTREME- MIND CONTROL MARTELING (Dl.1):

Vertaald uit het Engels door mij, Eheu!!

(NVDV: Onder deze vertaling vind je een aantal bronnen, van de bron-tekst voor deze vertaling ten eerste , plus bronnen voor de technische onderbouwing van de ‘claims’ die dit slachtoffer maakt, én voor het wereldwijde politieke complot waardoor de geloofwaardigheid van dit soort getuigenissen plus die van de wetenschappelijke onderbouwing van de beweringen van dit soort slachtoffers, doeltreffend gesaboteerd worden (die methode berust op ‘plausible deniability’ en het staatsgeheim waardoor de gruwelijkheden mbv deze techn. wereldwijd begaan ‘afgedekt’ worden , en mn in democratische landen betekent dat dus een collectieve medeplichtigheid aan dit soort gruwelijke misdaden tegen de grondrechten van elke inwoner ervan en tegen de menselijkheid tenslotte.)
=============================

DEEL 1: BESCHRIJVING VAN DE SYMPTOMEN VAN DE MIND-CONTROL MARTELING WAAR DIT AUSTRALISCHE SLACHTOFFER SINDS 2003-4 AAN ONDERWORPEN WORDT (- NVDV : deze beschrijving staat behoorlijk ‘in extenso’ in één fragment geconcentreerd in de tekst van het dagboek waaruit ik hem selecteer, -itt tot de tekst van de volgende 2 delen van mijn vertaling/bewerking van deze getuigenis, die verspreid staat over de pl. 350 pagina’s van het dagboek dat de auteur over de periode ‘04- ‘10 als slachtoffer en anti-mind-control activist heeft opgesteld en gepubliceerd).
————-


DE ORWELLIAANSE SPIONAGE, EN DE BELAGING D.M.V. PUBLIEKE VERNEDERING WAAR IK HET DOELWIT VAN BEN:

Sinds 2004 word ik systematisch in de gaten gehouden door een Orwelliaans systeem van observatie/bewaking- 24 uur per dag, 7 dagen per week- waar ik ook ben. Sinds 2004 worden mijn brein, mijn lichaam en de ruimte waarin ik verblijf, onophoudelijk gemonitord. Dat houdt o.a. in dat men mijn gedachten, mijn reacties, mijn bewegingen probeert te sturen van buitenaf, en dat alles wat ik hoor en zie geregistreerd/gemonitored wordt.

Ik verkeer al sinds 2004 onder die extreem traumatiserende Orwelliaanse omstandigheden van bewaking en manipulatie/inbreuk van en op heel mijn leven- en ik wordt al die tijd al uiterst wreed ‘hard core’ gemarteld en verminkt, en al die tijd al worden elke psychologische, mentale, intellectuele en fysieke toestand, en elke handeling die ik uitvoer, al mijn gedachten en fantasieën en al mijn woorden misbruikt en uitgebuit en openlijk ten toon gesteld via Internet, TV en radio.

De gedachten en beelden die ik in mijn gemartelde en verstoorde brein van een ‘laboratorium rat’ heb, worden via ‘brein-zendtechnieken’ -ook buiten de media om, dat is enkel de enige manier waarop ik er via ‘feedback’ kennis van kan nemen- naar heel veel mensen wereldwijd doorgezonden en daarbij vaak voorgesteld als zouden het mijn normale geestelijke/hersen-activiteiten zijn- dwz in een vorm van desinformatie en bedrog.

Elke toestand waarin ik verkeerde, al mijn handelingen, gedachten, fantasieën en woorden die ik heb of uitvoer tijdens mijn onophoudelijke geestelijke en fysieke marteling in de geestelijke en lichamelijke misvorming die daardoor veroorzaakt werd, -heel mijn verdere leven, worden live overgebracht en uitgezonden,- mijn woede-uitbarstingen, wanhoopskreten, emotionele inzinkingen etc. Zelfs mijn commentaren, gedachten en absurde gedrag en gerommel om te proberen wat verlichting te vinden voor de zwaarmoedigheid, ondraaglijkheid en verveling die mijn opsluiting en marteling in dit Mengele/Cameron/Delgado concentratie-kamp, worden sinds 2004 openlijk zichtbaar aan veel mensen gepresenteerd die niet bewust zijn van het feit dat dat niet de produkten of effekten zijn van mijn normale brein/geest/leven.

In feite is deze vorm van ‘reality-tv’ ‘Gestapo Marteling/Verminking/moord TV’ -en net als de Gestapo schijnen mijn beulen plezier te beleven aan ‘het vermaak’- en de vernedering, woede en verwarring die ze bij mij veroorzaakt.

Allerlei mensen over de hele wereld en grote delen van de media worden overspoeld met een soort ontmenselijkende en ridiculiserende ‘Psy-Ops’, dwz ‘live’- parodieën en karikaturen van mijzelf, mijn familie en heel mijn leven- en terwijl ik tegelijkertijd als door vampiers word leeggezogen van mijn vitaliteit, gemarteld en fysiek vernietigd, -worden er ficties over ‘mij’ geconstrueerd en onophoudelijke idiote door mijn hi-tech beulen als juiste psychologische en sociale ‘observaties’ over ‘mij’, mijn leven en mijn familie gemaakt en verspreid/uitgezonden.

DE IAGO-BULLSHIT-DEBIELE-HEL MACHINE (AKA ‘BRAIN INVASION & ATTACK WITH NOISE AND VOICES’)

Onophoudelijk wordt ik aangevallen door de stemmen die mijn beulen produceren en die van anderen die direct m.h.v. hi-tech technologie mijn brein binnen dringen, en die me zo zeer agressief en aanhoudend psychologisch pijnigen, vernederen, ondervragen, ondermijnen, mishandelen en spelletjes met mij spelen (zie wat in de wereld van technische mindcontrol literatuur ‘voice to skull’ oftewel ‘V2K’ genoemd wordt).

Die stemmen worden vanaf afstand direct in mijn gemangelde en gemutileerde brein gezonden. Dat gebeurt in de vorm van een onophoudelijke aanval m.b.v. van een gepersonifieerd code-systeem van onophoudelijke ‘live’ commentaren en reacties op mijn gedachten, activiteiten, sociale en psychologische toestand, en op mijn bio-ritme- zowel op een duidelijk verstaanbare manier als met allerlei verschillende desoriënterende, vervormde en gekmakende effekten.

Deze directe ‘remote controlled’ zintuiglijke en geestelijke marteling en agressie op mijn brein varieerde gewoonlijk van extreem -bijna tot totale zenuwinzinking en wanhoop drijvend-, tot luid, intensief en aanhoudend, of minder pijnlijk, en daarbij wordt b.v. ook regelmatig een schijn-executie op mij uitgevoerd.

Heel die ellende is gewoonweg totaal onmogelijk te negeren en er is geen enkele manier om eraan te ontsnappen. ‘De verbinding’ staat gewoon altijd open,- mijn brein, lichaam en fysieke omgeving worden permanent zeer gewelddadig verkracht en belaagd, en gemonitord en verstoord- en ik word constant gedwongen op dat alles te reageren op een of andere -mentale, verbale of fysieke- manier,- 24 uur per dag, elke dag van de week. Het is een sadistische, technologische ‘Iago-bullshit-hel-machine’. IK HEB LETTERLIJK GEEN MINUUT MENTALE RUST, ONTSPANNING EN GEEN MINUUT PRIVACY GEKEND SINDS 2005,- NIET ÉÉN!!

De woorden -slecht een paar voorbeelden van de rotzooi die ze permanent mijn brein in rammen- die ze gebruiken zijn dingen als ‘BLONDE HITMAN’ , ‘DANSENDE PIRAAT’, ‘BEEST’, ‘VARKEN’, ‘LOSER’, ‘JAP’, ‘GOT HER’, etc, etc,
ad nauseam.

2-RICHTING-TV en de ORWELLIAANSE MEDIA (2WTV):

Mijn privé-leven wordt vernietigd door, en ik word wijds openlijk tentoongesteld via, -het Internet, de TV en door de radio. Sinds 2004 word ik elke keer als ik de tv of de radio aanzet, -als het een live uitzending betreft- direct met de zender en de studio verbonden.

Het gebeurt elke keer zodra het om een live uitzending gaat, -ongeacht waar ik mij bevind. Het vergalt totaal elke live radio en tv-uitzending voor mij- want het is precies alsof je in een video-conferentie zit- dus is het moeilijk om passief te blijven of niet aangedaan te raken- vooral als je tegelijk gemarteld wordt. Deze inbreuk op mijn privé-leven en de marteling en mishandeling waar ik aan blootgesteld word, hebben zodoende geobserveerd kunnen worden door heel veel mensen in live uitzendingen, hier in Australië en in het buitenland,-nieuwslezers, politici, beroemdheden, en vele anderen.

En ik heb talloze malen tegenover die mensen geprotesteerd over wat er gaande was, en een beroep op hun hulp gedaan. In het begin was die media-inbreuk op mijn privé-leven nog draaglijk, en soms zelfs vermakelijk.

Maar het werd gaandeweg extreem traumatiserend, -vooral omdat het gecombineerd werd met permanente hard-core marteling, misbruik, en met de ‘brein-uitzending’ van mijn verstoorde hersenen- en vooral ook omdat niemand er ooit aandacht heeft besteed of erover bericht!!

veel journalisten in de live media hebben zo allerlei leugens over mij voorgeschoteld gekregen. En vaak betekende dat voor mij dat sommigen van hen- of opzettelijk of niet- actief deelnamen aan de marteling en agressie waar ik het doelwit van was. Ik weet zeker dat zekere journalisten aangemoedigd zijn om mijn ‘lab rat’-brein op deze manier te pijnigen en reacties uit te lokken van mij, -zodoende zijn ze de assistenten en technische dienst-verleners van de lui die mijn brein en zintuigen mishandelen, en dus handlangers van deze nazi-technologie en gruwelijke praktijken.

DE ‘BOOB-TUBE’ :

Onophoudelijk wordt ik onderworpen aan nachtelijke neurologische experimenten en ingrepen. Als ik slaap, worden ‘virtual realtity scenario’s’ (net kleine Youtube video’s of cartoons of slideshows) in mijn brein gezonden/geprojecteerd, van buiten af en zonder dat ik er iets tegen kan doen. Elke nacht opnieuw, sinds 2005,- 3,4,5,6,7 keer of meer elke nacht. Sinds 2005 heb ik geen enkele nacht een natuurlijke, niet gemanipuleerde slaap genoten. Vaak wordt de manier waarop mijn brein reageert op deze ‘virutal-reality scenario’s’ aan mij kenbaar gemaakt door deze Mengele-beulen alsof ze bezig zijn met ‘wetenschappelijk onderzoek’.

Om dit alles met mij te kunnen uithalen moeten deze lui in staat zijn heel machtige en gewelddadige methoden te gebruiken om mijn normale, gezonde brein te kunnen neutraliseren en ‘ingeneeren’. Ze moeten proberen een soort ‘tabula rasa’ van mijn brein te maken, met het doel het te kunnen gebruiken als een ‘puppet’- waarin ze hun ‘codes’ kunnen planten en hun ‘virtual-reality scenario’s’ kunnen afspelen/draaien. Dat alles heeft van mij een mentaal en fysiek uitgeput en vernederd wrak gemaakt.

BREIN-MUTILATIE EN -NEUTRALISATIE :
Ik word meedogenloos onophoudelijk onderworpen aan diepe, hardcore en andere neurologische aanvallen op mijn brein, waardoor een chronisch lobotomie-effekt ontstaat- alsof je door een sloophamer bewerkt wordt, of met een mes, of geroosterd, in een magnetron ligt etc., -zo wordt je brein gebombardeerd.. Dat gebeurt sinds 2005 haast elke nacht, en duurt uren
aan één, vaak meerdere keren per nacht, of ‘s middags etc…

Al mijn creatieve vermogens, heel mijn natuur, mijn zintuigen, mijn gevoeligheid, mijn gevoelens, mijn gedachten, mijn spraakvermogen, intelligentie, verbeeldingskracht, al mijn emoties, en heel mijn lichamelijke gezondheid, mijn vermogens, al mijn kracht en mogelijkheden zijn compleet afgebroken, kapotgemaakt, verstommeld, verloren gegaan of verwoest (a la ‘Fahrenheit 451’ of ‘Year 0’ etc.). Ik werd ook regelmatig aan andere experimenten en ingrepen onderworpen in andere delen van
brein.


HERSEN-ELECTROCUTIE :

Electrische schokken worden aan mijn brein toegebracht, verschillend in intensiteit en wat betreft locatie,- vaak over langere perioden. Dat kan variëren van nogal draaglijk tot extreem pijnlijk.  Op de lange duur wordt je er ziek van en resulteert het in een constante mentale en lichamelijke stress en gevoel van onwel zijn. Dit wordt willekeurig ‘s nachts of overdag gedaan, op willekeurig welk tijdstip. Ik word vaak wakker door die stroomschokken in mijn brein, -ze kunnen uren lang aanhouden.

GENITALE ELECROCUTIE :
Herhaaldelijk -‘s nacht of overdag- word ik onderworpen aan electronisch misbruik en marteling van mijn genitaliën, mijn kruis, de klieren en de lymphen van mijn lichaam. Vaak gaat dat uren lang door. Ook deze martel-sessies kunnen kan variëren van gemiddeld pijnlijk tot exreem pijnlijk. Op den duur veroorzaakt het ernstige mentale en fysieke stress en onwel bevinden. Dit kan op elk tijdstip van de dag of nacht gebeuren. Ik word er ‘s nachts vaak door wakker gemaakt.

Parrallel aan de brein-mishandeling die ik onderga, worden er vaak ‘technologisch’ erecties veroorzaakt bij mij, en soms wordt een zaadlozing opgewekt (sinds mijn marteling begon, produceren mijn testikels geen zaad meer).

IK WORDT GE- EN -MISBRUIKT ALS EEN LABORATORIUM-RAT. Mijn genitaliën en mijn scrotum worden op allerlei manieren mishandeld. Ook word ik regelmatig anaal verkracht door die ‘remote-technology’, en aangerand.

ELECTROCUTIE EN ROOSTEREN VAN DE MAAG :
Mijn maag, klieren, buik en darmen en andere organen worden verhit en geëlektrocuteerd, dwz gekookt/uitgebrand en ‘uitgehold’. Het lijkt vaak alsof je wordt gestoken met een mes, geroosterd, ‘microwaved’, met een las-apparaat bewerkt, etc…Dat gebeurt vaak uren lang, of zelfs heel de nacht of dag.

AKELIGE LICHAMELIJKE GEWAARWORDINGEN :

Ik word bijna constant overvallen door lichamelijke gewaarwordingen die me steeds dwingen tegengesteld te voelen en reageren aan wat gunstig is voor mijn natuurlijke psychische, fysieke en instinctieve welzijn en gezondheid

HART-RITME STOORNISSEN EN HART-ELECTROCUTIE:

Mijn hart wordt regelmatig ‘samengeknepen’, en men laat het sneller kloppen of ‘brandt’ het.

BORST EN MIDDENRIF-ELECROCUTIE:

Mijn borst en mijn middenrif worden regelmatig gekookt of verhit en ‘uitgehold’.

ELECTROCUTIE VAN RUG EN ONDERRUG:

Mijn rug en onderrug worden regelmatig geëlectrocuteerd, dwz er wordt vaak een gevoel van gekookt/verbrand worden veroorzaakt in deze delen van mijn lichaam, hetgeen grote pijn veroorzaakt.

ELECTROCUTIE VAN ARMEN:

Hetzelfde gebeurt met mijn armen.

ELECTROCUTIE VAN DE NEK:

Idem voor mijn nek.

ELECTROCUTIE VAN M’N ACHTERWERK:

Idem voor mijn billen, anus en dijen,- hetgeen een sexuele aanranding inhoudt.

GROEPSTALING/BELAGING:

Ik ben continu het doelwit geweest van groepstalking en georganiseerde belaging. Dat houdt in dat je op een heel goed georganiseerde manier belaagd/achtervolgt wordt met het doel je permanent te belagen en zo heel je dagelijkse leven te saboteren,- professioneel en privé,- met het doel de belaagde persoon te isoleren en controle te krijgen over/ zijn dagelijks leven totaal te beheersen, zijn geest te manipuleren, -en tenslotte om hem in een totaal hulpeloze situatie te manoeuvreren.

Deze praktijken worden uitgevoerd door schijnbaar normale burgers en zijn een uiterst sadistische vorm van marteling. Er worden moedwillig mensen ingeschakeld om mij opzettelijk te belagen, en om op mijn fysieke en mentale privacy en vrijheid inbreuk te maken. Dat is een uiterst beklemmende en slopende situatie, -zowel psychisch als lichamelijk. Het gebeurt overal waar ik ga en sta, -ongeacht wat ik aan het doen ben. De hele buurt wordt ‘geïnfiltreerd’ en ‘gezuiverd’ van alles wat je in staat stelt een ongestoord leven te leiden. Veel van de mensen die er aan deel nemen zijn ‘remote contolled’ als ‘neuro-marionettten’ ten einde het effekt op het slachtoffer zo intens mogelijk te maken (b.v. het ‘paranoïde’, ‘agressief-makende’ effect ervan), - dat gebeurt vrnml. via de synchronisatie van hun activiteiten en bewegingen met die van het slachtoffer (zodat je constant te maken krijgt met heel opvallende -maar alleen voor het slachtoffer zelf waarneembare) en niet te negeren ‘re-acties’ op je eigen
gedragingen, bewegingen en gedachten.

Vaak zijn de deelnemers aan dit soort stalking-terreur misleide mensen die lijken op een soort van secte-leden, -het zelfde soort slachtoffers en idioten tegelijk. In mijn geval wordt ik zo gestalkt door vooral Joodse of Aziatisch uitziende types, -waar ik ook ben,- ook in Turkije en in Rusland, waar ik verbleven heb in een poging mijn belagers te ontlopen.

HET NEURONALE ‘GLOCKENSPIEL’:

Dit houdt in dat mijn eigen bewustzijn/denken wordt ‘weggedrukt’ zodra ik in een toestand van half-slaap verkeer door beelden die middels die hi-tech technologie geproduceerd worden, door reacties e.d. die daarbij aansluiten, en die variëren op mijn eigen brein-activiteit, -geluiden, beelden, etc.,- een beetje alsof je een klokkenspel bespeeld door erop te ‘pingelen’. Om dit mogelijk te maken moet men in staat zijn om grondig mijn normale, gezonde brein te neutraliseren en bewerken, met de bedoeling kennelijk om er een ‘tabula rasa’ van te maken waarmee mijn beulen hun eigen ‘spel’ kunnen spelen, in de vorm van ‘programmerende beelden’, ‘virtual reality scenario’s’, ‘commando’s’ etc. waarmee mijn brien/gedachten ‘bespeeld’ worden

MANCHURIAN-CANDIDATING:

Dit ‘onderdeel’ bestaat uit de poging terwijl ik wakker ben mijn eigen gedachten, fantasieën en redeneringen door die van mijn beulen te vervangen. Ook dat vereist een heel machtige vorm van uitschakeling van mijn brein en uitwissen ervan om het als een willoos blank vel te kunnen gebruiken waarop mijn beulen hun ‘scenario’s’ kunnen printen of te wel ter uitvoering voorschrijven aan mij. Alsof ze een film afspelen of ‘regisseren’.

—————————
Wordt vervolgt door de vertaling van een samenvatting van de hele uiterst informatieve (door hem zelf in Engels gepubliceerd verspreid over het 350 pagina’s lange dagboek dat hij tussen ‘05 en ‘10 heeft bijgehouden over zijn belevenenissen als mind-control slachtoffer-) ‘case history’ van dit bijzondere slachtoffer van overheids-geleide mindcontrol en politieke vervolgings-praktijken en oorlogsvoering tegen onschuldige burgers. HIER: Hier dus deel 2 van deze reeks: http://www.anarchiel.com/stortplaats/toon/getuigenis_van_een_slachtoffer_van_-extreme-_mind_control_marteling_-_dl._2


Bron van deze vertalingen:

http://www.freedrive.com/folder/177784

———————————
BRONNEN MET THECHISCHE INFO OVER DEZE WAPENS -EN OVER DE POLITIEKE REDENEN VOOR DE ‘COVER UP’ VAN HET BESTAAN ER VAN EN GEBRUIK ERVAN:

*POSSIBLE TECHNICAL EXPLANATION from
John St. Clair Akwei vs. NSA at http://www.angelfire.com/or/mctrl/akwei.html

“The NSA’s electronic surveillance network is based on a cellular arrangement of devices that can monitor the entire EMF spectrum. This equipment was developed, implemented, and kept secret in the same manner as other electronic warfare programs.

With this technology NSA personnel can non-obtrusively tap into any communication device in existence. This includes computers, telephones, radio and video-based devices, printers, car electronics, and even the minute electrical fields in humans (for tracking individuals).

The NSA’s EMF equipment can tune in RF emissions from personal computer circuit boards (while filtering out emissions from monitors and power supplies). The RF emission from PC circuit boards contains digital information in the PC. Coded RF waves from the NSA’s equipment can resonate PC circuits and change data in the PC’s. Thus the NSA can gain wireless modem-style entry into any computer in the country for surveillance or anti-terrorist electronic warfare.


SYSTEMS OF SURVEILLANCE & REPRESSION by Judy Malloy
http://www.well.com/user/jmalloy/gunterandgwen/resources.html

http://www.freedomfchs.com/remoteneuralmonitoring.pdf

US SPY AGENCIES SPENT NEARLY $50 BN IN 2009
http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=15896


THE SHOCKING MENACE OF SATELLITE SURVEILLANCE by John Fleming
http://www.sianews.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1068


EXTREME HUMAN RIGHTS ABUSES THROUGH EXPERIMENTATION
http://www.examiner.com/human-rights-in-national/extreme-human-rights-abuses-through-experimentation-presented-to-obama-1-vid?do_not_mobile_redirect=1


BRAIN AND SATELLITE SURVEILLANCE AND TORTURE ? REMOTE NEURAL MONITORING & ELECTRONIC BRAIN LINK (RNM & EBL) http://myweb.cableone.net/mtilton/akwei.html
http://www.greatdreams.com/RNM.htm http://www.freedomfchs.com/remoteneuralmonitoring.pdf


THE AMERICAN CIVIL LIBERTIES UNION - THE SURVEILLANCE-INDUSTRIAL COMPLEX:
http://www.aclu.org/FilesPDFs/surveillance_report.pdf

HE SPY SATELLITE DEBATE
http://www.msnbc.msn.com/id/6782264/ns/technology_and_science-space/


ABOUT GANG STALKING (aka ORGANISED STALKING)
http://www.freedomfchs.com/ http://www.thehiddenevil.com/ http://www.multistalkervictims.org http://www.gangstalkingworld.com/ http://citizensoulpower.com/2007/09/21/ http://www.stopeg.com/index.htmlhttp://organizedstalkingandcyberstalking.blogspot.com/


ELECTROMAGNETIC AND INFORMATIONAL WEAPONS: THE REMOTE MANIPULATION OF THE HUMAN BRAIN http://globalresearch.ca/articles/BAB408B.html


MIND CONTROL INDEX
http://www.bibliotecapleyades.net/esp_sociopol_mindcon.htm#menu


EMERGING COGNITIVE NEUROSCIENCE AND RELATED TECHNOLOGIES by the COMMITTEE ON MILITARY AND INTELLIGENCE RESEARCH http://books.nap.edu/openbook.php?record_id=12177&page=R1


ON THE NEED FOR NEW CRITERIA OF DIAGNOSIS OF PSYCHOSIS IN THE LIGHT OF MIND INVASIVE TECHNOLOGY, CAROLE SMITH, JOURNAL OF PSYCHO-SOCIAL STUDIES , VOL 2(2) NO 3 2003
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=7123


FASCIST TECHNOLOGICAL POLICE STATE by Paul Baird
http://www.surveillanceissues.com/article_computerstate.pdf


DEMOCRACY GOING DARK: THE ELECTRONIC POLICE STATE
http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=13695

WANTTOKNOW.INFO:- MIND CONTROL
http://www.wanttoknow.info/mindcontrol10pg


GOVERNMENT MIND CONTROL
http://www.angelfire.com/or/mctrl/

MIND CONTROL TECHNOLOGY EXPOSED
http://www.docstoc.com/docs/36936010/MIND-CONTROL-TECHNOLOGY-EXPOSED

DEMOCRACY GOING DARK: THE ELECTRONIC POLICE STATE
http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=13695


VIDEO:- MIND CONTROL AMERICAS SECRET WAR
http://www.youtube.com/watch?v=k_jbogsIupE
http://www.youtube.com/watch?v=f1yVA00-WgM

CIA DECLASSIFIED DOCUMENTS ON MIND CONTROL EXPERIMENTS ? ?MKULTRA? AND OTHERS
http://www.wanttoknow.info/mind_control/cia_mind_control_experiments_sex_abuse
http://www.opednews.com/articles/STOP-MK-ULTRA-PROGRAMS-NOW-by-Noeline-Clayfield-091116-809.html


OPERATION MIND CONTROL by Walter Bowart
http://d.scribd.com/docs/2aldagk0d36ql3hbr80m.pdf

SPACE-BASED DOMESTIC SPYING: KICKING CIVIL LIBERTIES TO THE CURB
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=10864

AUSTRALIA FIRST TO ADMIT “WE’RE PART OF GLOBAL SURVEILLANCE SYSTEM” - ECHELON OUTED BY THE HEAD OF AUSTRALIA’S DEFENCE SIGNALS DIRECTORATE (DSD), MARTIN BRADY.
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/2/2889/1.html
——————————————

SITES VAN MINDCONTROL SLACHTOFFER MET INFO OVER MINDCOTROL-MARTELING EN GANGSTALKING EN VOOR STEUN AAN SLACTOFFERS HIERVAN:

FREEDOM FROM COVERT HARASSMENT AND SURVEILLANCE http://freedomfchs.com/

http://www.multistalkervictims.org 
http://www.gangstalkingworld.com/ http://citizensoulpower.com/2007/09/21/
http://www.stopeg.com/index.html http://organizedstalkingandcyberstalking.blogspot.com/

MIND JUSTICE http://www.mindjustice.org/

INTERNATIONAL ALLIANCE AGAINST COVERT ELECTRONIC ABUSE http://www.iaacea.org/index.html

INTERNATIONAL MOVEMENT TO BAN THE MANIPULATION OF THE HUMAN NERVOUS SYSTEM BY TECHNICAL MEANS http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Campus/2289/webpage.htm, http://web.iol.cz/mhzzrz/


THE UNITED AMERICAN FREEDOM FOUNDATION http://www.uaff.us/uaffentrancepage.htm
EMAIL: .

CITIZENS AGAINST HUMAN EXPERIMENTATION http://www.healthycitizens.blogspot.com/

THE CENTER FOR COGNITIVE LIBERTY & ETHICS (CCLE) http://www.cognitiveliberty.org/index.html


INTERNATIONAL MOVEMENT TO BAN THE MANIPULATION OF THE HUMAN NERVOUS SYSTEM BY TECHNICAL MEANS http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Campus/2289/webpage.htm, http://web.iol.cz/mhzzrz/

PETITION - BAN ELECTRONIC WARFARE ON CIVILIANS - 400+ SIGNATURES AND MESSAGES OF VICTIMS & SUPPORTERS http://www.ipetitions.com/petition/synergy/ EMAIL: ., .


NAFF - ADVOCATING FOR VICTIMS OF MIND CONTROL, TORTURE, SLAVERY & RELATED TERROR http://naffoundation.org/

THE UNITED AMERICAN FREEDOM FOUNDATION http://www.uaff.us/uaffentrancepage.htm
EMAIL: .

CITIZENS AGAINST HUMAN EXPERIMENTATION http://www.healthycitizens.blogspot.com/


SURVEILLANCE ISSUES http://www.surveillanceissues.com

http://www.freedomfchs.com/remoteneuralmonitoring.pdf

600 + VICTIMS’ ACCOUNTS FROM THE WHOLE WORLD -
http://www.mindcontrolforums.com/victm-hm.htm

———————————————————————->>>>
PS: noot van de vertaler: DE ‘BEWIJZEN’ VOOR DE MÓGELIJKHEID VAN DIT SOORT GRUWELIJKE MARTELING VIA ‘MINDCONTROL’  OF ‘-DIRECTED ENERGY WEAPONS’ VIND JE DUS OOK ALL OVER MIJN ARTIKELEN OVER ‘MINDCONTROL’ en ‘TESLA-TECHNOLOGIE’, -ALLEEN ZULT U ZE NIET ZO MAKKELIJK ALS ZODANIG (H)ERKENNEN : 1 OMDAT HET GEHEIME MILITAIRE TECHNOLOGIE BETREFT WAAR DUS ‘OFFICIEEL’ ‘UIT STAATBELANG’ ETC. OVER GEZWEGEN WORDT EN DIENT TE WORDEN, EN 2 OMDAT HET HEEL HEEL INGEWIKKELDE TECHNISCHE MATERIE IS WAAR ‘U’ ZOALS VAN 99% VAN DE ANDERE DINGEN DIE UW LEVEN BEPALEN, ABSOLUUT GEEN SNARS VAN BEGRIJPT (MAAR NOCHTANS als de eigengereide fucking shit-head die u nu nou eenmaal bent en uit alle macht tegenwoordig aangemoedigd wordt ook te blijven ALLERLEI HEEL ‘NORMALE’ ‘REDELIJKE’ E.D. MENINGEN OVER DENKT TE HEBBEN), -ZODAT U OOK HIER ALLE GELEGENHEID GEBODEN WORDT OM IN UW RANDDEBIELE NAiVE EN WRÉDE STUPIDTEIT TE VOLHARDEN DAT ‘HET ALLEMAAL GEEN KWAAD KAN’, enkel alleen in de waan ‘DAT Ú NIETS KAN GEBEUREN’, ...‘TENSLOTTE’.  ‘you’ll see’!!! ennuh:‘CORRECT ME IF I’M WRONG’ VOORAL (VOOR DE FUCKING BETWETERIGE ‘FUNDI’S’ ONDER U -Pardon the french)

GROETEKENS

EHEU


De RSS-feed van de commentaren op dit topic
Volgende item: THE OTHER ISRAEL
Vorige item: Gerald Celente - ABC Australia - August 1, 2012

 

Geplaatste opmerkingen.


Commentaarpagina 1 van 1

@Ehue,

dit kan / moet toch ook FP? Je bereikt daar een grotere groep lezers wat, neem ik aan, toch de bedoeling is?

(Wat jou, admi?!)

Gr Vlinder

Beste Eheu,-

wat jij hier vertaald, kun je ook live bevinden als je in gesprek met mijn oudste broer zou gaan. ik maak geen fucking joke! ik heb hier ook wat hem betreft geen bevredigend antwoord op kunnen vinden en bevestigd in elk geval voor mij mijn beperkingen..

respect en groet
oche   downer

Tekst van dit eerste deel gecorrigeerd (spel-, gramm. fouten en logische samenhang v.h. geheel) en lay-out verbeterd. (Ik zou bijna vergeten zijn dat ik deze tekst geschreven had, en dat ik die corr. dus nog moest aanbrengen, zó druk heb ik het, of anderen met mij eiguluk…en ik heb nog zoveel te doen).
Gr.
‘Prettig weekend, ondanks alles’.
‘Ach!’

‘AARDIG’ nawoord toegevoegd. Eheu/ Ach!!!

Nog iets aardiger gemaakt.
‘Eheu!’

Lijkst met BRONNEN toegevoegd met technische en poltieke onderbouwing van deze getuigenis, en lijst van sites van mind-control slachtoffers en voor support en actisme voor TI’s ( met nog veel meer getuigenissen van dit soort gruwelijkheden van over de hele wereld)
Groet
Eheu

Jammer dat je er geen persoonlijk verhaal van waagt te maken.

Zoals jij het stelt, beste LL, klinkt het alsof het gebrek aan moed is dat ik dat niet ‘waag’. Maar ik denk dat ik er een gegronde reden voor heb, nam. voorzichtigheid en zelfs schappelijkheid. Ik heb mijn persoonlijke verhaal aan talloze mensen voorgelegd, en niemand heeft mij in dat besluit tegengesproken. Dus neem ik aan dat ze me daarin gelijk geven.
Maar je zou het bijv. eens aan onze Simpleton kunnen vragen, misschien is zijn oordeel je iets waard.
Groeten
Eheu

Commentaarpagina 1 van 1

 

U dient ingelogd (Login) te zijn om een opmerking te kunnen plaatsen.