Anarchiel, Vrijheid. Maar dan ook echt! De bibliotheek bevat een verzameling speciale stukken Samengestelde Dossier overzichten van Storts en Artikelen Contact leggen of de Disclaimer lezen RRS overzicht van de Alternatieve Media  
Het Forum voor diverse onderwerpen Onze open Stortplaats, doe mee en plaats zelf iets. Chatten kan bij ons in de Lounge, Vrijheid met een kopje koffie erbij. Enkele Statistieken over het bezoek van deze webstek Onze Links pagina geeft een overzicht van, jawel, LINKS. Onze Muziek pagina bevat enkele eigen werkjes van onze leden.
 

0  1  2  3 

Op zoek naar de duivel

 

7
+
Door Rediscover om 00:08 op 05-08-2012 in Gedachtekronkels
(6x gereageerd, 2061x bekeken)


Wie is dat toch, die door en door slechte charlatan die continu op zoek is naar zieltjes om ze in zijn hel te laten lijden? Door velen wordt ie de duivel of satan genoemd,  Mefisto, Azazel, Beëlzebub en Lucifer zijn ook veelgehoorde namen en zelfs onze Joost die het mag het weten verwijst ernaar. Een duister maar ook veelzijdig figuur.

Voor velen vertegenwoordigt de duivel het kwaad, iets dat schijnbaar al bestond nog voor dat er ook maar één mens op aarde kwam. Het duistere kwade tegen het lichte goede, een eeuwige strijd waar, hoe kan het ook anders, de mens in betrokken is geraakt.

Van jongs af aan wordt het onschuldige kind, nou ja er zijn er die beweren dat je schuldig geboren word, belast met een concept van het kwaad ofwel de duivel. Een trauma dat vaak een leven lang blijft knagen en van generatie op generatie wordt doorgegeven. Het kwaad en de angst ervoor wordt al in het jonge kind gepropt nog voor ie goed en wel kan lopen.

Om goed en kwaad van elkaar te kunnen onderscheiden is een vorm van intelligentie nodig welke kan definiëren en relateren. De meest basale vorm van denken is het maken van een onderscheid en dat toevoegen aan of vergelijken met de inhoud van het geheugen. Net als dieren doen ook mensen dit en zo wordt door ieder intelligent wezen een geheel eigen ervaring opgebouwd.

Wat mensen van dieren onderscheidt is de mogelijkheid tot het uitwisselen van conceptuele informatie door middel van een beschrijvende taal. Als je zover gekomen bent dit stukje tot hier te lezen dan ben je al verschillende beschrijvingen tegengekomen van concepten. Taal wordt dan ook door mensen gebruikt om directe ervaring conceptueel te maken en deze de wereld in te werpen.

Voorbij directe ervaringen die conceptueel zijn gemaakt zijn er ook nog op zichzelf staande fictionele concepten. Gedachtenkronkels die op dezelfde wijze gecommuniceerd kunnen worden als eigen ervaringen maar mogelijk volledig op fictie berusten. Taal maakt dit allemaal mogelijk, het is de vertegenwoordiger van het conceptuele denken, sterker nog, zonder een taal was conceptueel denken onmogelijk.

Het gebruik van taal is een directe invloed op het denken van mensen en maakt het mogelijk om fictieve concepten te ankeren als geloof. Het geloof in het concept krijgt dezelfde waarde als een eigen directe ervaring en bestaat dan als een waarheid. Wanneer je ooit geprobeerd hebt iemand van zijn geloof af te helpen heb je kennis kunnen maken met de kracht van een concept dat iemand als eigen beschouwt. Het lijkt wel alsof je iemand tegelijkertijd zowel armen als benen amputeert zoveel pijn lijkt het te doen en zo hard wordt er tegen gevochten.

Taal die mondeling geuit wordt is nogal vluchtig en kan maar al te makkelijk misverstaan worden, taal op papier is al wat vaster en biedt voor velen de vastigheid die schijnbaar gezocht wordt. Een vorm van zekerheid omdat op het papier een concept wordt vastgelegd, een denktrant.

Er zijn wat lieden die naar eigen zeggen het woord van god op papier hebben gezet en daarmee hebben ze een denktrant geïntroduceerd die door velen gevolgd wordt als eigen waarheid. Okee, de teksten zijn op sommige punten wat vaag maar gelukkig zijn er helpers die je graag helpen om de teksten dusdanig te interpreteren waardoor ze toch geloofwaardig worden en een waarheidsbeleving oproepen.

Eén van de opgeschreven concepten is het concept van het kwaad, een verpersoonlijking in de duivel die je bedriegt en op mysterieuze wijze zomaar binnen kan dringen in je gedachten. Een concept waaraan je je zelfs kunt verbinden door middel van een contract, iets als taal op papier met een handtekening eronder al dan niet in bloed getekend.

Contracten, claims en afspraken op papier, zijn de motor van onze huidige samenleving en beheersen onze denkwijze. De waarheid wordt door velen gevonden in de concepten op papier in plaats van in de eigen directe ervaring. Een papieren fictie die sterk lijkt op een duivels concept dat op mysterieuze wijze binnendringt in de gedachten.

Dezelfde lieden die de duivel hebben geïntroduceerd en haar als concept opgeschreven hebben bieden er ook een oplossing voor aan. Een prachtige vorm van marketing die al eeuwen haar weg vindt naar de achteloze mens die op duivelse wijze verstrikt is geraakt in het geloof. Teneinde jezelf te bevrijden van de duivel - het geloof in het concept - word je gevraagd nog meer te geloven in het concept van de duivel. En passant wordt ook nog even gevraagd jezelf schuldig te verklaren aan je bestaan zodat je je leven lang bezig kunt zijn om die schuld af te lossen, met rente dat dan weer wel.

Ditzelfde concept komen we ook tegen in het geldsysteem dat ons planeetje laat draaien. Het geloof in de waarde van geld komt ook tegen een prijs. Teneinde geld in omloop te brengen, creëren uit het niets, zal er iemand of iets moeten zijn die zich bereid verklaart die schuld op zich te nemen en zorg te dragen voor aflossing. Ook al zou de aflossing nog lukken, de rente kan nooit betaald worden en dit zorgt er voor dat wanneer er eenmaal aan begonnen is er geen weg meer uit is. Een eeuwige hel op aarde en een duivels concept als je het mij vraagt dat met harde oorlogszuchtige hand in leven wordt gehouden.

Geloofsmannetjes in Vaticaanstad, geldmannetjes in de city van Londen en vechtmannetjes in Washington DC zijn de oprichters en aanbidders van het door hun geschapen beest dat de denkbeelden van de meeste aardbewoners beheerst. Het geloof dat de hel en hemel pas na de dood verschijnen houdt de blik af van de duivels die nu op aarde een hel hebben gecreëerd en in stand houden.

Mindcontrol is hiermee geen modern maar een eeuwenoud concept dat hedentendage met grote precisie nog steeds haar werk doet. Duizenden jaren geleden was het reeds bekend en werd het toegepast, de notie dat mensen toen onderontwikkeld waren is een zoveelste stukje geschiedvervalsing. Werkelijke magie of gods werk is het scheppen vanuit het onstoffelijke in het stoffelijke en taal is het middel bij uitstek om de eigen gedachten tot handelen van een ander te laten leiden via een uitgekiend geloofsysteem dat al zo oud is als de denkende mens.

De duivel onder welke naam ook lijkt niet meer dan een concept dat linguïstisch in het denken is gebracht om angst en een weg uit de angst te kunnen bieden. Het zit slechts tussen de oren en het zijn de slimme koopmannen die hier al eeuwen van profiteren.


De RSS-feed van de commentaren op dit topic
Volgende item: Opstaan
Vorige item: Fibowie..?

 

Geplaatste opmerkingen.


Commentaarpagina 1 van 1

qoute,-
De duivel onder welke naam ook lijkt niet meer dan een concept dat linguïstisch in het denken is gebracht om angst en een weg uit de angst te kunnen bieden.

reactie,-
wetenschap behoord niet gebonden aan dat wat men reeds bewezen acht maar gelijk daar waar antwoorden ontbreken!

enigsinds (voor mij) te makkelijk maar goede stort doch..
up

@Anarphiel,
Dacht dat-ie om 3 uur FP zou gaan? Ik vind wel dat er erg gesjoemeld wordt met commentaren, storts en data. Zal een reden voor zijn, maar verwarrend is het wel.. confused

(stond iets bij dat het nog ‘open’ gezet moest worden)

Ja, dat klopt..  Okay, dan begrijp ik het..  smile

Dank voor uitleg!

Kijk ik snap iets nie: als ik zoek op “Eheu’’ krijg ik de melling dat o.a in deze psoting of de comments erop iets van mijn hand of verwijzend naar mij te vinde zou zijn. Nou kan het me geen ene fuck schelen wat anderen van mijn comments denken, behálve als ze denken goed werk te doen om ze deze of gene ietwat beter tot het verstaan ervan uitgeruste lezer (je houdt het niet voor mogelijk, maar die bestaan, en die zekerheid houdt me zelfs enigszins in leven) te onthouden door ze te verwijderen.
En daarom ben ik wel wat ‘verrast’ door het feit dat ik een aantal comments niet meer terug kan vinden, en dat ik als ik op zoek ga via de zoekfunctie op mijn nick op deze pagina beland waar ABOSLUUT mijn naam niet voorkomt.
Mag ik vragen wat de oorzaak daarvan is, en of het niet gewoon mogelijk is om fatsoen en techniek te combineren om niemand ‘automatisch’ (en dus ‘onoverkomeljk’) lastig te vallen dan wel te hinderen/saboteren (door comments te ruimen bijv.) door middel van die technologische ‘gadgets’?

Bij voorbaat dank voor uw antwoord.

Eheu

Commentaarpagina 1 van 1

 

U dient ingelogd (Login) te zijn om een opmerking te kunnen plaatsen.