Anarchiel, Vrijheid. Maar dan ook echt! De bibliotheek bevat een verzameling speciale stukken Samengestelde Dossier overzichten van Storts en Artikelen Contact leggen of de Disclaimer lezen RRS overzicht van de Alternatieve Media  
Het Forum voor diverse onderwerpen Onze open Stortplaats, doe mee en plaats zelf iets. Chatten kan bij ons in de Lounge, Vrijheid met een kopje koffie erbij. Enkele Statistieken over het bezoek van deze webstek Onze Links pagina geeft een overzicht van, jawel, LINKS. Onze Muziek pagina bevat enkele eigen werkjes van onze leden.
 

0  1  2  3 

Wat zegt dit woord प्रीति U?

 

0
+
Door Leigh Light om 21:58 op 30-07-2014 in Gedachtekronkels
(22x gereageerd, 127x bekeken)


Wanneer U het Al herkent veel, maar anders waarschijnlijk helemaal niets, en dat is raar, want kennelijk heeft het geen emotionele of concrete waarde zonder dat u begrijpt wat er staat of waar ‘het’ voor staat, zonder begrip en betekenis is dit in uw optiek slechts abstract gekrabbel.

Welke klank stelt u zich erbij voor, Oe, Aa,of Uh?

Nu een plaatje erbij voegen

Yw256832_8f510c5eb32002c343376704bd0a478a_Psyche_et_LAmour.jpg

En grote kans dat er NU AL ‘iets’ meer begint te dagen, er ontstaat een beeldvorm.

Een bepaald soort specifieke energiepatronen worden in een vorm vertaald naar woord en daarbij een beeld, een universele intentie, uitwerking der wet door een klank, door te leren afstemmen, die klank werd gevangen in een symbool, letter of cijfer deze creëren woorden en getallen, beperkende begripsvormen, deze patronen vormen en verstoren onze beelden, de koppeling van woorden aan gevoelens, oordelen en vooroordelen, voor of tegen, het pijnlijk zichtbaar wordende onvermogen tot echte communicatie door middel van woorden op een beeldscherm.

Toch heeft het begrip wat we hier zoeken voor een ieder een aparte betekenis, een persoonlijke inkleuring om het zo maar te zeggen, al kent dit begrip of woord wereldwijd Universele overeenkomsten, toch worden er dagelijks talloze individuele kwaliteiten of emoties aan toegedicht, en daardoor ontstaat er eveneens een splitsing in de betekenis, ervaring en beleving, deze worden mede veroorzaakt door een vorm van cognitieve dissonantie geïmplementeerd door neuro-linquistisch programmeren.

Deze versplintering wordt thans nog verder vergroot door de introductie van Newspeak u weet wel, “je ding doen”, helaas ontgaat het merendeel der lezers de importantie van deze zorgelijke ontwikkeling, want al we samen denken aan je ‘ding’, denken we samen aan ‘iets’ maar met een zeer grote kans dat we daarbij totaal verschillende beelden voor ogen hebben.

Neem het conflict in Gaza, tussen Israël en ‘de Palestijnen’, de daarbij gebezigde terminologie en bijbehorende mindframing technieken.

Hamas, een totaal andere connotatie teweegbrengend bij de verschillende partijen, begrippen als verzetsstrijders, terroristen, daders en slachtoffers en martelaar komen hierbij spontaan bij me op, hoezo geïndoctrineerd en geconditioneerd als Pavlov aap?

Diegene die de kracht van NLP begrijpen hoe makkelijk de meute te manipuleren zijn, ik zeg spring, U hoe hoog?!

Zelfs uw eventuele verzet tegen dit commando is niets anders dan een geprogrammeerde emotionele respons, u bent gevangen in woord en beeld, uw begripsvorming, zeg ik Annunaki ? welke beelden komen hierbij op? waar las of hoorde u voor de eerste maal van dit tot dan toe voor u abstracte woord? in welke context? kunt u zich de bijbehorende emotie herinneren?
De lading die het woord meekreeg? Welke intentie had degene die u inwijdde?

Het abstracte werd quasi concreet gemaakt, u bezit nu echter wel, echter nog vaak totaal onbewust het totale concept en beschikt over alle beschikbare data, maar zit gevangen in een soort mentale gevangenis een grote ‘bibliotheek’ gevuld met woorden cijfers en letters, analoog het internet.

Communicatie is een activiteit waarbij levende wezens betekenissen uitwisselen door op elkaars signalen te reageren, indien men de gemeenschappelijk overeenkomstige betekenis niet kent ageert men slechts op een uitgezonden signaal zonder dat er echt sprake is van kennisoverdracht, (al is ook dit relatief omdat er wel degelijk ‘iets’ wordt gedeeld en overgedragen) maar doorgaans blijft men slechts steken in de emotioneel energetische respons, de lading die deze woorden dragen in de ‘ogen’ van de ontvanger.

Bij een ‘verstoorde’ beeldoverdracht tussen zender en ontvanger treed er dissonantie en ruis op, een disharmonie hier op het blog ontaardend in een spreekwoordelijke kakofonie.


Chaotisch, soms wellicht onharmonisch bezien vanuit de eigen periferie beperkende factor in het spel, het deeltje in de golf dat hierdoor manifest wordt, de confrontatie van het Zelf en het ego, de waarheid ligt zoals altijd ergens in het midden.

We kunnen doorgaans slechts eenzame monologen voeren, aantekenend hierbij dat sommige zich hierbij duidelijk positief onderscheiden door daadwerkelijk blijk te geven gebruik te kunnen maken van hun hogere intelligentie en klaarblijkelijk zo niet evident door een geavanceerd meer abstract beredeneringsvermogen duidelijk het amoebeniveau zijn ontstegen, waardoor deze als leerzaam kunnen worden beschouwd, alhoewel zoals eveneens duidelijk mogen zijn, dikwijls niet verstaan.

Een eenzaamheid zo kan ik me goed voorstellen die denkers als Eheu en DGGD hier mogelijk ervaren, een gevoel van onbegrepen zijn, het ontbreken van het Harmonische, dat wat gelijk resoneert, begrip zonder woorden, een innerlijk weten maar tegelijkertijd het wanhopige gevoel niet begrepen te worden, geïsoleerd in het begrijpen van het onbegrip van de ander maar daarin zelf niet begrepen, de vorm het getal, de beperking van de fantasie, het creatievermogen, het vormgeven, het onderkennen van causale verbanden en hun onderlinge samenhang, kennis als de basis tot eindeloze deductie tot ...

De kaart is niet het gebied, aldus wetenschapper en filosoof Alfred Korzybski.


Filosofie, antropologie, sociologie, psychologie, economie, mathematica, het zijn slechts enkele van de doctrines die benodigd zijn om te trachten uit de som der delen het totaal plaatje te distilleren en reconstrueren, een begrip te kunnen vormen van wat ‘waar’ is in het leven, toch is ook dit slechts een pathetische poging de ervaren werkelijkheid te duiden, simpel te kunnen vangen in letters, formules, berekeningen en symbolen, onderdeel van de Universele taal, die door al wat leeft wordt begrepen en verstaan, en hoe tragisch voor de intellectuelen onder ons, vaak het best vertaalt door de meest ‘simpele’ van geest, edoch zijn zij helaas dikwijls niet in staat zich eloquent uit te drukken. 

Geheel arbitrair dien ik hierbij uit coulance overwegingen nog op te merken dat deze stelling enigszins gechargeerd is en met een ironische ondertoon beschouwd dient te worden.

Verder is het geenszins de bedoeling van schrijver dezes anderen dan voorgenoemde te diskwalificeren of weg te zetten als retarded of anderszins beperkt tot het vormen van een coherente gedachtenGang en de daarbij behorende beeldmisvorming.

De ene ziet een koe, de ander een hamburger zullen we maar zeggen.

En iemand die NU nog te klein is om over de muur heen te kunnen kijken mag je niet verwijten dat hij niet kan zien wat er aan de andere kant te zien is, het helpt hierbij in mijn ervaring enorm als je iemand even optilt zodat deze ook een tijdelijk blik mag werpen, en diegene zoekt daarna vanzelf een trap als het uitzicht bevalt.

Het ging me meer om het benadrukken van de Babylonische spraakverwarring die ik hier dikwijls constateer, een ander referentiekader geeft nu eenmaal een ander plaatje.

Zo zal de meest belezen Botanicus waarschijnlijk de mening zijn toegedaan dat hij of zij de meeste kennis over planten bezit en zich daardoor een totaalbeeld kan vormen, dit terwijl de ‘ongeletterde’ sjamaan de ware essentie kent.

Taal en woorden ‘vormen’ u tot wat u denkt te zijn, ze kunnen gevoelens teweegbrengen en heftige emoties veroorzaken, begrijp de impact ervan op uw bewustzijn en uw omgeving, het zijn waarlijk magische bezweringen, al hebben de meeste ter illustratie hiervan een foto van een ijskristal van Masaru Emoto nodig om te zien hoe een woord=intentie zich stoffelijk manifesteert.

Misschien stof dat tot NAdenken aanzet wink

Het begrip dat ik bedoel komt helaas niet zo vaak meer voor in onze taal, hieronder ter illustratie de lijst van de meest gebruikte woorden in het Nederlands:

Het, in, ik, zijn, was, aan, ook, is, te, niet, op, dat, die, de, van, een, en, voor, hij.

Zelfstandige Naamwoorden:
Mensen, plaats, vrouw, leven, tijd, man, jaar, dag, aantal, werk.

Bijvoeglijke Naamwoorden:
Groot, nieuw, later, lang, goed, laatst, klein, heel.

Werkwoorden:
Moeten, zeggen, komen, maken, doen, zijn, hebben, worden, zullen, kunnen.

Ach ja, ik zou het toch nog zelf haast bijna vergeten, dat woord waarom het hier gaat, de ware betekenis en het begrijpen van dit basisprincipe der creatie, al zegt het de meeste waarschijnlijk helaas niet zo veel meer, daarom in de herkansing…

Liefde


De RSS-feed van de commentaren op dit topic

 

Geplaatste opmerkingen.


  

  • Er zijn geen aan dit artikel gerelateerde items gevonden.

    er zijn voor dit item nog geen tags toegevoegd