Anarchiel, Vrijheid. Maar dan ook echt! De bibliotheek bevat een verzameling speciale stukken Samengestelde Dossier overzichten van Storts en Artikelen Contact leggen of de Disclaimer lezen RRS overzicht van de Alternatieve Media  
Het Forum voor diverse onderwerpen Onze open Stortplaats, doe mee en plaats zelf iets. Chatten kan bij ons in de Lounge, Vrijheid met een kopje koffie erbij. Enkele Statistieken over het bezoek van deze webstek Onze Links pagina geeft een overzicht van, jawel, LINKS. Onze Muziek pagina bevat enkele eigen werkjes van onze leden.
 

0  1  2  3 

Vlaamse Zorgkas onwettig!

 

11
+
Door Gastschrijver om 14:21 op 11-08-2012 in Politiek Vrijheid
(4x gereageerd, 1204x bekeken)


Binnengekomen via de mail.


VZW Vlaamse Zorgkas: uw lidmaatschap, uw bijdrage, uw boetes

Het verplichte, gedwongen, lidmaatschap en de bijdrage is geheel in strijd met de wet op de “verenigingen zonder winstgevend doel” van 24 mei 1921 / 27 juni 1921.

Op 24 mei 1921 werd de wet betreffende de vrijheid van Vereniging goedgekeurd, onmiddelijk gevolgd door de wet van 27 juni 1921 op de “verenigingen zonder winstgevend doel”. http://www.vvia.be/statuten/wet1921.htm#wet

De wet van 24 mei 1921 bepaalde in artikel 1:

“De vrijheid van vereeniging op elk gebied is gewaarborgd. Niemand kan gedwongen worden van eene vereeniging deel uit te maken of daarvan niet deel uit te maken”,

en in artikel 2:

“Alwie, op zijne aanvraag, lid wordt van eene vereeniging, verbindt zich, door zijne toetreding, zich te onderwerpen aan het reglement dier vereeniging, alsmede aan de beslissingen en strafmaatregelen, krachtens dit reglement getroffen. Te allen tijde kan hij uit de vereeniging treden mits inachtneming van het reglement; elke reglementsbepaling, waardoor deze vrijheid zou worden opgeheven, wordt voor niet bestaande gehouden” http://www.vvia.be/statuten/wet1921.htm

Ook lijkt VZW Zorgkas te discrimineren, t.o.v. de gedwongen leden, wanneer het de ledenbijdrage betreft en het innen daarvan.

“Bepaalde personen zijn vrijgesteld van aansluitingsplicht bij de Vlaamse zorgverzekering. Zij moeten en kunnen niet aansluiten bij een zorgkas. Dit zijn onder andere personen die tot onderstaande categorieën behoren: http://www.vlaamsezorgkas.be/vrijgestelden.aspx. Inwoners van Brussel kunnen zich vrijwillig aansluiten bij een zorgkas. http://www.vlaamsezorgkas.be/brussel.aspx

    Uitgaande grensarbeiders
    Personen ten laste van uitgaande grensarbeiders (zijn vanaf het jaar 2011 vrijgesteld van aansluitingsplicht)
    Personeelsleden van instellingen van de EU  
    Personeelsleden van de NAVO
    Personeelsleden van de World Customs Organisation
    Personeelsleden van andere internationale organisaties
    Personen onderworpen aan het Verdrag van Wenen
    Gedetacheerden
    Studenten uit een andere lidstaat van de EU, EER of uit Zwitserland”

De opgelegde geldboetes van EUR 250 voor het te laat betalen van de bijdrage worden kwijtgescholden (Vlaamse parlement 22/04/2009). http://www.zorg-en-gezondheid.be/geldboete.aspx

Te laat betalen van de bijdragen kan als reden hebben dat de betrokkene, het gedwongen lid, geen duidelijkheid ervaart m.b.t. de huidige wetgeving en het gedwongen lidmaatschap. Een aangetekend schrijven aan de VZW Vlaamse Zorgkas, is dus volgens de bovenvermelde wetten van 24 mei 1921 en 27 juni 1921 een juiste methode om het gedwongen lidmaatschap, van de vereniging zonder winstoogmerk - VZW Vlaamse Zorgkas, op te zeggen. Deze actie kan men ook als supplementair aanzien, het lidmaatschap is immers eenzijdig en is niet tot stand gekomen door enige vrijwillige keuze van de betrokkene(n).

Het niet of te laat betalen van de gedwongen ledenbijdrage(n) kan in de praktijk resulteren in tussenkomsten van gerechtsdeurwaarders: aangetekende zendingen en dwangbevelen. De opgelegde geldboete van EUR 250 wordt zo vermeerdert met extra “deurwaarderskosten”, inningsrechten, explootkosten,...

Gezien de onduidelijke en ongrondwettelijke situatie waarin VZW Vlaamse Zorgkas zich bevindt, de indruk van discriminatie t.o.v. de gedwongen leden m.b.t. de ledenbijdrage en het tot stand komen van de onvrijwillige lidmaatschappen, blijft het dan ook maar de vraag of de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder in naam van deze vereniging zonder winstoogmerk effectief ook wettelijk is, een gerechtsdeurwaarder is een beëdigd openbare en ministeriële ambtenaar die aldus geacht wordt de wetgeving meester te zijn. http://justice.belgium.be/fr/binaries/De gerechtsdeurwaarder_tcm421-138430.pdf

Vervolgens kunnen ook de cijfers aangaande de beleggingen, aangehouden door externe vermogensbeheerders, van het Vlaams Zorgfonds meer vragen oproepen dan beantwoorden.

Men geeft bij de VZW Vlaamse Zorgkas en het Vlaams Zorgfonds de duidelijke indruk dat nog steeds niks is geleerd uit de huidige financiële crisis die in 2007 begon.

KBC Asset Management beheert het staatsobligatiemandaat tegenover de J.P. Morgan EuroGovernment Bond Index. http://www.zorg-en-gezondheid.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=29039

J.P. Morgan is één van de bedenkers van en dus medeverantwoordelijk voor de totstandkoming van de huidige financiële crisis.

http://dealbook.nytimes.com/2012/07/13/jpmorgan-says-traders-obscured-losses-in-first-quarter

http://www.prisonplanet.com/criminal-inquiry-shifts-to-jpmorgans-mispricing-of-hundreds-of-billions-in-cds-is-dimon-the-next-diamond.html

Een beleggingsstrategie toepassen die gebaseerd is op een J.P. Morgan index kan men terecht als uiterst risicovol beschouwen en is dus niet toepasselijk voor een zorgkas die handelt in naam van de overheid en die werkt met middelen voorzien door de bevolking.

Tenslotte wordt reeds sinds 2009 gemeld dat het reservefonds van het Vlaams Zorgfonds, nu zo’n EUR 900.000.000, zal “uitgeput” zijn tegen 2033. http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/763563/2009/03/12/Reservefonds-zorgverzekering-in-2033-uitgeput.dhtml

Dit zal dan onder de huidige structuren binnen en in functie van de VZW Vlaamse Zorgkas en het Vlaams Zorgfonds, in de komende jaren, meer dan waarschijnlijk resulteren in steeds hogere gedwongen ledenbijdragen.


De RSS-feed van de commentaren op dit topic
Volgende item: Actie tegen de Uitbuiting door Bastion-Hotel
Vorige item: Mindcontrol & Magic mushrooms

 

Geplaatste opmerkingen.


Commentaarpagina 1 van 1

Bedankt Anarchiel.com voor de publicatie.

Terwijl wij burgers maar alle regels moeten volgen, legt de politiek de grondwet gewoon naast zich neer.

Het kan niet genoeg worden medegedeeld hoe illegaal deze constructie wel is.

Ikzelf ben voormalig voorzitter van een eigen vzw en ik weet dus goed genoeg hoe een vzw werkt en wat deze wel en niet mag/kan.

Gedwongen lidmaatschappen en lidgelden behoren niet tot de rechten van een vzw.

HET bewijs dat u inderdaad geen enkele verplichting heeft t.o.v. VZW Vlaamse Zorgkas. Lees hun statuten en u merkt meteen hoe WANKEL deze illegale constructie is. Ga naar deze pagina: http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvn.htm (en voer vlaamse zorgkas in als benaming, klik vervolgens op opzoeking. Ga naar het laatste item onderaan in de lijst en u vindt de statuten…. veel leesplezier)

Meer verwarring: We spreken nu over drie verschillende partijen die betalingen opeisen. VZW Vlaamse Zorgkas, de Vlaamse Belastingsdienst en het Vlaams Zorgfonds… Transparantie blijft ook in deze duidelijk zoek. http://peoplealliance.net/dossier-vzk

Nieuwe website voor Dossier VZK http://vlaamsezorgkas.wordpress.com/

Commentaarpagina 1 van 1

 

U dient ingelogd (Login) te zijn om een opmerking te kunnen plaatsen.